<<
>>

Стаття II

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Позика

2.01. Банк погоджується надати Позичальнику на умовах, які визначено в цій Угоді або на які є посилання в цій Угоді, позику в сумі трьохсот мільйонів (300 000 000) доларів США (далі - Позика).

2.02.

Позичальник може зняти кошти Позики на підтримку Програми відповідно до розділу II доповнення 1 до цієї Угоди.

2.03. Початкова одноразова комісія, яку Позичальник сплачує Банкові, дорівнює одній чверті одного відсотка (0,25%) суми Позики.

2.04. Відсотки, які підлягають сплаті Позичальником за кожний відсотковий період, повинні сплачуватися за ставкою, що дорівнює ставці LIBOR для Валюти позики плюс Змінний спред. Незважаючи на викладене вище, якщо будь-яка сума Знятого Залишку Позики залишається несплаченою, коли настав строк і коли така несплата триває протягом 30-денного періоду, то відсоток, який підлягає сплаті Позичальником, повинен бути розрахований так, як передбачено підпунктом "d" розділу 3.02 Загальних умов.

2.05. Датами платежу є 15 січня та 15 липня кожного року.

2.06. Основна сума Позики сплачується відповідно до графіка амортизації, наведеного в доповненні 2 до цієї Угоди.

2.07. Не обмежуючи положень розділу 5.10 Загальних умов, Позичальник негайно надає Банкові таку інформацію стосовно положень цієї статті II, яку Банк часу від часу може обґрунтовано вимагати.

<< | >>
Законодавчий акт: Угода про позику (Друга позика на політику розвитку) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку " 2 лютого 2008 року" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2008

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття II

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -