Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Розділ I. ВПРОВАДЖУВАЛЬНІ ЗАХОДИ

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

A. Інституційні заходи

1. Позичальник забезпечує: (a) здійснення Установою, що впроваджує Проект, реалізації Проекту з належною сумлінністю та ефективністю, згідно з політиками і процедурами, викладеними в Інструкції про діяльність у рамках Проекту, і (b) неможливість внесення поправок, призупинення, відміни, скасування або відмови від будь-якого положення Інструкції про діяльність у рамках Проекту без консультацій з Банком та його попередньої згоди.

2.

Позичальник дає розпорядження Установі, що впроваджує Проект, на призначення та подальше утримання ГВП протягом реалізації Проекту відповідно до контракту, умови якого задовольняють Банк, де такий ГВП матиме форму та функції, адекватне кадрове забезпечення, включаючи додаткового спеціаліста з соціальних і екологічних питань (відповідно до технічного завдання, кваліфікаційних вимог та обов'язків), і ресурси, всі з яких задовольняють Банк та надалі визначені в Інструкції про діяльність у рамках проекту.

3. Позичальник утримує протягом впровадження Проекту Робочу групу для координації співпраці та ролей різних зацікавлених осіб з метою впровадження Частини 3.1 Проекту, відповідно до положень міністерського наказу.

B. Субкредитна угода

1. Для сприяння Установі, що впроваджує Проект, в упровадженні Проекту Позичальник через Міністерство фінансів надає Установі, що впроваджує Проект, кошти Позики за Субкредитною угодою між Позичальником, через Міністерство фінансів, та Установою, що впроваджує Проект, на умовах, затверджених Банком, яка містить, серед іншого, положення, які встановлюють, що Установа, що впроваджує Проект: (a) є відповідальною за загальне щоденне впровадження й управління Проектом; та (b) здійснює Проект відповідно до Інструкції про діяльність у рамках Проекту, і релевантних положень цієї Угоди, включаючи ПЕСУ, будь-який План управління захистом довкілля, План щодо політики переселення, будь-який План заходів з переселення та Посібник із запобігання та протидії корупції.

2.

Для сприяння фінансуванню витрат, пов'язаних з придбанням земельних ділянок та переселенням, Позичальник через Міністерство фінансів забезпечує включення в Субкредитну угоду умов, прийнятних для Банку, включаючи те, що:

(a) Установа, що впроваджує Проект, зобов'язується укласти Районний контракт з кожним окремим Районом з метою забезпечення виконання Районом, на територій якого відбуватиметься придбання земельних ділянок та/або переселення, наступного:

(i) виконання положень діючого Плану (планів) заходів з переселення, що стосується території, для якої фінансуються витрати на придбання земельних ділянок та переселення, використовуючи кошти Позики;

(ii) забезпечення виплати повних компенсацій особам, які зазнали вплив проекту, перед початком будь-яких робіт на території будь-якого вказаного району;

(iii) використання коштів Позики лише для придбання земельних ділянок та фінансування витрат, пов'язаних з переселенням;

(iv) виконання Посібника із запобігання та протидії корупції; та

(v) передача Установі, що впроваджує Проект, права користування земельними ділянками, для яких фінансуються витрати на придбання земельних ділянок та витрати, пов'язані з переселенням.

(b) Установа, що впроваджує Проект, зобов'язується: (i) забезпечити виконання положень, зазначених у пунктах (a)(i) - (a)(v) вище, перед початком будь-яких робіт; та (ii) не переуступати, вносити поправки, скасовувати або відмовлятись від виконання будь-якого з районних контрактів чи будь-якого з його положень.

3. Позичальник, через Міністерство фінансів: (a) реалізує свої права за Субкредитною угодою та (b) спонукає Установу, що впроваджує Проект, реалізувати свої права в рамках кожного районного контракту, усі з них у спосіб, який дозволяє захищати інтереси Позичальника, Установи, що впроваджує Проект, і Банку (залежно від обставин) та досягати цілей Проекту. Якщо Банк не погодиться на інше, Позичальник, через Міністерство фінансів, не переуступає, не вносить поправки, не скасовує, не припиняє дію Субкредитної угоди, не відмовляється від виконання або введення вдію Субкредитної угоди чи будь-якого з її положень.

C.

Запобігання та протидія корупції

Позичальник забезпечує виконання Проекту згідно з положеннями Посібника із запобігання та протидії корупції.

D. Політики застереження

Екологічні політики застереження

1. (a) Позичальник забезпечує та сприяє забезпеченню Установі, що впроваджує Проект: (i) реалізації Проекту відповідно до ПЕСУ, Плану щодо політики переселення та будь-якого Плану управління захистом довкілля і Плану заходів з переселення; (ii) своєчасного вжиття всіх заходів, необхідних для виконання вищезазначених інструментів; (iii) своєчасного та належного отримання всіх юридичних, адміністративних та екологічних дозволів і ухвал, необхідних для виконання Проекту; а також (iv) надання достовірної інформації про впровадження згаданих вище заходів, яку включено до звітів про виконання Проекту.

(b) Позичальник забезпечує та сприяє забезпеченню Виконавцем проекту, щоб жодне положення ПЕСУ, Плану щодо політики переселення та/або будь-якого Плану управління захистом довкілля і/або Плану заходів з переселення не було змінене, призупинене, відмінене, скасоване чи у його виконанні було відмовлено без попередньої письмової згоди Банку.

(c) Позичальник забезпечує відповідність документів і інструментів з екологічних та соціальних політик застереження, зазначених згідно з Частиною 3.3 Проекту, діючим політикам застереження Банку.

Придбання землі та переселення

2. Якщо для цілей здійснення діяльності у рамках Проекту необхідно здійснити Вимушене переселення, Позичальник:

(a) повідомляє Банк або забезпечує повідомлення Банку Установою, що впроваджує Проект, про будь-які наміри щодо Вимушеного переселення та про кожний План заходів із переселення (якщо такий є), складений згідно з Планом щодо політики переселення;

(b) оприлюднює або забезпечує оприлюднення Установою, що впроваджує Проект, Плану заходів із переселення (якщо такі є), складений у рамках Проекту, та усієї відповідної і пов'язаної з ними інформації у прийнятний для Банку спосіб не пізніше, ніж за шістдесят (60) днів до проведення будь-якої операції з вимушеного переселення;

(c) забезпечує здійснення Установою, що впроваджує Проект, будь-якого вимушеного переселення у рамках Проекту згідно з положеннями і процедурами, наведеними у Плані щодо політики переселення і відповідному(-их) Плані(-ах) заходів із переселення, включаючи адекватні та повнозначні консультації з особами, які зазнали впливу Проекту, а також відповідне надання усієї доречної інформації усім особами, які зазнали впливу Проекту, та особами, які потенційно можуть зазнати впливу Проекту, у своєчасний і належний спосіб (на думку Банку).

<< | >>
Законодавчий акт: "УГОДА про позику (Проект розвитку дорожньої галузі) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 листопада 2015 року". Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ I. ВПРОВАДЖУВАЛЬНІ ЗАХОДИ

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -