Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Розділ 4.04. Основна сума, яка підлягає сплаті після Валютної конверсії

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

a) Валютна конверсія незнятих сум. У разі Валютної конверсії суми Незнятого залишку позики в Затверджену валюту конвертована таким чином основна сума Позики визначається Банком шляхом множення конвертованої суми у Валюті її деномінації безпосередньо перед Конверсією на Екранний курс.

Позичальник повертає суму, яка пізніше зніматиметься в Затвердженій валюті, відповідно до положень Угоди про позику ( 996_017 ).

b) Валютна конверсія знятих сум. У разі Валютної конверсії будь-якої суми Знятого залишку позики в Затверджену валюту конвертована таким чином основна сума Позики визначається Банком шляхом множення конвертованої суми у Валюті її деномінації безпосередньо перед Конверсією:

i) на курс обміну, який відображає суми основного боргу в Затвердженій валюті, що підлягає сплаті Банком у межах Операції валютного хеджування у зв'язку з Конверсією, або ii) якщо Банк прийме таке рішення відповідно до Посібника з Конверсії, на валютний компонент Екранного курсу. Позичальник повертає цю основну суму в Затвердженій валюті відповідно до положень Угоди про позику ( 996_017 ).

c) Закінчення Періоду конверсії до настання кінцевого строку погашення Позики. Якщо Період конверсії Валютної конверсії, яка поширюється на частину Позики, спливає до настання кінцевого строку погашення цієї частини Позики, то основна сума такої частини Позики, що залишилася непогашеною у Валюті позики, у яку ця сума знову конвертується після закінчення зазначеного Періоду, визначається Банком: i) шляхом множення цієї суми в Затвердженій валюті Конверсії на спотовий чи форвардний курс обміну Затвердженої валюти й зазначеної вище Валюти позики для розрахунків станом на останній день цього Періоду конверсії або ii) іншим способом, зазначеним у Посібнику з конверсії. Позичальник повертає таку основну суму у Валюті позики відповідно до положень Угоди про позику ( 996_017 ).

<< | >>
Законодавчий акт: Загальні умови надання позик " Датовано 1 липня 2005 р. (зі змінами, унесеними станом на 12 лютого 2008 р.)"{ Додатково див. зміни до Загальних умов в :. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2005

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 4.04. Основна сума, яка підлягає сплаті після Валютної конверсії

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -