Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

Розділ I. Механізми впровадження

Інформація актуальна на 10.06.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

А. Інституційні механізми

1. Позичальник:

(a) відповідає за загальне впровадження Проєкту через Мінсоцполітики і забезпечує виконання Проєкту згідно з процедурами, визначеними в ОПП, і дотримання ОПП без змін, призупинень, відхилень і скасувань таким чином, щоб жодне положення ОПП не залишилося невиконаним без попередньої згоди Банку;

(b) впроваджує узгоджені заходи через Мінсоцполітики та інші відповідні державні установи, підпорядковані йому, або робота яких ним координується, з метою досягнення узгоджених результатів Проєкту; і

(c) через Мінсоцполітики підтримує ГУП при Мінсоцполітики протягом усього строку реалізації Проєкту у формі, з функціями та персоналом (включаючи консультантів) (згідно з технічними завданнями, з відповідною кваліфікацією та обсягом обов'язків), забезпечуючи її адекватними ресурсами, прийнятними для Банку, згідно з положеннями ОПП; ГУП відповідає за ухвалення стратегічних рішень, керування впровадженням Проєкту і поточну реалізацію Проєкту.

В.

Запобіжні заходи в природоохоронній та соціальній сферах

1. Позичальник через Мінсоцполітики забезпечує виконання заходів Проєкту згідно з Рамковими вимогами до екологічного та соціального менеджменту та відповідними планами природоохоронних заходів по об'єктах, включаючи керівництва, правила і процедури, визначені в згаданих інструментах. З цією метою, Позичальник забезпечує вжиття вказаних далі заходів у прийнятний для Банку спосіб:

(a) якщо будь-який із заходів Проєкту чи інвестиції вимагатиме, на підставі Рамкових вимог до екологічного та соціального менеджменту (РВЕСМ), підготовки Плану природоохоронних заходів (ППЗ): (i) такий ППЗ буде підготовлений відповідно до вимог РВЕСМ, оприлюднений на національному рівні і поданий до Банку; (ii) щодо згаданого ППЗ будуть проведені адекватні й значущі консультації; і (iii) заходи або інвестиції будуть реалізовані відповідно до такого ППЗ;

(b) на жодному з майданчиків не буде розпочато ніяких робіт доти, доки не буде вжито всіх заходів, передбачених ППЗ для виконання перед початком відповідних робіт.

2. Позичальник через Мінсоцполітики гарантує, що жодна з робіт в рамках Проєкту не передбачає примусового вилучення землі, наслідком якого було б переселення, або втрата житла, втрата активів або доступу до активів, втрата джерел доходу або засобів до існування, і не передбачає примусового обмеження доступу до визначених законом парків та заповідних територій.

| >>
Законодавчий акт: Угода про позику (Додаткове фінансування для проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України") між УКРАЇНОЮ та МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ I. Механізми впровадження

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -