Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Стаття II - ПОЗИКА

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

2.01. Банк погоджується надати Позичальнику на умовах, зазначених в цій Угоді, суму, що дорівнює п'ятистам шістдесяти мільйонам доларів Сполучених Штатів Америки ($ 560 000 000), і ця сума може час від часу бути конвертованою шляхом Конвертації валют відповідно до положень Розділу 2.08 цієї Угоди ("Позика"), для допомоги у фінансуванні проекту, описаного в Доповнення 1 до цієї Угоди ("Проект").

2.02.

Позичальник може зняти кошти Позики відповідно до Розділу IV Доповнення 2 до цієї Угоди.

2.03. Одноразова комісійна виплата, яку Позичальник повинен сплатити Банку, дорівнює одній чверті одного відсотка (0,25 %) суми Позики.

2.04. Комісія за резервування, що сплачується Позичальником, дорівнює одній чверті одного відсотка (0,25 %) на рік від невикористаного залишку Позики.

2.05. Відсотки, які Позичальник повинен сплатити Банку за кожний Період нарахування відсотків, нараховуються за ставкою, що дорівнює Базовій ставці для Валюти позики плюс змінний спред; за умови, що внаслідок Конверсії всієї чи будь-якої частини основної суми Позики, відсотки, які Позичальник повинен сплатити впродовж періоду конверсії на таку суму, визначаються згідно з відповідними положеннями Статті IV Загальних умов. Незважаючи на зазначене вище, якщо будь-яка сума знятого залишку Позики залишається несплаченою в належний час, і така несплата триває протягом тридцяти днів, тоді відсотки, які повинен сплатити Позичальник, нараховуються так, як це передбачено в Розділі 3.02 (е) Загальних умов.

2.06. Датами платежів є 15 лютого і 15 серпня кожного року.

2.07. Основна сума Позики сплачується згідно з графіком амортизації, наведеним у Доповненні 3 до цієї Угоди.

2.08. (a) Для полегшення обачного управління боргом Позичальник може в будь-який час вимагати будь-якої з наступних конверсій умов Позики: (i) зміни валюти позики всієї чи будь-якої частини основної суми Позики, знятої чи не знятої, на затверджену валюту; (ii) зміни бази відсоткової ставки, що застосовується до: (A) всієї чи будь-якої частини основної суми Позики, знятої та непогашеної, зі змінної ставки на фіксовану ставку, чи навпаки; або (B) всієї чи будь-якої частини основної суми Позики, знятої та непогашеної, зі змінної ставки на основі базової ставки та змінного спреду на змінну ставку на основі фіксованої базової ставки та змінного спреду, чи навпаки; або (C) всієї основної суми Позики, знятої та непогашеної, зі змінної ставки на основі змінного спреду на Змінну ставку на основі фіксованого спреду; та (iii) встановлення обмежень на змінну ставку або базову ставку, яка застосовується до всієї чи будь-якої частини основної суми Позики, знятої та непогашеної, шляхом встановлення верхньої межі відсоткової ставки або коридору відсоткової ставки по відношенню до змінної ставки або базової ставки.

(b) Будь-яка конверсія, яка вимагається згідно з пунктом (a) цього Розділу, та приймається Банком, вважається "Конверсією", як визначено в Загальних умовах, та здійснюється відповідно до положень Статті IV Загальних умов та Посібника з конверсії.

(c) Відразу після дати платежу для верхньої межі відсоткової ставки або коридору відсоткової ставки, щодо яких Позичальник зажадав, щоб премія сплачувалась за рахунок Позики, Банк, від імені Позичальника, знімає з рахунку позики і сплачує собі суми, потрібні для сплати будь-якої премії, яку необхідно сплатити згідно з Розділом 4.05 (c) Загальних умов у межах суми, яка періодично розподіляється для цілей, зазначених в таблиці Розділу IV Доповнення 2 до цієї Угоди.

<< | >>
Законодавчий акт: "УГОДА про позику (Проект розвитку дорожньої галузі) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 листопада 2015 року". Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття II - ПОЗИКА

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -