>>

НАКАЗ від 27.05.2021 № 313 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної інспекції ядерного регулювання України з питань фізичного захисту". Держатомрегулювання. 2021

Документ актуальний на 12.07.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.05.2021  № 313

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 червня 2021 р.

за № 798/36420

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної інспекції ядерного регулювання України з питань фізичного захисту

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 363 «Про затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України» та з метою удосконалення нормативно-правової бази з питань фізичного захисту ядерних установок, радіоактивних матеріалів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Державної інспекції ядерного регулювання України з питань фізичного захисту, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 28 грудня 1998 року № 191 «Про затвердження Правил поводження з інформацією щодо фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання, доступ до якої обмежується», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 лютого 1999 року за № 114/3407.

3. Управлінню з питань ядерної захищеності та гарантій (Лопатін С.Д.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова -

Головний Державний інспектор

з ядерної та радіаційної безпеки

України

Г. Плачков

ПОГОДЖЕНО:

Президент Національної академії наук України

академік НАН України

Голова Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

Перший заступник Міністра захисту довкілля

та природних ресурсів України

Заступник Міністра енергетики України

з питань європейської інтеграції

Голова Національної поліції України

Міністр охорони здоров’я України

Т.в.о.

Міністра інфраструктури України

Перший заступник

Голови Служби безпеки України

Міністр внутрішніх справ України

А.Г. Загородній

М. Чечоткін

Б. Боруховський

Я. Демченков

І. Клименко

М. Степанов

Д. Абрамович

В. Малюк

А. Аваков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної інспекції

ядерного регулювання України

27 травня 2021 року № 313

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 червня 2021 р.

за № 798/36420

ЗМІНИ

до деяких нормативно-правових актів Державної інспекції ядерного регулювання України з питань фізичного захисту

1. У тексті Правил фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 04 серпня 2006 року № 116, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21 вересня 2006 року за № 1067/12941, слова «акт ядерного тероризму» в усіх відмінках і числах замінити словом «диверсія» у відповідних відмінках.

2. У тексті наказу Державного комітету ядерного регулювання України від 29 грудня 2009 року № 181 «Про затвердження форм документів, необхідних для проведення спеціальної перевірки з метою отримання допуску до виконання особливих робіт», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за № 98/17393, та у формі Картки перевірки фізичної особи та її близьких родичів, затвердженої цим наказом, слова «та її близьких родичів» виключити.

3. У Вимогах до зон обмеження доступу, контролю та управління доступом у зони обмеження доступу, затверджених наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 05 грудня 2011 року № 177, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 грудня 2011 року за № 1509/20247:

1) пункт 1.1 доповнити абзацом такого змісту:

«Згідно з обмеженнями, що запроваджуються у зв’язку з необхідністю забезпечення національної безпеки України, інформація про фізичний захист є інформацією з обмеженим доступом. Інформація про фізичний захист з обмеженим доступом, що належить до категорії «конфіденційна інформація», визначається з дотриманням вимог Закону України «Про інформацію» за переліком, згідно з додатком до цих Вимог.»;

2) у абзаці п’ятому пункту 1.2 слова та цифру «джерела іонізуючого випромінювання І категорії» замінити словами та цифрами «джерела іонізуючого випромінювання I-III категорії»;

3) у пункті 5.1 слова та цифру «джерелами іонізуючого випромінювання І категорії» замінити словами та цифрами «джерелами іонізуючого випромінювання I-III категорії»;

4) доповнити додатком такого змісту:

«

Додаток

до Вимог до зон обмеження доступу,

контролю та управління доступом

у зони обмеження доступу

(пункт 1.1)

ПЕРЕЛІК

конфіденційної інформації з фізичного захисту

1. Відомості, які повідомляє про себе фізична особа для отримання допуску до виконання особливих робіт, зазначені в обліковій картці фізичної особи, якій надано допуск до виконання особливих робіт.

2. Відомості щодо наявності на підприємстві ядерного матеріалу I чи II категорії згідно з додатком 2 до Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок, в яких зазначаються тип ядерного матеріалу, його ізотопний склад та кількість.

3. Відомості про дату, графік і маршрут запланованого перевезення (в тому числі - міжнародного та/або транзитного), кількість ядерного матеріалу II чи III категорії згідно з додатком 2 до Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок.

4. Відомості про порядок та пункти передачі функцій охорони під час міжнародних перевезень ядерних матеріалів.

5. Об’єктова проектна загроза, якщо вона не містить відомостей, що становлять державну таємницю.

6. Об’єктовий план взаємодії у разі вчинення диверсії, якщо він не містить відомостей, що становлять державну таємницю.

7. Опис процедур фізичного захисту об’єктів, щодо яких визначено I-III рівень фізичного захисту відповідно до Порядку визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 625, починаючи з проектування системи фізичного захисту.

8. Проектна документація щодо створення, модернізації та реконструкції систем фізичного захисту ядерних установок, об’єктів, призначених для

9. поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, результати державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки в частині фізичного захисту, якщо така документація не містить відомостей, що становлять державну таємницю.

10. Сукупність відомостей про розташування, стан та функціонування комплексу інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту, якщо така документація не містить відомостей, що становлять державну таємницю.

11. Інструкції щодо керування системою контролю та управління доступом конкретної системи фізичного захисту.

12. Порядок взаємодії підрозділів з охорони та фізичного захисту.

13. Відомості про порядок забезпечення пропускного та внутрішньооб’єктового режимів на об’єктах.

14. Відомості про рівень чутливості детекторів металу, вибухівки та отруйних речовин, які застосовані в системі фізичного захисту.».

Начальник

Управління з питань ядерної

захищеності та гарантій -

державний інспектор

С. Лопатін


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 25.06.2021 — 2021 р., № 48, стор. 242, стаття 3030, код акта 105531/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Держатомрегулювання:

 1. НАКАЗ від 30.04.2021 № 263 "Про затвердження Вимог до оцінки безпеки атомних станцій щодо зовнішніх впливів природного характеру". Держатомрегулювання. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 14.02.2020 № 57 "Про затвердження Положення про функціональну підсистему ядерної та радіаційної безпеки єдиної державної системи цивільного захисту". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 10.06.2020 № 249 "Про затвердження Вимог до структури та змісту звіту з аналізу безпеки об’єктів, призначених для переробки радіоактивних відходів". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 18.08.2020 № 342 "Про внесення змін до Порядку проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 03.08.2020 № 317 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державній інспекції ядерного регулювання України, підприємствах, що належать до сфери її управління". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 28.10.2020 № 440 "Про затвердження Загальних положень безпеки зняття з експлуатації ядерних установок". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 27.10.2020 № 436 "Про затвердження Правил безпечного перевезення радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2020)". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 8. ПРОТОКОЛ від Стаття 1 - Визначення "щодо практичної реалізації процедур оперативного сповіщення про ядерні аварії та обмін інформацією про ядерні установки між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Норвезьким агентством з радіаційної та ядерної безпеки". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 9. ПРОТОКОЛ від Стаття 1 - Визначення "щодо практичної реалізації процедур оперативного сповіщення про ядерні аварії та обмін інформацією про ядерні установки між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Норвезьким агентством з радіаційної та ядерної безпеки". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 28.10.2020 № 439 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів щодо діяльності з видобування, переробки уранових руд". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 18.12.2020 № 535 "Про затвердження Загальних положень радіаційної безпеки під час провадження діяльності з видобування, переробки уранових руд". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 18.12.2020 № 535 "Про затвердження Загальних положень радіаційної безпеки під час провадження діяльності з видобування, переробки уранових руд". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 21.06.2019 № 269 "Про затвердження Вимог безпеки під час поводження з ядерним паливом". Держатомрегулювання. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 05.12.2019 № 526 "Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду у сфері використання ядерної енергії". Держатомрегулювання. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 25.11.2019 № 508 "Про внесення змін до Вимог з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій". Держатомрегулювання. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 05.12.2019 № 526 "Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду у сфері використання ядерної енергії". Держатомрегулювання. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 25.11.2019 № 508 "Про внесення змін до Вимог з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій". Держатомрегулювання. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 02.12.2019 № 520 "Про затвердження Вимог до структури та змісту звіту з аналізу безпеки поверхневих та приповерхневих сховищ для захоронення радіоактивних відходів". Держатомрегулювання. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 03.04.2018 № 140 "Про затвердження Правил улаштування та безпечної експлуатації локалізуючих систем безпеки". Держатомрегулювання. 2018 рікк
 20. ДОМОВЛЕНІСТЬ від Дата підписання: "між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Комісією ядерного регулювання Сполучених Штатів Америки про обмін технічною інформацією та співробітництво у сфері ядерної безпеки". Держатомрегулювання. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -