Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

НАКАЗ від 14.01.2020 № 4 "Про Умови оплати праці працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта". 2020

Інформація актуальна на 13.02.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Центральне управління

НАКАЗ

14.01.2020  № 4

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 січня 2020 р.

за № 89/34372

Про Умови оплати праці працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта

Відповідно до статей 10, 13 Закону України «Про Службу безпеки України», статті 18 Закону України «Про судову експертизу», постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 року № 314 «Про умови оплати праці працівників державних спеціалізованих установ судових експертиз» та з метою упорядкування умов оплати праці працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Умови оплати праці працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта, що додаються.

2.

Виплату заробітної плати працівникам Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта, здійснювати в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах регіональних органів та установ Служби безпеки України.

3. Начальникам Управління правового забезпечення та Фінансово-економічного управління Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

І. Баканов

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

Голова Об’єднаного комітету профспілки

Служби безпеки України

Ю. Соколовська

Р. Іллічов

О.О. Шубін

В.І. Шатілов


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Центрального управління

Служби безпеки України

14 січня 2020 року № 4

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 січня 2020 р.

за № 89/34372

УМОВИ

оплати праці працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта

I.

Загальні положення

1. Ці Умови застосовуються при обчисленні заробітної плати керівних працівників, які отримали кваліфікацію судового експерта, Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України (далі - ІСТЕ СБУ), працівників (у тому числі керівних працівників), які отримали кваліфікацію судового експерта, Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України (далі - ЦССЕ ІСТЕ СБУ) та відокремлених експертних підрозділів Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України у регіональних органах Служби безпеки України (далі - ВЕП ІСТЕ СБУ).

Ці Умови поширюються на директора науково-дослідного інституту ІСТЕ СБУ та його заступників за наявності у них кваліфікації судового експерта.

Також ці Умови поширюються на стажистів судового експерта у ЦССЕ ІСТЕ СБУ та у ВЕП ІСТЕ СБУ, які проходять відповідну підготовку і ще не мають кваліфікації судового експерта.

2. Оплата праці працівників, які отримали кваліфікацію судового експерта, здійснюється за фактично відпрацьований час, виходячи з посадового окладу, з урахуванням доплат, надбавок та премії, передбачених законодавством України.

II. Визначення посадових окладів працівників

1. Конкретний розмір посадових окладів заступникам директора науково-дослідного інституту ІСТЕ СБУ і працівникам (у тому числі керівним працівникам), які отримали кваліфікацію судового експерта, ЦССЕ ІСТЕ СБУ встановлюється директором науково-дослідного інституту ІСТЕ СБУ у межах затвердженого фонду оплати праці відповідно до схеми посадових окладів працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта, згідно з додатком 1 до цих Умов.

Директору науково-дослідного інституту ІСТЕ СБУ конкретний розмір посадового окладу встановлюється керівництвом Служби безпеки України відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.

Конкретний розмір посадових окладів працівникам (у тому числі керівним працівникам), які отримали кваліфікацію судового експерта, ВЕП ІСТЕ СБУ встановлюється начальниками регіональних органів Служби безпеки України у межах затвердженого фонду оплати праці відповідно до схеми посадових окладів працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта.

3. Посадові оклади заступників директора науково-дослідного інституту ІСТЕ СБУ, заступників керівників структурних підрозділів ЦССЕ ІСТЕ СБУ, а також заступників керівників ВЕП ІСТЕ СБУ встановлюються на 5-15 відсотків нижче ніж посадовий оклад відповідного керівника.

III. Порядок установлення додаткових видів заробітної плати

1. Директор науково-дослідного інституту ІСТЕ СБУ та начальники регіональних органів Служби безпеки України у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, мають право установлювати працівникам Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта, такі надбавки:

1) надбавки у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи;

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу (для працівників, які мають кваліфікацію судового експерта, - 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років).

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовується або розмір її зменшується;

2) надбавку за почесне звання «заслужений» - у розмірі 20 відсотків посадового окладу.

Надбавка встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням;

3) надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - у розмірі 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу.

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом.

2. Директор науково-дослідного інституту ІСТЕ СБУ та начальники регіональних органів Служби безпеки України у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, мають право установлювати працівникам СБУ, які отримали кваліфікацію судового експерта, такі доплати:

1) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:

за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення посад;

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються директору науково-дослідного інституту ІСТЕ СБУ і його заступникам, керівникам структурних підрозділів ЦССЕ ІСТЕ СБУ і їх заступникам, керівникам ВЕП ІСТЕ СБУ і їх заступникам;

2) за вчене звання:

професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу;

доцента, старшого дослідника (старшого наукового співробітника) - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу.

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням. За наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

3) за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу;

доктора філософії (кандидата наук) - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу.

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у зазначених працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається директором науково-дослідного інституту ІСТЕ СБУ та начальниками регіональних органів Служби безпеки України.

Документи, що засвідчують наявність вченого звання та наукового ступеня, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством.

3. Надбавка за кваліфікаційний клас працівникам Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта, встановлюється відповідно до розмірів надбавок за кваліфікаційні класи судових експертів згідно з додатком 2 до цих Умов.

4. Виплачувати щомісячну надбавку за вислугу років працівникам Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта, у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за кваліфікаційний клас судового експерта і залежно від стажу роботи на підставі висновку про стаж роботи судового експерта у таких розмірах: понад три роки - 10, понад п’ять років - 15, понад десять років - 20, понад п’ятнадцять років - 25, понад двадцять років - 30, понад двадцять п’ять років - 40 відсотків.

Порядок обчислення стажу роботи для встановлення щомісячної надбавки за вислугу років працівникам, які отримали кваліфікацію судового експерта, державних спеціалізованих установ судових експертиз затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 року № 314 «Про умови оплати праці працівників державних спеціалізованих установ судових експертиз».

IV. Інші питання оплати праці

1. Працівникам Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта, у межах затвердженого фонду оплати праці надається матеріальна допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірах, що не перевищують середньомісячної заробітної плати.

2. Преміювання працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта, проводиться у межах кошторисних призначень, затверджених на оплату праці.

Начальник

Фінансово-економічного

управління

Д. Анікін

Додаток 1

до Умов оплати праці працівників

Служби безпеки України, які отримали

кваліфікацію судового експерта

(пункт 1 розділу II)

СХЕМА

посадових окладів працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта

Найменування посад

Місячний посадовий оклад,

гривень

Директор науково-дослідного інституту

8933-10116

Завідувач відділу

8277-8933

Завідувач сектору

7620-8277

Головний судовий експерт

7751-9459

Провідний судовий експерт

7226-8933

Старший судовий експерт

6831-7883

Судовий експерт

6306-7226

Стажист судового експерта

5518-6831

__________

Примітка.

Посадові оклади, визначені цією схемою, змінюються в установленому порядку пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду, розмір якого визначено у примітці 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2005 року № 790).

Начальник

Фінансово-економічного

управління

Д. Анікін

Додаток 2

до Умов оплати праці працівників

Служби безпеки України, які отримали

кваліфікацію судового експерта

(пункт 3 розділу III)

РОЗМІРИ

надбавок за кваліфікаційні класи судових експертів

Кваліфікаційний клас судового експерта

Розмір надбавки, гривень

Вищий кваліфікаційний клас

700

1 кваліфікаційний клас

600

2 кваліфікаційний клас

500

3 кваліфікаційний клас

400

4 кваліфікаційний клас

300

5 кваліфікаційний клас

200

Начальник

Фінансово-економічного

управління

Д. Анікін

|
Законодавчий акт: НАКАЗ від 14.01.2020 № 4 "Про Умови оплати праці працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта". Служба безпеки України. 2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 14.01.2020 № 4 "Про Умови оплати праці працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта". 2020

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -