Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<

Розділ III Зняття коштів Позики

Інформація актуальна на 10.06.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

А. Загальні положення

Без обмеження положень статті II Загальних умов та відповідно до Листа про використання коштів та фінансову інформацію, Позичальник може використовувати кошти Позики на: (a) фінансування прийнятних витрат; та (b) оплату: (i) Початкової одноразової комісії за надання позики; та (ii) премії за встановлення кожного Відсоткового кепа або Відсоткового колара; в межах виділеної суми і, якщо це застосовується, у розмірі, що не перевищує відсотковий показник, визначений для кожної категорії в поданій далі таблиці:

Категорія

Сума виділених коштів Позики (в доларах США)

Відсоток Витрат, які підлягають фінансуванню (з урахуванням Податків)

(1) Платежі за ППВ в рамках Частини 1 Проєкту

149,625,000

100% суми в розмірі, що не перевищує ліміту зняття коштів, зазначеного в таблиці, наведеній у Додатковій статті 4 до цієї Угоди.

(2) Початкова одноразова комісія за надання позики

375,000

Сума, що підлягає сплаті на підставі розділу 2.03 цієї Угоди згідно з пунктом (b) розділу 2.07 Загальних умов.

(3) Премія за встановлення Відсоткового кепа або Відсоткового колара

0

Сума, що сплачується згідно з пунктом (с) розділу 4.05 Загальних умов.

ЗАГАЛЬНА СУМА

150,000,000

B.

Умови зняття; Період зняття.

1. Незважаючи на положення частини А цього розділу, зняття коштів не здійснюється для платежів за Категорією (1), на яке було подано заявку про зняття коштів, якщо Позичальник не подав через Мінсоцполітики прийнятні для Банку докази того, що: (i) Платежі за ППВ було здійснено Позичальником на користь прийнятних бенефіціарів в порядку, передбаченому чинним законодавством і чинними нормативними актами Позичальника; і (ii) що згадані платежі не були представлені Банку раніше, як задовільний доказ для зняття коштів за цією Угодою.

2.

Незважаючи на положення частини А цього розділу та без обмеження дії положень викладеного вище пункту 1, зняття коштів за Категорією (1) буде здійснюватися лише після представлення Банку Позичальником через Мінсоцполітики прийнятних для Банку за формою і змістом доказів та виконання вимог, визначених в Операційному посібнику Проєкту, що підтверджують досягнення відповідного РПВ, зазначеного в Додатковій статті 4 до цієї Угоди.

3. Незважаючи на положення пункту 2 цього Розділу, якщо РПВ не були досягнуті, Банк може в будь-який час, шляхом надсилання повідомлення Позичальнику, прийняти рішення на власний розсуд: (a) перерозподілити всі або частину коштів Позики, виділену на вказаний РВП, на будь-який інший РВП; або (b) скасувати всі або частину коштів Позики, виділених на вказаний РПВ.

4. Якщо Банк у будь-який час визначить, що будь-яка частка сум, виплачених Банком Позичальнику за Категорією (1): (a) використані для фінансування витрат, які не є прийнятними для платежів згідно з ППВ; або (b) не відповідала положенням пункту 2 частини В розділу III і положенням ОПП, то Позичальник негайно відшкодовує Банкові будь-яку таку суму, зазначену Банком у повідомленні на адресу Позичальника.

5. Датою закриття є 31 березня 2023 року.

ДОДАТКОВА СТАТТЯ 3

Графік погашення/амортизації, пов'язаний із зобов'язаннями

У поданій нижче таблиці зазначені Дати погашення основної суми Позики та відсоток сукупної основної суми Позики, що піддягає сплаті на кожну Дату погашення основної суми Позики («Частковий платіж»).

Погашення основної суми рівними частинами

Дата погашення основної суми

Частковий платіж (у відсотках)

Щороку кожного 15 лютого і 15 серпня, починаючи з 15 серпня 2025 року до 15 серпня 2037 року

3,85 %

15 лютого 2038 року

3,75 %

ДОДАТКОВА СТАТТЯ 4

ІПВ

РПВ

Ліміт зняття коштів (у доларах США)

ІПВ 18: Підвищення ефективності та адресності державної підтримки бідним та вразливим верствам населення

18.1.Розширення програми державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям (ДСД) з метою сприяння всебічному та справедливому охопленню бідних верств населення

РПВ #18.1.1 Прийнято законодавчі зміни, направлені на розширення програми ДСД та зниження   залежності   одержувачів від соціальних виплат.

20 000 000

РПВ   #18.1.2   Завершено   другий етап розширення програми ДСД, здійсненого за рахунок збільшення сумарного порогового значення,    що    використовується для обчислення сукупного доходу сім'ї для визначення права сім'ї на отримання ДСД.

10 000 000

РПВ #18.1.3 Витрати на програму ДСД збільшилися з 0.3 % від ВВП в 2019 році до 0,6% від ВВП.

10 000 000

18.2 Підвищення адресності програми житлових субсидій

РПВ #18.2.1  Впроваджено норму щодо збільшення базового відсотка обов'язкової плати   в   формулі  розрахунку житлової субсидії з 15% до 20%.

10 000 000

РПВ #18.2.2 Запроваджено заходи, спрямовані на підвищення адресності програми житлових субсидій шляхом посилення контролю над помилками та шахрайством.

5 000 000

ІПВ 19: Сприяння впровадженню додаткових соціальних послуг та послуг з активації для одержувачів ДСД з метою уникнення пастки бідності

РПВ #19.1 Прийнято постанову Кабінету Міністрів України щодо порядку надання фінансової підтримки для стимулювання самозайнятості та започаткування малого бізнесу одержувачами ДСД, її розміру та умов повернення.

5 000 000

РПВ #19.2 Підготовлено пілотний проєкт, направлений  на охоплення соціальними послугами      отримувачів      ДСД з використанням       сучасної системи профілювання для визначення послуг, що відповідають    індивідуальним потребам кожного одержувача, проєкт впроваджено у 2 пілотних областях.

10 000 000

#19.3 Інтегровані соціальні послуги для одержувачів    ДСД    запроваджено на національному рівні.

10 000 000

ІПВ 20: Раціоналізації та адміністративної і системи соціальної підтримки для підвищення її адресності ефективності

РПВ #20.1 Прийнято законодавчі акти щодо уніфікації соціальної допомоги з перевіркою нужденності, в тому числі допомоги на дітей одиноким матерям.

10 000 000

РПВ #20.2 Вжито заходи щодо скасування прив'язки посадових окладів державних службовців до прожиткового мінімуму.

5 000 000

РПВ #20.3 Вжито заходи щодо ресертифікації принаймні однієї з категоріальних програм соціальної допомоги.

4,625,000

ІПВ 21: Запровадження тимчасових заходів соціальної допомоги з метою пом'якшення впливу пандемії коронавірусу COVID-19 на добробут вразливих верств населення

РПВ  #21.1:  Прийнято  законодавчі акти щодо  встановлення  одноразових виплат соціально вразливим пенсіонерам.

20 000 000

РПВ  #21.2:  Прийнято  законодавчі акти щодо запровадження   одноразових виплат особам,  які  є  одержувачами соціальної допомоги у зв'язку з інвалідністю.

10 000 000

РПВ #21.3:  Прийнято законодавчі акти щодо:  (і) запровадження змін до умов призначення ДСД та допомоги особам з інвалідністю, що стосуються продовження строку виплат соціальної допомоги; (іі) спрощення умов призначення субсидії та тимчасового підвищення розміру субсидії з метою пом'якшення наслідків підвищення витрат на комунальні послуги під час карантину через поширення COVID-19; (ііі) зняття обмежень на призначення субсидії громадянам, які втратили роботу у зв'язку із заходами карантину, запровадженими через розповсюдження COVID-19.

20 000 000

ДОДАТОК

Визначення

1. «Керівництво щодо протидії корупції» - це (для потреб параграфа 5 Додатку до Загальних умов) «Керівництво щодо запобігання й протидії шахрайству й корупції в проєктах, що фінансуються за рахунок позик МБРР та кредитів і грантів МАР», затверджене 15 жовтня 2006 року та переглянуте в січні 2011 року і 1 липня 2016 року.

2.

«Категорія» - це категорія, зазначена в таблиці в Розділі III А Додаткової статті 2 до цієї Угоди.

3. «КМУ» - це Кабінет Міністрів України.

4. «COVID-19» означає коронавірусну хворобу, спричинену новим коронавірусом 2019 року (SARS-CoV-2).

5. «Програми допомоги особам з інвалідністю» - це програми державної соціальної допомоги Позичальника особам з інвалідністю, встановлені Законом України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» № 875-XII від 21.03.1991, «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» № 2109-III від 16.11.2000 та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» № 1727-IV від 18.05.2004.

6. «ІПВ» - це індикатори, пов'язані з виплатами, що зазначені в Додатковій статті 4 до цієї Угоди.

7. «РПВ» - це результати, пов'язані з виплатами, що зазначені в Додатковій статті 4 до цієї Угоди.

8. «ППВ» - це Програми прийнятних витрат, а саме частки бюджетних призначень Позичальника, виділені на фінансування виплат, передбачених програмою ДСД.

9. «РВЕСМ» - це Рамкові вимоги до екологічного та соціального менеджменту, розроблені Позичальником для Проєкту й датовані 27 березня 2020 року; ці вимоги визначають умови проведення екологічного відбору на конкретних об'єктах, а також процедури та дії, спрямовані на підготовку та виконання екологічних оцінок і розробку планів природоохоронних заходів за Проєктом, визначають заходи з мінімізації ризиків та моніторингу, а також інституційні заходи, яких необхідно вжити під час Проєкту для усунення або компенсації негативних впливів на навколишнє природне та соціальне середовище, або для їх зниження до прийнятних рівнів, а також дії, необхідні для забезпечення реалізації таких заходів із урахуванням змін, що можуть час від часу вноситися до них за узгодженням з Банком.

10.

«План природоохоронних заходів» або «ППЗ» - це план управління захистом довкілля на рівні об'єкту, складений згідно з РВЕСМ та положеннями пункту 1 частини D розділу I додаткової статті 2 до цієї угоди та прийнятний для Банку, що визначає елементи конкретних дій, заходів і політики, спрямованих на досягнення мети ППЗ, визначає заходи з мінімізації ризиків та моніторингу, а також інституційні заходи, які необхідно вжити під час впровадження та виконання заходів Проєкту та Суб-проєктів з метою компенсації або зниження несприятливого впливу на довкілля до прийнятних для Банку рівнів, включаючи бюджетні кошториси та кошториси витрат, джерела фінансування, а також інституційні та процедурні заходи, необхідні для забезпечення виконання таких дій, заходів та політик.

11. «Загальні умови» - це «Загальні умови надання позик Міжнародним банком реконструкції та розвитку для фінансування МБРР, фінансування інвестиційних проєктів МБРР» від 14 грудня 2018 року;

12. «Програма ДСД» - це вдосконалена програма виняткових заходів Позичальника у сфері боротьби з бідністю, передбачена Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» від 1 червня 2000 року № 1768-III.

13. «Законодавство Позичальника, що регулює Програму ДСД» - це Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» від 1 червня 2000 року № 1768-III та відповідні нормативні акти, що регулюють Програму ДСД, відповідно до редакції, яка діє у цей час.

14. «ЖС» - це житлові субсидії; програма ЖС - це програма соціальної допомоги Позичальника, передбачена Постановою Кабінету Міністрів України № 807 від 14 серпня 2019 р.

15. «Мінсоцполітики» - це Міністерство соціальної політики Позичальника та всі його правонаступники.

16. «Область» - це основна адміністративно-територіальна одиниця Позичальника, що становить територіальну основу для організації та функціонування місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування.

17. «Операційні витрати» - це обґрунтовані та необхідні додаткові витрати, пов'язані з управлінням та впровадженням Проєкту, всі з яких здійснюються на підставі періодичних бюджетів, прийнятних для Банку, включаючи оренду транспортних засобів; оренду приміщень; оплату різних комунальних послуг; оплату банківських послуг; придбання та ремонт канцелярського приладдя та офісної техніки, обладнання та апаратного забезпечення; оновлення програмного забезпечення; експлуатацію, технічне обслуговування обладнання та придбання запасних частин для нього; витратні матеріали; транспортування; місцеві та міжнародні переїзди; витрати на зв'язок та рекламу; витрати на друкарські послуги та публікації (електронні та/або паперові); переклад, а також інші витрати, що можуть узгоджуватися з Банком, але за виключенням послуг консультантів, заробітної плати або гонорарів державних службовців та працівників апарату органів Позичальника.

18. «Платежі за ППВ» - це  місячні  трансфертні  платежі,  що здійснюються Позичальником прийнятним бенефіціарам за Програмою ДСД з урахуванням критеріїв визначення права на одержання допомоги, а також умов і положень законів та інших нормативно-правових актів Позичальника, які стосуються Програми ДСД.

19. «ГУП» - це Група управління Проєктом у Мінсоцполітики, яка згадується в підпункті (с) пункту 1 частини А розділу I Додаткової статті 2 до цієї Угоди.

20. «ОПП» - це Операційний посібник Проєкту, що згадується в пункті 1 частини А розділу I Додаткової статті 2 цієї Угоди, затверджений Мінсоцполітики для Проєкту зі змінами, що можуть вноситися до нього час від часу за попередньої письмової згоди Банку.

21. «Правила закупівель» - означає для потреб пункту 85 Додатку до Загальних умов «Правила закупівель Світового банку для позичальників ФІП: Закупівлі в рамках фінансування інвестиційних проєктів» від липня 2016 р. зі змінами від листопада 2017 р. та серпня 2018 р.

22. «Прожитковий мінімум» - означає вартість продуктів харчування, товарів і послуг достатніх для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я та задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості, визначену відповідно до Закону України (Позичальника) "Про прожитковий мінімум" № 966-XIV від 15 липня 1999 р. (зі змінами від 19 грудня 2017 р.)

23. «Дата підписання» - пізніша з двох дат підписання цієї Угоди Позичальником і Банком, і це значення застосовується до всіх посилань на «Дату підписання Угоди про Позику» в Загальних умовах.

<< |
Законодавчий акт: Угода про позику (Додаткове фінансування для проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України") між УКРАЇНОЮ та МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ III Зняття коштів Позики

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -