Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Розділ 8.04. Арбітраж

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

a) Будь-яка розбіжність між сторонами Угоди про позику ( 996_017 ) чи сторонами Угоди про гарантії, а також будь-яка претензія будь-якої з таких сторін до будь-якої іншої сторони, яка випливає з Угоди про позику чи Угоди про гарантії, які не були врегульовані за згодою сторін, передаються на арбітражний розгляд в арбітражному суді в передбаченому далі порядку ("Арбітражний суд").

b) Сторонами такого арбітражного розгляду виступають Банк, з одного боку, і Сторони позики, з іншого боку.

c) Арбітражний суд складається з трьох арбітрів, які призначаються в такому порядку: i) один арбітр призначається Банком; ii) другий арбітр призначається Сторонами позики або, якщо вони не погоджуються, Гарантом, а також iii) третій арбітр (Суперарбітр) призначається за згодою між сторонами або, якщо вони не погоджуються, Головою Міжнародного суду, або, якщо зазначений Голова нікого не призначив, Генеральним секретарем ООН.

Якщо одна з двох сторін не призначить арбітра, то такий арбітр призначається Суперарбітром. У разі відставки, смерті чи втрати дієздатності одним з арбітрів, призначеним відповідно до цього розділу, арбітр-наступник призначається в тому самому порядку, який передбачений у цьому розділі для призначення початкового арбітра, і такий наступник має всі повноваження й зобов'язання відповідного початкового арбітра.

d) Відповідно до цього розділу арбітражний розгляд може початися після того, як сторона, яка ініціювала такий розгляд, надішле повідомлення іншій стороні. У цьому повідомленні повинна бути заява, що описує характер розбіжності або претензії, які виносяться на арбітражний розгляд, характер бажаного задоволення, а також прізвище, ім'я та по батькові арбітра, призначеного стороною, яка ініціює такий розгляд.

Протягом тридцяти днів після такого повідомлення інша сторона повідомляє стороні, яка ініціює розгляд, прізвище, ім'я та по батькові призначеного нею арбітра.

e) Якщо протягом шістдесяти днів після повідомлення про ініціювання арбітражного розгляду сторони не зможуть погодити кандидатуру Суперарбітра, будь-яка зі сторін має право вимагати призначення Суперарбітра відповідно до пункту "c" цього розділу.

f) Час та місце проведення першого засідання Арбітражного суду визначаються Суперарбітром. Після цього місце та час проведення засідань визначаються Арбітражним судом.

g) Арбітражний суд вирішує всі питання, які входять до його компетенції, і з урахуванням положень цього розділу та за винятком тих випадків, коли сторони домовляються про інше, установлює процедуру розгляду. Усі рішення Арбітражного суду приймаються більшістю голосів.

h) Арбітражний суд забезпечує всім сторонам справедливе слухання й виносить рішення в письмовому вигляді. Таке рішення може бути винесено за відсутності сторони, яка не з'явилася. Рішення, підписане більшістю членів Арбітражного суду, є рішенням цього суду. Підписані примірники рішення надаються кожній стороні. Будь-яке таке рішення, яке винесено відповідно до положень цього розділу, є кінцевим та обов'язковим для сторін Угоди про позику ( 996_017 ) й Угоди про гарантії. Кожна сторона повинна прийняти будь-яке таке рішення, винесене Арбітражним судом відповідно до положень цього розділу, та дотримуватися його.

i) Сторони встановлюють суму винагороди для арбітрів, а для також інших осіб, які необхідні для здійснення арбітражного розгляду. Якщо сторони не зможуть погодити суму такої винагороди до початку засідань Арбітражного суду, то Арбітражний суд сам установлює обґрунтовану в цих обставинах суму. Банк, Позичальник і Гарант самостійно сплачують власні витрати у зв'язку з арбітражним розглядом.

Витрати арбітражного розгляду діляться між Банком, з одного боку, і Сторонами позики, з іншого боку, і сплачуються ними порівну. Будь-яке питання, що стосується розподілу витрат арбітражного розгляду або порядку сплати таких витрат, вирішуються Арбітражним судом.

j) Положення про арбітраж, зазначені в цьому розділі, замінюють будь-яку іншу процедуру врегулювання розбіжностей між сторонами Угоди про позику ( 996_017 ) або Угоди про гарантії, а також будь-яких претензій однієї такої сторони до іншої такої сторони, що виникають з таких Юридичних угод.

k) Якщо рішення не виконується протягом тридцяти днів після його вручення сторонам, будь-яка зі сторін має право: i) звернутися за судовим рішенням чи порушити розгляд справи для примусового виконання арбітражного рішення стосовно іншої сторони в будь-якому суді належної юрисдикції; ii) примусово виконати таке рішення згідно із судовим наказом або iii) вдатися до будь-якого іншого прийнятного засобу правового захисту проти іншої сторони для примусового виконання арбітражного рішення та положень Угоди про позику ( 996_017 ) або Угоди про гарантії. Незважаючи на зазначене вище, цей розділ не санкціонує винесення судового рішення чи примусового виконання арбітражного рішення проти Держави, що бере участь, за винятком тих випадків, коли така процедура існує не тільки на підставі положень цього розділу, а й на інших підставах.

l) Вручення будь-яких повідомлень або судових документів у зв'язку з будь-яким розглядом справи відповідно до цього розділу або у зв'язку з будь-яким розглядом справи, розпочатим для примусового виконання будь-якого рішення, винесеного згідно із цим розділом, може здійснюватися в порядку, передбаченому в розділі 10.01. Сторони Угоди про позику ( 996_017 ) або Угоди про гарантії відмовляються від будь-якої та всіх інших вимог стосовно вручення будь-якого такого повідомлення чи судового документа.

<< | >>
Законодавчий акт: Загальні умови надання позик " Датовано 1 липня 2005 р. (зі змінами, унесеними станом на 12 лютого 2008 р.)"{ Додатково див. зміни до Загальних умов в :. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2005

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 8.04. Арбітраж

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -