Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Розділ I. ВИЗНАЧЕННЯ

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

(a) "Керівництво із протидії корупції" - це "Керівництво щодо запобігання шахрайству й корупції та їх подолання на проектах, що фінансуються за рахунок позик МБРР та кредитів і грантів МАР", затверджене 15 жовтня 2006 року та переглянуте в січні 2011 року.

(b) "Політики Банку щодо запобіжних заходів" - це операційні політики і процедури Банку, викладені в операційному посібнику і визначаються як ОР/ВР 4.01, 4.04, 4.09, 4.10, 4.11, 4.12, 4.36, 4.37, 7.50 та 7.60, відповідно до публікації зазначеного посібника за посиланням www.WorldBank.org/opmanual.

(c) "Категорія" - це категорія, зазначена в таблиці в Розділу IV Додаткової статті 2 до цієї Угоди.

(d) "Керівництво із закупівлі послуг консультантів" - це "Керівництво: відбір та залучення консультантів за позиками МБРР, кредитами та грантами МАР позичальниками Світового банку", затверджене в січні 2011 року (й переглянуте в липні 2014 року).

(e) "СУЗД" - це система управління захистом довкілля, розроблена Позичальником для Проекту й датована 7 листопада 2014 року, яка є прийнятною для Банку і розкривається в InfoShop Банку; ця система визначає умови проведення екологічного відбору на конкретних об'єктах, а також процедури та дїї, спрямовані на підготовку та виконання екологічних оцінок і розробку планів екологічного управління за Проектом, визначає заходи з мінімізації ризиків та моніторингу, а також інституційні заходи, яких необхідно вжити під час Проекту для усунення або компенсації негативних впливів на навколишнє природне та соціальне середовище, або для їх зниження до прийнятних рівнів, а також дії, необхідні для забезпечення реалізації таких заходів із урахуванням змін, що можуть час від часу вноситися до них за узгодженням з Банком.

(f) "План управління захистом довкілля" або "ПУЗД" - це план управління захистом довкілля на рівні об'єкту або контрольний список ПУЗД, викладений у додатку 4 до СУЗД, складений згідно з СУЗД та положеннями підпункту 1 розділу I.E додаткової статті 2 до цієї угоди та прийнятний для Банку, що визначає елементи конкретних дій, заходів і політики, спрямованих на досягнення мети СУЗД, заходи з мінімізації ризиків та моніторингу, а також інституційні заходи, які необхідно вжити під час впровадження та здійснення діяльності за Проектом та Обласними субпроектами з метою компенсації або зниження несприятливого впливу на довкілля до прийнятних для Банку рівнів, включаючи бюджетні кошториси та кошториси витрат, джерела фінансування, а також інституційні та процедурні заходи, необхідні для забезпечення виконання таких дій, заходів та політик.

(g) "Загальні умови" - це "Загальні умови надання позик Міжнародним банком реконструкції та розвитку" від 12 березня 2012 року, зі змінами, визначеними у розділі II цього Додатку.

(h) "Мінфін" - це Міністерство фінансів Позичальника та будь-який його правонаступник.

(i) "МОЗ" - це Міністерство охорони здоров’я Позичальника та будь-який його правонаступник.

(j) "НІЗ" - це неінфекційні захворювання.

(k) "Область" - це адміністративно-територіальна одиниця або регіон в Україні.

(l) "Обласний субпроект" - це затверджений Банком будь-який інвестиційний субпроект, описаний у Частині 1 Проекту, який виконується Відібраними областями та визначається більш конкретно в Операційному посібнику проекту.

(m) "Субсидіарна угода за обласним субпроектом" - це будь-яка з угод, згаданих у підпункті 1(b) розділу I додаткової статті 2 до цієї Угоди.

(n) "Фінансування обласного субпроекту" - це кошти Позики, виділені за Категорією (1), доступ відповідної Відібраної області до яких забезпечено згідно з її підписаною Субсидіарною угодою за обласним субпроектом для цілей реалізації її Обласного субпроекту.

(o) "Операційні витрати" - це обґрунтовані та необхідні додаткові витрати ГКПП та ГУС, пов’язані з управлінням та реалізацією Проекту, всі з яких здійснюються на підставі періодичних бюджетів, прийнятних для Банку, включаючи оренду транспортних засобів; оплату різних комунальних послуг; придбання канцелярського приладдя та офісної техніки і обладнання; експлуатацію, технічне обслуговування обладнання та придбання запасних частин для нього; витратні матеріали; транспортування; місцеві переїзди; витрати на зв’язок та рекламу, але за виключенням, заробітної плати державних службовців та працівників апарату органів Позичальника.

(p) "ГКПП" - це Група консультаційної підтримки проекту, яка створена у складі МОЗ та згадується у підпункті 1(a) розділу 1.A додаткової статті 2 до цієї Угоди або будь-який її правонаступник, який є задовільним для Банку.

(q) "Керівництво із закупівлі" - це "Керівництво: закупівля товарів, робіт та неконсультаційних послуг за позиками МБРР, кредитами та грантами МАР позичальниками Світового банку", датовані січнем 2011 року (переглянуті у липні 2014 року).

(r) "План закупівель" - план закупівель Позичальника для реалізації Проекту від 18 грудня 2014 року, передбачений п. 1.18 Керівництва із закупівель та п.

1.25 Керівництва з закупівлі послуг консультантів, зі змінами та доповненнями, які періодично вносяться відповідно до положень зазначених пунктів.

(s) "Операційний посібник проекту" або "ОПП" - це операційний посібник, який затверджений МОЗ та кожною з Відібраних областей і згадується у підпункті 1(a) розділу I.B додаткової статті 2 до цієї угоди із можливим періодичним внесенням змін до зазначеного посібника за узгодженням із Банком;

(t) "ГКП" - це означає Групу координації проекту, утворену Наказом № 801 "Про організацію розробки та впровадження проекту реформування системи охорони здоров’я України за рахунок гранту та інвестиційної позики Світового банку" від 22 жовтня 2013 р., що згадується у підпункті 1(a)(ii) розділу I.A додаткової статті 2 до цієї Угоди.

(u) "Постанова про субвенцію" означає постанову Кабінету Міністрів України, яка визначає механізм передання коштів із державного бюджету в місцевий бюджет і тим самим забезпечує перерахування між органами державної влади коштів Позики, що згадуються у підпункті 1(a) розділу I.D додаткової статті 2 до цієї Угоди.

(v) "Відібрані області" - взяті разом (i) Вінницька, Волинська, Рівненська, Полтавська, Дніпропетровська, Львівська, Закарпатська, Запорізька обласна державна адміністрація, (ii) Вінницька міська рада, та (iii) обласна державна адміністрація будь-якої іншої області, відібрана Позичальником за узгодженням з Банком, для участі в реалізації Частини 1 Проекту, причому "Відібрана область" - це будь-яка з Відібраних областей.

(w) "ГУС" - це Група управління субпроектом, яка створюється в управлінні охорони здоров'я кожної Відібраної області та згадується в підпункті 1(b) розділу I.A додаткової статті 2 до цієї Угоди.

<< | >>
Законодавчий акт: "УГОДА про позику (Проект "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 березня 2015 року". Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ I. ВИЗНАЧЕННЯ

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -