Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 19.08.2014 № 518 "Про затвердження Порядку виїзду співробітників-військовослужбовців Служби безпеки України у приватних справах за межі населеного пункту, на території якого дислоковано підрозділ, орган, заклад, установу Служби безпеки України". 2014

Інформація актуальна на 22.11.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Центральне управління

НАКАЗ

19.08.2014  № 518

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

9 вересня 2014 р.

за № 1098/25875

Про затвердження Порядку виїзду співробітників-військовослужбовців Служби безпеки України у приватних справах за межі населеного пункту, на території якого дислоковано підрозділ, орган, заклад, установу Служби безпеки України

Відповідно до статті 10 Закону України “Про Службу безпеки України”, статті 216 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, з метою забезпечення правового захисту співробітників-військовослужбовців Служби безпеки України та впорядкування здійснення їх виїзду у приватних справах за межі населеного пункту, на території якого дислоковано підрозділ, орган, заклад, установу Служби безпеки України, у тому числі на тимчасово окуповану територію України, НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Порядок виїзду співробітників-військовослужбовців Служби безпеки України у приватних справах за межі населеного пункту, на території якого дислоковано підрозділ, орган, заклад, установу Служби безпеки України, що додається.

2.

Керівникам (начальникам) підрозділів, органів, закладів, установ Служби безпеки України забезпечити ефективний контроль виконання підлеглим особовим складом цього наказу та належний рівень мобілізаційної готовності підпорядкованих підрозділів, органів, закладів, установ Служби безпеки України.

3. Начальнику Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

В. Наливайченко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Центрального

управління Служби

безпеки України

19.08.2014  № 518

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

9 вересня 2014 р.

за № 1098/25875

ПОРЯДОК

виїзду співробітників-військовослужбовців Служби безпеки України у приватних справах за межі населеного пункту, на території якого дислоковано підрозділ, орган, заклад, установу Служби безпеки України

1.

Цей Порядок регламентує питання здійснення співробітниками-військовослужбовцями виїзду у приватних справах за межі населеного пункту, на території якого дислоковано структурний підрозділ підрозділу Центрального управління, регіонального органу, закладу, установи, Штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України (далі - структурний підрозділ), у позаслужбовий час, під час відпусток, у вихідні (святкові, неробочі) дні та механізм його документального оформлення.

2. Виїзд за межі населеного пункту, на території якого дислоковано структурний підрозділ, у межах відповідної області згідно з адміністративно-територіальним устроєм України (далі - область) здійснюється без отримання дозволу керівника (начальника) підрозділу Центрального управління, регіонального органу, навчального, науково-дослідного та іншого закладу, установи, Штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України (далі - підрозділ, орган, заклад, установа СБУ) або особи, яка виконує його обов’язки (далі - керівник), якщо інше не встановлено цим керівником, виходячи з особливостей оперативної обстановки та покладених на структурний підрозділ завдань.

3. Виїзд за межі населеного пункту, на території якого дислоковано структурний підрозділ, пов’язаний з виїздом за межі області, здійснюється:

тривалістю до 24 годин за умови наявності надійного зв’язку - на підставі усного дозволу керівника, якщо інше не встановлено цим керівником, виходячи з особливостей оперативної обстановки та покладених на структурний підрозділ завдань;

тривалістю понад 24 години та незалежно від тривалості у разі прямування на тимчасово окуповану територію України - на підставі письмового дозволу керівника за рапортом співробітника-військовослужбовця. У рапорті має зазначатися період виїзду, місцеперебування під час виїзду, способи зв’язку. Співробітник-військовослужбовець, який планує виїзд на тимчасово окуповану територію України, перед поданням рапорту керівнику інформує про це Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України або представництво Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України у відповідному регіоні (далі - УВБ).

Інформування оформлюється шляхом візування рапорту співробітником УВБ;

у разі необхідності здійснення термінового виїзду у межах України, не пов’язаного з виїздом на тимчасово окуповану територію України (через сімейні обставини або з інших поважних причин), тривалістю понад 24 години у разі неможливості подання відповідного рапорту - на підставі усного дозволу керівника або визначеної ним посадової особи.

За рішенням керівника дозвіл на виїзд за межі області, не пов’язаний з виїздом за межі України або на тимчасово окуповану територію України, співробітникам-військовослужбовцям структурних підрозділів, які дислоковані за межами населеного пункту, на території якого дислоковано підрозділ, орган, заклад, установу СБУ, може надаватися начальниками цих структурних підрозділів з обов’язковим повідомленням керівника.

4. Виїзд керівників здійснюється у порядку, передбаченому пунктами 1, 2 цього Порядку, на підставі дозволу Голови Служби безпеки України (особи, яка виконує його обов’язки) або його заступників згідно з розподілом функціональних обов’язків.

5. Керівники, які надають дозвіл на виїзд, або безпосередні начальники співробітників-військовослужбовців зобов’язані проводити інструктажі про дотримання правил особистої безпеки та дорожнього руху (якщо виїзд здійснюється власним автотранспортом), а також визначати способи екстреного зв’язку зі співробітниками-військовослужбовцями, які виїжджають, у разі виникнення такої потреби.

6. Порядок виїзду у приватних справах за межі населеного пункту, на території якого дислоковано навчальний заклад (військовий навчальний підрозділ), курсантів та слухачів Національної академії Служби безпеки України та Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого” (з дислокацією в місті Харкові) визначається керівником цього навчального закладу чи військового навчального підрозділу з дотриманням вимог пунктів 1, 2 цього Порядку.

7. Співробітники-військовослужбовці, яким надано допуск та доступ до державної таємниці і які повернулися з тимчасово окупованої території України, зобов’язані протягом двох робочих днів після прибуття до місця проходження служби чи навчання письмовим рапортом поінформувати керівника та режимно-секретний підрозділ (далі - РСП) за місцем проходження військової служби чи навчання про наявність чи відсутність спроб сторонніх осіб отримати від нього секретну інформацію, а також про інші обставини, що можуть перешкодити збереженню державної таємниці.

8. Начальник РСП або особа, яка виконує його обов’язки, за участю співробітника УВБ протягом двох робочих днів з дня отримання рапорту проводить бесіду зі співробітником-військовослужбовцем, який прибув з тимчасово окупованої території України до місця проходження служби чи навчання, для з’ясування обставин, що могли створити передумови до розголошення державної таємниці, фактів необґрунтованої заінтересованості з боку сторонніх осіб секретною інформацією.

За результатами співбесіди начальником РСП або особою, яка виконує його обов’язки, разом зі співробітником УВБ складається довідка (у двох примірниках), яка реєструється та доповідається керівнику. Один примірник довідки зберігається в РСП структурного підрозділу, другий - передається до УВБ.

Начальник Управління

роботи з особовим складом

О. Коншин

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: НАКАЗ від 19.08.2014 № 518 "Про затвердження Порядку виїзду співробітників-військовослужбовців Служби безпеки України у приватних справах за межі населеного пункту, на території якого дислоковано підрозділ, орган, заклад, установу Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2014

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 19.08.2014 № 518 "Про затвердження Порядку виїзду співробітників-військовослужбовців Служби безпеки України у приватних справах за межі населеного пункту, на території якого дислоковано підрозділ, орган, заклад, установу Служби безпеки України". 2014

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -