Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

АДМІНІСТРАТИВНА ДОМОВЛЕНІСТЬ від Дата підписання: "між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Бюро Австралії з гарантій та нерозповсюдження згідно з Угодою між Урядом України та Урядом Австралії про співробітництво в галузі використання ядерної енергії в мирних цілях". Держатомрегулювання. 2018

Документ актуальний на 06.12.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

АДМІНІСТРАТИВНА ДОМОВЛЕНІСТЬ

між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Бюро Австралії з гарантій та нерозповсюдження згідно з Угодою між Урядом України та Урядом Австралії про співробітництво в галузі використання ядерної енергії в мирних цілях

Дата підписання:

18.09.2018

Дата набрання чинності для України:

18.09.2018

Для забезпечення ефективного виконання зобов’язань згідно з Угодою між Урядом України та Урядом Австралії про співробітництво в галузі використання ядерної енергії в мирних цілях, підписаної 31 березня 2016 року (далі - «Угода»), Державна інспекція ядерного регулювання України та Бюро Австралії з гарантій та нерозповсюдження відповідно до Статті XIV Угоди цим укладають таку Адміністративну домовленість.

1 ВИЗНАЧЕННЯ

1.1 У цій Адміністративній домовленості застосовуються визначення, що містяться в Угоді.

1.2 Окрім цього, до цієї Адміністративної домовленості також застосовуються такі визначення:

a) Пряма передача: передача предметів, що підпадають під Угоду, безпосередньо (включаючи перевантаження) від Сторони-постачальника до Сторони-одержувача.

b) Непряма передача: передача предметів, що підпадають під Угоду, через третю державу.

c) Предмети, що підпадають під дію Угоди (ППУ): всі ядерні матеріали, неядерні матеріали, обладнання, компоненти або технології, які є предметом Угоди.

d) Сторона-одержувач: Сторона Угоди, яка отримує ядерні матеріали, що підпадають під дію Угоди, безпосередньо від Сторони-постачальника або через будь-яку третю Державу.

e) Повторна передача: відправлення предметів, що підпадають під дію Угоди, до будь-якої третьої Держави.

f) Сторона-постачальник: Сторона Угоди, до якої застосовуються зобов’язання щодо ядерного матеріалу.

g) Третя Держава: будь-яка держава, окрім Сторін Угоди, яка отримує або передає ядерні матеріали, що підпадають під дію Угоди.

h) Сторона, що передає: Сторона Угоди, яка передає предмети, що підпадають під дію Угоди, до другої Сторони або до будь-якої третьої Держави.

1.3 Інші терміни, які використовуються у цій Адміністративній домовленості, мають значення, вказані в пунктах 98–116 документа Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) INFCIRC/153 «Структура і зміст Угод між Агентством і державами, необхідних у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї» (виправлений).

1.4 У разі відсутності застосовного визначення в Угоді, пункті 1.2 або документі INFCIRC/153 (з виправленнями) ця Адміністративна домовленість тлумачиться на сумлінній основі відповідно до звичайних визначень, що передбачаються для термінів цієї Адміністративної домовленості за їхнім контекстом та з огляду на їхній предмет та призначення.

2 ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

2.1 Ядерні матеріали, що підпадають під дію Угоди (ЯМПУ), обліковуються окремо за кожною із таких категорій: уран; уран-235; плутоній та торій.

2.2 До початку будь-яких

- передач природного урану, високозбагаченого урану, урану-233, МОКС-палива, або збідненого урану (для цілей ядерного паливного циклу),

- використання ЯМПУ для збагачення, переробки або вироблення палива в Україні, або

- вироблення урану-233 з використанням ЯМПУ.

Компетентні органи (які визначені в Додатку I) будуть проводити консультації з метою оновлення категорій матеріалів, що використовуються для обліку ЯМПУ і таблиці, що містяться в Додатку II до Адміністративної домовленості.

2.3 Кожен із Компетентних органів веде облік інвентарної кількості ЯМПУ.

Облікові документи Сторони-постачальника та дані експлуатуючої організації (оператора) мають містити інформацію про такі параметри ЯМПУ: кількість, елемент, збагачення, фізичну форму або хімічну формулу, в залежності від обставин, а також, стосовно урану, збагаченого ізотопом урану-235, про ізотопну вагу.

2.4 Облікові документи підлягають збереженню впродовж п’яти років після того, як ядерний матеріал виключається із категорії ЯМПУ.

2.5 Компетентні органи надають один одному річний звіт за попередні дванадцять місяців від 1-го січня до 31-го грудня включно, про всі їхні відповідні інвентарні кількості ЯМПУ. Звіти мають надаватися якомога скоріше, але не пізніше трьох місяців після закриття кожного періоду (до 31-го березня). Звіти не мають містити дані про окремі партії на установках.

2.6 Річні звіти про ядерні матеріали мають складатися у форматі та містити інформацію, зазначену в Додатку II до цієї Адміністративної домовленості. Примітки мають додаватися до звітів в залежності від потреби для пояснення будь-якої інформації, включеної до звітів.

2.7 Річні звіти мають складатися з двох розділів:

(i) Розділ «Підсумкові дані», що містить інформацію за категоріями (як докладно визначено в пункті 2.1), тип установки та операції у форматі, зазначеному в Додатку II до цієї Адміністративної домовленості.

(ii) Деталізований список облікових операцій складається на основі формату МАГАТЕ для Звіту про зміну інвентарної кількості про операції зі зміни інвентарної кількості ЯМПУ. Деталізований список має надаватися в електронному вигляді у форматі, зазначеному в Додатку II до цієї Адміністративної домовленості.

2.8 До річних звітів застосовуються такі умови:

2.8.1 Компетентний орган, що отримує річний звіт, підтверджує його отримання у строк до 30 днів після такого отримання.

2.8.2 Якомога скоріше після отримання звіту Компетентний орган, який отримав звіт, інформує Компетентний орган, який надає звіт, про будь-які уточнення, що вимагаються для нього або проблемні питання, що мають бути врегульовані.

2.8.3 Компетентні органи забезпечують один одному сприяння в узгодженні їхніх відповідних облікових документів.

2.8.4 Після розгляду та прийняття звіту Компетентний орган, який отримав звіт, повідомляє Компетентному органу, який надає звіт, про своє рішення.

2.8.5 Після прийняття звіту такий звіт не підлягає жодним подальшим змінам. У разі виникнення будь-яких наступних проблемних питань, всі виправлення, пов’язані з цими проблемними питаннями, мають включатися до звітів за наступні роки.

2.8.6 У тому разі, якщо дані у певному річному звіті розглядаються як невідповідні, Компетентні органи проводять консультації та спільно визначають дані, що мають застосовуватися для обліку. В усіх інших випадках застосовуються дані Сторони-одержувача.

2.8.7 Кожна із Сторін самостійно несе усі витрати, що виникають у зв’язку із підготовкою звітів відповідно до цієї Адміністративної домовленості.

2.9 Компетентні органи без затримки повідомляють один одному у формі спеціальних звітів про будь-які виявлення непередбачених втрат ЯМПУ.

3 ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ

3.1 Компетентні органи встановлюють та застосовують систему для обліку та контролю всіх ППУ, яка має забезпечувати їм можливість обліку, а також, тією мірою, якою це вимагається відповідно до Угоди, ідентифікування ППУ як ядерних матеріалів, неядерних матеріалів, обладнання, компонентів або технологій у будь-який час, коли вони залишаються такими, що підпадають під дію Угоди.

3.2 Для гармонізації процедур виконання гарантій МАГАТЕ з процедурами обліку та контролю ЯМПУ, процедури обліку та контролю ЯМПУ мають розроблятися Компетентним органом кожної із Сторін згідно з процедурами, передбаченими відповідними угодами між Австралією та МАГАТЕ та між Україною та МАГАТЕ.

3.3 Компонент «документація та інвентарна кількість» системи обліку, визначеної в Розділі 2 цієї Адміністративної домовленості, починає діяти з моменту отримання ЯМПУ певною установкою.

3.4 Для потреб обліку ЯМПУ на різних стадіях паливного циклу (тобто конверсія та виготовлення палива) приймаються дані експлуатуючої організації (оператора) установки про такі предмети, як сировина, продукція, втрати, залишки, скрап та перероблені матеріали.

3.5 Дані про ЯМПУ, що вважаються будь-яким Компетентним органом, як невідповідні, мають розглядатися та спільно узгоджуватися.

3.6 У разі, якщо різниця у даних відправника та отримувача розглядається будь-яким Компетентним органом як невідповідна, Компетентні органи проводять консультації щодо даних, які мають застосовуватися для обліку.

3.7 В усіх інших випадках застосовуються дані Компетентного органу Сторони-одержувача.

4 ПРИНЦИПИ ПРОПОРЦІЙНОСТІ ТА ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ

4.1. Принцип пропорційності

4.1.1. У разі хімічної чи фізичної обробки або розділення ізотопів ЯМПУ разом з ядерним матеріалом, який не підпадає під дію Угоди, кількість ядерного матеріалу, підготовленого таким чином, котра має розглядатися як така, що підпадає під дію Угоди, має складати таку ж пропорційну частину від загальної продукції, яку кількість ЯМПУ, застосована у його підготовці, складає у загальній кількості ядерного матеріалу, що використовувався. Безповоротні втрати та інші втрати у робочому режимі, а також кількість необлікованого ядерного матеріалу розподіляються таким же чином.

4.1.2. У разі обробки ядерного матеріалу, щодо якого існують різні зобов’язання, разом з іншими, пропорційність ґрунтується на відносних кількостях значимого елементу або ізотопу. Принцип пропорційності застосовується до продукції, побічної продукції, відходів та втрат технологічного процесу.

4.1.3. Для потреб розрахунку пропорційної частини обробленого ядерного матеріалу, що підпадає під дію Угоди, відповідна кількість ґрунтується:

a) у разі плутонію - на масі елементу;

b) у разі збагаченого урану, що обробляється разом з іншим збагаченим ураном або з природним ураном - на масі ізотопу урану-235; та

c) у разі збідненого або природного урану, що обробляється разом з іншим збідненим або природним ураном - на масі елементу.

4.1.4. У разі обробки збідненого урану разом із збагаченим ураном Компетентні органи ухвалюють рішення про відповідні пропорційні частини до виконання технологічного процесу.

4.1.5. Спеціальні ядерні матеріали, вироблені шляхом нейтронного опромінення, розглядаються як такі, що підпадають під дію Угоди, у такій же пропорційній частині, що й кількість (маса елементу) ядерного матеріалу, який початково підпадав під дію Угоди та використовувався у його виробництві.

4.2. Принцип еквівалентності

4.2.1. Принцип еквівалентності ґрунтується на розумінні того, що атоми та молекули будь-якої речовини не відрізняються один від одного і тому вони є взаємозамінними.

4.2.2. Якщо ЯМПУ втрачає свої окремі ідентифікаційні ознаки з технологічних причин, рівна кількість ядерного матеріалу розглядається як така, що підпадає під дію Угоди.

4.2.3. Принцип еквівалентності може також застосовуватися для заміни ЯМПУ на рівну кількість ядерного матеріалу однакової якості, який до цього не був ЯМПУ. Ядерний матеріал, який початково був ЯМПУ, тоді перестане належати до ЯМПУ, при цьому замінений ядерний матеріал переходить до категорії ЯМПУ.

4.2.4. Принцип еквівалентності не має застосовуватися для зменшення якості ЯМПУ, окрім випадків, коли Компетентні органи ухвалять таке рішення.

4.2.5. Незважаючи на це, принцип еквівалентності не зменшує права утримувача ЯМПУ на виконання звичайних комерційних операцій (наприклад, змішування та опромінення) із використанням ЯМПУ.

5 ВИКОНАННЯ СТАТТІ VIII УГОДИ - ПЕРЕЛІК УСТАНОВОК ЯДЕРНОГО ПАЛИВНОГО ЦИКЛУ

5.1 Стаття VIII Угоди визначає ведення в Україні переліку установок ядерного паливного циклу, які мають право на переробку, використання або зберігання ЯМПУ (Перелік установок ядерного паливного циклу України або «Список» зазначено у Додатку IV до цієї Адміністративної домовленості).

5.2 Передача до України починається лише після надання Компетентним органом України початкового переліку установок до Компетентного органу Австралії та підтвердження прийнятності установок у Списку з боку Компетентного органу Австралії в письмовій формі.

5.3 Українська Сторона може в письмовій формі просити про додавання або виключення установок до або із Списку. Перелік установок у Списку має бути змінений лише після прийняття Австралійською Стороною в письмовій формі всіх додавань або видалень, яких вимагає Українська Сторона.

5.4 Компетентний орган Австралії повідомляє Компетентному органу України в письмовій формі, якщо він пропонує виключити установку із Переліку. До отримання підсумків консультацій між Компетентним органом Австралії та Компетентним органом України щодо пропонованого виключення, жодні передачі ЯМПУ (включаючи ЯМПУ, які вже в Україні) на цю установку не здійснюватимуться.

6 ПОВІДОМЛЕННЯ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ПЕРЕДАЧАМИ ЯДЕРНОГО МАТЕРІАЛУ

6.1 Компетентні органи продовжують повідомляти один одному про передачі за встановленими каналами, визначеними в Додатку І, у такому складі:

6.2 Прямі передачі

6.2.1 Попередні повідомлення

6.2.1.1 Стосовно всіх прямих передач ЯМПУ Компетентний орган Сторони-постачальника перед такою передачею:

(i) повідомляє Компетентному органу Сторони-одержувача в письмовій формі про таку заплановану передачу; та

(ii) отримує від Компетентного органу Сторони-одержувача письмове підтвердження того, що: ядерний матеріал перейде до категорії ЯМПУ відразу після його отримання; та запланований отримувач ЯМПУ, якщо він не є Компетентним органом Сторони-одержувача, є юридичною особою, уповноваженою Компетентним органом Сторони-одержувача отримувати ЯМПУ.

6.2.1.2 У строк до 7 днів після отримання письмового повідомлення про заплановану передачу Компетентний орган Сторони-одержувача надає письмове підтвердження, зазначене вище в пункті 6.2.1.1(ii), Компетентному органу Сторони-постачальника.

6.2.1.3 Письмове повідомлення Компетентного органу Сторони-постачальника та письмове підтвердження Компетентного органу Сторони-одержувача мають включати, серед іншого, такі дані:

(i) обліковий номер;

(ii) фізичну форму, хімічну формулу та масу ядерного матеріалу (у разі збагаченого урану - вагу ізотопу уран-235), що експортується;

(iii) цільове призначення ядерного матеріалу;

(iv) найменування та адреса відправника;

(v) найменування та адреса отримувача;

(vi) найменування будь-якої третьої Держави, до якої має передаватися ядерний матеріал та вантажоотримувачі будь-яких третіх Держав в експортних ліцензіях, виданих Стороною-постачальником;

(vii) заплановані реквізити відправлення або дату видачі експортних ліцензій;

(viii) номери партій, пов’язані з ядерними матеріалами, в залежності від обставин; та

(ix) зобов’язання третіх Держав (у разі їхнього застосування).

6.2.2 Відправлення

6.2.2.1 Компетентний орган Сторони-постачальника підтверджує кожне відправлення ядерного матеріалу, а Компетентний орган Сторони-одержувача підтверджує отримання відправлення. Відправлення та отримання мають бути підтверджені у строк до 10 днів після здійснення такого відправлення або отримання, відповідно.

6.2.2.2 Переданий ядерний матеріал стає таким, що підпадає під дію Угоди, негайно після отримання в межах території Сторони-одержувача. У цей же час Сторона-одержувач бере на себе відповідальність за фізичний захист та гарантії по відношенню до такої передачі, окрім випадків, коли Компетентні органи спільно визначать в письмовій формі будь-який інший момент часу, коли починає діяти така відповідальність.

6.3 Передача ядерних матеріалів за участі третіх Держав

6.3.1 Передача ЯМПУ третім Державам

6.3.1.1 Передача ЯМПУ за попередньої згоди

Відповідно до пункту 4 Статті VII Угоди, Перелік країн, до яких може здійснюватися передача, надаються у Додатку III до цієї Адміністративної домовленості. У разі потреби Компетентний орган Австралії надає Компетентному органу України оновлення до Переліку країн у Додатку III.

6.3.1.2 Передача ЯМПУ без попередньої згоди

Заявки на одержання згоди на передачу ЯМПУ до будь-якої третьої Держави, не включеної до Переліку країн у Додатку III до цієї Адміністративної домовленості, надсилаються Компетентному органу Сторони-постачальника якомога раніше перед запланованою датою передачі. Рішення стосовно заявки на одержання згоди на передачу має надаватися якомога скоріше. Заявка має містити інформацію, яка відповідає вимогам, передбаченим підпунктами 6.2.1.3(i)–6.2.1.3(ix).

6.3.1.3 Відповідальність за фізичний захист та гарантії

Якщо ядерний матеріал передається до будь-якої третьої Держави, Сторона, що передає зберігатиме відповідальність, відповідно до Угоди за забезпечення фізичного захисту та гарантій по відношенню до такого ядерного матеріалу, доки ця відповідальність не буде належним чином передана третій Державі відповідно.

6.3.1.4 Повідомлення

У разі передачі ЯМПУ до будь-якої третьої Держави, Компетентний орган Сторони, що передає, надсилає відповідним Компетентним органам третьої Держави та Стороні-постачальнику інформацію, зазначену вище у підпунктах 6.2.1.3(i)–6.2.1.3(ix), відповідно до сфери застосування, згідно із такими процедурами:

(i) Інформація має надаватися якомога скоріше до запланованої дати відправлення, але не пізніше 7 днів перед відправленням такої передачі від Сторони, що передає;

(ii) Компетентний орган Сторони, що передає також повідомляє відповідний Компетентний орган третьої Держави про зобов’язання, які застосовуються до ядерного матеріалу, що передається.

6.3.2 Передача ЯМПУ через треті Держави

6.3.2.1 Для всіх непрямих передач ЯМПУ, коли ядерний матеріал передається через третю Державу:

(i) Компетентний орган Сторони-постачальника, забезпечує надання такою третьою Державою Компетентному органу Сторони-одержувача відповідної інформації, зазначеної вище у підпунктах 6.2.1.3(i)–6.2.1.3(ix), відповідно до сфери застосування, яка має забезпечувати Стороні-одержувачу можливість ідентифікування отриманого ядерного матеріалу як ЯМПУ.

(ii) Компетентний орган Сторони-постачальника повідомляє про кожну непряму передачу ЯМПУ, а Компетентний орган Сторони-одержувача підтверджує отримання ЯМПУ. Відправлення та отримання мають бути підтверджені протягом 10 днів після відправлення або отримання відповідно.

(iii) Письмове повідомлення Компетентного органу Сторони-постачальника, та письмове підтвердження Компетентного органу Сторони-одержувача, включатиме відповідну інформацію, як зазначено у підпунктах 6.2.1.3(i)–6.2.1.3(ix), в залежності від обставин.

7 ОБМІН ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ ЩОДО ЯДЕРНОГО МАТЕРІАЛУ З ТРЕТІМИ ДЕРЖАВАМИ

7.1 Для потреб виконання обміну зобов’язаннями з гарантій (далі - «зобов’язання») стосовно ЯМПУ та ядерним матеріалом у будь-якій третій Державі, що не підпадає під дію Угоди, застосовуються такі процедури:

7.1.1 Компетентний орган, який пропонує обмін зобов’язаннями, надсилає Компетентному органу Сторони-постачальника початкову заявку про попереднє рішення.

7.1.2 Після ухвалення попереднього рішення Компетентний орган, який робить пропозицію про обмін зобов’язаннями, надсилає Компетентному органу Сторони-постачальника офіційну заявку про підтвердження інформації, що міститься у початковій заявці. Це підтвердження, разом з офіційною відповіддю Компетентного органа Сторони-постачальника, складає схвалення Компетентними органами для здійснення одночасного обміну зобов’язаннями на спільно визначену дату.

7.1.3 Компетентний орган, який пропонує обмін зобов’язаннями, має якомога раніше подати свою заявку Компетентному органу Сторони-постачальника таким чином, щоб такий Компетентний орган мав достатньо часу для розгляду пропозиції. Компетентний орган, що отримує пропозицію, якомога скоріше надає відповідь та в будь-якому разі вживає всіх заходів для надання відповіді до передбаченої дати такого обміну зобов’язаннями.

8 КОНТРОЛЬ У РАЗІ НАЯВНОСТІ КІЛЬКОХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ

8.1. У разі, якщо ЯМПУ підпадає під дію умов, зазначених в угодах або домовленостях України або Австралії з третіми Державами, застосовуються такі процедури:

(i) застосування зобов’язань третіх Держав, за наявності таких, вказується у всій документації стосовно передачі ЯМПУ;

(ii) ядерний матеріал, що постачається відповідно до Угоди, має визначатися як ЯМПУ незалежно від будь-яких інших зобов’язань, що містяться в угодах або домовленостях з третіми Державами; та

(iii) на виконання умов та положень відповідно до Угоди не впливають будь-які інші умови та положення, що містяться в угодах або домовленостях з третіми Державами.

8.2. У разі, якщо зобов’язання відповідно до Угоди суперечать зобов’язанням відповідно до угод або домовленостей з третіми Державами, Компетентні органи проводять консультації з метою спрощення процедур, що вимагаються для забезпечення виконання всіх умов та положень.

9 ФІЗИЧНИЙ ЗАХИСТ

9.1. Компетентними органами, відповідальними за забезпечення достатнього фізичного захисту відповідно до Статті VI Угоди, є: від Австралії - Бюро Австралії з гарантій та нерозповсюдження та від України - Державна інспекція ядерного регулювання.

9.2. Вказані Компетентні органи несуть відповідальність за:

9.2.1 забезпечення зв’язку між відповідними Компетентними органами Австралії та України у разі неправомірного використання ППУ або неправомірного поводження з ними. Постійні канали зв’язку, вказані в Додатку I, застосовуються для взаємодії між Компетентними органами; та

9.2.2 співробітництво при міжнародних перевезеннях ЯМПУ та з інших питань фізичного захисту, що становлять спільний інтерес.

10 ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

Для сприяння у вживанні відповідних попереджувальних заходів, що вимагаються згідно зі Статтею XIII Угоди, кожен Компетентний орган може надавати консультації іншому щодо пріоритетних методів зв’язку.

11 ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ЦІЄЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДОМОВЛЕНОСТІ

11.1 Ця Адміністративна домовленість може бути змінена у будь-який строк за спільним рішенням Компетентних органів. У разі, якщо такі зміни застосовуються до матеріалів, обладнання, компонентів або технологій, що підпадають під дію Угоди, вони мають вноситися до переходу таких матеріалів, обладнання, компонентів або технологій під юрисдикцію України або Австралії.

11.2 Додатки є невід’ємною частиною цієї Адміністративної домовленості та, окрім випадків, коли прямо передбачено інше, будь-яке посилання на цю Домовленість включає Додатки до неї.

11.3 Внесення змін до Додатку I може здійснюватися відповідним Компетентним органом. Внесення змін до Додатку III може здійснюватися Компетентним органом Австралії в односторонньому порядку.

12 КОНСУЛЬТАЦІЇ

12.1 Консультації можуть проводитися шляхом обміну повідомленнями. Консультації проводяться після обміну річними звітами, зазначеними в пункті 2.5 цієї Адміністративної домовленості для узгодження будь-яких розбіжностей.

12.2 У період між консультаціями Компетентні органи можуть також обмінюватися повідомленнями та інформацією з будь-яких питань, які можуть виникнути у зв’язку із виконанням Угоди або цієї Адміністративної домовленості.

13 ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ

Ця Адміністративна домовленість починає діяти з дати її підписання від імені Державної інспекції ядерного регулювання України та Бюро Австралії з гарантій та нерозповсюдження.

Ця Адміністративна домовленість укладається на строк дії Угоди та є чинною, доки предмети, що підпадають під дію Угоди, залишаються на території держави відповідної Сторони, або в іншому місці що знаходиться під її юрисдикцією або контролем.

Підписано в м. Відень 18 вересня 2018 року у двох примірниках українською й англійською мовами, причому обидва тексти мають однакову силу.

У разі виникнення будь-яких спорів, стосовно тлумачення цієї Адміністративної домовленості, перевагу матиме текст англійською мовою.

Від імені Державної інспекції

ядерного регулювання України

Від імені Бюро Австралії

з гарантій та нерозповсюдженн

(підпис)

(підпис)

Додаток I

ІНФОРМАЦІЯ

про компетентні органи та постійні канали зв’язку

Компетентним органом від України є Державна інспекція ядерного регулювання (Держатомрегулювання).

Компетентним органом від Австралії є Бюро Австралії з гарантій та нерозповсюдження (Бюро).

Контактною особою від Держатомрегулювання є:

Голова Державної інспекції ядерного регулювання України

Плачков Григорій Іванович

Адреса:

вул. Арсенальна, 9/11

м. Київ, 01011

Україна

Телефон +38 044 254-33-47

Факс:+38 044 254-33-11

Електронна пошта: SG@hq.snrc.gov.ua

Контактною особою від Бюро є:

Генеральний директор

Бюро Австралії з гарантій та нерозповсюдження

Адреса:

RG Casey Building

John McEwen Crescent

Barton ACT 0221

Australia

Телефон: +61 2 6261 1920

Факс:+61 2 6261 1908

Мобільний телефон: +61 408 423 750

Електронна пошта: nuclear.asno@dfat.gov.au


Додаток II

РІЧНИЙ ЗВІТ

про Ядерні матеріали, що підпадають під дію Угоди Україна/Австралія

за період від __________________ до ____________________

Уран (г)

Уран-235 (г)

Плутоній (г)

Торій (кг)

Початкова інвентарна кількість

Імпорт

Виробництво ядерних матеріалів

Інші збільшення

Збільшення - Загалом

Експорт

Втрата ядерного матеріалу

Інші зменшення

Зменшення - Загалом

Кінцева інвентарна кількість

Виноска (1) Відмітка про кількість неврахованого ядерного матеріалу та/або операційні втрати.

РЕАКТОРИ

Річний звіт про Ядерні матеріали,

що підпадають під дію Угоди Україна/Австралія

За період від ___________________ до ___________________

Уран (г)

Уран-235 (г)

Плутоній (г)

Торій (кг)

Початкова інвентарна кількість

Імпорт

Внутрішні передачі (отримання)

Виробництво ядерних матеріалів

Інше

Збільшення - Загалом

Внутрішні передачі (відправки)

Втрата ядерного матеріалу

Ретрансфери

Інше

Зменшення - загалом

Кінцева інвентарна кількість

ЗБЕРІГАННЯ

Річний звіт про Ядерні матеріали,

що підпадають під дію Угоди Україна/Австралія

За період від ___________________ до ___________________

Уран (г)

Уран-235 (г)

Плутоній (г)

Торій (кг)

Початкова інвентарна кількість

Імпорт

Внутрішні передачі (отримання)

Інше

Збільшення - Загалом

Ретрансфери

Внутрішні передачі (відправки)

Інше

Зменшення - Загалом

Кінцева інвентарна кількість

ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕЛІК

облікових транзакцій для річного звіту відповідно до п. 2.7(ii)

Період звіту:

До:

Сторінка №

Запис No.

Дата інвентарної зміни

Установка/Країна

Код інвентарних змін

Номер партії

Кількість найменувань у партії

Фізична форма і хімічна формула

ЗВІТ №

Е

Л

Е

М.

Дані обліку

І

З

О

Т.

Виправлення стосовно

Супроводжуючі зобов’язання

Вага елемента

Одиниця вимірювання

кг/г

Вага ізотопа

Звіт

Запис

З

до

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


Додаток III

ПЕРЕЛІК

країн, які мають чинну угоду з Австралією (пункт 6.3.1.1 Адміністративної домовленості).

Бюро інформує компетентний орган України про те, що такі країни та установки мають дозвіл на отримання ядерних матеріалів:

Для конверсії, виготовлення палива, застосування у реакторах, зберігання або остаточного захоронення, окрім переробки:

(a) Республіка Корея, та

(b) Об’єднані Арабські Емірати.

Для конверсії, збагачення менше ніж на 20 % в ізотопі уран-235, виготовлення палива, застосування у реакторах, зберігання або остаточного захоронення включаючи переробку:

(a) Японія;

(b) Індія-1

__________

-1 Переробка дозволяється лише тоді, коли Уряд Індії повідомляє Австралію, що він створив установку, що відповідає вимогам статті VI Домовленості між Урядом Австралії та Урядом Індії про співробітництво в галузі використання ядерної енергії в мирних цілях.

(c) Франція; та

(d) Велика Британія (ВБ).

Для конверсії, збагачення менше ніж на 20 % в ізотопі уран-235, виготовлення палива, застосування у реакторах, зберігання або остаточного захоронення, окрім переробки:

(a) Канада

(b) Держави - члени Європейського Союзу (крім Франції та ВБ);

(c) Китайська Народна Республіка (див. Примітку 1);

(d) Швейцарська Конфедерація;

(e) Мексиканські Сполучені Штати та

(f) Сполучені Штати Америки.

Для конверсії, збагачення менше ніж на 20 % в ізотопі уран-235, виготовлення палива або для остаточного захоронення, окрім переробки:

(a) Російська Федерація (див. Примітку 2).

Примітка 1:

Повторні передачі вихідного матеріалу або спеціального ядерного матеріалу до Китайської Народної Республіки можуть здійснюватися лише установкам, зазначеним у Розмежованій програмі ядерного паливного циклу КНР,

Установки збагачення

1. Шаньсійський завод збагачення урану

2. Ланьчжоуський завод збагачення урану методом газового центрифугування

3. Фаза III Шаньсійського завод збагачення урану

Реактори

1. Цзіньшаньська атомна електростанція

2. Цзіньшаньська атомна електростанція, 2-га черга, енергоблок № 1

3. Цзіньшаньська атомна електростанція, 2-га черга, енергоблок № 2

4. Цзіньшаньська атомна електростанція, 2-га черга, енергоблок № 3

5. Цзіньшаньська атомна електростанція, 2-га черга, енергоблок № 4

6. Цзіньшаньська атомна електростанція, 3-тя черга, енергоблок № 1

7. Цзіньшаньська атомна електростанція, 3-тя черга, енергоблок № 2

8. Гуандунська атомна електростанція (Дайя-Бей), енергоблок № 1

9. Гуандунська атомна електростанція (Дайя-Бей), енергоблок № 2

10. ТОВ Ляонін Хуняньхеська атомна електростанція, енергоблок № 1

11. ТОВ Фуцзянь Ніндейська атомна електростанція, енергоблок № 1

Виготовлення палива

Паливний завод Баотоу Канду

Примітка 2:

Повторні передачі вихідного матеріалу або спеціального ядерного матеріалу до Російської Федерації можуть здійснюватися лише установкам, зазначеним у Переліку ядерних установок Російської Федерації:

ВАТ «Міжнародний центр збагачення урану», м. Ангарськ, Іркутська область;

ВАТ «Ангарський електролізний хімічний комбінат», м. Ангарськ, Іркутська область;

ВАТ «Сибірська група хімічних підприємств», м. Северськ, Томська область:

Радіохімічна установка;

Сублімаційна (конверсійна) установка;

Установка з розділення ізотопів.


Додаток IV

ПЕРЕЛІК

юридичних осіб, належним чином уповноважених отримувати ЯМПУ відповідно до Статті VIII Угоди (Перелік установок ядерного паливного циклу України або «Перелік»)

Відповідно до Статті VIII Угоди Компетентні органи погоджують таких юридичних осіб України як юридичних осіб, належним чином уповноважених отримувати ЯМПУ:

Реактори

1. Рівненська атомна станція, енергоблок № 1

2. Рівненська атомна станція, енергоблок № 2

3. Рівненська атомна станція, енергоблок № 3

4. Рівненська атомна станція, енергоблок № 4

5. Хмельницька атомна станція, енергоблок № 1

6. Хмельницька атомна станція, енергоблок № 2

7. Южно-Українська атомна станція, енергоблок № 1

8. Южно-Українська атомна станція, енергоблок № 2

9. Южно-Українська атомна станція, енергоблок № 3

10. Запорізька атомна станція, енергоблок № 1

11. Запорізька атомна станція, енергоблок № 2

12. Запорізька атомна станція, енергоблок № 3

13. Запорізька атомна станція, енергоблок № 4

14. Запорізька атомна станція, енергоблок № 5

15. Запорізька атомна станція, енергоблок № 6

Сховища

1. Сховище відпрацьованого ядерного палива Запорізької АЕС


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 23.11.2018 — 2018 р., № 90, стор. 241, стаття 3011, код акта 92106/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Держатомрегулювання:

 1. НАКАЗ від 14.02.2020 № 57 "Про затвердження Положення про функціональну підсистему ядерної та радіаційної безпеки єдиної державної системи цивільного захисту". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 10.06.2020 № 249 "Про затвердження Вимог до структури та змісту звіту з аналізу безпеки об’єктів, призначених для переробки радіоактивних відходів". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 18.08.2020 № 342 "Про внесення змін до Порядку проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 03.08.2020 № 317 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державній інспекції ядерного регулювання України, підприємствах, що належать до сфери її управління". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 21.06.2019 № 269 "Про затвердження Вимог безпеки під час поводження з ядерним паливом". Держатомрегулювання. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 05.12.2019 № 526 "Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду у сфері використання ядерної енергії". Держатомрегулювання. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 25.11.2019 № 508 "Про внесення змін до Вимог з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій". Держатомрегулювання. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 05.12.2019 № 526 "Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду у сфері використання ядерної енергії". Держатомрегулювання. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 25.11.2019 № 508 "Про внесення змін до Вимог з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій". Держатомрегулювання. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 02.12.2019 № 520 "Про затвердження Вимог до структури та змісту звіту з аналізу безпеки поверхневих та приповерхневих сховищ для захоронення радіоактивних відходів". Держатомрегулювання. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 03.04.2018 № 140 "Про затвердження Правил улаштування та безпечної експлуатації локалізуючих систем безпеки". Держатомрегулювання. 2018 рікк
 12. ДОМОВЛЕНІСТЬ від Дата підписання: "між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Комісією ядерного регулювання Сполучених Штатів Америки про обмін технічною інформацією та співробітництво у сфері ядерної безпеки". Держатомрегулювання. 2018 рікк
 13. НАКАЗ від 25.06.2018 № 265 "Про затвердження Змін до Вимог до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій". Держатомрегулювання. 2018 рікк
 14. ПРОТОКОЛ від Дата підписання: "про внесення змін до Угоди між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Норвезьким агентством радіаційного захисту про співробітництво в сфері ядерної та радіаційної безпеки". Держатомрегулювання. 2018 рікк
 15. НАКАЗ від 06.02.2017 № 32 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держатомрегулювання від 11 жовтня 2011 року № 142". Держатомрегулювання. 2017 рікк
 16. НАКАЗ від 21.02.2017 № 60 "Про затвердження Вимог до адміністративного контролю майданчиків уранових об’єктів в рамках обмеженого звільнення їх від регулюючого контролю". Держатомрегулювання. 2017 рікк
 17. НАКАЗ від 13.04.2017 № 136 "Про вдосконалення нормативно-правових актів з питань управління старінням атомних станцій". Держатомрегулювання. 2017 рікк
 18. НАКАЗ від 19.04.2017 № 147 "Про затвердження Умов, диференційованих показників, розмірів посадових окладів та розмірів преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Держатомрегулювання". Держатомрегулювання. 2017 рікк
 19. НАКАЗ від 16.02.2017 № 51/151 "Про затвердження Загальних правил радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання у медицині". Держатомрегулювання. 2017 рікк
 20. НАКАЗ від 01.08.2017 № 279 "Про затвердження Загальних положень безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення". Держатомрегулювання. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -