>>

НАКАЗ від 04.06.2018 № 929 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі у Службі безпеки України посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій» та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості". 2018

Інформація актуальна на 18.07.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Центральне управління

НАКАЗ

04.06.2018  № 929

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 червня 2018 р.

за № 729/32181

Про затвердження Інструкції про порядок видачі у Службі безпеки України посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій» та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості

Відповідно до статей 10, 13 Закону України «Про Службу безпеки України», Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302, з метою впорядкування роботи щодо видачі посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій» та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Інструкцію про порядок видачі у Службі безпеки України посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій» та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості, що додається.

2.

Начальнику Управління роботи з особовим складом організувати у Службі безпеки України видачу посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій» та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості.

3. Начальникам Управління правового забезпечення та Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням вимог цього наказу покласти на начальника Управління роботи з особовим складом.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

генерал армії України

В. Грицак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Об’єднаного комітету профспілки

Служби безпеки України

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

Перший заступник Голови

Державної служби України

у справах ветеранів війни

та учасників антитерористичної операції

Міністр соціальної політики України

В.І. Шатілов

Р. Іллічов

Г.В. Осовий

І.В. Мальцев

А. Рева


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Центрального управління

Служби безпеки України

04 червня 2018 року № 929

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 червня 2018 р.

за № 729/32181

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок видачі у Службі безпеки України посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій» та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості

1.

Ця Інструкція визначає порядок видачі у Службі безпеки України (далі - СБУ) посвідчень учасника бойових дій (далі - посвідчення), нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій» (далі - нагрудні знаки) та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості (далі - листи талонів), а також їх замовлення, отримання, обліку.

2. Облік, зберігання, видача бланків посвідчень, нагрудних знаків та листів талонів здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

3. Підставою для видачі посвідчення та нагрудного знака є рішення відповідної комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій (далі - Комісія) згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 «Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення».

4. Підставою для видачі листів талонів є посвідчення.

5. Посвідчення, нагрудні знаки та листи талонів видаються:

співробітникам-військовослужбовцям, державним службовцям та працівникам, які уклали трудовий договір із СБУ (далі - співробітники), іншим особам, яким встановлено статус учасника бойових дій відповідно до законодавства, підрозділів Центрального управління, органів військової контррозвідки, навчальних, наукових, науково-дослідних та інших закладів, установ, організацій, підприємств, Штабу Антитерористичного центру при СБУ (далі - підрозділи, органи, заклади та установи СБУ) - Управлінням роботи з особовим складом СБУ (далі - УРОС) за підписом уповноваженої відповідно до законодавства особи;

особам, звільненим зі служби (роботи) в СБУ, матеріали особових справ яких знаходяться на обліку (зберіганні) в підрозділі мобілізації та територіальної оборони або Галузевому державному архіві СБУ, - УРОС за підписом уповноваженої відповідно до законодавства особи;

співробітникам регіональних органів СБУ та іншим особам, яким встановлено статус учасника бойових дій відповідно до законодавства,- підрозділами кадрового забезпечення цих органів за підписом уповноваженої відповідно до законодавства особи;

особам, звільненим зі служби (роботи) в СБУ, матеріали особових справ яких знаходяться на обліку (зберіганні) в підрозділах мобілізації та територіальної оборони або архівного забезпечення регіональних органів СБУ,- підрозділами кадрового забезпечення цих органів за підписом уповноваженої відповідно до законодавства особи;

Підпис уповноваженої особи скріплюється печаткою із зображенням Державного Герба України.

6.

Для оформлення посвідчення надається кольорова фотокартка розміром 30 x 40 мм, виготовлена на матовому фотопапері.

7. Видача посвідчень, нагрудних знаків та листів талонів реєструється в Книзі персонального обліку військовослужбовців (інших осіб), яким видані посвідчення учасників бойових дій, нагрудні знаки «Ветеран війни - учасник бойових дій» та листи талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості (далі - Книга персонального обліку) (додаток 1).

8. Видача оформлених посвідчень, нагрудних знаків та листів талонів співробітникам, іншим особам, яким встановлено статус учасника бойових дій, здійснюється під їх підпис у Книзі персонального обліку або у відомості про отримання посвідчення учасника бойових дій, нагрудного знака «Ветеран війни - учасник бойових дій» та листа талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості (далі - відомість) (додаток 2), яка разом з посвідченнями, нагрудними знаками та листами талонів надсилається до відповідного підрозділу, органу, закладу та установи СБУ за місцем дислокації співробітника або іншої особи, якій встановлено статус учасника бойових дій.

Відомості присвоюється порядковий номер за номером запису у Книзі персонального обліку.

Відомість з проставленим у ній підписом особи, яка отримала посвідчення та лист талонів, має бути повернута відправнику протягом 10 робочих днів з дня її отримання підрозділом, органом, закладом та установою СБУ.

Заповнені відомості долучаються до відповідної номенклатурної справи.

9. Посвідчення, нагрудні знаки та листи талонів видаються учасникам бойових дій або за їх письмовим дорученням рідним чи іншим особам при пред’явленні документів, що посвідчують особу, під їх підпис в Книзі персонального обліку із зазначенням дати отримання.

Доручення долучаються до відповідної номенклатурної справи.

10. Облік виданих посвідчень, нагрудних знаків та листів талонів ведеться УРОС та підрозділами кадрового забезпечення регіональних органів СБУ в Книзі персонального обліку, а також в електронному вигляді.

11. У разі якщо в посвідчення або лист талонів внесено помилковий запис, за рапортом (заявою) особи на ім’я начальника УРОС або начальника регіонального органу їй видається нове посвідчення або лист талонів, а зіпсовані вилучаються.

12. Якщо посвідчення стало непридатним або було втрачено, після отримання від особи письмових пояснень щодо обставин зіпсування або втрати за її рапортом (заявою) на ім’я начальника УРОС або регіонального органу видається нове посвідчення, на якому у верхньому правому куті лівої сторони ставиться відмітка «дублікат». Посвідчення з відміткою «дублікат» має юридичну силу.

У разі зміни особою прізвища, імені або по батькові за її рапортом (заявою) на ім’я начальника УРОС або регіонального органу їй видається нове посвідчення та лист талонів, а попередній знищується, про що складається акт, який зберігається в підрозділі, органі, закладі та установі СБУ, де були видані нове посвідчення та лист талонів. До рапорту (заяви) додаються копія свідоцтва про одруження (розлучення) та копія паспорта громадянина України.

За відсутності в УРОС або регіональному органі інформації про визнання особи учасником бойових дій особа звертається до Комісії для отримання документів (рішення, витягу з протоколу, довідки тощо), які є підставою для видачі посвідчення.

13. У випадку втрати або фізичного псування нові нагрудні знаки та листи талонів замість втрачених не видаються.

14. Співробітники, які мають статус учасника бойових дій та прийняті на службу (роботу) в СБУ, одержують листи талонів після надання довідки з датою останнього їх отримання, серією та номером з органу (установи, організації), де вони отримували листи талонів до прийняття на службу (роботу) в СБУ.

15. У разі закінчення строку дії листа талонів співробітникам та іншим особам, яким встановлено статус учасника бойових дій, видаються нові листи талонів, а особам, звільненим зі служби (роботи), їх видача здійснюється на підставі заяви на ім’я начальника УРОС або начальника відповідного регіонального органу СБУ.

Державні службовці, працівники, а також інші особи, яким встановлено статус учасника бойових дій,- військовозобов’язані Збройних Сил України до заяви додають довідки, видані районним військовим комісаріатом за місцем перебування їх на військовому обліку про те, що вони не отримували листів талонів.

16. З метою уникнення подвійного використання пільг учасниками бойових дій в нових листах талонів, що видаються, закреслюються роки, які повторюються в раніше виданих листах талонів, робиться запис, що талони недійсні, проставляється підпис уповноважених на те посадових осіб та печатка.

17. У разі виникнення підстав, передбачених законодавством, за якими особа втрачає право на статус учасника бойових дій, видане їй раніше посвідчення вилучається уповноваженим на видачу посвідчень органом з повідомленням органу (установі, організації), який (яка) видав(ла) таке посвідчення.

Уповноважений на видачу посвідчення орган самостійно повідомляє рекомендованим листом особу про прийняте Комісією рішення щодо позбавлення її статусу учасника бойових дій та необхідність здачі посвідчення.

Вилучення посвідчення фіксується на зворотній стороні рішення про позбавлення статусу учасника бойових дій, де зазначаються серія і номер вилученого посвідчення, коли і ким вилучене.

18. Регіональні органи СБУ щомісяця до п’ятого числа (станом на останній день попереднього місяця) надсилають повідомлення про отримання посвідчення учасника бойових дій, нагрудного знака «Ветеран війни - учасник бойових дій» та листа талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості (додаток 3) у Службі безпеки України до УРОС.

19. Непридатні, повернуті, вилучені посвідчення та листи талонів знищуються, про що складається акт, який долучається до відповідної номенклатурної справи.

20. Регіональні органи СБУ щороку до 01 жовтня подають до УРОС заявки на забезпечення бланками посвідчень, нагрудними знаками, листами талонів та Книгами персонального обліку.

21. УРОС формує зведену заявку щодо забезпечення бланками посвідчень, нагрудними знаками, листами талонів та Книгами персонального обліку, яка подається до Департаменту господарського забезпечення СБУ (далі - ДГЗ) не пізніше 01 листопада поточного року на наступний рік.

22. ДГЗ забезпечує:

придбання бланків посвідчень, нагрудних знаків, листів талонів та виготовлення Книг персонального обліку на підставі зведеної заявки УРОС;

ведення загального обліку бланків посвідчень, нагрудних знаків та листів талонів.

23. Звіт про вручення посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій» та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості (додаток 4) подається УРОС та регіональними органами СБУ до ДГЗ до 15 січня щороку, станом на 01 січня.

24. Інвентаризація бланків посвідчень, нагрудних знаків та листів талонів проводиться відповідно до законодавства.

Начальник Управління

роботи з особовим складом

Б. Баліоз


Додаток 1

до Інструкції про порядок видачі

у Службі безпеки України

посвідчень учасників бойових дій,

нагрудних знаків

«Ветеран війни - учасник бойових дій»

та листів талонів на право

одержання проїзних квитків

з 50-відсотковою знижкою їх вартості

(пункт 7)

КНИГА ПЕРСОНАЛЬНОГО ОБЛІКУ

військовослужбовців (інших осіб), яким видані посвідчення учасників бойових дій, нагрудні знаки «Ветеран війни - учасник бойових дій» та листи талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості

№ з/п

Військове звання, ранг

Прізвище, ім’я, по батькові

Підстава для надання статусу учасника бойових дій, номер та дата документа

Серія та номер посвідчення

Дата і підпис про отримання посвідчення

Серія та номер листа талонів

Дата і підпис про отримання листа талонів

Дата і підпис про отримання нагрудного знака

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Додаток 2

до Інструкції про порядок видачі

у Службі безпеки України

посвідчень учасників бойових дій,

нагрудних знаків

«Ветеран війни - учасник бойових дій»

та листів талонів на право

одержання проїзних квитків

з 50-відсотковою знижкою їх вартості

(пункт 8)

ВІДОМІСТЬ №______ /20____

про отримання посвідчення учасника бойових дій, нагрудного знака «Ветеран війни - учасник бойових дій» та листа талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості

№ з/п

Військове звання, ранг

Прізвище, ім’я, по батькові

Підстава для надання статусу учасника бойових дій, номер та дата документа

Серія та номер посвідчення

Дата і підпис про отримання посвідчення

Серія та номер листа талонів

Дата і підпис про отримання листа талонів

Дата і підпис про отримання нагрудного знака

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Додаток 3

до Інструкції про порядок видачі

у Службі безпеки України

посвідчень учасників бойових дій,

нагрудних знаків

«Ветеран війни - учасник бойових дій»

та листів талонів на право

одержання проїзних квитків

з 50-відсотковою знижкою їх вартості

(пункт 18)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про отримання посвідчення учасника бойових дій, нагрудного знака «Ветеран війни - учасник бойових дій» та листа талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості

№ з/п

Військове звання, ранг

Прізвище, ім’я, по батькові

Підстава для надання статусу учасника бойових дій, номер та дата документа

Серія та номер посвідчення

Дата оформлення посвідчення

Серія, номер та період дії листа талонів

Дата отримання нагрудного знака

1

2

3

4

5

6

7

8

Додаток 4

до Інструкції про порядок видачі

у Службі безпеки України

посвідчень учасників бойових дій,

нагрудних знаків

«Ветеран війни - учасник бойових дій»

та листів талонів на право

одержання проїзних квитків

з 50-відсотковою знижкою їх вартості

(пункт 23)

ЗВІТ

про вручення посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій» та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості

| >>
Законодавчий акт: НАКАЗ від 04.06.2018 № 929 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі у Службі безпеки України посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій» та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості". Служба безпеки України. 2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 04.06.2018 № 929 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі у Службі безпеки України посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій» та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості". 2018

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -