Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

Розділ I. Механізми реалізації

Інформація актуальна на 16.06.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

A. Інституційні механізми

1. Позичальник через МОЗ:

(а) реалізує та забезпечує підтримку діяльності під час впровадження Проєкту таке:

(i) Група впровадження проєкту («ГВП») у складі МОЗ, із штатною кількістю і обсягами відповідальності, прийнятними для Банку, яка відповідає за щоденний нагляд за реалізацією Проєкту та надання технічної підтримки в реалізації Проєкту, і

(ii) Група координації проєкту («ГКП») у складі керівників відповідних підрозділів або підпорядкованих МОЗ установ, яку очолює заступник Міністра МОЗ та яка відповідає за забезпечення керівництва та ухвалення стратегічних рішень стосовно реалізації Частин 2 та 3 Проєкту;

2.

(а) Для цілей реалізації Частини 1 Проєкту, не пізніше ніж через три місяці після Дати набрання чинності, Позичальник, через МОЗ, укладає угоду з Центральною закупівельною агенцією (ЦЗА) на умовах, прийнятних для Банку, (Угода з ЦЗА), і таких, що включають, серед іншого, зобов’язання ЦЗА здійснювати закупівельну діяльність а рамках Частини 1 Проєкту відповідно до положень цієї Угоди та Керівництва із протидії корупції.

(b) Позичальник, через МОЗ, реалізує свої права за Угодою з ЦЗА у такий спосіб, щоб захищати інтереси Позичальника та Банку та досягти цілей Позики. Якщо Банк не погодиться на інше, Позичальник не може передати, змінити Угоду з ЦЗА, відмовитися від неї чи припинити дію Угоди з ЦЗА або будь-якого з її положень.

B. Операційний посібник проєкту

1. Позичальник через МОЗ:

(a) для цілей керівництва реалізацією Проєкту, не пізніше ніж через один (1) місяць після Дати набрання чинності, розробляє та ухвалює задовільний для Банку Операційний посібник проєкту («ОПП»), який визначає, серед іншого:

(i) політики і процедури щодо реалізації Проєкту;

(ii) механізми фінансового управління та закупівель для Проєкту;

(iii) зобов’язання щодо запобіжних заходів, що відповідають положенням Розділу I.С цієї Додаткової статті та вимогам Керівництва із протидії корупції;

(iv) критерії та процедури відбору Відібраних медичних закладів;

(b) відповідно, виконує Проєкт та вживає заходів для виконання Проєкту у своєчасний спосіб та згідно з положеннями Операційного посібника проєкту; та

(c) не вносить зміни, або не відмовляється, або не дозволяє внесення змін або відмову від зазначеного посібника або будь-яких з його положень, за виключенням випадків попередньої письмової згоди Банку.

С. Запобіжні політики в екологічній та соціальній сферах

1.

Позичальник, через МОЗ, забезпечує, щоб заходи Проєкту виконувались згідно з Рамковими вимогами до соціально-екологічного менеджменту (РВСЕМ) та конкретними Планами соціально-екологічного менеджменту (ПСЕМ) за об’єктами, включаючи керівництва, правила і процедури, визначені в згаданих інструментах. З цією метою Позичальник, через МОЗ, забезпечує вжиття наведених далі заходів у прийнятний для Банку спосіб:

(а) якщо для будь-якого із заходів Проєкту чи інвестиції на основі РВСЕМ потрібен План соціально-екологічного менеджменту: (i) такий ПСЕМ буде складено відповідно до вимог РВСЕМ, оприлюднено на місцевому рівні і подано до Банку; (ii) щодо згаданого ПСЕМ буде проведено адекватні і змістовні консультації; та (iii) згадані заходи або інвестиції будуть реалізовані відповідно до такого ПСЕМ; та

(b) без обмеження положень наведеного нижче підпункту 2, на жодному з об’єктів не буде розпочато жодних робіт, допоки не буде вжито всіх заходів, передбачених ПСЕМ для виконання перед початком відповідних робіт, у спосіб, який є задовільним для Банку.

2. Позичальник, через МОЗ, забезпечує, щоб жодні роботи в рамках Проєкту не передбачали примусового вилучення землі, яке спричиняє до переселення або втрати житла, втрати активів або доступу до активів, втрати джерел доходу або засобів до існування, або примусового обмеження доступу до законодавчо визначених парків та природоохоронних територій.

3. Позичальник, через МОЗ, забезпечує, що: (а) всі консультації, пов’язані з технічною допомогою, проєктуванням та розбудовою спроможностей у рамках Проєкту, застосування результатів яких може мати екологічні, соціальні наслідки або впливати на здоров’я чи безпеку, здійснюватимуться лише у відповідності з технічним завданням, яке Банк розглянув і визнав задовільним, та (b) таке технічне завдання вимагає, щоб заходи такої технічної допомоги, проєктування та розбудови спроможностей враховували вимоги відповідної Політики гарантій безпеки Банку та його Керівництва з охорони довкілля, здоров'я та праці.

| >>
Законодавчий акт: УГОДА ПРО ПОЗИКУ (Додаткове фінансування Проєкту«Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»)між УКРАЇНОЮта МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ I. Механізми реалізації

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -