Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

Спільна декларація щодо впровадження Робочих Домовленостей між Європейським Агенством з безпеки польотів та Державною авіаційною адміністрацією "9 грудня 2009 року Європейське Агентство з безпеки польотів (EASA) та Державна авіаційна адміністрація Міністерства транспорту та зв'язку України (ДАА) вітали підписання Робочих Домовленостей щодо співробітництва."EASA та Державіаадміністрація готові до подальшої інтенсифікації співробітництва між собою та відразу ж почнуть займатися розвитком імплементаційних процедур для сертифікації виробів, запчастин, приладів та організацій, як це передбачено у Розділі 4 Робочих Домовленостей.. Європейське Агентство з безпеки польотів. 2009

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

            Спільна декларація 

щодо впровадження Робочих Домовленостей

між Європейським Агенством з безпеки польотів

та Державною авіаційною адміністрацією

9 грудня 2009 року Європейське Агентство з безпеки польотів

(EASA) та Державна авіаційна адміністрація Міністерства транспорту

та зв'язку України (ДАА) вітали підписання Робочих Домовленостей

щодо співробітництва.

EASA та Державіаадміністрація готові до подальшої

інтенсифікації співробітництва між собою та відразу ж почнуть

займатися розвитком імплементаційних процедур для сертифікації

виробів, запчастин, приладів та організацій, як це передбачено у

Розділі 4 Робочих Домовленостей.

Імплементаційні процедури будуть відповідати принципам та

завданням Угоди про створення Спільного авіаційного простору, яка

буде укладена між ЄС, його державами-членами та Україною.

Вчинено 9 грудня 2009 року в м. Париж, в двох примірниках

англійською мовою.

Європейське Агентство Державна авіаційна

з безпеки польотів адміністрація Міністерства

(EASA) транспорту та зв'язку

України (ДАА)

(підпис) (підпис)

пан П.Гуду пан О.Давидов

Виконавчий директор Заступник Міністра

транспорту та зв'язку

України - голова

Державіаадміністрації

РОБОЧІ ДОМОВЛЕНОСТІ

між Європейським Агентством з безпеки

польотів (EASA) та Державною авіаційною адміністрацією

Міністерства транспорту та зв'язку України

(Державіаадміністрація)

Європейське Агентство з безпеки польотів (EASA) та Державна

авіаційна адміністрація Міністерства транспорту та зв'язку України

(Державіаадміністрація), надалі "Сторони",

1. Враховуючи спільний інтерес Сторін для досягнення високого

загальноприйнятого рівня безпеки цивільної авіації та екологічної

сумісності.

2. Враховуючи, що є бажаним забезпечити тісну співпрацю між

Сторонами в усіх сферах безпеки польотів, з урахуванням мети

Європейського Союзу та України створити Спільний авіаційний

простір.

3. Відзначаючи, що ці Робочі Домовленості є тимчасовим

заходом, який полегшує укладення та імплементацію Угоди про

Спільний авіаційний простір між Європейським Співтовариством і

Україною, та вони повинні сприяти подальшому вивченню та

обізнаності зі стандартами та системами сертифікації та нагляду

Сторін.

4. Бажаючи заохочувати співпрацю та допомогу між Сторонами з

метою розвитку та застосування процедур для надання схвалень

конструкцій, сертифікації з льотної придатності та екологічної

сертифікації цивільних авіаційних виробів, частин та приладів, які

імпортовані з іншої Сторони, щоб досягти максимально можливого

врахування технічних оцінок, результатів випробувань, інспекцій,

заяв про відповідність, маркірування щодо відповідності та

сертифікатів, визнаних чи виданих експортуючою Стороною або за її

дорученням, під час надання її власних схвалень конструкції чи

сертифікації з льотної придатності та екологічної сертифікації

таким авіаційним виробам, частинам та приладам.

5. Беручи до уваги згідно з рішенням Генеральних директорів

країн - членів Європейської конференції цивільної авіації,

ухваленому на 129-ій нараді (м. Париж, 19 березня 2008) та із

схваленням Заключного звіту робочої групи FUJA II, що Об'єднані

Авіаційні Власті (JAA) були розформовані та Домовленості щодо

розвитку, прийняття та впровадження Спільних авіаційних вимог

(Кіпрські Домовленості) припинили своє існування 30 червня

2009 року.

6. Відзначаючи, що Регламент (ЄС) N 216/2008(1) визнає, що

залучення у роботу Європейських країн - нечленів Європейського

Союзу має продовжуватися для забезпечення відповідного

пан'європейського простору для сприяння підвищення безпеки

польотів по всій Європі.

---------------- (1) Регламент (EC) N 216/2008 Європейського Парламенту та

Ради від 20 лютого 2008 року щодо спільних правил у сфері

цивільної авіації та заснування Європейського Агентства з безпеки

польотів. OJ L 79, 19.3.2008, ст. 1. абзац 30.

7. Визнаючи, що Державіаадміністрація погодилася приєднатися

до створеної Європейським Співтовариством системи EASA шляхом

укладення угоди з Європейським Співтовариством та його

державами-членами, що є частиною її зобов'язань по відношенню до

JAA.

8. Визначаючи, що Україна до повної інтеграції в систему EASA

буде здійснювати всі функції та завдання держави розробника,

виробника та реєстрації, як це передбачено Конвенцією про

міжнародну цивільну авіацію(2) ( 995_038 ).

---------------- (2) Конвенція про міжнародну цивільну авіацію ( 995_038 ),

підписана в Чикаго 7 грудня 1944 (Чиказька Конвенція).

9. Визнаючи нові тенденції щодо багатонаціональної розробки,

виробництва і обміну цивільними авіаційними виробами та

необхідність гармонізації процесів та процедур, спрямованих на

інтеграцію управління безпекою польотів та методологію валідації у

сфері безпеки польотів.

10. Усвідомлюючи необхідність уникнути будь-якої прогалини в

їх співробітництві з питань, пов'язаних з безпекою польотів.

11. Відзначаючи, що Державіаадміністрація вже визнала

повноваження та завдання EASA, зокрема в сфері стандартизації

шляхом процедур, котрі впроваджують Кіпрські Домовленості.

Домовились про таке:

1. Сфера застосування

Ці Робочі Домовленості охоплюють всі аспекти регулювання

безпеки польотів та екологічного захисту виробів, організації та

персонал, як це передбачено відповідними стандартами, зазначеними

в Додатку 1, в частині, що застосовується.

2. Визначення

Для цілей цих Робочих домовленостей застосовуються такі

визначення:

* "авіаційні власті EASA" означають компетентний орган (член

JAA на 30 червня 2009) держави - члена Європейського Союзу чи

Сторони Угоди про Спільний авіаційний простір або подібної угоди,

яка забезпечує повну інтеграцію цієї Сторони до системи EASA.

* "авіаційні власті, які не входять у EASA" означає

компетентний орган (член JAA або кандидат у члени JAA станом на

30 червня 2009 року), які не є авіаційними властями EASA.

* "система EASA" означає систему, створену згідно з

Регламентом (ЄС) N 216/2008 (OJ L 79, 19.03.2008, ст. 1) та його

імплементаційними правилами.

* "стандарти JAA" означає Спільні авіаційні вимоги станом на

30 червня 2009 року.

3. Регуляторне співробітництво та взаємна допомога

3.1 У всіх сферах, які охоплені цими Робочими Домовленостями,

Сторони будуть забезпечувати одна одній технічну допомогу, яку

вони вважають доречною. Це включає можливу участь аудиторів з боку

авіаційних властей EASA та авіаційних властей, які не входять у

EASA, у стандартизаційних візитах.

3.2 На запит будь-якої Сторони, співробітництво між EASA та

Державіаадміністрацією буде розвинуто у сфері досліджень та

Європейської стратегічної ініціативи з безпеки польотів (ESSI).

3.3 EASA буде повідомляти Державіаадміністрацію про будь-які

зміни в відповідних стандартах, викладених в Додатку 1, та

сприятиме Державіаадміністрації в розумінні застосовних правил,

щоб полегшити їх переміщення у національну нормативну базу та

впровадження.

3.4 Державіаадміністрація не буде мати зобов'язань

автоматично приймати чи застосовувати в якості свого єдиного зводу

законодавства відповідні стандарти, наведені в Додатку 1.

4. Імплементаційні процедури для сертифікації виробів,

частин, приладів та організацій

Сторони розроблять Імплементаційні процедури для сертифікації

виробів, частин, приладів та організацій, які мають відповідати

принципам, які визначені в Угоді між Європейським Співтовариством

та його державами-членами та Україною про формування Спільного

авіаційного простору.

5. Процедури зі стандартизації та відповідні стандарти

5.1 Державіаадміністрація погоджується, що EASA здійснюватиме

стандартизаційні візити на підставі відповідних стандартів, які

наведені в Додатку 1, у разі застосування та відповідно до

стандартизаційних технічних методів, принципів та процедур,

визначених у Додатку 2.

5.2 З метою здійснення стандартизаційних візитів,

Державіаадміністрація погоджується сприяти EASA в одержані

безперешкодного доступу до її відповідних приміщень, земель чи

транспортних засобів та тих підприємств, які знаходяться під її

регуляторним контролем відповідно до чинного національного

законодавства.

6. Визнання сертифікатів та технічних висновків

6.1 Державіаадміністрація погоджується визнавати сертифікат,

виданий EASA, будь-яким актом визнання чи валідації, разом з

привілеями та супутніми до нього сертифікатами відповідно до

застосовних правил системи EASA. Визнання може бути здійснено

шляхом видачі сертифікату. Процедура визнання базуватиметься на

чинному національному законодавстві України.

6.2 EASA видасть, встановленим чином, сертифікат на основі

відповідних технічних висновків, встановлених

Державіаадміністрацією, коли за стандартизаційними результатами

буде визначено, що такі технічні висновки були видані згідно

відповідних застосовних стандартів, визначених у Додатку 1.

6.3 Ці Робочі Домовленості не впливають на визнання

сертифікатів згідно з міжнародними угодами будь-яким актом

визнання чи валідації, супутніх привілей та сертифікатів на

підставі відповідних технічних висновків, виданих

Державіаадміністрацією, виданих будь-якими авіаційними властями

EASA або авіаційними властями, які не входять у EASA. Процедура

визнання базуватиметься на чинному національному законодавстві.

7. Консультації

7.1 Якщо Державіаадміністрація має серйозні сумніви щодо

відповідності сертифікату, виданого відповідно до пункту 6.3, вона

повідомить EASA про це в максимально короткий термін, але не

пізніше 15 робочих днів після появи сумнівів щодо відповідності.

7.2 Внаслідок цього повідомлення Сторони намагатимуться

вирішити будь-які сумніви щодо відповідності зазначеного

сертифікату.

7.3 Застосування пункту 7.2 не перешкоджатиме

Державіаадміністрації вживати будь-яких заходів, які вона вважає

необхідними для забезпечення безпеки польотів, також не впливатиме

на її права, передбачені в міжнародних угодах, в яких вона бере

участь.

8. Витрати

Сторони погоджуються нести витрати, які виникають унаслідок

застосування цих Робочих Домовленостей. Способи відшкодування

описані в Додатку 3.

9. Зв'язок та діяльність для забезпечення функції зв'язку

9.1 Державіаадміністрація встановить функцію зв'язку з EASA

та призначить відповідальну особу для сприяння впровадженню цих

Робочих Домовленостей.

9.2 Державіаадміністрація має право призначити спостерігача у

Дорадчу групу національних властей (Advisory Group of National

Authorities), щоб бути обізнаною у розвитку подій навколо

нормотворчої роботи у системі EASA та робити внесок в визначення

пріоритетів та політики у нормотворчій діяльності.

Державіаадміністрація однаково має право призначати експертів для

участі в нормотворчій діяльності, включаючи робочі групи.

9.3 Переговори та листування з метою виконання цих Робочих

Домовленостей будуть здійснюватися англійською мовою.

10. Заключні положення

Ці Робочі Домовленості не зачіпають або не обмежують

будь-яким чином права та зобов'язання Державіаадміністрації, які

виникають з міжнародних угод, в яких Україна є стороною.

11. Набрання чинності, врегулювання розбіжностей, внесення

змін та припинення дії

11.1 Ці Робочі Домовленості наберуть чинності з дати їх

підписання.

11.2 До цих Робочих Домовленостей можуть бути внесені зміни

за згодою Сторін.

11.3 Будь-які розбіжності стосовно тлумачення чи застосування

цих Робочих Домовленостей вирішуватимуться за спільної згоди між

Сторонами.

11.4 У разі укладення широкомасштабної авіаційної угоди між

Україною та Європейським Співтовариством до цих Робочих

Домовленостей будуть внесені зміни чи доповнення для приведення їх

у відповідність до укладеної угоди.

11.5 Ці Робочі Домовленості укладаються на невизначений

термін. Кожна із Сторін може припинити їх дію письмовим

повідомленням. Таке припинення дії відбудеться після завершення

60-ти календарних днів з дати отримання письмового повідомлення

однієї з Сторін про свій намір припинити дію Робочих

Домовленостей.

Вчинено в двох примірниках англійською та українською

мовами(3) 9 грудня 2009 року в м. Париж.

---------------- (3) У випадку спору, англійська версія матиме переважну силу.

Українські власті відповідальні за переклад цих Робочих

домовленостей та додатків до них на українську мову.

Європейське Агентство Державна авіаційна

з безпеки польотів адміністрація Міністерства

(EASA) транспорту та зв'язку України

(Державіаадміністрація)

Патрік Гуду Олександр Давидов

Виконавчий директор Заступник Міністра

транспорту та зв'язку

України - голова

Державіаадміністрації

Додаток 1

Відповідні стандарти

A. Сертифікація льотної придатності та екологічна

сертифікація повітряних суден та пов'язаних з нею виробів,

компонентів та обладнання, так само, як і для сертифікація

організацій-розробників та організацій-виробників (EASA Частина

21), з останніми внесеними змінами.

CS-22 (Планери та планери, обладнані двигунами)

CS-23 (Літаки нормальної, багатоцільової, акробатичної та

комп'ютерної категорії)

CS-25 (Великі літаки)

CS-27 (мале гвинтокриле повітряне судно)

CS-29 (Велике гвинтокриле повітряне судно)

CS-34 (Емісія авіаційних двигунів та викиди палива)

CS-36 (Авіаційний шум)

CS-APU (Допоміжна силова установка)

CS-AWO (Усепогодні польоти)

CS-E (Двигуни)

CS-ETSO (Європейські технічні стандарти)

CS-Definitions (Визначення та абревіатура)

CS-P (Повітряні гвинти)

CS-VLA (Дуже легкі літаки)

CS-VLR (Дуже легке гвинтокриле повітряне судно)

Прийнятні методи відповідності (AMC) та інструктивний

матеріал (GM), які стосуються даної сфери.

B. Підтримання льотної придатності повітряних суден та

авіаційних виробів, частин та приладів, та схвалення організацій

та персоналу, які беруть участь в цих завданнях, з останніми

внесеними змінами.

EASA Part M

EASA Part 145

EASA Part 66

EASA Part 147

Прийнятні методи відповідності (AMC) та інструктивний

матеріал (GM), які стосуються даної сфери.

C. Технічні вимоги та адміністративні процедури в сфері OPS:

JAR OPS 1 Поправка 14 (посилання на Регламент 3922/91 із

змінами, внесеними Регламентом 859/2008)

JAR OPS 3 Поправка 5 (01.07.2007)

JAR 26 Поправка 3 (01.12.2005)

JAR MMEL/MEL Поправка 1 (01.08.2005)

JAR-FSTD A (Літаки) - Перше видання, 01.05.2008

JAR FSTD H (Вертольоти) - Перше видання, 01.05.2008

Адміністративні та інструктивні матеріали JAA, Розділ 4:

Експлуатація, Частина 2, Процедури - ревізія 01/10/2008

Адміністративні та інструктивні матеріали JAA, Розділ 6:

Комплексні засоби підготовки пілотів, Частина 2, Процедури -

ревізія 01.02.2008

D. Технічні вимоги та адміністративні процедури в сфері FCL:

JAR-FCL 1 (Літак) поправка 7, опублікована 01.12.2006

JAR-FCL 2 (Вертоліт) поправка 6, опублікована 01.2.2007

JAR-FCL 3 (Медицина) поправка 5, опублікована 01.12.2006

JAR-FCL 4 (Бортінженери) поправка 3, опублікована 01/9/2005

Адміністративні та інструктивні матеріали JAA, Розділ 5,

Видача свідоцтв персоналу, Частина 2, Процедури - опублікована

01.10.2008

Додаток 2

Стандартизаційні принципи та процедури

1. EASA буде інформувати всі авіаційні власті EASA та

авіаційні власті, які не входять у EASA, та Європейську Комісію

про результати стандартизаційних візитів, які відбуватимуться

згідно цих Робочих Домовленостей.

2. Державіаадміністрація погоджується з наступною

класифікацією оцінок відповідності, з'ясованих EASA протягом

стандартизаційних візитів, які здійснюються відповідно до

принципів та процедур, встановлених у цьому Додатку:

(a) повністю відповідає;

(b) відповідає, але рекомендується покращення в областях

(відповідно до порушених стандартів) для кращої ефективності;

(c) не відповідає, з об'єктивним доказом незначних недоліків,

які свідчать про невідповідність з застосовними вимогами в

областях (із посиланням на певний стандарт), які можуть спричинити

занепокоєння в питаннях стандартизації;

(d) не відповідає, з об'єктивним доказом значних недоліків,

які свідчать про невідповідність з застосовними вимогами в

областях (із посиланням на певний стандарт), що, поряд з

занепокоєнням в питаннях стандартизації, може викликати

занепокоєння в аспектах безпеки польотів, якщо їх не буде негайно

виправлено;

(e) не застосовується;

(f) не підтверджується, коли проінспектована національна

авіаційна влада зобов'язується надати невдовзі після візиту

доказові матеріали відповідності щодо недоліків, класифікованих як

зазначено у пунктах (c) чи (d), та такі доказові матеріали

безпосередньо не були доступними під час візиту.

3. Державіаадміністрація погоджується належним чином

врахувати рекомендації з безпеки польотів, які надані у звітах за

результатами стандартизаційних візитів, здійснених відповідно до

процедур, зазначених у Додатку 2 та вживати заходів для усунення

виявлених невідповідностей.

4. У випадку, якщо Державіаадміністрацією або не

запропоновано, або не впроваджено задовільних заходів для усунення

невідповідностей, як обіцяно, EASA надішле додатковий звіт до

Державіаадміністрації та повідомить про це всі авіаційні власті

EASA та авіаційні власті, які не входять у EASA, а також

Європейську Комісію.

5. Щойно EASA задовольнять вжиті Державіаадміністрацією дії,

вона видасть офіційну заяву про відсутність невідповідностей. Така

заява буде надіслана до Державіаадміністрації та EASA проінформує

з цього приводу всі авіаційні власті EASA та авіаційні власті, які

не входять у EASA, а також Європейську Комісію.

Процедури, які застосовуються

для стандартизаційних візитів

S.P006 Процедура перевірки зі стандартизації, включаючи усі

пов'язані відповідні Робочі інструкції та Бюлетені зі

стандартизації, з останніми змінами та опубліковані в розділі

"EASA Standardisation" на електронному сайті EASA в SINAPSE(4).

---------------- (4) SINAPSE є програмним забезпеченням в електронній мережі,

встановленим Європейською Комісією. Воно створює інструмент для

сприяння ефективному спілкуванню між закритими співтовариствами

експертів. Призначені експерти стають членами групи.

EASA надасть доступ до SINAPSE для персоналу

Державіаадміністрації відповідно до впровадження цих Робочих

домовленостей (див. Стаття 9.1).

Додаток 3

Схеми фінансування

для реалізації Робочих Домовленостей

Витрати, що виникли внаслідок застосування цих Робочих

Домовленостей, включають у себе витрати на відрядження та плату за

управлінські послуги.

1) Витрати на відрядження (проживання та транспорт)

* Для членів груп зі стандартизації з числа працівників EASA

витрати на відрядження будуть безпосередньо оплачуватися EASA;

* Для членів груп зі стандартизації з числа авіаційних

адміністрацій рахунки на відшкодування витрат на відрядження

будуть безпосередньо виставлятися на оплату цими підрядними

авіаційними властями авіаційним властям, які підлягають візиту зі

стандартизації.

2) Плата за управлінські послуги

Рахунки на оплату послуги зі стандартизації будуть

виставлятися EASA авіаційним властям, які підлягають візиту зі

стандартизації.

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
|
Адміністративні та інструктивні матеріали JAA, Розділ 4: Експлуатація, Частина 2, Процедури - ревізія 01/10/2008

Європейське Агентство з безпеки польотів: