Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 22.03.2017 № 173 "Про затвердження Інструкції про порядок оформлення в Службі безпеки України матеріалів про адміністративні правопорушення". 2017

Інформація актуальна на 22.05.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Центральне управління

НАКАЗ

22.03.2017  № 173

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 квітня 2017 р.

за № 506/30374

Про затвердження Інструкції про порядок оформлення в Службі безпеки України матеріалів про адміністративні правопорушення

Відповідно до статті 10, пункту 4-1 частини першої статті 25 Закону України “Про Службу безпеки України”, пунктів 1, 8, 14 частини першої статті 255, пункту 5 частини другої статті 262, статей 264, 265 Кодексу України про адміністративні правопорушення, з метою дотримання співробітниками Служби безпеки України законодавства при складанні протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, здійснення заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Інструкцію про порядок оформлення в Службі безпеки України матеріалів про адміністративні правопорушення, що додається.

2. Начальнику Управління правового забезпечення Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

генерал армії України

В. Грицак

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Центрального управління

Служби безпеки України

22.03.2017 № 173

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 квітня 2017 р.

за № 506/30374

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок оформлення в Службі безпеки України матеріалів про адміністративні правопорушення

I.

Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок складання посадовими особами Служби безпеки України (далі - СБУ) протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає СБУ), статтями 172-10 - 172-17, 172-19, 172-20, частиною четвертою статті 184, статтями 185-4, 185-11, 195-5, 212-2 (крім пункту 9 частини першої), 212-5, 212-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), порядок проведення адміністративного затримання, особистого огляду і огляду речей, вилучення речей та документів.

2.

Протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає СБУ), 195-5, 212-2 (крім пункту 9 частини першої), 212-5, 212-6 КУпАП, уповноважені складати співробітники СБУ відповідно до їх службових (посадових) обов’язків (інструкцій).

Протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною четвертою статті 184, статтями 185-4, 185-11 КУпАП, уповноважені складати слідчі СБУ.

Протоколи про військові адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172-10 - 172-17, 172-19, 172-20 КУпАП, мають право складати Голова СБУ, перший заступник Голови СБУ - начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ, перший заступник (заступник) Голови СБУ - керівник Антитерористичного центру при СБУ, керівники органів, підрозділів, закладів та установ СБУ, яким в установленому порядку присвоєно найменування “військова частина”.

II. Порядок складання протоколів про адміністративне правопорушення

1. У випадку виявлення факту вчинення адміністративного правопорушення уповноважені посадові особи складають протокол про адміністративне правопорушення (додаток 1) із зазначенням у ньому відомостей відповідно до частини першої статті 256 КУпАП.

Уповноважені посадові особи можуть здійснити особистий огляд, огляд речей та вилучення речей і документів затриманої особи на підставах та в порядку, передбачених статтями 260, 264, 265 КУпАП, про що складається протокол особистого огляду, огляду речей та вилучення речей і документів (додаток 2).

2. Протокол про військове адміністративне правопорушення, передбачене статтями 172-10 - 172-17, 172-19, 172-20 КУпАП, складається посадовою особою у разі виявлення нею безпосередньо, отримання доповідей підлеглих службових осіб або повідомлень інших осіб про виявлення фактів вчинення підлеглими військовослужбовцями військових адміністративних правопорушень.

У разі виявлення начальником фактів військових адміністративних правопорушень, вчинених не підлеглими йому військовослужбовцями, він негайно повідомляє про це у письмовій формі начальника, уповноваженого складати щодо них протоколи про адміністративні правопорушення.

3. Оформлення матеріалів про військове адміністративне правопорушення, включаючи підготовку проекту протоколу, здійснюється:

у Центральному управлінні СБУ - співробітниками Головної інспекції, до службових (посадових) обов’язків (інструкцій) яких належить проведення службових розслідувань та службових перевірок;

у регіональному органі СБУ - співробітниками інспекторського підрозділу органу, до службових (посадових) обов’язків (інструкцій) яких належить проведення службових розслідувань та службових перевірок;

у закладі та установі СБУ, яким в установленому порядку присвоєно найменування “військова частина”, - уповноваженими начальником (керівником) співробітниками.

4. Протокол про адміністративне правопорушення складається у двох примірниках, один з яких під підпис вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Протокол про адміністративне правопорушення має наскрізну нумерацію сторінок.

5. У разі вчинення особою кількох окремих адміністративних правопорушень протоколи складаються щодо кожного з вчинених правопорушень.

У разі вчинення адміністративного правопорушення кількома особами протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо.

6. Усі реквізити протоколу про адміністративне правопорушення заповнюються державною мовою, розбірливим почерком чи друкарським способом.

Не допускаються закреслення, доповнення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу про адміністративне правопорушення, а також унесення додаткових записів після того, як протокол підписано особою, яка притягається до адміністративної відповідальності.

У незаповнених графах протоколу про адміністративне правопорушення проставляється прочерк.

7. При складанні протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснюються її права і обов’язки, передбачені статтями 59, 63 Конституції України та статтею 268 КУпАП, про що робиться відмітка у протоколі.

8. У разі надходження під час складання протоколу про адміністративне правопорушення заяви або клопотання від особи, яка притягається до відповідальності, посадова особа, яка складає протокол, приймає рішення про їх задоволення чи відхилення, про що робиться відповідний запис у протоколі.

9. Протокол про адміністративне правопорушення підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності. За наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу в ньому робиться запис про це. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які вносяться до протоколу або додаються до нього, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

10. У разі якщо особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, відмовилась від ознайомлення з протоколом про адміністративне правопорушення та (або) отримання примірника протоколу, примірник складеного протоколу рекомендованим листом із повідомленням про вручення та з описом вкладення протягом двох робочих днів від дати складення протоколу разом із супровідним листом у конверті з позначкою “особисто” надсилаються такій особі, про що зазначається у протоколі.

Відміткою про вручення другого примірника протоколу про адміністративне правопорушення у такому випадку є підпис на зворотному боці повідомлення про вручення, датою вручення є дата, зазначена на цьому повідомленні.

11. У разі якщо особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, потребує медичної допомоги, співробітник СБУ викликає екстрену (швидку) медичну допомогу.

12. До примірника протоколу про адміністративне правопорушення, що надсилається до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду (судді), додаються інші документи про адміністративне правопорушення (пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновок експерта, речові докази, протокол про вилучення речей і документів, рапорти посадових осіб, а також інші матеріали, необхідні для вирішення справи).

Кожний долучений до протоколу про адміністративне правопорушення документ з реквізитами (датою, адресою, назвою, підписами) має містити достовірну інформацію.

13. Протокол про адміністративне правопорушення реєструється в журналі обліку протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 3), який ведеться в Головній інспекції, органах, підрозділах, закладах та установах СБУ, яким в установленому порядку присвоєно найменування “військова частина”.

14. Після реєстрації в журналі обліку протоколів про адміністративні правопорушення протокол та матеріали про вчинене адміністративне правопорушення надсилаються до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду (судді).

15. Під час оформлення протоколів про адміністративне правопорушення враховується, що згідно зі статтею 38 КУпАП стягнення в справах про адміністративні правопорушення, підвідомчих суду (судді), може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через три місяці з дня його виявлення.

16. Протокол не повинен містити відомостей, що становлять державну таємницю або службову інформацію.

У разі долучення до протоколу відомостей, що становлять державну таємницю, такий протокол надсилається до суду, якому надано дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

III. Порядок адміністративного затримання при порушенні законодавства про державну таємницю, здійсненні незаконного доступу до інформації в автоматизованих системах, зберіганні спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації

1. Відповідно до пункту 5 частини другої статті 262 КУпАП, пункту 4-1 частини першої статті 25 Закону України “Про Службу безпеки України” адміністративне затримання посадовими особами СБУ допускається лише при порушенні законодавства про державну таємницю, здійсненні незаконного доступу до інформації в автоматизованих системах, зберіганні спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

Адміністративне затримання здійснюється виключно з метою припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи, складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості складення його на місці вчинення правопорушення.

2. У протоколі про адміністративне затримання (додаток 4) зазначаються відомості відповідно до частини першої статті 261 КУпАП.

Протокол про адміністративне затримання складається на кожну затриману особу окремо.

Під час складання протоколу про адміністративне затримання особі, яка вчинила адміністративне правопорушення, роз’яснюються її права, передбачені статтями 59, 63 Конституції України та статтею 268 КУпАП.

Під час здійснення адміністративного затримання особі, яка вчинила адміністративне правопорушення, роз’яснюється її право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги відповідно до Закону України “Про безоплатну правову допомогу”.

У разі затримання особи здійснюються також інші заходи, передбачені Порядком інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1363 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 року № 110).

Про місцеперебування особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, негайно повідомляються її родичі, а на її прохання - також власник відповідного підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган.

Про це в протоколі про адміністративне затримання робиться відповідний запис, зазначаються число, місяць, рік та час, кого повідомлено і в який спосіб.

3. Протокол про адміністративне затримання підписується посадовою особою, яка його склала, і затриманою особою. У разі відмови затриманої особи від підписання протоколу про це робиться запис у протоколі.

Усі реквізити протоколу про адміністративне затримання заповнюються державною мовою, розбірливим почерком чи друкарським способом.

Не допускаються закреслення, доповнення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу про адміністративне затримання, а також унесення додаткових записів після підписання протоколу особою, яка притягається до адміністративної відповідальності.

У незаповнених графах протоколу про адміністративне затримання проставляється прочерк.

4. У разі якщо затримана особа потребує медичної допомоги, співробітник СБУ викликає екстрену (швидку) медичну допомогу.

5. Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може тривати не більш як три години.

6. Протоколи про адміністративне затримання реєструються в журналі обліку протоколів про адміністративне затримання (додаток 5).

7. Про звільнення затриманої особи посадова особа робить запис у протоколі про адміністративне затримання із зазначенням дати, часу і причин звільнення, що засвідчується особистим підписом цієї особи.

IV. Порядок особистого огляду і огляду речей, вилучення речей та документів

1. Особистий огляд проводиться уповноваженою особою однієї статі з особою, яку оглядають, і в присутності двох понятих тієї самої статі.

Огляд речей, ручної кладі, багажу, транспортних засобів та інших предметів здійснюється у присутності особи, у власності (володінні) якої вони є. У невідкладних випадках зазначені речі, предмети може бути піддано огляду за участю двох понятих у разі відсутності власника (володільця).

Про особистий огляд та огляд речей особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, складається протокол або робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення чи в протоколі про адміністративне затримання.

У протоколі про особистий огляд та огляд речей (у разі складення) зазначаються:

дата, час, місце його складення;

уповноважений співробітник СБУ, який його склав;

прізвища, імена та по батькові, місця проживання двох понятих;

прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання особи, яку оглядають та у якої оглядають речі, цінності, документи, що є знаряддям або об’єктом правопорушення;

індивідуальні ознаки речей, цінностей, документів;

місця та обставини виявлення.

Протокол особистого огляду та огляду речей підписують особа, яку було піддано оглядові та у якої оглядали речі, поняті та уповноважений співробітник СБУ, який його склав.

У разі якщо під час особистого огляду з’ясовано, що особа потребує медичної допомоги, співробітник СБУ викликає екстрену (швидку) медичну допомогу.

2. Речі і документи, що є знаряддям або безпосереднім об’єктом правопорушення, виявлені під час затримання, особистого огляду або огляду речей, вилучаються уповноваженими посадовими особами СБУ.

Зберігання вилучених речей і документів здійснюється відповідно до Порядку зберігання вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення речей і документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2012 року № 17.

Про вилучення речей і документів робиться відповідний запис у протоколі про огляд речей, про адміністративне правопорушення або про адміністративне затримання.

Начальник Управління

правового забезпечення

Служби безпеки України

О. Єрмаков


Додаток 1

до Інструкції про порядок оформлення

в Службі безпеки України матеріалів

про адміністративні правопорушення

(пункт 1 розділу ІІ)

ПРОТОКОЛ

про адміністративне правопорушення


Додаток 2

до Інструкції про порядок оформлення

в Службі безпеки України матеріалів

про адміністративні правопорушення

(пункт 1 розділу ІІ)

ПРОТОКОЛ

особистого огляду, огляду речей та вилучення речей і документів


Додаток 3

до Інструкції про порядок оформлення

в Службі безпеки України матеріалів

про адміністративні правопорушення

(пункт 13 розділу ІІ)

ЖУРНАЛ

обліку протоколів про адміністративні правопорушення

_____________________________________________

(найменування підрозділу (органу) Служби безпеки України)

Розпочато “__” ________ 20__ р.

Закінчено “__” ________ 20__ р.

№ з/п

Дата реєстрації та номер протоколу про адміністративне правопорушення, ким та коли складено

Прізвище, ім'я та по батькові правопорушника, місце його фактичного проживання

Дата вчинення правопорушення та стисло суть правопорушення

До якого суду та коли направлено протокол, вихідний номер

Примітки

Додаток 4

до Інструкції про порядок оформлення

в Службі безпеки України матеріалів

про адміністративні правопорушення

(пункт 2 розділу ІІІ)

ПРОТОКОЛ № ______

про адміністративне затримання


Додаток 5

до Інструкції про порядок оформлення

в Службі безпеки України матеріалів

про адміністративні правопорушення

(пункт 6 розділу ІІІ)

ЖУРНАЛ

обліку протоколів про адміністративне затримання

_______________________________________________

(найменування підрозділу (органу) Служби безпеки України)

Розпочато “___” ________ 20__ р.

Закінчено “___” ________ 20__ р.

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові затриманої особи, місце реєстрації, фактичного проживання

Дата та час затримання, місцезнаходження приміщення, куди доставлено затриману особу

Дата реєстрації та номер протоколу про адміністративне затримання, ким складено та коли

Дата вчинення правопорушення та стисло суть правопорушення

Строк адміністративного затримання

Дата та час звільнення затриманої особи, підстава

Примітки

Документи та файли

Сигнальний документ — f466956n110.rtf
Сигнальний документ — f466956n108.doc
Сигнальний документ — f466956n109.doc

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: НАКАЗ від 22.03.2017 № 173 "Про затвердження Інструкції про порядок оформлення в Службі безпеки України матеріалів про адміністративні правопорушення". Служба безпеки України. 2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 22.03.2017 № 173 "Про затвердження Інструкції про порядок оформлення в Службі безпеки України матеріалів про адміністративні правопорушення". 2017

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -