Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Розділ III. ЗАКУПІВЛІ

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

A. Загальні положення

1. Товари, роботи та не консультаційні послуги. Закупівля усіх товарів, робіт та не консультаційних послуг, які потрібні для виконання Проекту і повинні фінансуватись за рахунок Позики, здійснюється згідно з вимогами положень Розділу I Посібника із закупівель та положень цього Розділу.

2.

Послуги Консультантів. Закупівля усіх послуг консультантів, які потрібні для виконання Проекту і повинні фінансуватись за рахунок Позики, здійснюється згідно з вимогами Розділів I та IV Посібника з відбору та наймання консультантів та положень цього Розділу.

3. Визначення. Терміни, що вживаються далі в цьому Розділі з великої літери для опису окремих методів закупівлі або методів перевірки Банком окремих контрактів, стосуються відповідних методів, які описані в Розділах II та III Посібника із закупівель або в Розділах II, III, IV та V Посібника з відбору та наймання консультантів, залежно від обставин.

B. Окремі методи закупівлі товарів, робіт та не консультаційних послуг

1. Міжнародні конкурсні торги. Якщо пунктом 2, наведеним нижче, не передбачено інше, закупівля товарів, робіт та не консультаційних послуг здійснюється за контрактами, присудженими на основі процедур Міжнародних конкурсних торгів.

2. Інші методи закупівлі товарів, робіт та не консультаційних послуг. Наступні методи закупівлі, крім Міжнародних конкурсних торгів, можуть використовуватися для закупівлі товарів, робіт та не консультаційних послуг для контрактів, зазначених у Плані закупівель: (a) вітчизняні конкурсні торги відповідно до положень, зазначених у Додатку до цього Доповнення 2; (b) купівля у вільному продажу; (c) пряме укладення контрактів.

C. Особливі методи закупівлі послуг Консультантів

1. Відбір на основі співвідношення якості та вартості. Якщо зазначеним нижче пунктом 2 не передбачено інше, закупівля послуг консультантів здійснюється за контрактами, укладеними за методом відбору на основі співвідношення якості й вартості.

2. Інші методи закупівлі послуг Консультантів.

Наступні методи закупівлі, крім відбору на основі співвідношення якості й вартості, можуть використовуватися для закупівлі послуг консультантів у рамках контрактів, зазначених у Плані закупівель: (a) відбір на основі якості; (b) відбір за умов фіксованого бюджету; (c) відбір за найменшою вартістю; (d) відбір на підставі кваліфікації консультантів; (e) відбір консалтингових фірм з єдиного джерела; (f) процедури, зазначені в пунктах 5.2 та 5.3 Посібника з відбору та наймання консультантів для відбору індивідуальних консультантів; та (g) процедури відбору з єдиного джерела для відбору індивідуальних консультантів.

D. Розгляд Банком рішень щодо закупівель

1. У Плані закупівель визначено контракти, які підлягають Попередньому розгляду Банком. Всі інші контракти підлягають Розгляду Банком після закупівель.

2. Позичальник забезпечує те, що Установа, що впроваджує Проект:

(a) не пізніше 31 грудня кожного року протягом періоду реалізації Проекту, починаючи з 31 грудня 2016 року, складає та подає Банку звіт про виконання закупівель ("Звіт про виконання закупівель") за формою та змістом, які задовольняють вимоги Банку. При цьому звіт про виконання закупівель, окрім іншого, повинен містити: (i) опис проблем, які виникли протягом усього процесу закупівлі в рамках Проекту станом на той рік, від етапу розробки та планування, проведення конкурсних торгів до виконання умов контракту і завершення процедури закупівлі; (ii) перелік запропонованих заходів та дій, спрямованих на вирішення проблем, визначених у п. (i) вище; та (iii) запропонований графік реалізації зазначених заходів та дій; а також

(b) не пізніше 31 січня кожного року протягом періоду реалізації Проекту, починаючи з 31 січня 2017 року, обговорює з Банком результати, викладені в звіті про виконання закупівель Позичальником за попередній календарний рік, та впроваджує або забезпечує впровадження рекомендованих заходів, за згодою з Банком.

<< | >>
Законодавчий акт: "УГОДА про позику (Проект розвитку дорожньої галузі) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 листопада 2015 року". Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ III. ЗАКУПІВЛІ

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -