Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Розділ 4.03. За винятком випадків, коли Банком узгоджено інше, Позичальник протягом реалізації Проекту вживає таких заходів, прийнятних для Банку, які є необхідними для підтримки таких показників стабільної фінансової діяльності:

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

(a) мінімальний коефіцієнт достатності капіталу, зваженого за ризиком (згідно з визначенням МСФЗ та НБУ), дорівнює принаймні 10%;

(b) кредитний ризик для одного інсайдера не перевищує 5% регулятивного капіталу Позичальника, розрахованого згідно з МСФЗ; сукупний кредитний ризик інсайдера не перевищує 30% регулятивного капіталу Позичальника, розрахованого згідно з МСФЗ; ризик на одного позичальника не перевищує 25% регулятивного капіталу Позичальника, розрахованого згідно з МСФЗ; загальна сума великих ризиків не перевищує у 8 разів регулятивного капіталу Позичальника, розрахованого згідно з МСФЗ; загальна валютна позиція не перевищує 35% (включаючи максимум 30% довгої відкритої валютної позиції і 5% короткої відкритої валютної позиції); коефіцієнт ліквідних активів (1) становить принаймні 25% від сумарних активів;

_______________ (1) В цілях цього параграфа "ліквідні активи" представляють собою суму грошових коштів та еквівалентів грошових коштів, залишки на кореспондентських рахунках, дорогоцінні метали, торговельні цінні папери і міжбанківські розміщення зі строком погашення, що не перевищує 30 днів, мінус будь-які з вище вказаних активів, переданих у заставу третім особам.

(c) продовжує діяльність на основі дохідності; та

(d) дотримується чинних нормативних актів, що стосуються банківської діяльності, і пруденційних нормативних актів Гаранта, як засвідчуються відповідним чином аудиторами Позичальника кожні півроку.

<< | >>
Законодавчий акт: Угода про позику (Другий проект розвитку експорту) між Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Відкритим акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України"" Від 26 вересня 2006 р." ПОЗИКА НОМЕР 4836-UA. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2006

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 4.03. За винятком випадків, коли Банком узгоджено інше, Позичальник протягом реалізації Проекту вживає таких заходів, прийнятних для Банку, які є необхідними для підтримки таких показників стабільної фінансової діяльності:

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -