Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Розділ II. МОНІТОРИНГ, ЗВІТНІСТЬ ТА ОЦІНКА ПРОЕКТУ

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

A. Звіти за проектом

1. Позичальник забезпечує здійснення Установою, що впроваджує Проект, моніторингу та оцінки ходу виконання Проекту і складання Звітів за проектом згідно з положеннями Розділу 5.08 Загальних умов та на основі показників, прийнятних для Банку.

Кожний Звіт за проектом охоплює період, який дорівнює одному календарному кварталу і подається до Банку не пізніше ніж через сорок п'ять (45) днів після завершення періоду, який охоплює кожен такий звіт.

B. Середньостроковий огляд

1. Не пізніше ніж 30 вересня 2018 року Позичальник, через Міністерство економічного розвитку і торгівлі, повинен спільно з Установою, що впроваджує Проект, і Банком провести середньостроковий огляд ходу виконання Проекту ("Середньостроковий огляд”), включаючи, але не обмежуючись, наступними темами:

(a) прогрес, досягнутий у виконанні цілей Проекту;

(b) загальна продуктивність Проекту оцінюється за показниками проекту; і

(c) Середньостроковий звіт (як визначено в Розділі B.2 нижче),

2. Позичальник забезпечує, принаймні, за три (3) місяці до середньострокового огляду, підготовку Установою, що впроваджує Проект, та надання Банку окремого звіту з описом стану реалізації кожної складової Проекту та зведеного звіту про реалізацію Проекту в цілому ("Середньостроковий звіт"),

C. Управління фінансовими засобами, фінансові звіти та аудити

1. Позичальник підтримує функціонування або забезпечує підтримку функціонування системи управління фінансовими засобами згідно з положеннями Розділу 5.09 Загальних умов.

2. Не обмежуючи положень Частини A цього Розділу, Позичальник складає і подає до Банку не пізніше, ніж протягом сорока п'яти (45) днів після закінчення кожного календарного кварталу проміжні, неперевірені аудиторами, фінансові звіти за Проектом, які охоплюють звітний квартал і за формою та змістом є задовільними для Банку.

3. Позичальник забезпечує проведення аудиту своїх Фінансових звітів згідно з положеннями Розділу 5.09 (b) Загальних умов. Кожний аудит фінансових звітів охоплює період, що становить один фінансовий рік Позичальника. Перевірені аудиторами фінансові звіти за кожний такий період подаються до Банку не пізніше, ніж через шість (6) місяців після закінчення такого періоду.

<< | >>
Законодавчий акт: "УГОДА про позику (Проект розвитку дорожньої галузі) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 листопада 2015 року". Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ II. МОНІТОРИНГ, ЗВІТНІСТЬ ТА ОЦІНКА ПРОЕКТУ

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -