Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Розділ I. Визначення

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. "Консолідований бюджет" означає весь державний бюджет, усі бюджети місцевих органів влади та бюджети чотирьох позабюджетних фондів (Пенсійного фонду, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань).

2.

"Уведений у дію" означає прийнятий Верховною Радою (Парламентом Позичальника - єдиним органом законодавчої влади), підписаний Президентом та опублікований в офіційних державних виданнях - "Урядовому Кур'єрі", "Офіційному віснику України", "Відомостях Верховної Ради України".

3. "Енергоринок" означає Державне підприємство "Енергоринок", створене згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 2000 року N 755 ( 755-2000-п ).

4. "Виключені витрати" означають будь-яку витрату:

a) на товари або послуги, що надаються згідно з контрактом, який профінансувала або погодилася профінансувати будь-яка національна або міжнародна фінансова установа або організація, за винятком Банку, або Асоціація, або який профінансували або погодилися профінансувати Банк або Асоціація в рамках інших позики, кредиту або гранту;

b) на товари, уключені до таких груп або підгруп Стандартної міжнародної торговельної класифікації (3-тє виправлене видання), опублікованої Організацією Об'єднаних Націй у "Статистичному журналі" (серія М, N 34/Rev.3 за 1986 рік) (Standard International Trade Classification, Revision (SITC, Rev. 3), published by the United Nations in Statistical Papers, Series M, No. 34/Rev.3 (1986) (the SITC)), чи будь-яких подальших груп або підгруп у рамках майбутніх переглядів Стандартної міжнародної торговельної класифікації, як визначено Банком повідомленням Позичальнику:

------------------------------------------------------------------

|Група |Підгрупи | Опис предмета |

|------+---------+-----------------------------------------------|

| 112 | |Алкогольні напої |

|------+---------+-----------------------------------------------|

| 121 | |Тютюн, необроблений, тютюнові відходи |

|------+---------+-----------------------------------------------|

| 122 | |Тютюн, оброблений (або містить замінники |

| | |тютюну, або не містить їх) |

|------+---------+-----------------------------------------------|

| 525 | |Радіоактивні й пов'язані з ними матеріали |

|------+---------+-----------------------------------------------|

| 667 | |Перлини, коштовні й напівкоштовні камені, |

| | |оброблені й необроблені |

|------+---------+-----------------------------------------------|

| 718 | 718,7 |Ядерні реактори та запасні частини до них; |

| | |паливні елементи (касети), не опромінені, для |

| | |ядерних реакторів |

|------+---------+-----------------------------------------------|

| 728 | 728,43 |Машинне устаткування для обробки тютюну |

|------+---------+-----------------------------------------------|

| 897 | 897,3 |Ювелірні вироби з металів групи золота, срібла |

| | |або платини (за винятком годинників та корпусів|

| | |годинників) і продукти виробництва майстрів |

| | |золотих і срібних виробів (у тому числі зі |

| | |вставленими коштовними каменями) |

|------+---------+-----------------------------------------------|

| 971 | |Золото, не у вигляді монет (за винятком золотих|

| | |руд і концентратів) |

------------------------------------------------------------------

c) на товари, призначені для військових або воєнізованих цілей, або предмети розкоші;

d) на екологічно небезпечні товари, виготовлення, використання або імпорт яких заборонено згідно із законами Позичальника або міжнародними угодами, стороною яких є Позичальник;

e) на покриття будь-якої оплати, забороненої рішенням Ради безпеки ООН, прийнятим відповідно до глави VII Статуту Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 ), а також

f) стосовно якої Банк визначає, що застосовувалися корупційна практика, шахрайство, змова або примушування, до яких причетні представники Позичальника або інші одержувачі коштів Позики, а Позичальник (або інший такий одержувач) не вжив вчасно належних заходів, задовільних для Банку, щоб покласти край такій практиці, коли вона мала місце.

5. "Загальні умови" означають "Загальні умови Міжнародного банку реконструкції та розвитку для позик" від 1 липня 2005 року (зі змінами та доповненнями, унесеними протягом періоду по 17 жовтня 2007 року включно) зі змінами, викладеними в розділі II цього додатка.

6.

"Валовий внутрішній продукт" означає валовий внутрішній продукт, як цей термін визначається відповідно до визначень та угод, що містяться в Стандартній системі національних рахунків 1993 року (Організація Об'єднаних Націй, Нью-Йорк), і згідно з формулюванням, детально викладеним на веб-сайті Державного комітету статистики України (www.ukrstat.gov.ua).

7. "Міністерство економіки" (ME) Позичальника означає Міністерство економіки України, яке діє на підставі Положення про Міністерство економіки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2007 року N 777 ( 777-2007-п ).

8. "Міністерство фінансів" Позичальника означає центральний орган виконавчої влади Позичальника, який діє згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року N 1837 ( 1837-2006-п ).

9. "Програма" означає програму дій, цілей та стратегії, спрямованих на сприяння зростанню й досягнення на довготривалій основі зменшення бідності й викладених або зазначених у листі до Банку, датованому 20 листопада 2007 року, в якому проголошується зобов'язання Позичальника виконати Програму й висловлюється прохання надати допомогу з боку Банку на підтримку Програми під час її виконання.

10. "Єдиний транш" означає суму Позики, виділену за категорією під назвою "Єдиний транш" у таблиці, наведеній у частині B розділу II доповнення 1 до цієї Угоди.

11. "СОТ" означає Світову організацію торгівлі, засновану 1 січня 1995 року, зі штаб-квартирою в Женеві, Швейцарія.

<< | >>
Законодавчий акт: Угода про позику (Друга позика на політику розвитку) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку " 2 лютого 2008 року" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2008

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ I. Визначення

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -