>>

НАКАЗ від 16.02.2012 № 67/45 "Про затвердження Інструкції про порядок погодження зі Службою безпеки України оформлення віз іноземцям та особам без громадянства дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном в державі їх тимчасового або постійного проживання". 2012

Інформація актуальна на 22.11.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.02.2012  № 67/45


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 березня 2012 р.
за № 391/20704

Про затвердження Інструкції про порядок погодження зі Службою безпеки України оформлення віз іноземцям та особам без громадянства дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном  в державі їх тимчасового або постійного проживання

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки
№ 497/275 від 05.11.2012}

Відповідно до пункту 17 Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 567, з метою визначення процедури погодження оформлення віз іноземцям та особам без громадянства дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном  зі Службою безпеки України НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію про порядок погодження зі Службою безпеки України оформлення віз іноземцям та особам без громадянства дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном  в державі їх тимчасового або постійного проживання, що додається.

2. Начальнику Департаменту контррозвідки забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. З цим наказом ознайомити особовий склад Служби безпеки України та працівників Міністерства закордонних справ України в частині, що стосується.

Голова Служби безпеки
України


І. Калінін

Міністр закордонних
справ України


К. Грищенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Служби безпеки
України,
Міністерства закордонних
справ України
16.02.2012 № 67/45

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок погодження зі Службою безпеки України оформлення віз іноземцям та особам без громадянства дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном  в державі їх тимчасового або постійного проживання

1. Ця Інструкція визначає порядок погодження зі Службою безпеки України (далі - СБУ) оформлення віз громадянам держав, перелік яких визначається відповідно до пункту 17 Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 567, та особам без громадянства, які постійно проживають у зазначених державах (далі - іноземець), дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном в державі їх тимчасового або постійного проживання (далі - дипломатичне представництво).

2. Для отримання погодження з СБУ уповноважений на те працівник дипломатичного представництва надсилає звернення за формою згідно з додатком 1 до цієї Інструкції з інформацією, необхідною для прийняття рішення, на електронну адресу Департаменту контррозвідки (далі - ДКР), про яку СБУ письмово інформує МЗС.

{Пункт 3 виключено на підставі Наказу Служби безпеки № 497/275 від 05.11.2012}

{Пункт 4 виключено на підставі Наказу Служби безпеки № 497/275 від 05.11.2012}

3. Уповноважений на те співробітник підрозділу ДКР здійснює перевірку даних, що містяться у зверненні, за результатами перевірки готує і доповідає начальнику або заступнику начальника ДКР відповідно до розподілу функціональних обов’язків проект відповіді дипломатичному представництву.

{Пункт 3 в редакції Наказу Служби безпеки № 497/275 від 05.11.2012}

4. Рішення про погодження або відмову в погодженні оформлення візи приймає начальник або заступник начальника ДКР відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 497/275 від 05.11.2012}

5. Звернення дипломатичного представництва розглядається в СБУ в строк, що не перевищує 10 робочих днів з дня його отримання підрозділом ДКР.

6. Строк розгляду звернення може бути продовжено до 20 робочих днів за рішенням начальника ДКР або особи, яка виконує обов’язки начальника ДКР, у разі відсутності у зверненні необхідних для прийняття рішення відомостей або необхідності проведення додаткової перевірки таких відомостей.

Для проведення такої перевірки та прийняття рішення щодо погодження оформлення візи ДКР може витребувати у дипломатичного представництва додатково копії документів, надані іноземцем до дипломатичного представництва.

7. У разі прийняття рішення про відмову в погодженні оформлення візи у відповіді зазначається підстава для прийняття цього рішення відповідно до пункту 30 Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 567.

8. Відповідь підписується начальником ДКР (особою, яка виконує обов’язки начальника ДКР) або заступником начальника ДКР відповідно до розподілу функціональних обов’язків, реєструється і в електронному вигляді передається підрозділом ДКР на адресу електронної пошти дипломатичного представництва, від якого надійшло звернення.

{Пункт 8 в редакції Наказу Служби безпеки № 497/275 від 05.11.2012}

9. Про прийняте дипломатичним представництвом рішення про оформлення або відмову в оформленні візи дипломатичне представництво надсилає на електронну адресу, про яку СБУ письмово інформує МЗС, інформаційне повідомлення за структурою та формою, визначеною у додатку 2 до цієї Інструкції.

10. Матеріали опрацювання звернень про погодження оформлення віз зберігаються в дипломатичному представництві та ДКР протягом 5 років, після чого знищуються комісією у складі не менше ніж трьох осіб, про що складається відповідний акт.

Начальник
Департаменту
контррозвідки Служби
безпеки України
О. Седельников

Директор Департаменту
консульської служби
Міністерства
закордонних справ
України

А. Олефіров
Додаток 1
до Інструкції про порядок
погодження зі Службою безпеки
України оформлення віз
іноземцям та особам
без громадянства дипломатичними
представництвами
та консульськими установами
України за кордоном  в державі
їх тимчасового або постійного
проживання

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові, дата народження іноземця

Відомості про громадянство особи або належність до осіб без громадянства

Серія, номер і строк дійсності паспортного документа іноземця

Серія, номер і строк дійсності документа, що підтверджує законність проживання в країні перебування іноземця

Місце роботи іноземця; документи, що підтверджують фінансову спроможність іноземця

Мета та строки поїздки в Україну

Серія, номер, суб’єкт, яким видано запрошення, інша підстава для оформлення візи

Поштова адреса та контактний телефон приймаючої сторони

Наявність у іноземця проїзних документів з України до держави тимчасового або постійного проживання

Прізвище, ім’я та по батькові працівника дипломатичного представництва, який проводив співбесіду

Попередній висновок дипломатичного представництва про можливість оформлення візи, примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Додаток 2
до Інструкції про порядок
погодження зі Службою безпеки
України оформлення віз
іноземцям та особам
без громадянства дипломатичними
представництвами
та консульськими установами
України за кордоном  в державі
їх тимчасового або постійного
проживання

СТРУКТУРА ТА ФОРМА
інформаційного повідомлення

Опис даних містить відомості про один факт звернення для отримання візи або її отримання іноземними громадянами та особами без громадянства.

Опис даних формується з використанням кодової сторінки СР1251, записується в інформаційне повідомлення (файл даних) та починається з першої позиції рядка.

Довжина рядка не може перевищувати 256 символів.

Кожний опис даних завершується десятьма символами “-” (тире).

Інформаційне повідомлення може містити будь-яку кількість описів даних.

Опис даних складається з елементів. Кожний елемент опису починається з нового рядка, з першої позиції рядка та записується у вигляді:

<ідентифікатор елемента даних> <роздільник> <значення елемента даних>.

Як роздільник використовується символ "=".

Перелік елементів, які повинен містити один опис даних:

Ідентифікатор елемента даних

Опис

nm

Порядковий номер опису даних в інформаційному повідомленні

tg

Громадянство

fu

Прізвище (українською кирилицею)

iu

Ім’я (українською кирилицею)

ou

По батькові (українською кирилицею)

fe

Прізвище (латиницею)

ie

Ім’я (латиницею)

oe

По батькові (латиницею)

dr

Дата народження

sx

Стать

pt

Номер документа (наприклад, номер паспорта)

nv

Номер візи

tv

Тип візи

db

Дата початку терміну дії візи (дійсна з)

de

Дата закінчення терміну дії візи (дійсна до)

dd

Дата прийому документів

og

Організація (особа), що запрошує

ao

Адреса організації (особи), що запрошує

Якщо елемент опису даних не має значення, опис даних цього елемента не заповнюється.

Приклади інформаційного повідомлення:

nm= 1

tg= Алжир

fu= Айядi

iu= Брахiм

ou=

fe= Ayadi

ie= Brahim

oe=

dr= 29.09.1945

sx= Ч

pt= 1578929

nv= Y01254233

tv= Б

db= 05.06.2001

de= 02.09.2001

dd= 30.05.2001

og= ВПР та МР м. Хмельницький

ao= м. Хмельницький

----------

nm= 2

tg= Алжир

fu= Букербуа

iu= Нуреддiн

ou=

fe= Boukerboua

ie= Noureddine

oe=

dr= 14.06.1963

sx= Ч

pt= 3069072

nv= Y01254216

tv= Н

db= 11.05.2001

de= 10.06.2001

dd= 08.05.2001

og= Кременчуцький держ. полiтехнiчний ун-тет

ao= м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

----------

nm= 3

tg= Алжир

fu= Хамзi

iu= Аiсса

ou=

fe= Hamzi

ie= Aissa

oe=

dr= 16.12.1952

sx= Ч

pt= 2099840

nv= Y01254215

tv= П-1

db= 20.06.2001

de= 17.09.2001

dd= 04.05.2001

og=

ao= Київ, б-р Перова, 11б, кв.71.


Публікації документа

  • Офіційний вісник України від 30.03.2012 — 2012 р., № 22, стор. 333, стаття 865, код акту 60855/2012

| >>
Законодавчий акт: НАКАЗ від 16.02.2012 № 67/45 "Про затвердження Інструкції про порядок погодження зі Службою безпеки України оформлення віз іноземцям та особам без громадянства дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном в державі їх тимчасового або постійного проживання". Служба безпеки України. 2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 16.02.2012 № 67/45 "Про затвердження Інструкції про порядок погодження зі Службою безпеки України оформлення віз іноземцям та особам без громадянства дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном в державі їх тимчасового або постійного проживання". 2012

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -