Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<

"Розділ 5.07. Моніторинг та оцінка Програми

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

(...) c) Позичальник готує або забезпечує підготовку й подає до Банка не пізніше, ніж через шість місяців після Дати закриття звіт такого обсягу, і в такому детальному викладі, як того обґрунтовано вимагає Банк, про виконання Програми, Сторонами Позики та Банком своїх відповідних зобов'язань у рамках Правових угод та про реалізацію цілей Позики.".

8.

Викладені нижче терміни та визначення, які наведено в додатку, змінено або вилучено викладеним нижче чином, а наведені нижче нові терміни та визначення додано в алфавітному порядку до додатка викладеним нижче чином, при цьому терміни перенумеровано відповідно:

a) Визначення терміна "Прийнятні витрати" змінено, унаслідок чого він має таку редакцію:

"Прийнятні витрати" означає будь-яке використання коштів Позики на підтримку Програми, за винятком фінансування Виключених витрат згідно з Угодою про позику.".

b) Термін "Фінансові звіти" і його визначення вилучено цілком.

c) Термін "Проект" змінено на термін "Програма", а його визначення змінено, унаслідок чого він має таку редакцію (усі посилання на "Проект" у тексті цих Загальних умов уважаються посиланнями на "Програму"):

"Програма" означає програму, на яку посилається Угода про позику й на підтримку якої надається Позика".

d) Термін "Аванс на підготовку програми" (який перенумеровано як такий відповідно до викладеного вище підпункту "c" пункту 8 змінено на "Аванс на підготовку", а його визначення змінено, унаслідок чого він має таку редакцію:

"Аванс на підготовку" означає аванс, на який посилається Угода про позику і який підлягає сплаті відповідно до розділу 2.05.".

Лист-додаток

УКРАЇНА

22 грудня 2008 року

Міжнародний банк реконструкції та розвитку

Поштова адреса: 1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433 United States of America

Про позику N 7644-UA (Третя позика на політику розвитку); статті VI Загальних умов: Фінансові та економічні дані ( 996_065 )

Шановні пані та панове!

У зв'язку з Угодою про позику від цієї дати між Україною (далі - Країна-член) та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (далі - Банк), що передбачає надання позики (далі - Позика) для згаданої вище Третьої позики на політику розвитку й згідно із Загальними умовами ( 996_065 ) (далі - Загальні умови), які застосовуються до Угоди про позику, пишу від імені Країни-члена з метою викласти таке:

1. Ми розуміємо й погоджуємося з тим, що для цілей розділу 6.01 Загальних умов ( 996_065 ) Банк вимагає від Країни-члена надавати звіт про "довгостроковий зовнішній борг" (визначений у Посібнику із системи звітування дебіторів Світового банку від січня 2000 року (далі - Посібник)), згідно з Посібником і, зокрема, повідомляти Банкові про нові "зобов'язання за позиками" (визначені в Посібнику) не пізніше, ніж через 30 днів після закінчення кварталу, в якому виникла заборгованість, а також сповіщати Банк про "операції з позиковими коштами" (визначені в Посібнику) один раз на рік, не пізніше 31 березня року, що настає за звітнім роком.

2. Ми заявляємо про відсутність Закладних (визначених у Загальних умовах), крім тих, які виключаються згідно з пунктом "c" розділу 6.02 Загальних умов, стосовно будь-яких Державних активів (визначених у Загальних умовах ( 996_065 ) як забезпечення будь-якого Зовнішнього боргу (визначеного в Загальних умовах). Жодні невиконані зобов'язання стосовно будь-якого зовнішнього державного боргу (визначеного в Посібнику) відсутні. Ми розуміємо, що під час надання позики Банк може спиратися на твердження, які викладено в цьому листі або на які в цьому листі зроблено посилання.

3. Просимо підтвердити Вашу згоду на зазначене вище, засвідчивши це підписом належним чином уповноваженого представника Банку в зазначеному далі місці.

З повагою

УКРАЇНА

Підписав Повноважний представник (Підпис)

Погоджено:

МІЖНАРОДНИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ

Підписав Повноважний представник (Підпис)

<< |
Законодавчий акт: Угода про позику (Третя позика на політику розвитку) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку " 22 грудня 2008 року" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2008

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

"Розділ 5.07. Моніторинг та оцінка Програми

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -