Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Розділ I. МЕХАНІЗМИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

A. Інституційні механізми

1. Позичальник через МОЗ:

(a) реалізує діяльність і підтримує та забезпечує підтримку і реалізацію діяльності під час впровадження Проекту наведеного нижче:

(i) Центральна група консультаційної підтримки проекту ("ГКПП") у складі МОЗ, відповідальна за щоденний нагляд за реалізацією Проекту та надання технічної підтримки в реалізації Проекту.

(ii) Група координації проекту ("ГКП"), який складається з керівників відповідних підрозділів або підпорядкованих установ МОЗ та очолюється заступником Міністра МОЗ та є відповідальним за здійснення керівництва і ухвалення стратегічних рішень стосовно реалізації Частин 2 та 3 Проекту;

(b) забезпечує створення та, після цього, підтримку і реалізацію діяльності під час впровадження Проекту наведеного нижче: Група управління субпроектом ("ГУС") в департаменті охорони здоров'я кожної Відібраної Області, яка є відповідальною за щоденне впровадження впровадження Обласного субпроекту (включно зі здійсненням закупівель та фінансового управління) та укомплектована персоналом (включаючи консультантів для надання підтримки наявним працівникам), що працюють згідно з технічним завданням і мають кваліфікацію, прийнятну для Банку, для виконання функцій спеціаліста з фінансового управління, спеціаліста із закупівель, технічного експерта/спеціаліста із запобіжних заходів і будь-якого іншого спеціаліста, відповідно до потреби).

B.

Операційний посібник проекту

1. Позичальник через МОЗ:

(a) для цілей здійснення керівництва щодо реалізації Проекту розробляє задовільний для Банку Операційний посібник проекту ("ОПП"), який визначає, серед іншого:

(i) політики і процедури щодо реалізації Проекту;

(ii) механізми, вимоги та детальні процедури фінансового управління, що узгоджуються із положеннями розділу II.B цієї додаткової статті 2;

(iii) керівництва і процедури із закупівель, що узгоджуються із положеннями розділу III цієї додаткової статті 2; та

(iv) зобов'язання щодо запобіжних заходів, що узгоджуються із положеннями розділу I.E цієї додаткової статті 2 та вимогами відповідно до Керівництва із протидії корупції;

(b) виконує Проект та вживає заходів для виконання Проекту у своєчасний спосіб та відповідно до положень Операційного посібника проекту; та

(c) не вносить зміни, або не відмовляється, або не дозволяє внесення змін або відмову від зазначеного посібника або будь-яких з його положень за виключенням випадків попередньої письмової згоди Банку.

C.

Боротьба з корупцією

Позичальник забезпечує виконання Проекту відповідно до положень Керівництва із протидії корупції.

D. Реалізація Частини 1 Проекту

1. Для цілей реалізації Частини 1 Проекту Позичальник:

Субвенція для Обласних субпроектів

(a) вживає всіх заходів, необхідних для перерахування коштів Позики виділених за Категорією (1) з державного бюджету до бюджету Відібраних областей (у випадку Вінницької області перерахування буде частково здійснюватися на користь міської ради Вінниці) для цілей реалізації Обласних субпроектів через механізм субвенції, і з цією метою Позичальник надає Банку для коментарів постанову про субвенцію.

Субсидіарна угода за обласним субпроектом

(b) Для сприяння виконанню кожного Обласного субпроекту та його регулювання Позичальник:

(i) забезпечує доступ відповідної Відібраної області до коштів Позики виділених за Категорією (1), на умовах субвенції (на безповоротній основі) після укладення угоди між Позичальником (через МОЗ) і кожною Відібраною областю на затверджених Банком умовах, які включають умови, визначені у додатковій статті 4 до цієї Угоди та кошти яких використовуються для оплати обґрунтованої вартості товарів, робіт неконсультаційних послуг, послуг консультантів та Операційних витрат, що були понесені або будуть понесені відповідною Відібраною областю під час виконання свого Обласного субпроекту; та

(ii) реалізує своє право за кожною Субсидіарною угодою за обласним субпроектом у такий спосіб, щоб захистити інтереси Позичальника та Банку і досягнути цілей Позики. Якщо Банком не погоджено інше, Позичальник не переуступає, не змінює, не скасовує, не відхиляє та уникає невпровадження будь-якої Субсидіарної угоди за обласним субпроектом або будь-якого з її положень.

E. Запобіжні заходи в природоохоронній сфері

1. Позичальник забезпечує сам і вживає заходів з тим, щоб заходи Проекту та заходи Обласного субпроекту виконувались згідно з системою управління захистом довкілля (СУЗД) та відповідними планами управління захистом довкілля (ПУЗД) за об'єктами, включаючи керівництва, правила і процедури, визначені в згаданих інструментах.

З цією метою Позичальник забезпечує сам і вживає заходів з тим, щоб відповідна Відібрана область забезпечила вжиття вказаних далі заходів у прийнятний для Банку спосіб:

(a) якщо для будь-якого із заходів Проекту чи інвестиції на основі СУЗД потрібен ПУЗД: (i) такий ПУЗД буде підготовлений відповідно до вимог СУЗД, оприлюднений на місцевому рівні і поданий до Банку; (ii) щодо згаданого ПУЗД будуть проведені адекватні й значущі консультації; і (iii) згадані заходи або інвестиції будуть реалізовані відповідно до такого ПУЗД; та

(b) без обмеження положень наведеного нижче підпункту 2, на жодному з об'єктів не буде розпочато жодних робіт, допоки не буде вжито всіх заходів, передбачених ПУЗД для виконання перед початком відповідних робіт, у спосіб, який є задовільним для Банку.

2. Позичальник гарантує та спонукає Відібрані області гарантувати, що жодна з робіт в рамках Проекту та Обласного субпроекту не передбачає примусового вилучення землі, наслідком якого було б переселення, або втрата житла, втрата активів або доступу до активів, втрата джерел доходу або засобів до існування, і не передбачає примусового обмеження доступу до визначених законом парків та заповідних територій.

3. Позичальник через МОЗ вживає заходів, щоб Відібрані області забезпечили задовільність для Банку технічних завдань на консультаційні послуги стосовно пункту (c) Частини 2 Проекту за результатами їх розгляду ним і з цією метою включення до таких технічних завдань вимог Політик Банку щодо запобіжних заходів, які діють на той момент і застосовуються до консультаційних послуг, що надаються через таку технічну допомогу.

<< | >>
Законодавчий акт: "УГОДА про позику (Проект "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 березня 2015 року". Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ I. МЕХАНІЗМИ ВПРОВАДЖЕННЯ

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -