<<
>>

НАКАЗ від 27.10.2020 № 436 "Про затвердження Правил безпечного перевезення радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2020)". Держатомрегулювання. 2020

Документ актуальний на 05.02.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.10.2020  № 436

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 грудня 2020 р.

за № 1313/35596

Про затвердження Правил безпечного перевезення радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2020)

Відповідно до статей 22, 24 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», з метою вдосконалення нормативно-правових актів щодо регулювання ядерної та радіаційної безпеки під час перевезення радіоактивних матеріалів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила безпечного перевезення радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2020), що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету ядерного регулювання України від 30 серпня 2006 року № 132 «Про затвердження Правил ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006)», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 вересня 2006 року за № 1056/12930.

3. Управлінню з питань ядерної захищеності та гарантій (Лопатін С.Д.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова -

Головний Державний інспектор

з ядерної та радіаційної безпеки України

Г. Плачков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної авіаційної

служби України

Голова Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

Міністр інфраструктури України

Міністр охорони здоров’я України

Міністр внутрішніх справ України

Голова Національної поліції України

Т.в.о.

Голови Державної регуляторної

служби України

О. Більчук

М. Чечоткін

В. Криклій

М. Степанов

А. Аваков

І. Клименко

О. Мірошніченко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної інспекції

ядерного регулювання України

27 жовтня 2020 року № 436

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 грудня 2020 р.

за № 1313/35596

ПРАВИЛА

безпечного перевезення радіоактивних матеріалів

(ПБПРМ-2020)

I. Загальні положення

1. Ці Правила встановлюють вимоги з ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів.

2. Метою цих Правил є встановлення вимог, дотримання яких є обов’язковим для забезпечення безпеки і захисту людей, майна та навколишнього природного середовища від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання під час перевезення радіоактивних матеріалів. Цей захист досягається шляхом обов’язкового застосування заходів із:

а) утримання радіоактивного вмісту;

b) контролю потужності зовнішньої дози;

с) запобігання критичності;

d) запобігання пошкодженню в результаті теплового впливу.

Виконання цих вимог забезпечується шляхом:

застосування диференційованого підходу до меж активності вмісту упаковок і засобів перевезення, а також до нормативних характеристик конструкцій пакувальних комплектів у залежності від небезпеки, яку становить радіоактивний вміст;

установлення вимог до конструкції та експлуатації упаковок, а також обслуговування пакувальних комплектів, у тому числі з урахуванням характеру радіоактивного вмісту;

обов’язкового застосування заходів всіх видів контролю, уключаючи, коли це необхідно, процедури затвердження, які здійснює Держатомрегулювання;

планування та підготовки заходів із аварійного реагування для захисту людей, майна та навколишнього природного середовища.

3. Ці Правила застосовуються до перевезення радіоактивних матеріалів всіма видами наземного, водного та повітряного транспорту, зокрема, коли перевезення пов’язано з використанням радіоактивного матеріалу.

Перевезення включає всі операції та умови, що пов’язані з переміщенням радіоактивного матеріалу, і складає цей процес, зокрема:

проектування, виготовлення, обслуговування і ремонт пакувального комплекту;

підготовку, завантаження, відправлення, транспортування, уключаючи транзитне зберігання, транспортування після зберігання, розвантаження і приймання в кінцевому пункті призначення вантажів радіоактивних матеріалів і упаковок.

При встановленні нормативних вимог в цих Правилах застосовується диференційований підхід із врахуванням наступних умов перевезення:

а) звичайні умови перевезення (без будь-яких інцидентів);

b) нормальні умови перевезення (незначні події);

с) аварійні умови перевезення.

4. Ці Правила не поширюються на:

а) радіоактивні матеріали, які є невід’ємною частиною засобів перевезення;

b) радіоактивні матеріали, що переміщуються в межах будь-якої установи й підпадають під дію правил безпеки, які діють у цій установі, коли переміщення не передбачає використання автомобільних доріг або залізниць загального користування;

c) радіоактивні матеріали, імплантовані або введені в організм людини або тварини з метою діагностики або лікування;

d) радіоактивні матеріали, що містяться в тілі або на тілі людини унаслідок випадкового або навмисного надходження радіоактивного матеріалу або впливу забруднення, яка підлягає перевезенню для лікування;

e) радіоактивні матеріали, що містяться в споживчих товарах, які допущені регулюючим органом до використання, після їхнього продажу кінцевому користувачу;

f) природні матеріали і руди, що містять природні радіонукліди, які могли бути перероблені, за умови, що питома активність такого матеріалу не перевищує більш ніж в 10 разів значення, зазначені в таблиці 1, або розраховані відповідно до пунктів 3(a) і 4-7 розділу IV цих Правил. Для природних матеріалів і руд, що містять природні радіонукліди, які не перебувають у віковій рівновазі, розрахунок питомої активності виконується відповідно до пункту 5 розділу IV цих Правил;

g) нерадіоактивні тверді об’єкти з радіоактивними речовинами, що присутні на будь-яких поверхнях у кількості, що не перевищує рівнів, визначених у пункті 26 розділу ІI цих Правил.

5. Ці Правила не встановлюють такі заходи, як вибір маршруту або забезпечення фізичного захисту, що можуть запроваджуватись з причин, не пов’язаних із радіаційною безпекою. Будь-які такі заходи враховують радіаційну й нерадіаційну небезпеку та не повинні призводити до відхилень від вимог цих Правил.

6. Під час перевезення радіоактивних матеріалів вживаються надійні заходи для забезпечення збереження цих матеріалів для запобігання їх незаконного вилучення чи ушкодження і недопущення неналежного ослаблення контролю над матеріалом.

7. При перевезенні радіоактивних матеріалів, які мають додаткову небезпеку, а також радіоактивних матеріалів, які перевозяться разом з іншими небезпечними вантажами, додатково застосовуються відповідні правила перевезення небезпечних вантажів.

II. Терміни

У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

1. Альфа-випромінювачі низької токсичності (Low toxicity alpha emitters) - природний уран; збіднений уран; природний торій; уран-235 або уран-238; торій-232; торій-228 і торій-230, що містяться в рудах, або у формі фізичних і хімічних концентратів; або альфа-випромінювачі з періодом напіврозпаду менше 10 діб.

2. Багатостороннє затвердження (Multilateral approval) - затвердження відповідними компетентними органами країн походження конструкції або перевезення та компетентними органами країн транзиту і призначення вантажу у відповідності до вимог цих Правил.

3. Вантаж (Consignment) - будь-яка упаковка або будь-які упаковки, або партія радіоактивного матеріалу, надані вантажовідправником для перевезення.

4. Вантажний контейнер - малий, великий (Freight container - small, large) - предмет транспортного обладнання, що має стійку конструкцію і, відповідно, досить міцний для багаторазового використання; спеціально сконструйований для полегшення перевезення тим чи іншим видом транспорту без проміжного перевантаження вмісту, і його конструкція передбачає надійне кріплення і/або простоту обробки, для чого він забезпечений належними пристроями. Термін «Вантажний контейнер» на транспортний засіб не поширюється.

Малий вантажний контейнер означає вантажний контейнер, внутрішній об’єм якого не перевищує 3 м3. Великий вантажний контейнер означає вантажний контейнер, внутрішній об’єм якого перевищує 3 м-3.

5. Вантажне повітряне судно (Cargo aircraft) - будь-яке повітряне судно, крім пасажирського повітряного судна, що перевозить вантажі або майно.

6. Вантажовідправник (Consignor) - будь-яка особа, будь-яка організація, які здійснюють підготовку вантажу для перевезення.

7. Вантажоодержувач (Consignee) - будь-яка особа, будь-яка організація, які отримують вантаж.

8. Виняткове використання (Exclusive use) - використання тільки одним вантажовідправником засобу перевезення або великого вантажного контейнера, щодо яких всі початкові, проміжні та кінцеві навантажувальні і розвантажувальні, а також транспортні операції здійснюються відповідно до вказівок вантажовідправника або вантажоодержувача.

Перелік вантажів, що вимагають виняткового використання, зазначений у додатку 1.

9. Забезпечення дотримання Правил (Compliance assurance) - програма систематичних заходів, що здійснюються Держатомрегулюванням з метою забезпечення виконання положень цих Правил на практиці.

10. Засіб перевезення (Conveyance) означає:

а) у випадку перевезення автомобільними дорогами або залізницею - будь-який транспортний засіб;

b) у випадку перевезення водними шляхами - будь-яке судно або будь-який трюм, відсік або визначена частина палуби судна;

c) для транспортування повітрям - будь-яке повітряне судно.

11. Індекс безпеки з критичності (Criticality safety index - CSI) - установлене для упаковки, транспортного пакета або вантажного контейнера, що містять подільний матеріал, число, яке використовується для контролю за загальною кількістю упаковок, транспортних пакетів або вантажних контейнерів, які містять подільний матеріал.

12. Компетентний орган (Competent authority) - будь-який орган або організація, призначені або іншим чином визнані як такі для будь-якої мети в зв’язку з цими Правилами.

13. Конструкція (Design) - опис подільного-звільненого матеріалу, що відповідає вимогам пункту 19(f) розділу IV цих Правил, радіоактивного матеріалу особливої форми, радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до розсіювання, упаковки або пакувального комплекту, який дозволяє повністю ідентифікувати їх. Цей опис може включати специфікації, інженерно-технічну документацію (креслення), звіти, що підтверджують дотримання вимог цих Правил, а також іншу відповідну документацію.

14. Контейнер середньої вантажопідйомності для масових вантажів (Intermediate bulk container) (далі - IBC) - пакувальний комплект, що може бути переміщений, та який:

а) має об’єм не більше 3 м-3;

b) має конструкцію, що дозволяє здійснювати механізовану обробку вантажів;

c) витримує, як це передбачено випробуваннями, навантаження, що виникають при вантажно-роз-вантажувальних операціях та перевезенні.

15. Максимальний нормальний робочий тиск (Maximum normal operating pressure) - максимальний тиск, що перевищує атмосферний тиск на рівні моря, який може виникнути в системі герметизації протягом одного року в умовах температурного режиму і сонячної радіації, що відповідають навколишнім умовам, без вентилювання або скидання надлишкового тиску, зовнішнього охолодження за допомогою додаткової системи або без заходів експлуатаційного контролю під час перевезення.

16. Неопромінений торій (Unirradiated thorium) - торій, що містить не більше 10-7 г урану-233 на грам торію-232.

17. Неопромінений уран (Unirradiated uranium) - уран, що містить не більше 2·10-3 Бк плутонію на грам урану-235, не більше 9·10-6 Бк продуктів ділення на грам урану-235 і не більше 5·10-3 г урану-236 на грам урану-235.

18. Одностороннє затвердження (Unilateral approval) - затвердження конструкції, що вимагається від компетентного органу тільки країни походження даної конструкції.

19. Пасажирське повітряне судно (Passenger aircraft) - повітряне судно, що перевозить будь-яку особу, крім членів екіпажу, співробітників, які працюють у перевізника і які перебувають при виконанні службових обов’язків, уповноваженого представника відповідного національного органу або особи, що супроводжує вантаж або інші вантажі.

20. Перевізник (Carrier) - будь-яка особа, будь-яка організація, що здійснюють перевезення радіоактивного матеріалу будь-яким видом транспорту.

21. Питома активність (Specific activity) радіонукліда - активність на одиницю маси даного радіонукліда. Питома активність матеріалу - активність на одиницю маси матеріалу, у якому радіонукліди в основному розподілені рівномірно.

22. Позначена частина палуби (Defined deck area) - частина верхньої палуби судна або палуби для транспортних засобів судна або порома, з горизонтальним способом навантаження, на якій відведене місце для розміщення та укладання радіоактивних матеріалів.

23. Потужність дози (Dose rate) - амбієнтний еквівалент дози або направлений еквівалент дози, в залежності від обставин, за одиницю часу, виміряний в певній точці.

24. Природний уран (Uranium natural) - уран (який може бути хімічно виділений), що містить природну суміш ізотопів урану (приблизно 99,28 % урану-238 і 0,72 % урану-235 за масою). Збіднений уран (Uranium - depleted) - уран, що містить меншу в процентному відношенні кількість урану-235 за масою в порівнянні з природним ураном. Збагачений уран (Uranium - enriched) - уран, що містить кількість урану-235 у процентному відношенні за масою більше 0,72 %. У всіх випадках присутня дуже невелика в процентному відношенні за масою кількість урану-234.

25. Програма радіаційного захисту (Radiation Protection Programme) - задокументовані систематичні, структуровані заходи контролю, які здійснюються для забезпечення радіаційного захисту.

26. Радіоактивне забруднення (Contamination) - наявність радіоактивності на поверхні в кількостях, що перевищують 0,4 Бк/см-2 для бета- і гамма-випромінювачів і для альфа-випромінювачів низької токсичності або 0,04 Бк/см-2 для всіх інших альфа-випромінювачів.

Нефіксоване радіоактивне забруднення (Non-fixed contamination) - радіоактивне забруднення, що може бути видалене з поверхні за звичайних умов перевезення.

Фіксоване радіоактивне забруднення (Fixed contamination) - радіоактивне забруднення, що не є нефіксованим радіоактивним забрудненням.

27. Радіоактивний вміст (Radioactive contents) - радіоактивний матеріал разом з будь-якими радіоактивно забрудненими або активованими твердими речовинами, рідиною й газами, що містяться в пакувальному комплекті.

28. Система герметизації (Containment system) - визначена проектувальником система елементів пакувального комплекту для утримання радіоактивного матеріалу під час перевезення.

29. Система локалізації (Confinement system) - система розміщення подільного матеріалу та елементів пакувального комплекту, визначена проектувальником і схвалена компетентним органом як система, що призначена забезпечувати безпеку з критичності.

30. Система управління діяльністю (Management system) - сукупність (система) взаємопов’язаних або взаємодіючих елементів для встановлення політики та цілей і забезпечення ефективного і результативного досягнення цих цілей.

31. Спеціальні умови (Special arrangement) - умови, затверджені компетентним органом, відповідно до яких можуть перевозитися вантажі, що не відповідають застосовним вимогам цих Правил.

32. Судно (Vessel) - будь-яке морське судно або засіб для плавання внутрішніми водними шляхами, що використовується для перевезення вантажу.

33. Транспортний індекс (Transport index - ТІ) - число, присвоєне упаковці, транспортному пакету або вантажному контейнеру, або неупакованим матеріалам з низькою питомою активністю (LSA-I) та об’єктам з поверхневим радіоактивним забрудненням (SCO-I або SCO-III), яке використовується для забезпечення контролю за радіоактивним опроміненням.

34. Транспортний засіб (Vehicle) - дорожній транспортний засіб (в тому числі сідельний автопоїзд, тобто з’єднання сідельного тягача і напівпричепа) або залізнична платформа чи залізничний вагон. Кожний причеп розглядається як окремий транспортний засіб.

35. Транспортний пакет (Overpack) - засіб пакування для формування одним вантажовідправником окремої одиниці вантажу, що містить одну або більше упаковок для зручності при вантажних операціях і укладанні під час перевезення.

36. Транспортування (Shipment) - спеціальне переміщення вантажу від місця його походження до місця призначення.

37. Через територію або на територію (Through or into) означає перевезення вантажу через територію або на територію країн, але не включаються країни, «над територією» яких вантаж перевозиться повітрям, за умови, що не передбачаються посадки в цих країнах.

38. Цистерна (Tank) - переносна цистерна (включаючи контейнер-цистерну), автоцистерна, залізнична цистерна або ємність для твердих речовин, рідин або газів місткістю не менше 450 л при використанні її для перевезення газоподібних речовин.

III. Основні положення

1. При перевезенні радіоактивних матеріалів дози індивідуального опромінення не повинні перевищувати меж доз опромінення, встановлених Державними гігієнічними нормативами «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)», затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 липня 1997 року № 208, введеними у дію постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1997 року № 62 (далі - НРБУ-97). Захист і безпека оптимізуються таким чином, щоб величина індивідуальних доз, число осіб, що опромінюються, і ймовірність опромінення утримувалися настільки низькими, наскiльки це може бути досягнуто з урахуванням економічних і соціальних факторів, за умови, що дози, які отримують окремі особи, обмежені лімітами доз, при цьому враховується взаємозв’язок перевезення з іншими видами діяльності.

2. Для перевезення радіоактивних матеріалів розробляється програма радіаційного захисту. Характер і обсяг заходів, що передбачаються в програмі, залежать від величини і ймовірності опромінення. Програма враховує вимоги, зазначені в пунктах 1, 3-5, 11 цього розділу та пункті 1 розділу VII цих Правил.

3. У разі професійного опромінення при виконанні робіт, пов’язаних з перевезенням, коли згідно з оцінкою отримання ефективної дози є вірогідним у межах:

а) 1-6 мЗв за рік - необхідно здійснювати програми оцінки доз шляхом дозиметричного контролю робочих місць або індивідуального дозиметричного контролю;

b) понад 6 мЗв за рік - необхідно проводити індивідуальний дозиметричний контроль.

Індивідуальний дозиметричний контроль або дозиметричний контроль робочих місць документально оформлюється відповідно до вимог Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02 лютого 2005 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 року за № 552/10832.

4. У випадку аварії під час транспортування, пов’язаної із радіоактивними матеріалами, необхідно дотримуватися положень, встановлених законодавством України для захисту людей, майна та навколишнього природного середовища. Вантажовідправники та перевізники розробляють заходи з підготовки та реагування відповідно до Положення щодо планування заходів та дій на випадок аварій під час перевезення радіоактивних матеріалів, затвердженого наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 07 квітня 2005 року № 38, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 квітня 2005 року за № 431/10711.

5. Заходи щодо підготовки та реагування ґрунтуються на диференційованому підході та враховують виявлені небезпеки та їх потенційні наслідки, включаючи утворення інших небезпечних речовин, які можуть виникнути внаслідок реакції вмісту вантажу та навколишнього природного середовища у випадку аварії, пов’язаної із радіоактивними матеріалами під час транспортування.

6. Система управління діяльністю розробляється і застосовується стосовно всієї діяльності, зазначеної у пункті 3 розділу І цих Правил, включаючи проєктування, виготовлення, складання, огляд, випробування, технічне обслуговування, ремонт, внесення змін до конструкції, використання, закупівлі, вантажні операції, транспортування, зберігання, дезактивацію та інші операції, безпосередньо пов’язані з перевезенням радіоактивних матеріалів.

7. Держатомрегулювання забезпечує дотримання цих Правил шляхом розробки та впровадження систематичних заходів, спрямованих на забезпечення виконання положень цих Правил учасниками перевезення радіоактивних матеріалів.

8. Держатомрегулювання вживає заходів для проведення оцінок доз опромінення, які отримує персонал у зв’язку з перевезенням радіоактивних матеріалів, з метою забезпечення відповідності НРБУ-97 систем захисту і безпеки.

9. У разі невідповідності будь-яких меж потужності дози або радіоактивного забруднення межам, установленим цими Правилами:

а) вантажовідправник, вантажоодержувач, перевізник та/або будь-яка організація, яка бере участь у перевезенні, інтереси якої порушуються або можуть бути порушені, інформуються про невідповідність:

1) перевізником, якщо невідповідність виявлена під час транспортування;

2) вантажоодержувачем, якщо невідповідність виявлена при отриманні вантажу;

b) вантажовідправник, перевізник, або вантажоодержувач відповідно до своєї компетенції зобо-в’язані:

1) ужити негайних заходів, щоб зменшити наслідки невідповідності;

2) розслідувати невідповідність будь-яких меж потужності дози або радіоактивного забруднення межам, установленим цими Правилами, та причини її виникнення, обставини та наслідки;

3) ужити необхідних заходів для усунення причин та обставин, що призвели до невідповідності, та запобігання повторенню причин та обставин, аналогічних тим, що призвели до невідповідності;

4) повідомити Держатомрегулювання про причини невідповідності та коригуючі чи попереджувальні заходи, яких було чи буде вжито;

с) повідомлення про невідповідності направляється вантажовідправнику та до Держатомрегулювання, як тільки це є практично можливо, та негайно в кожному випадку, коли відбулося або відбувається аварійне опромінення.

10. Вантажі, при перевезенні яких неможливо практично досягти відповідності вимогам цих Правил, перевозяться лише за спеціальних умов. Держатомрегулювання у разі встановлення того, що неможливо практично досягти відповідності перевезення положенням цих Правил, а встановлені цими Правилами обов’язкові норми безпеки дотримані шляхом застосування засобів, альтернативних вимогам цих Правил, затверджує операції з перевезення окремого вантажу або запланованої серії декількох вантажів за спеціальних умов. Загальний рівень безпеки при перевезенні повинен бути щонайменше еквівалентний рівню, що забезпечувався б при виконанні всіх застосовних вимог цих Правил. Для міжнародного перевезення вантажів такого типу вимагається багатостороннє затвердження.

11. Персонал та посадові особи вантажовідправника, вантажоодержувача, перевізника та/або будь-якої організації, які беруть участь у перевезенні, мають відповідну підготовку з радіаційного захисту, уключаючи підготовку щодо застосування застережних заходів, яких необхідно дотримуватись, для того, щоб знизити професійне опромінення, якому вони піддаються, й опромінення інших осіб, які могли б постраждати в результаті їхніх дій.

12. Особи, залучені до перевезення радіоактивних матеріалів, повинні пройти навчання щодо вимог цих Правил у частині, яка стосуються їх обов’язків.

13. Особи, які:

класифікують радіоактивні матеріали;

упаковують радіоактивні матеріали;

наносять маркування, знаки небезпеки та інформаційні табло;

готують транспортні документи на радіоактивні матеріали;

відправляють або приймають радіоактивні матеріали для перевезення;

навантажують або розвантажують упаковки на/або із засобів перевезення;

транспортують або поводжуються з радіоактивними матеріалами під час перевезення

повинні пройти таку підготовку:

а) ознайомлення із загальними положеннями цих Правил:

опис категорій радіоактивних матеріалів; вимоги до нанесення знаків небезпеки, маркування, розміщення інформаційних табло, вимоги до пакувальних комплектів та до розділення при перевезенні радіоактивних матеріалів; опис мети і змісту транспортного документа на радіоактивні матеріали; опис наявної документації з аварійного реагування;

b) функціонально-спеціалізоване навчання щодо вимог цих Правил при перевезенні радіоактивних матеріалів, які ця особа має виконувати відповідно до своїх обов’язків;

с) навчання з питань безпеки, з урахуванням ризику опромінення у разі витоку радіоактивних матеріалів, та посадових обов’язків щодо:

1) методів та процедур, які необхідно застосовувати для уникнення аварії, таких як правильне використання вантажного обладнання для роботи з упаковками та відповідних способів укладання радіоактивного матеріалу;

2) інформації щодо аварійного реагування та її використання;

3) загальних видів небезпеки, властивих різним категоріям радіоактивного матеріалу, і способів запобігання впливу таких факторів небезпеки, включаючи, якщо необхідно, використання індивідуального захисного одягу та засобів індивідуального захисту;

4) негайних процедур, які повинні застосовуватись у разі випадкового вивільнення радіоактивного матеріалу, уключаючи будь-які процедури реагування на аварійну ситуацію, за які особа відповідає, а також процедур індивідуального захисту, яких необхідно дотримуватись.

14. Роботодавець веде облік всіх пройдених навчальних курсів у сфері безпеки і видає працівникові, на його прохання, відповідну довідку.

15. Навчання, що вимагається відповідно до пункту 13 цього розділу, забезпечується або перевіряється при прийманні на роботу, пов’язану з перевезенням радіоактивних матеріалів, та періодично проводиться перепідготовка.

Програми навчання, розроблені із врахуванням вимог пункту 13 цього розділу, узгоджуються із Держатомрегулюванням.

Навчання проводиться відповідно до Порядку проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затвердженого наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 02 жовтня 2014 року № 143, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2014 року за № 1549/26326.

IV. Вимоги до радіоактивних матеріалів

1. Будь-який матеріал, що містить радіонукліди, у якому питома активність, а також повна активність вантажу перевищують значення, указані в пунктах 2-7 цього розділу, є радіоактивним матеріалом.

2. У таблиці 1 наведені такі основні значення для окремих радіонуклідів:

а) А1 і А2 в ТБк, де

А1 - значення активності радіоактивного матеріалу особливої форми, що вказане в таблиці 1, або визначається згідно з пунктами 3-7 цього розділу і використовується при визначенні меж активності для вимог цих Правил,

А2 - значення активності іншого радіоактивного матеріалу (радіоактивні матеріали іншої форми), що вказане в таблиці 1, або визначається згідно з пунктами 3-7 цього розділу і використовується при визначенні меж активності для вимог цих Правил;

b) питома активність для матеріалів, на які поширюється повне звільнення, в Бк/г;

с) межі активності для вантажів, на які поширюється повне звільнення, в Бк.

3. Для окремих радіонуклідів:

а) не зазначених у таблиці 1, використовуються основні значення радіонуклідів відповідно до таблиці 2, без затвердження Держатомрегулюванням.

У разі розрахунку основних значень для радіонуклідів, зазначених у пункті 2 цього розділу, вони підлягають багатосторонньому затвердженню. Відносно цих радіонуклідів питома активність для матеріалу і межі активності для вантажів, на які поширюється повне звільнення, розраховуються відповідно до принципів, встановлених в документі «Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards, IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 3, IAEA, Vienna (2014)». Дозволяється використовувати значення A2, розраховане з використанням дозового коефіцієнта для відповідного типу легеневого поглинання, відповідно до рекомендацій Міжнародної комісії з радіологічного захисту, за умови, що до уваги беруться хімічні форми кожного радіонукліда як в нормальних, так і в аварійних умовах перевезення;

b) у приладах або виробах, в яких радіоактивний матеріал міститься або є складовою частиною приладу або іншого промислового виробу і які відповідають вимогам пункту 18(c) розділу VI цих Правил, є допустимими основні значення для радіонуклідів, альтернативні тим, які вказані в таблиці 1 щодо межі активності для вантажу, на який поширюється повне звільнення, і вимагають багатостороннього затвердження. Такі межі активності для вантажу, на який поширюється повне звільнення, розраховуються відповідно до принципів, встановлених в документі «Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards, IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 3, IAEA, Vienna (2014)».

4. При розрахунку величин А1 і А2 для радіонукліда, не вказаного в таблиці 1, один ланцюжок радіоактивного розпаду, у якому радіонукліди присутні в природних пропорціях і в якому відсутній вторинний радіонуклід з періодом напіврозпаду, що перевищує або 10 діб, або період напіврозпаду материнського радіонукліда, розглядається як один радіонуклід; зважаючи на активність і значення, що застосовується, А1 або А2 повинні відповідати активності й значенню материнського радіонукліда даного ланцюжка. Для ланцюжків радіоактивного розпаду, у яких будь-який вторинний радіонуклід має період напіврозпаду, що перевищує 10 діб, або період напіврозпаду материнського радіонукліда, материнський радіонуклід і такі вторинні радіонукліди розглядаються як суміші різних радіонуклідів.

5. У разі сумішей радіонуклідів основні значення, про які йдеться в пункті 2 цього розділу, визначаються так:

де

f(i)

-

частка активності або питома активність i-го радіонукліда в суміші;

X(i)

-

відповідне значення А1 або А2 або відповідно питома активність для матеріалу, на який поширюється повне звільнення, або межа активності для вантажу, на який поширюється повне звільнення, стосовно значення i-го радіонукліда;

Хm

-

похідне значення А1 або А2 або питома активність для матеріалу, на який поширюється повне звільнення, або межа активності для вантажу, на який поширюється звільнення, стосовно суміші.

Таблиця 1. Основні значення радіонуклідів

Радіонуклід

(атомний номер)

А1

А2

Питома активність для матеріалу,

на який поширюється повне звільнення

Межа активності для вантажу,

на який поширюється повне звільнення

(ТБк)

(ТБк)

(Бк/г)

(Бк)

Актиній (89)

Ас-225 (a)

8·10-1

6·10-3

1·10-1

1·10-4

Ас-227 (a)

9·10-1

9·10-5

1·10-1

1·10-3

Ас-228

6·10-1

5·10-1

1·10-1

1·10-6

Срібло (47)

Ag-105

2·10-0

2·10-0

1·10-2

1·10-6

Ag-108m (a)

7·10-1

7·10-1

1·10-1 (b)

1·10-6 (b)

Ag-110m (a)

4·10-1

4·10-1

1·10-1

1·10-6

Ag-111

2·10-0

6·10-1

1·10-3

1·10-6

Алюміній (13)

Al-26

1·10-1

1·10-1

1·10-1

1·10-5

Америцій (95)

Am-241

1·10-1

1·10-3

1·10-0

1·10-4

Am-242m (a)

1·10-1

1·10-3

1·10-0 (b)

1·10-4 (b)

Am-243 (a)

5·10-0

1·10-3

1·10-0 (b)

1·10-3 (b)

Аргон (18)

Ar-37

4·10-1

4·10-1

1·10-6

1·10-8

Ar-39

4·10-1

2·10-1

1·10-7

1·10-4

Ar-41

3·10-1

3·10-1

1·10-2

1·10-9

Арсен (33)

As-72

3·10-1

3·10-1

1·10-1

1·10-5

As-73

4·10-1

4·10-1

1·10-3

1·10-7

As-74

1·10-0

9·10-1

1·10-1

1·10-6

As-76

3·10-1

3·10-1

1·10-2

1·10-5

As-77

2·10-1

7·10-1

1·10-3

1·10-6

Астат (85)

At-211 (a)

2·10-1

5·10-1

1·10-3

1·10-7

Золото (79)

Au-193

7·10-0

2·10-0

1·10-2

1·10-7

Au-194

1·10-0

1·10-0

1·10-1

1·10-6

Au-195

1·10-1

6·10-0

1·10-2

1·10-7

Au-198

1·10-0

6·10-1

1·10-2

1·10-6

Au-199

1·10-1

6·10-1

1·10-2

1·10-6

Барій (56)

Ba-131 (a)

2·10-0

2·10-0

1·10-2

1·10-6

Ba-133

3·10-0

3·10-0

1·10-2

1·10-6

Ba-133m

2·10-1

6·10-1

1·10-2

1·10-6

Ba-135m

2·10-1

6·10-1

1·10-2

1·10-6

Ba-140 (a)

5·10-1

3·10-1

1·10-1 (b)

1·10-5 (b)

Берилій (4)

Be-7

2·10-1

2·10-1

1·10-3

1·10-7

Be-10

4·10-1

6·10-1

1·10-4

1·10-6

Вісмут (83)

Bi-205

7·10-1

7·10-1

1·10-1

1·10-6

Bi-206

3·10-1

3·10-1

1·10-1

1·10-5

Bi-207

7·10-1

7·10-1

1·10-1

1·10-6

Bi-210

1·10-0

6·10-1

1·10-3

1·10-6

Bi-210m (a)

6·10-1

2·10-2

1·10-1

1·10-5

Bi-212 (a)

7·10-1

6·10-1

1·10-1 (b)

1·10-5 (b)

Берклій (97)

Bk-247

8·10-0

8·10-4

1·10-0

1·10-4

Bk-249 (a)

4·10-1

3·10-1

1·10-3

1·10-6

Бром (35)

Br-76

4·10-1

4·10-1

1·101

1·10-5

Br-77

3·10-0

3·10-0

1·10-2

1·10-6

Br-82

4·10-1

4·10-1

1·10-1

1·10-6

Вуглець (6)

C-11

1·10-0

6·10-1

1·10-1

1·10-6

C-14

4·10-1

3·10-0

1·10-4

1·10-7

Кальцій (20)

Са-41

Не обмежена

Не обмежена

1·10-5

1·10-7

Са-45

4·10-1

1·10-0

1·10-4

1·10-7

Са-47 (a)

3·10-0

3·10-1

1·10-1

1·10-6

Кадмій (48)

Cd-109

3·10-1

2·10-0

1·10-4

1·10-6

Cd-113m

4·10-1

5·10-1

1·10-3

1·10-6

Cd-115 (a)

3·10-0

4·10-1

1·10-2

1·10-6

Cd-115m

5·10-1

5·10-1

1·10-3

1·10-6

Церій (58)

Се-139

7·10-0

2·10-0

1·10-2

1·10-6

Се-141

2·10-1

6·10-1

1·10-2

1·10-7

Се-143

9·10-1

6·10-1

1·10-2

1·10-6

Се-144 (a)

2·10-1

2·10-1

1·10-2 (b)

1·10-5 (b)

Каліфорній (98)

Cf-248

4·10-1

6·10-3

1·10-1

1·10-4

Cf-249

3·10-0

8·10-4

1·10-0

1·10-3

Cf-250

2·10-1

2·10-3

1·10-1

1·10-4

Cf-251

7·10-0

7·10-4

1·10-0

1·10-3

Cf-252

1·10-1

3·10-3

1·10-1

1·10-4

Cf-253 (a)

4·10-1

4·10-2

1·10-2

1·10-5

Cf-254

1·10-3

1·10-3

1·10-0

1·10-3

Хлор (17)

Сl-36

1·10-1

6·10-1

1·10-4

1·10-6

Cl-38

2·10-1

2·10-1

1·10-1

1·10-5

Кюрій (96)

Сm-240

4·10-1

2·10-2

1·10-2

1·10-5

Cm-241

2·10-0

1·10-0

1·10-2

1·10-6

Cm-242

4·10-1

1·10-2

1·10-2

1·10-5

Cm-243

9·10-0

1·10-3

1·10-0

1·10-4

Cm-244

2·10-1

2·10-3

1·10-1

1·10-4

Cm-245

9·10-0

9·10-4

1·10-0

1·10-3

Cm-246

9·10-0

9·10-4

1·10-0

1·10-3

Cm-247 (a)

3·10-0

1·10-3

1·10-0

1·10-4

Cm-248

2·10-2

3·10-4

1·10-0

1·10-3

Кобальт (27)

Co-55

5·10-1

5·10-1

1·10-1

1·10-6

Co-56

3·10-1

3·10-1

1·10-1

1·10-5

Co-57

1·10-1

1·10-1

1·10-2

1·10-6

Co-58

1·10-0

1·10-0

1·10-1

1·10-6

Co-58m

4·10-1

4·10-1

1·10-4

1·10-7

Co-60

4·10-1

4·10-1

1·10-1

1·10-5

Хром (24)

Сr-51

3·10-1

3·10-1

1·10-3

1·10-7

Цезій (55)

Сs-129

4·10-0

4·10-0

1·10-2

1·10-5

Cs-131

3·10-1

3·10-1

1·10-3

1·10-6

Cs-132

1·10-0

1·10-0

1·10-1

1·10-5

Сs-134

7·10-1

7·10-1

1·10-1

1·10-4

Cs-134m

4·10-1

6·10-1

1·10-3

1·10-5

Cs-135

4·10-1

1·10-0

1·10-4

1·10-7

Cs-136

5 10-1

5·10-1

1·10-1

1·10-5

Cs-137 (a)

2·10-0

6·10-1

1·10-1 (b)

1·10-4 (b)

Мідь (29)

Cu-64

6·10-0

1·10-0

1·10-2

1·10-6

Cu-67

1·10-1

7·10-1

1·10-2

1·10-6

Диспрозій (66)

Dy-159

2·10-1

2·10-1

1·10-3

1·10-7

Dy-165

9·10-1

6·10-1

1·10-3

1·10-6

Dy-166 (a)

9·10-1

3·10-1

1·10-3

1·10-6

Ербій (68)

Er-169

4·10-1

1·10-0

1·10-4

1·10-7

Er-171

8·10-1

5·10-1

1·10-2

1·10-6

Європій (63)

Eu-147

2·10-0

2·10-0

1·10-2

1·10-6

Eu-148

5·10-1

5·10-1

1·10-1

1·10-6

Eu-149

2·10-1

2·10-1

1·10-2

1·10-7

Eu-150

(короткоіснуючий)

2·10-0

7·10-1

1·10-3

1·10-6

Eu-150

(довгоіснуючий)

7·10-1

7·10-1

1·10-1

1·10-6

Eu-152

1·10-0

1·10-0

1·10-1

1·10-6

Eu-152m

8·10-1

8·10-1

1·10-2

1·10-6

Eu-154

9·10-1

6·10-1

1·10-1

1·10-6

Eu-155

2·10-1

3·10-0

1·10-2

1·10-7

Eu-156

7·10-1

7·10-1

1·10-1

1·10-6

Фтор (9)

F-18

1·10-0

6·10-1

1·10-1

1·10-6

Залізо (26)

Fe-52 (a)

3·10-1

3·10-1

1·10-1

1·10-6

Fe-55

4·10-1

4·10-1

1·10-4

1·10-6

Fe-59

9·10-1

9·10-1

1·10-1

1·10-6

Fe-60 (a)

4·10-1

2·10-1

1·10-2

1·10-5

Галій (31)

Ga-67

7·10-0

3·10-0

1·10-2

1·10-6

Ga-68

5·10-1

5·10-1

1·10-1

1·10-5

Ga-72

4·10-1

4·10-1

1·10-1

1·10-5

Гадоліній (64)

Gd-146 (a)

5·10-1

5·10-1

1·10-1

1·10-6

Gd-148

2·10-1

2·10-3

1·10-1

1·10-4

Gd-153

1·10-1

9·10-0

1·10-2

1·10-7

Gd-159

3·10-0

6·10-1

1·10-3

1·10-6

Германій (32)

Ge-68 (a)

5·10-1

5·10-1

1·10-1

1·10-5

Ge-69

1·10-0

1·10-0

1·10-1

1·10-6

Ge-71

4·101

4·10-1

1·10-4

1·10-8

Ge-77

3·10-1

3·10-1

1·10-1

1·10-5

Гафній (72)

Hf-172 (a)

6·10-1

6·10-1

1·10-1

1·10-6

Hf-175

3·10-0

3·10-0

1·10-2

1·10-6

Hf-181

2·10-0

5·10-1

1·10-1

1·10-6

Hf-182

Не обмежена

Не обмежена

1·10-2

1·10-6

Ртуть (80)

Hg-194 (a)

1·10-0

1·10-0

1·10-1

1·10-6

Hg-195m (a)

3·10-0

7·10-1

1·10-2

1·10-6

Hg-197

2·10-1

1·10-1

1·10-2

1·10-7

Hg-197m

1·10-1

4·10-1

1·10-2

1·10-6

Hg-203

5·10-0

1·10-0

1·10-2

1·10-5

Гольмій (67)

Ho-166

4·10-1

4·10-1

1·10-3

1·10-5

Ho-166m

6·10-1

5·10-1

1·10-1

1·10-6

Йод (53)

I-123

6·10-0

3·10-0

1·10-2

1·10-7

I-124

1·10-0

1·10-0

1·10-1

1·10-6

I-125

2·10-1

3·10-0

1·10-3

1·10-6

I-126

2·10-0

1·10-0

1·10-2

1·10-6

I-129

Не обмежена

Не обмежена

1 × 10-2

1 × 10-5

I-131

3·10-0

7 10-1

1·10-2

1 10-6

I-132

4·10-1

4·10-1

1·10-1

1·10-5

I-133

7·10-1

6·10-1

1·10-1

1·10-6

I-134

3·10-1

3·10-1

1·10-1

1·10-5

I-135 (a)

6 10-1

6·10-1

1·10-1

1 10-6

Індій (49)

In-111

3·10-0

3·10-0

1·10-2

1·10-6

In-113m

4·10-0

2·10-0

1·10-2

1 10-6

In-114m (a)

1·10-1

5·10-1

1·10-2

1·10-6

In-115m

7·10-0

1·10-0

1·10-2

1·10-6

Іридій (77)

Ir-189 (a)

1·10-1

1·10-1

1·10-2

1·10-7

Ir-190

7·10-1

7·10-1

1·10-1

1·10-6

Ir-192

1·10-0 (c)

6·10-1

1·10-1

1·10-4

Ir-193m

4·10-1

4·10-0

1·10-4

1·10-7

Ir-194

3·10-1

3 ·10-1

1·10-2

1·10-5

Калій (19)

К-40

9·10-1

9·10-1

1·10-2

1·10-6

К-42

2·10-1

2 10-1

1·10-2

1·10-6

К-43

7 10-1

6 10-1

1·10-1

1·10-6

Криптон (36)

Kr-81

4·10-1

4·10-1

1·10-4

1·10-7

Kr-85

1·10-1

1·10-1

1·10-5

1·10-4

Kr-85m

8 10-0

3·10-0

1·10-3

1·10-10

Kr-87

2 10-1

2·10-1

1·10-2

1·10-9

Лантан (57)

La-137

3·10-1

6·10-0

1·10-3

1·10-7

La-140

4·10-1

4·10-1

1·10-1

1·10-5

Лютецій (71)

Lu-172

6·10-1

6·10-1

1·10-1

1·10-6

Lu-173

8·10-0

8·10-0

1·10-2

1·10-7

Lu-174

9·10-0

9·10-0

1·10-2

1·10-7

Lu-174m

2·10-1

1·10-1

1·10-2

1·10-7

Lu-177

3·10-1

7·10-1

1·10-3

1·10-7

Магній (12)

Mg-28 (a)

3·10-1

3·10-1

1·10-1

1·10-5

Марганець (25)

Mn-52

3·10-1

3·10-1

1·10-1

1·10-5

Mn-53

Не обмежена

Не обмежена

1·10-4

1·10-9

Mn-54

1·10-0

1·10-0

1·10-1

1·10-6

Mn-56

3·10-1

3·10-1

1·10-1

1·10-5

Молібден (42)

Mo-93

4·10-1

2·10-1

1·10-3

1·10-8

Mo-99 (a)

1·10-0

6·10-1

1·10-2

1·10-6

Азот (7)

N-13

9·10-1

6·10-1

1·10-2

1·10-9

Натрій (11)

Na-22

5·10-1

5·10-1

1·10-1

1·10-6

Na-24

2·10-1

2·10-1

1·10-1

1·10-5

Ніобій (41)

Nb-93m

4·10-1

3·10-1

1·10-4

1·10-7

Nb-94

7·10-1

7·10-1

1·10-1

1·10-6

Nb-95

1·10-0

1·10-0

1·10-1

1·10-6

Nb-97

9·10-1

6·10-1

1·10-1

1·10-6

Неодим (60)

Nd-147

6·10-0

6·10-1

1·10-2

1·10-6

Nd-149

6·10-1

5·10-1

1·10-2

1·10-6

Нікель (28)

Ni-57

6·10-1

6·10-1

1·10-1

1·10-6

Ni-59

Не обмежена

Не обмежена

1·10-4

1·10-8

Ni-63

4·10-1

3·10-1

1·10-5

1·10-8

Ni-65

4·10-1

4·10-1

1·10-1

1·10-6

Нептуній (93)

Np-235

4·10-1

4·10-1

1·10-3

1·10-7

Np-236

(короткоіснуючий)

2·10-1

2·10-0

1·10-3

1·10-7

Np-236

(довгоіснуючий)

9·10-0

2·10-2

1·10-2

1·10-5

Np-237

2·10-1

2·10-3

1·10-0 (b)

1·10-3 (b)

Np-239

7·10-0

4·10-1

1·10-2

1·10-7

Осмій (76)

Os-185

1·10-0

1·10-0

1·10-1

1·10-6

Os-191

1·10-1

2·10-0

1·10-2

1·10-7

Os-191m

4·10-1

3·10-1

1·10-3

1·10-7

Os-193

2·10-0

6·10-1

1·10-2

1·10-6

Os-194 (a)

3·10-1

3·10-1

1·10-2

1·10-5

Фосфор (15)

Р-32

5·10-1

5·10-1

1·10-3

1·10-5

Р-33

4·10-1

1·10-0

1·10-5

1·10-8

Протактиній (91)

Ра-230 (a)

2·10-0

7·10-2

1·10-1

1·10-6

Ра-231

4·10-0

4·10-4

1·10-0

1·10-3

Ра-233

5·10-0

7·10-1

1·10-2

1·10-7

Свинець (82)

Pb-201

1·10-0

1·10-0

1·10-1

1·10-6

Pb-202

4·10-1

2·10-1

1·10-3

1 10-6

Pb-203

4·10-0

3 × 10-0

1·10-2

1 10-6

Pb-205

Не обмежена

Не обмежена

1 ·10-4

1 10-7

Pb-210 (a)

1·10-0

5·10-2

1·10-1 (b)

1·10-4 (b)

Pb-212 (a)

7·10-1

2·10-1

1·10-1 (b)

1·10-5 (b)

Палладій (46)

Pd-103 (a)

4·10-1

4·10-1

1·10-3

1·10-8

Pd-107

Не обмежена

Не обмежена

1·10-5

1·10-8

Pd-109

2·10-0

5·10-1

1·10-3

1·10-6

Прометій (61)

Pm-143

3·10-0

3·10-0

1·10-2

1·10-6

Pm-144

7·10-1

7·10-1

1·10-1

1·10-6

Pm-145

3·10-1

1·10-1

1·10-3

1·10-7

Pm-147

4·10-1

2·10-0

1·10-4

1·10-7

Pm-148 m (a)

8·10-1

7·10-1

1·10-1

1·10-6

Pm-149

2·10-0

6·10-1

1·10-3

1·10-6

Pm-151

2·10-0

6·10-1

1·10-2

1·10-6

Полоній (84)

Ро-210

4·10-1

2·10-2

1·10-1

1·10-4

Празеодим (59)

Pr-142

4·10-1

4·10-1

1·10-2

1·10-5

Pr-143

3·10-0

6·10-1

1·10-4

1·10-6

Платина (78)

Pt-188 (a)

1·10-0

8·10-1

1·10-1

1·10-6

Pt-191

4·10-0

3 ·10-0

1·10-2

1·10-6

Pt-193

4·10-1

4·10-1

1·10-4

1·10-7

Pt-193m

4·10-1

5·10-1

1·10-3

1·10-7

Pt-195m

1·10-1

5·10-1

1·10-2

1·10-6

Pt-197

2·10-1

6·10-1

1·10-3

1·10-6

Pt-197m

1·10-1

6·10-1

1·10-2

1·10-6

Плутоній (94)

Pu-236

3·10-1

3·10-3

1·10-1

1·10-4

Pu-237

2·10-1

2·10-1

1·10-3

1·10-7

Pu-238

1·10-1

1·10-3

1·10-0

1·10-4

Pu-239

1·10-1

1·10-3

1·10-0

1·10-4

Pu-240

1·10-1

1·10-3

1·10-0

1·10-3

Pu-241 (a)

4·10-1

6·10-2

1·10-2

1·10-5

Pu-242

1·10-1

1·10-3

1·10-0

1·10-4

Pu-244 (a)

4·10-1

1·10-3

1·10-0

1·10-4

Радій (88)

Ra-223 (a)

4·10-1

7·10-3

1·10-2 (b)

1·10-5 (b)

Ra-224 (a)

4·10-1

2·10-2

1·10-1 (b)

1·10-5 (b)

Ra-225 (a)

2·10-1

4·10-3

1·10-2

1·10-5

Ra-226 (a)

2·10-1

3·10-3

1·10-1 (b)

1·10-4 (b)

Ra-228 (a)

6·10-1

2·10-2

1·10-1 (b)

1·10-5 (b)

Рубідій (37)

Rb-81

2 10-0

8·10-1

1·10-1

1·10-6

Rb-83 (a)

2·10-0

2 ·10-0

1·10-2

1·10-6

Rb-84

1·10-0

1·10-0

1·10-1

1·10-6

Rb-86

5·10-1

5·10-1

1·10-2

1·10-5

Rb-87

Не обмежена

Не обмежена

1·10-4

1·10-7

Rb (природний)

Не обмежена

Не обмежена

1·10-4

1·10-7

Реній (75)

Re-184

1·10-0

1·10-0

1·10-1

1·10-6

Re-184m

3·10-0

1·10-0

1·10-2

1·10-6

Re-186

2·10-0

6·10-1

1·10-3

1·10-6

Re-187

Не обмежена

Не обмежена

1·10-6

1·10-9

Re-188

4 10-1

4·10-1

1·10-2

1·10-5

Re-189 (a)

3·10-0

6·10-1

1·10-2

1·10-6

Re (природний)

Не обмежена

Не обмежена

1·10-6

1·10-9

Родій (45)

Rh-99

2·10-0

2·10-0

1·10-1

1·10-6

Rh-101

4·10-0

3·10-0

1·10-2

1·10-7

Rh-102

5·10-1

5·10-1

1·10-1

1·10-6

Rh-102m

2·10-0

2·10-0

1·10-2

1·10-6

Rh-103m

4·10-1

4·10-1

1·10-4

1·10-8

Rh-105

1·10-1

8·10-1

1·10-2

1·10-7

Радон (86)

Rn-222 (a)

3·10-1

4·10-3

1·10-1 (b)

1·10-8 (b)

Рутеній (44)

Ru-97

5·10-0

5·10-0

1·10-2

1·10-7

Ru-103 (a)

2·10-0

2·10-0

1·10-2

1·10-6

Ru-105

1·10-0

6·10-1

1·10-1

1·10-6

Ru-106 (a)

2·10-1

2·10-1

1·10-2 (b)

1·10-5 (b)

Сірка (16)

S-35

4·10-1

3·10-0

1·10-5

1·10-8

Сурма (51)

Sb-122

4·10-1

4·10-1

1·10-2

1·10-4

Sb-124

6·10-1

6·10-1

1·10-1

1·10-6

Sb-125

2·10-0

1·10-0

1·10-2

1·10-6

Sb-126

4·10-1

4·10-1

1·10-1

1·10-5

Скандій (21)

Sc-44

5·10-1

5·10-1

1·10-1

1·10-5

Sc-46

5·10-1

5·10-1

1·10-1

1·10-6

Sc-47

1·10-1

7·10-1

1·10-2

1·10-6

Sc-48

3·10-1

3·10-1

1·10-1

1·10-5

Селен (34)

Se-75

3·10-0

3·10-0

1·10-2

1·10-6

Se-79

4·10-1

2·10-0

1·10-4

1·10-7

Кремній (14)

Si-31

6·10-1

6·10-1

1·10-3

1·10-6

Si-32

4·10-1

5·10-1

1·10-3

1·10-6

Самарій (62)

Sm-145

1·10-1

1·10-1

1·10-2

1·10-7

Sm-147

Не обмежена

Не обмежена

1·10-1

1·10-4

Sm-151

4·10-1

1·10-1

1·10-4

1·10-8

Sm-153

9·10-0

6·10-1

1·10-2

1·10-6

Олово (50)

Sn-113 (a)

4·10-0

2 ·10-0

1·10-3

1 ·10-7

Sn-117m

7·10-0

4·10-1

1·10-2

1·10-6

Sn-119m

4·10-1

3·10-1

1·10-3

1·10-7

Sn-121m (a)

4·10-1

9·10-1

1·10-3

1·10-7

Sn-123

8·10-1

6·10-1

1·10-3

1·10-6

Sn-125

4·10-1

4·10-1

1·10-2

1·10-5

Sn-126 (a)

6·10-1

4·10-1

1·10-1

1·10-5

Стронцій (38)

Sr-82 (a)

2·10-1

2·10-1

1·10-1

1·10-5

Sr-83

1·10-0

1·10-0

1·10-1

1·10-6

Sr-85

2·10-0

2·10-0

1·10-2

1·10-6

Sr-85m

5·10-0

5·10-0

1·10-2

1·10-7

Sr-87m

3·10-0

3·10-0

1·10-2

1·10-6

Sr-89

6·10-1

6·10-1

1·10-3

1·10-6

Sr-90 (a)

3·10-1

3·10-1

1·10-2 (b)

1·10-4 (b)

Sr-91 (a)

3·10-1

3·10-1

1·10-1

1·10-5

Sr-92 (a)

1·10-0

3·10-1

1·10-1

1·10-6

Тритій (1)

Т (Н-3)

4·10-1

4·10-1

1·10-6

1·10-9

Тантал (73)

Та-178

(довгоіснуючий)

1·10-0

8·10-1

1·10-1

1·10-6

Та-179

3·10-1

3·10-1

1·10-3

1·10-7

Та-182

9·10-1

5·10-1

1·10-1

1·10-4

Тербій (65)

Тb-149

8·10-1

8·10-1

1·10-1

1·10-6

Тb-157

4·10-1

4·10-1

1·10-4

1·10-7

Tb-158

1·10-0

1·10-0

1·10-1

1·10-6

Tb-160

1·10-0

6·10-1

1·10-1

1·10-6

Тb-161

3·10-1

7·10-1

1·10-3

1·10-6

Технецій (43)

Tc-95m (a)

2·10-0

2·10-0

1·10-1

1·10-6

Tc-96

4·10-1

4·10-1

1·10-1

1·10-6

Tc-96m (a)

4·10-1

4·10-1

1·10-3

1·10-7

Tc-97

Не обмежена

Не обмежена

1·10-3

1·10-8

Tc-97m

4·10-1

1·10-0

1·10-3

1·10-7

Tc-98

8·10-1

7·10-1

1·10-1

1·10-6

Tc-99

4·10-1

9·10-1

1·10-4

1·10-7

Tc-99m

1·10-1

4·10-0

1·10-2

1·10-7

Телур (52)

Тe-121

2·10-0

2·10-0

1·10-1

1·10-6

Тe-121m

5·10-0

3·10-0

1·10-2

1·10-6

Te-123m

8·10-0

1·10-0

1·10-2

1·10-7

Te-125m

2·10-1

9·10-1

1·10-3

1·10-7

Te-127

2·10-1

7·10-1

1·10-3

1·10-6

Te-127m (a)

2·10-1

5·10-1

1·10-3

1·10-7

Te-129

7·10-1

6·10-1

1·10-2

1·10-6

Te-129m (a)

8·10-1

4·10-1

1·10-3

1·10-6

Te-131m (a)

7·10-1

5·10-1

1·10-1

1·10-6

Te-132 (a)

5·10-1

4·10-1

1·10-2

1·10-7

Торій (90)

Th-227

1·10-1

5·10-3

1·10-1

1·10-4

Th-228 (a)

5·10-1

1·10-3

1·10-0 (b)

1·10-4 (b)

Th-229

5·10-0

5·10-4

1·10-0 (b)

1·10-3 (b)

Th-230

1·10-1

1·10-3

1·10-0

1·10-4

Th-231

4·10-1

2·10-2

1·10-3

1·10-7

Th-232

Не обмежена

Не обмежена

1·10-1

1·10-4

Th-234 (a)

3·10-1

3·10-1

1·10-3 (b)

1·10-5 (b)

Th (природний)

Не обмежена

Не обмежена

1·10-0 (b)

1·10-3 (b)

Титан (22)

Ti-44 (a)

5·10-1

4·10-1

1·10-1

1·10-5

Талій (81)

Tl-200

9·10-1

9·10-1

1·10-1

1·10-6

Tl-201

1·10-1

4·10-0

1·10-2

1·10-6

Tl-202

2·10-0

2·10-0

1·10-2

1·10-6

Tl-204

1·10-1

7·10-1

1·10-4

1·10-4

Tулій (69)

Tm-167

7·10-0

8·10-1

1·10-2

1·10-6

Tm-170

3·10-0

6·10-1

1·10-3

1·10-6

Tm-171

4·10-1

4·10-1

1·10-4

1·10-8

Уран (92)

U-230 (швидке поглинання легенями) (a) (d)

4·10-1

1·10-1

1·10-1 (b)

1·10-5 (b)

U-230 (середнє поглинання легенями) (а) (е)

4·10-1

4·10-3

1·10-1

1·10-4

U-230 (повільне поглинання легенями) (а) (f)

3·10-1

3·10-3

1·10-1

1·10-4

U-232 (швидке поглинання легенями) (d)

4·10-1

1·10-2

1·10-0 (b)

1·10-3 (b)

U-232 (середнє поглинання легенями) (е)

4·10-1

7·10-3

1·10-1

1·10-4

U-232 (повільне поглинання легенями) (f)

1·10-1

1·10-3

1·10-1

1·10-4

U-233 (швидке поглинання легенями) (d)

4·10-1

9·10-2

1·10-1

1·10-4

U-233 (середнє поглинання легенями) (е)

4·10-1

2·10-2

1·10-2

1·10-5

U-233 (повільне поглинання легенями) (f)

4·10-1

6·10-3

1·10-1

1·10-5

U-234 (швидке поглинання легенями) (d)

4·10-1

9·10-2

1·10-1

1·10-4

U-234 (середнє поглинання легенями) (е)

4·10-1

2·10-2

1·10-2

1·10-5

U-234 (повільне поглинання легенями) (f)

4·10-1

6·10-3

1·10-1

1·10-5

U-235 (усі типи поглинання легенями) (а) (d) (e) (f)

Не обмежена

Не обмежена

1·10-1 (b)

1·10-4 (b)

U-236 (швидке поглинання легенями) (d)

Не обмежена

Не обмежена

1·10-1

1·10-4

U-236 (середнє поглинання легенями) (e)

4·10-1

2·10-2

1·10-2

1·10-5

U-236 (повільне поглинання легенями) (f)

4·10-1

6·10-3

1·10-1

1·10-4

U-238 (усі типи поглинання легенями) (d) (e) (f)

Не обмежена

Не обмежена

1·10-1 (b)

1·10-4 (b)

U (природний)

Не обмежена

Не обмежена

1·10-0 (b)

1·10-3 (b)

U (збагачений до 20 % або менше) (g)

Не обмежена

Не обмежена

1·10-0

1·10-3

U (збіднений)

Не обмежена

Не обмежена

1·10-0

1·10-3

Ванадій (23)

V-48

4·10-1

4·10-1

1·10-1

1·10-5

V-49

4·10-1

4·10-1

1·10-4

1·10-7

Вольфрам (74)

W-178 (a)

9·10-0

5·10-0

1·10-1

1·10-6

W-181

3·10-1

3·10-1

1·10-3

1·10-7

W-185

4·10-1

8·10-1

1·10-4

1·10-7

W-187

2·10-0

6·10-1

1·10-2

1·10-6

W-188 (a)

4·10-1

3·10-1

1·10-2

1·10-5

Ксенон (54)

Xe-122 (a)

4·10-1

4·10-1

1·10-2

1·10-9

Xe-123

2·10-0

7·10-1

1·10-2

1·10-9

Xe-127

4·10-0

2·10-0

1·10-3

1·10-5

Xe-131m

4·10-1

4·10-1

1·10-4

1·10-4

Xe-133

2·10-1

1·10-1

1·10-3

1·10-4

Xe-135

3·10-0

2·10-0

1·10-3

1·10-10

Ітрій (39)

Y-87 (a)

1·10-0

1·10-0

1·10-1

1·10-6

Y-88

4·10-1

4·10-1

1·10-1

1·10-6

Y-90

3·10-1

3·10-1

1·10-3

1·10-5

Y-91

6·10-1

6·10-1

1·10-3

1·10-6

Y-91m

2·10-0

2·10-0

1·10-2

1·10-6

Y-92

2·10-1

2·10-1

1·10-2

1·10-5

Y-93

3·10-1

3·10-1

1·10-2

1·10-5

Ітербій (70)

Yb-169

4·10-0

1·10-0

1·10-2

1·10-7

Yb-175

3·10-1

9·10-1

1·10-3

1·10-7

Цинк (30)

Zn-65

2·10-0

2·10-0

1·10-1

1·10-6

Zn-69

3·10-0

6·10-1

1·10-4

1·10-6

Zn-69m (а)

3·10-0

6·10-1

1·10-2

1·10-6

Цирконій (40)

Zr-88

3·10-0

3·10-0

1·10-2

1·10-6

Zr-93

Не обмежена

Не обмежена

1·10-3 (b)

1·10-7 (b)

Zr-95 (а)

2·10-0

8·10-1

1·10-1

1·10-6

Zr-97 (а)

4·10-1

4·10-1

1·10-1 (b)

1·10-5 (b)

(а) значення А1 і/або А2 для цих материнських радіонуклідів уключають внесок від їх вторинних радіонуклідів з періодом напіврозпаду менше 10 діб, перерахованих нижче:

Mg 28

Al 28

Ca 47

Sc-47

Ti 44

Sc 44

Fe 52

Mn 52m

Fe 60

Co 60m

Zn 69m

Zn 69

Ge 68

Ga 68

Rb 83

Kr 83m

Sr 82

Rb 82

Sr 90

Y 90

Sr 91

Y 91m

Sr 92

Y 92

Y 87

Sr 87m

Zr 95

Nb 95m

Zr 97

Nb 97m, Nb 97

Mo 99

Tc 99m

Tc 95m

Tc 95

Tc 96m

Tc 96

Ru 103

Rh 103m

Ru 106

Rh 106

Pd 103

Rh 103m

Ag 108m

Ag 108

Ag 110m

Ag 110

Cd 115

In 115m

In 114m

In 114

Sn 113

In 113m

Sn 121m

Sn 121

Sn 126

Sb 126m

Te 118

Sb 118

Te 127m

Te 127

Te 129m

Te 129

Te 131m

Te 131

Te 132

I 132

I 135

Xe 135m

Xe 122

I 122

Cs 137

Ba 137m

Ba 131

Cs 131

Ba 140

La 140

Ce 144

Pr 144m, Pr 144

Pm 148m

Pm 148

Gd 146

Eu 146

Dy 166

Ho 166

Hf 172

Lu 172

W 178

Ta 178

W 188

Re 188

Re 189

Os 189m

Os 194

Ir 194

Ir 189

Os 189m

Pt 188

Ir 188

Hg 194

Au 194

Hg 195m

Hg 195

Pb 210

Bi 210

Pb 212

Bi 212, Tl 208, Po 212

Bi 210m

Tl 206

Bi 212

Tl 208, Po 212

At 211

Po 211

Rn 222

Po 218, Pb 214, At 218, Bi 214, Рo 214

Ra 223

Rn 219, Po 215, Pb 211, Bi 211, Po 211, Tl 207

Ra 224

Rn 220, Po 216, Pb 212, Bi 212, Tl 208, Po 212

Ra 225

Ac 225, Fr 221, At 217, Bi 213, Tl 209, Po 213, Pb 209

Ra 226

Rn 222, Po 218, Pb 214, At 218, Bi 214, Po 214

Ra 228

Ac 228

Ac 225

Fr 221, At 217, Bi 213, Tl 209, Po 213, Pb 209

Ac 227

Fr 223

Th 228

Ra 224, Rn 220, Po 216, Pb 212, Bi 212, Tl 208, Po 212

Th 234

Pa 234m, Рa 234

Pa 230

Ac 226, Th 226, Fr 222, Ra 222, Rn 218, Po 214

U 230

Th 226, Ra 222, Rn 218, Po 214

U 235

Th 231

Pu 241

U 237

Pu 244

U 240, Np 240m

Am 242m

Am 242, Np 238

Am 243

Np 239

Cm 247

Pu 243

Bk 249

Am 245

Cf 253

Cm 249

(b) Перераховані нижче материнські радіонукліди і їхні вторинні частки, що включені до вікової рівноваги (активність, яку слід враховувати, тільки для материнського нукліда):

Sr-90

Y-90

Zr-93

Nb-93m

Zr-97

Nb-97

Ru-106

Rh-106

Ag 108m

Ag 108

Cs-137

Ba-137m

Ce-144

Pr-144

Ba-140

La-140

Bi-212

Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)

Pb-210

Bi-210, Po-210

Pb-212

Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)

Rn-222

Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214

Ra-223

Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207

Ra-224

Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)

Ra-226

Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210

Ra-228

Ac-228

Th-228

Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)

Th-229

Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209

Th-природ.*

Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)

Th-234

Pa-234m

U-230

Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214

U-232

Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)

U-235

Th-231

U-238

Th-234, Pa-234m

U-природ.*

Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210

Np-237

Pa-233

Am-242m

Am-242

Am-243

Np-239

(с) Кількість може бути визначена шляхом вимірювання швидкості розпаду або рівня випромінювання на заданій відстані від джерела.

(d) Ці значення застосовуються тільки до сполук урану, що набувають хімічної форми UF6, UO2F2 і UO2(NO3)2 як за нормальних, так і за аварійних умов перевезення.

(е) Ці значення застосовуються тільки до сполук урану, що набувають хімічної форми UO3, UF4 і UCl4, і до шестивалентних сполучень, як за нормальних, так і за аварійних умов перевезення.

(f) Ці значення застосовуються до всіх сполук урану, крім тих, що вказані вище в підпунктах «d» і «е».

(g) Ці значення застосовуються тільки до неопроміненого урану.

__________

* У випадку Th-природного материнським нуклідом є Th-232; у випадку U-природного материнським нуклідом є U-238.

6. Якщо кожний радіонуклід відомий, але не відома індивідуальна активність деяких з них, ці радіонукліди можна об’єднувати в групи й у формулах, наведених у пункті 5 цього розділу і пункті 27 розділу VI цих Правил, можуть використовуватися відповідно найменші значення для радіонуклідів у кожній групі. Групи можуть складатися на основі повної альфа-активності та повної бета-, гамма-активності, якщо вони відомі, з використанням найменших значень відповідно для альфа-випро-мінювачів або бета-, гамма-випромінювачів.

7. У разі відсутності відповідних даних для окремих радіонуклідів або сумішей радіонуклідів необхідно використовувати значення, наведені в таблиці 2.

8. Радіоактивний матеріал, який за своєю природою має обмежену питому активність, або радіоактивний матеріал, до якого застосовуються межі встановленої середньої питомої активності, класифікується як матеріал з низькою питомою активністю (далі - LSA (Low specific activity material)). Матеріали зовнішнього захисту, що оточують матеріал LSA, при визначенні встановленої середньої питомої активності не враховуються.

Таблиця 2. Основні значення для невідомих радіонуклідів або сумішей

Радіоактивний вміст

А1

А2

Питома активність для матеріалу,

на який поширюється повне звільнення

Межа активності для вантажу,

на який поширюється повне звільнення

(ТБк)

(ТБк)

(Бк/г)

(Бк)

Відомо, що присутні тільки бета- або гамма-випромінювальні радіонукліди

0,1

0,02

1·10-1

1·10-4

Відомо, що присутні тільки альфа-випромінювальні радіонукліди, але не випромінювачі нейтронів

0,2

9·10-5

1·10-1

1·10-3

Відомо, що присутні радіонукліди, що випромінюють нейтрони, або відповідні дані відсутні

0,001

9·10-5

1·10-1

1·10-3

9. Матеріали LSA входять до однієї з трьох груп:

a) LSA-I:

1) уранові й торієві руди та концентрати таких руд, а також інші руди, що містять радіонукліди природного походження;

2) природний уран, збіднений уран, природний торій чи їхні сполуки або суміші, які є неопроміненими і перебувають у твердій або рідкій формі;

3) радіоактивні матеріали, для яких величина А2 не обмежується; подільний матеріал, якщо він підпадає під звільнення за пунктом 19 цього розділу (подільний-звільнений);

4) інші радіоактивні матеріали, у яких активність розподілена по всьому об’єму і встановлена середня питома активність не перевищує більше ніж у 30 разів значення питомої активності, яка указана в пунктах 2-7 цього розділу; подільний матеріал, якщо він підпадає під звільнення відповідно до пункту 19 цього розділу (подільний-звільнений);

b) LSA-II:

1) вода з концентрацією тритію до 0,8 ТБк/л;

2) інші матеріали, у яких активність розподілена по всьому об’єму, а встановлена середня питома активність не перевищує 10-4 А2/г для твердих і газоподібних речовин і 10-5 А2/г для рідини;

с) LSA-III:

тверді матеріали (наприклад, зв’язані відходи, активовані речовини), крім порошків, у яких:

1) радіоактивний матеріал розподілений по всьому об’єму твердого матеріалу чи групи твердих об’єктів або переважно рівномірно розподілений у твердому суцільному матеріалі, що зв’язує (наприклад, бетоні, бітумі, кераміці);

2) встановлена середня питома активність твердого матеріалу без урахування будь-якого захисного матеріалу не перевищує 2·10-3 А2/г.

10. Тверді об’єкти, що не є самі по собі радіоактивними, але містять радіоактивний матеріал, розподілений на їх поверхні, класифікуються як об’єкти з поверхневим радіоактивним забрудненням (далі - SCO (Surface contaminated objects)).

11. SCO належать до однієї з трьох груп:

a) SCO-I: тверді об’єкти, на яких:

1) нефіксоване радіоактивне забруднення на доступній поверхні, усереднене на площі 300 см-2 (або на всій поверхні, якщо її площа менша 300 см-2), не перевищує 4 Бк/см-2 для бета- і гамма-випромінювачів та альфа-випромінювачів низької токсичності або 0,4 Бк/см-2 для всіх інших альфа-випромінювачів;

2) фіксоване радіоактивне забруднення на доступній поверхні, усереднене на площі 300 см-2 (або на всій поверхні, якщо її площа менша 300 см-2), не перевищує 4·10-4 Бк/см-2 для бета- і гамма-випро-мінювачів та для альфа-випромінювачів низької токсичності або 4·10-3 Бк/см-2 для всіх інших альфа-випромінювачів;

3) нефіксоване радіоактивне забруднення плюс фіксоване радіоактивне забруднення на недоступній поверхні, усереднене на площі 300 см2 (або на всій поверхні, якщо її площа менша 300 см-2), не перевищує 4·10-4 Бк/см-2 для бета- і гамма-випромінювачів та для альфа-випро-мінювачів низької токсичності або 4·10-3 Бк/см-2 для всіх інших альфа-випромінювачів;

b) SCO-II: тверді об’єкти, на яких фіксоване або нефіксоване радіоактивне забруднення поверхні перевищує відповідні межі, указані для SCO-І у підпункті «а» цього пункту, на яких:

1) нефіксоване радіоактивне забруднення на доступній поверхні, усереднене на площі 300 см-2 (або на всій поверхні, якщо її площа менша 300 см-2), не перевищує 400 Бк/см-2 для бета- і гамма-випро-мінювачів та альфа-випромінювачів низької токсичності або 40 Бк/см-2 для всіх інших альфа-випро-мінювачів;

2) фіксоване радіоактивне забруднення на доступній поверхні, усереднене на площі 300 см-2 (або на всій поверхні, якщо її площа менша 300 см-2), не перевищує 8·10-5 Бк/см-2 для бета- і гамма-випро-мінювачів та для альфа-випромінювачів низької токсичності або 8·10-4 Бк/см-2 для всіх інших альфа-випромінювачів;

3) нефіксоване радіоактивне забруднення плюс фіксоване радіоактивне забруднення на недоступній поверхні, усереднене на площі 300 см-2 (або на всій поверхні, якщо її площа менша 300 см-2), не перевищує 8·10-5 Бк/см-2 для бета- і гамма-випромінювачів та для альфа-випромінювачів низької токсичності або 8·10-4 Бк/см-2 для всіх інших альфа-випромінювачів;

с) SCO-III: великі тверді об’єкти, які через свої розміри не можуть перевозитись в упаковках, визначених у цих Правилах, і для яких:

1) усі отвори герметизовані для запобігання витоку радіоактивного матеріалу під час умов, визначених у пункті 36(e) розділу VI цих Правил;

2) внутрішня частина об’єкта є сухою, наскільки це практично можливо;

3) нефіксоване радіоактивне забруднення на зовнішніх поверхнях не перевищує меж, зазначених у пункті 8 розділу VI цих Правил;

4) нефіксоване радіоактивне забруднення плюс фіксоване радіоактивне забруднення на недоступній поверхні, усереднене на площі 300 см-2, не перевищує 8·10-5 Бк/см-2 для бета- і гамма-випромінювачів та для альфа-випромінювачів низької токсичності або 8·10-4 Бк/см-2 для всіх інших альфа-випромінювачів.

12. Твердий радіоактивний матеріал, що не розсіюється, або закрита капсула, що містить радіоактивний матеріал, класифікується як радіоактивний матеріал особливої форми.

13. Радіоактивний матеріал особливої форми повинен мати як мінімум один розмір не менше 5 мм.

14. Радіоактивний матеріал особливої форми повинен мати такі властивості або має бути таким, щоб при випробуваннях, зазначених у пунктах 4-11 розділу VIII цих Правил, були виконані такі вимоги:

а) він не повинен ламатися або руйнуватися при випробуваннях на зіткнення, удар і згин, зазначених відповідно в пунктах 5-7 та 9(а) розділу VIII цих Правил;

b) він не повинен плавитися або розсіюватися при теплових випробуваннях, зазначених відповідно в пунктах 8 або 9(b) розділу VIII цих Правил;

с) активність води при випробуваннях на вилуговування згідно з пунктами 10 і 11 розділу VIII цих Правил не повинна перевищувати 2 кБк.

15. Якщо складовою частиною радіоактивного матеріалу особливої форми є герметична кап-сула, ця капсула повинна бути виготовлена так, щоб її можна було відкрити тільки шляхом руйнування; або ж для закритих джерел ступінь витікання після відповідних випробувань методом оцінки об’ємного витікання, зазначених у документі Міжнародної організації зі стандартизації: «Радіаційний захист - закриті радіоактивні джерела - методи випробування на витік» (ISO 9978), не перевищує відповідного допустимого порогу, прийнятного для компетентного органу.

16. Твердий радіоактивний матеріал або твердий радіоактивний матеріал у герметичній капсулі, що має обмежену здатність до розсіювання і не перебуває в порошкоподібній формі, класифікується як радіоактивний матеріал з низькою здатністю до розсіювання.

17. Радіоактивний матеріал з низькою здатністю до розсіювання повинен відповідати таким вимогам:

а) кількість матеріалу в упаковці повинна бути такою, щоб потужність дози на відстані 3 м від незахищеного радіоактивного матеріалу не перевищувала 10 мЗв/год;

b) при проведенні посиленого теплового випробування, зазначеного у пункті 36 розділу VIII цих Правил, та випробуванню на зіткнення, зазначеного у пункті 37 розділу VIII цих Правил, викид в атмосферу в газоподібній і аерозольній формах частинок з аеродинамічним еквівалентним діаметром до 100 мкм не перевищував 100 A2. Для кожного випробування може використовуватися окремий зразок;

с) при випробуванні на вилуговування, зазначеному в пункті 3 розділу VIII цих Правил, активність води не перевищує 100 А2. При проведенні цього випробування враховується руйнівний вплив випробувань, зазначених у підпункті «b» цього пункту.

18. Матеріал, що містить будь-який із подільних нуклідів: уран-233, уран-235, плутоній-239, плутоній-241, класифікується як подільний матеріал.

До подільного матеріалу не відносяться матеріали:

a) неопромінений природний уран або збіднений уран;

b) природний уран або збіднений уран, опромінений тільки в реакторах на теплових нейтронах;

с) матеріал, загальний вміст подільних нуклідів в якому менше 0,25 г;

d) будь-яка комбінація «а», «b» і/або «с».

Ці виключення дійсні тільки в тому випадку, якщо в упаковці або у вантажі, при перевезенні в упакованому вигляді, не присутні інші подільні нукліди.

19. Подільний матеріал, який відповідає одному із положень підпунктів «a»-«f» цього пункту та перевозиться відповідно до вимог пункту 10 розділу VII цих Правил, класифікується як подільний-звільнений матеріал:

а) уран, збагачений ураном-235 максимально до 1 % мас., із загальним умістом плутонію і урану-233, що не перевищує 1 % від маси урану-235, за умови, що подільні нукліди розподілені практично рівномірно у всьому матеріалі. Крім того, якщо уран-235 присутній у вигляді металу, окису або карбіду, він не повинен розташовуватися у вигляді впорядкованої ґратки;

b) рідкі розчини уранілнітрату, збагаченого ураном-235 максимально до 2 % мас., із загальним умістом плутонію й урану-233 у кількості, що не перевищує 0,002 % від маси урану, і з мінімальним атомним відношенням азоту до урану (N/U) рівним 2;

с) уран з максимальним збагаченням по урану-235 до 5 % мас., за умови, що:

1) в упаковці міститься не більше 3,5 г урану-235;

2) загальний вміст плутонію і урану-233 в упаковці не перевищує 1 % маси урану-235;

3) перевезення упаковки підлягає обмеженню щодо вантажу, яке зазначене в пункті 10(c) розділу VII цих Правил;

d) подільні нукліди із загальною масою не більше 2,0 г в упаковці, за умови, що перевезення даної упаковки підлягає обмеженню щодо вантажу, яке зазначене в пункті 10(d) розділу VII цих Правил;

е) подільні нукліди із загальною масою не більше 45 г, упаковані або не упаковані, що підлягають обмеженню щодо вантажу, відповідно до вимог пункту 10(d) розділу VII цих Правил;

f) подільний матеріал, який відповідає вимогам пункту 10(b) розділу VII цих Правил, пункту 20 цього розділу та пункту 2 розділу ІХ цих Правил.

Вимоги пункту 19 цього розділу застосовуються тільки до матеріалу в упаковках, які відповідають вимогам пункту 28 розділу V цих Правил, якщо це положення безпосередньо не допускає неупакований матеріал.

20. Подільний-звільнений матеріал, який відповідає пункту 19(f) цього розділу, повинен бути підкритичним без необхідності введення контролю накопичення за наступних умов:

a) умови, що зазначені у пункті 65(a) розділу V цих Правил;

b) умови, зазначені в пунктах 76(b) і 77(b) розділу V цих Правил щодо оцінки упаковок;

c) умови, зазначені в пункті 75(a) розділу V цих Правил - у разі перевезення повітряним транс-портом.

V. Вимоги до пакувальних комплектів та упаковок

1. Одна або кілька ємностей та будь-які інші компоненти або матеріали, необхідні для виконання цими ємностями функції утримання (системи герметизації) та інших функцій безпеки складають пакувальний комплект.

Правилами визначені такі типи пакувальних комплектів, до яких застосовуються зазначені в розділі VI цих Правил межі активності і обмеження щодо матеріалів, і які відповідають певним вимогам, а саме:

a) звільнені пакувальні комплекти (Excepted рackaging);

b) промислові пакувальні комплекти (Industrial рackaging) типу 1 (Type ІР-1), типу 2 (Type ІР-2), типу 3 (Type ІР-3);

c) пакувальні комплекти типу А (Type A рackaging);

d) пакувальні комплекти типу B (U) (Type B(U) рackaging);

e) пакувальні комплекти типу В (М) (Type B(M) рackaging);

f) пакувальні комплекти типу С (Type C рackaging).

До пакувальних комплектів, що містять подільний матеріал або гексафторид урану, застосовуються додаткові вимоги.

2. Кінцевим продуктом операції пакування є упаковка, що складається з пакувального комплекту і його вмісту, підготовлених для перевезення.

3. Пакувальний комплект конструюється з урахуванням його маси, об’єму та форми так, щоб забезпечувалася простота й безпека його перевезення. Крім того, конструкція пакувального комплекту повинна бути такою, щоб на час перевезення упаковку можна було належним чином закріпити на засобі перевезення або всередині його.

4. Конструкція пакувального комплекту має бути такою, щоб будь-які пристрої, розміщені на пакувальному комплекті для його підйому, не відмовили при правильному поводженні з ними, а в разі їхньої поломки - не погіршувалася спроможність пакувального комплекту відповідати іншим вимогам цих Правил. У конструкції враховуються відповідні коефіцієнти запасу міцності на випадок підйому пакувального комплекту ривком.

5. Пристрої та будь-які деталі на зовнішній поверхні пакувального комплекту, що можуть використовуватися для його підйому, конструюються так, щоб вони витримували його масу відповідно до вимог пункту 4 цього розділу або могли бути зняті, або іншим чином приведені в непридатний для використання стан на час транспортування.

6. Наскільки це практично можливо, пакувальний комплект конструюється так, щоб зовнішні поверхні не мали частин, що виступають, і могли бути легко дезактивовані.

7. Наскільки це практично можливо, зовнішнє покриття пакувального комплекту виконується так, щоб на ньому не накопичувалася й не утримувалася вода.

8. Будь-які пристрої, що додаються до упаковки під час транспортування, що не є частиною пакувального комплекту, не повинні робити її менш безпечною.

9. Пакувальний комплект повинен мати спроможність протидіяти впливу будь-якого прискорення, вібрації або резонансу при вібрації, що можуть виникнути у звичайних умовах перевезення, без будь-якого погіршення ефективності запірних пристроїв різних ємностей або цілісності всього пакувального комплекту в цілому. Зокрема, гайки, болти та інші кріпильні деталі конструюються так, щоб не допустити можливості їхнього самочинного послаблення або від’єднання навіть після багаторазового використання.

У конструкції пакувального комплекту враховуються механізми старіння матеріалів.

10. Матеріали пакувального комплекту та будь-яких елементів або конструкцій повинні бути фізично й хімічно сумісними один з одним і з радіоактивним вмістом. Необхідно враховувати їхню поведінку під впливом опромінення.

11. Усі клапани, через які радіоактивний вміст може вийти назовні, захищаються від несанкціонованих дій.

12. Конструкція пакувального комплекту розробляється з урахуванням температур і тиску в зовнішньому середовищі, що можуть виникнути при звичайних умовах перевезення.

13. Пакувальний комплект конструюється таким чином, щоб він створював достатній захист для забезпечення того, щоб при звичайних умовах перевезення та з максимальним радіоактивним вмістом потужність дози в будь-якій точці зовнішньої поверхні упаковки не перевищувала рівнів, зазначених в пунктах 33, 42 і 43 розділу VI цих Правил, з урахуванням вимог пунктів 5 і 13 розділу VII цих Правил.

14. У конструкції пакувального комплекту, розрахованого на радіоактивні матеріали, що мають інші небезпечні властивості, ці властивості враховуються відповідно до пункту 7 розділу I цих Правил та пункту 7 розділу VI цих Правил.

15. При перевезенні повітряним транспортом температура на доступних поверхнях упаковок не повинна перевищувати 50 °С при температурі зовнішнього середовища 38 °С без урахування інсоляції.

16. При перевезенні повітряним транспортом пакувальні комплекти конструюються так, щоб у діапазоні зовнішніх температур від -40 °C до +55 °C не порушувалася цілісність захисної оболонки.

17. При перевезенні повітряним транспортом упаковки повинні витримувати без втрати або розсіювання радіоактивного вмісту із системи герметизації внутрішній тиск, який утворює перепад тиску, що дорівнює не менше ніж максимальному нормальному робочому тиску плюс 95 кПа.

18. Конструкція звільненого пакувального комплекту відповідає вимогам, зазначеним у пунктах 3-14 цього розділу, і, додатково, вимогам пункту 28 цього розділу, якщо він містить подільний-звіль-нений матеріал, що допускається одним із положень підпунктів «a»-«f» пункту 19 розділу IV цих Правил, і вимогам пунктів 15-17 цього розділу у випадку перевезення повітряним транспортом.

19. Конструкція промислового пакувального комплекту типу 1 (тип IP-1) відповідає вимогам, зазначеним у пунктах 3-14 та 28 цього розділу, і, додатково, вимогам пунктів 15-17 цього розділу у випадку перевезення повітряним транспортом.

20. Конструкція промислового пакувального комплекту типу 2 (тип IP-2) відповідає вимогам до пакувального комплекту типу IP-1, зазначеним у пункті 19 цього розділу, і після проведення випробувань на вільне падіння та укладання штабелем відповідно до пунктів 22 і 23 розділу VIII цих Правил пакувальний комплект IP-2 повинен запобігати:

а) витіканню або розсіюванню радіоактивного вмісту;

b) збільшенню більше ніж на 20 % максимальної потужності дози на будь-якій зовнішній поверхні пакувального комплекту.

21. Конструкція промислового пакувального комплекту типу 3 (тип IP-3) відповідає вимогам до пакувального комплекту типу IP-1, зазначеним у пункті 19 цього розділу, і додатково, вимогам пунктів 28-41 цього розділу.

22. Пакувальні комплекти можуть використовуватися як промислові пакувальні комплекти типу IP-2 за умови, що вони:

а) відповідають вимогам до пакувальних комплектів типу IP-1, які зазначені в пункті 19 цього розділу;

b) сконструйовані так, щоб відповідати вимогам, встановленим для груп упаковки I або II ООН в главі 1 документа «Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations, ST/SG/AC.10/1/Rev.19, 2 vols, UN, New York and Geneva (2015)»;

с) після проведення випробувань, необхідних для груп упаковки I або II ООН, вони запобігають:

1) витіканню або розсіюванню радіоактивного вмісту;

2) збільшенню більше ніж на 20 % максимальної потужності дози на будь-якій зовнішній поверхні упаковки.

23. Переносні цистерни можуть використовуватися як промислові пакувальні комплекти типу IP-2 або типу IP-3 за умови, що вони:

а) відповідають вимогам до пакувальних комплектів типу IP-1, що вказані в пункті 19 цього розділу;

b) сконструйовані так, щоб відповідати вимогам, що встановлені в главі 6.7 документа «Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations, ST/SG/AC.10/1/Rev.19, 2 vols, UN, New York and Geneva (2015)», або іншим еквівалентним вимогам, і здатні витримати випробувальний тиск 265 кПа;

с) сконструйовані так, щоб будь-який додатковий захист, що передбачається, був здатний витримувати статичні та динамічні навантаження, які виникають при вантажних операціях і за звичайних умов перевезення, і запобігати збільшенню більше ніж на 20 % максимального рівня випромінювання на будь-якій зовнішній поверхні переносних цистерн.

24. Цистерни, що не є переносними цистернами, можуть використовуватися як промислові упаковки типу IP-2 або типу IP-3 для перевезення матеріалів LSA-I і LSA-II, як це вказано в таблиці 6, за умови, що вони:

а) відповідають вимогам до пакувальних комплектів типу IP-1, зазначеним у пункті 19 цього розділу;

b) сконструйовані так, щоб відповідати вимогам, що встановлені національними правилами перевезення небезпечних вантажів, та здатні витримати випробувальний тиск 265 кПа;

с) сконструйовані так, щоб будь-який додатковий захист, що передбачається, був здатний витримувати статичні й динамічні навантаження, які виникають при вантажних операціях і за звичайних умов перевезення, і запобігати збільшенню більше ніж на 20 % максимального рівня випромінювання на будь-якій зовнішній поверхні цистерн.

25. Вантажні контейнери, які в робочому стані надійно закриті, використовуються як промислові упаковки типу IP-2 або типу IP-3 за умови, якщо:

а) радіоактивний уміст обмежується твердими матеріалами;

b) відповідають вимогам до пакувального комплекту типу IP-1, зазначеним в пункті 19 цього розділу;

с) сконструйовані відповідно до документа «INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, Series 1 Freight Containers - Specifications and Testing - Part 1: General Cargo Containers for General Purposes, ISO 1496-1:1990, ISO, Geneva (1990); and subsequent Amendments 1:1993, 2:1998, 3:2005, 4:2006, 5:2006 and ISO 1496-1:2013», за винятком розмірів і класифікації. Вантажні контейнери конструюються так, щоб після проведення випробувань, які зазначені в цих документах, і впливу прискорень, що виникають за звичайних умов перевезення, вони запобігали:

1) витіканню або розсіюванню радіоактивного вмісту;

2) збільшенню більше ніж на 20 % максимальної потужності дози на будь-якій зовнішній поверхні вантажних контейнерів.

26. Металеві контейнери середньої вантажопідйомності для масових вантажів (IBC) використовуються як промислові упаковки типу IP-2 або типу IP-3 за умови, що вони:

а) відповідають вимогам до пакувального комплекту типу IP-1, зазначеним в пункті 19 цього розділу;

b) сконструйовані так, щоб відповідати вимогам, встановленим для груп упаковки I або II ООН в главі 6.5 документа «Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations, ST/SG/AC.10/1/Rev.19, 2 vols, UN, New York and Geneva (2015)» і, коли вони піддаються випробуванням, що встановлені цим документом, в умовах, коли під час випробування на падіння вибирається така орієнтація, при якій наноситься максимальне пошкодження, вони запобігають:

1) витіканню або розсіюванню радіоактивного вмісту;

2) збільшенню більше ніж на 20 % максимальної потужності дози на будь-якій зовнішній поверхні контейнера середньої вантажопідйомності для масових вантажів.

27. Пакувальні комплекти типу А конструюються відповідно до вимог, встановлених у пунктах 3-14 цього розділу, вимог встановлених у пунктах 15-17 цього розділу в разі перевезення повіт-ряним транспортом, а також пунктах 28-43 цього розділу.

28. Найменший загальний габаритний розмір пакувального комплекту повинен бути не менше 10 см.

29. На зовнішній поверхні упаковки повинен бути пристрій, наприклад пломба, що важко піддається пошкодженню, і в непошкодженому стані служить свідченням того, що упаковка не відкривалася.

30. Будь-які пристрої для кріплення, що є на пакувальному комплекті, конструюються так, щоб при нормальних та аварійних умовах перевезення, навантаження, що виникають у цих пристроях, не знижували здатність пакувального комплекту відповідати вимогам цих Правил.

31. Конструкція пакувального комплекту розраховується на діапазон температур від -40 °C до +70 °C для елементів пакувального комплекту, з врахуванням температури замерзання рідини та можливе погіршення властивостей матеріалів пакувального комплекту в указаному діапазоні температур.

32. Конструкція та методи виготовлення мають відповідати національним або міжнародним нормам.

33. Конструкція має включати систему герметизації, що міцно закривається надійним пристроєм для замикання, який не відкривається випадково або під дією тиску, що може виникнути всередині упаковки.

34. Радіоактивний матеріал особливої форми може бути елементом системи герметизації.

35. Якщо система герметизації є окремою частиною пакувального комплекту, вона закривається надійним пристроєм для замикання, не залежним від будь-якої іншої частини пакувального комплекту.

36. У конструкції будь-якого елемента системи герметизації враховується можливість радіолітичного розкладу рідини й інших уразливих матеріалів, а також утворення газу в результаті хімічних реакцій і радіолізу.

37. Система герметизації забезпечує утримання радіоактивного вмісту при зниженні зовнішнього тиску до 60 кПа.

38. Усі клапани, крім клапанів для скидання тиску, обладнуються пристроєм для утримання будь-яких витоків через клапан.

39. Радіаційний захист, що оточує компонент упаковки, який визначається як частина системи герметизації, конструюється так, щоб не допустити випадкового виходу цього компонента за межі захисту. Якщо радіаційний захист і такий компонент усередині нього утворюють окремий вузол, система радіаційного захисту міцно закривається надійним пристроєм для замикання, не залежним від будь-якої іншої конструкції пакувального комплекту.

40. Пакувальний комплект конструюється так, щоб після випробувань на оббризкування водою, вільне падіння, укладення штабелем та проникання відповідно до пунктів 19-24 розділу VІІІ цих Правил він запобігав:

а) витоку або розсіюванню радіоактивного вмісту;

b) збільшенню більше ніж на 20 % максимальної потужності дози на будь-якій зовнішній поверхні пакувального комплекту.

41. У конструкції пакувального комплекту, призначеного для рідкого радіоактивного матеріалу, передбачається наявність додаткового незаповненого об’єму для компенсації зміни температури вмісту, динамічних ефектів і динаміки заповнення.

42. Пакувальні комплекти типу А, призначені для розміщення в них рідкого радіоактивного матеріалу, крім того:

а) відповідають вимогам пункту 40(а) цього розділу, якщо пакувальний комплект піддається випробуванням на вільне падіння та проникнення відповідно до пункту 25 розділу VІІІ цих Правил; і

b) або

1) містять достатню кількість абсорбуючого матеріалу для поглинання подвоєного об’єму рідкого вмісту. Такий абсорбуючий матеріал розміщується так, щоб у разі витікання здійснювався його контакт із рідиною;

2) мають систему герметизації, яка складається з первинних внутрішніх і вторинних зовнішніх компонентів герметизації, що сконструйовані так, щоб рідкий вміст повністю обмежувався і забезпечувалося його утримання всередині вторинних зовнішніх компонентів навіть у разі витікання з первинних внутрішніх компонентів.

43. Пакувальний комплект, призначений для газів, запобігає витіканню або розсіюванню радіоактивного вмісту після випробувань на вільне падіння та проникнення відповідно до пункту 25 розділу VІІІ цих Правил, за винятком пакувальних комплектів типу А, призначених для газоподібного тритію або для інертних газів.

44. Пакувальні комплекти типу B(U) конструюються так, щоб відповідати вимогам пунктів 3-14 цього розділу, в разі перевезення повітряним транспортом - вимогам пунктів 15-17 цього розділу, а також пунктам 28-41 цього розділу, за винятком пункту 40(a) цього розділу, та вимогам пунктів 45-58 цього розділу.

45. Пакувальний комплект конструюється так, щоб в умовах зовнішнього середовища, зазначених у пунктах 48 і 49 цього розділу, тепло, що виділяється всередині упаковки радіоактивним вмістом при нормальних умовах перевезення, як це підтверджено випробуваннями відповідно до пунктів 19-24 розділу VІІІ цих Правил, не спричиняло такий несприятливий вплив на упаковку, при якому вона перестане відповідати вимогам до захисної оболонки та радіаційного захисту, при відсутності обслуговування протягом одного тижня. Особлива увага приділяється такому впливу тепла, який може привести до одного або декількох наступних наслідків:

а) зміна розташування, геометричної форми або фізичного стану радіоактивного вмісту або, якщо радіоактивний матеріал міститься в ємності або контейнері (наприклад, паливні елементи в оболонці), деформація або плавлення ємності, контейнера або радіоактивного матеріалу;

b) зниження ефективності пакувального комплекту через різне теплове розширення, розтріс-кування або плавлення матеріалу радіаційного захисту;

с) прискорення корозії у поєднанні з вологою.

46. Пакувальний комплект конструюється так, щоб при зовнішніх умовах, зазначених у пункті 48 цього розділу, і при відсутності інсоляції температура на доступних поверхнях упаковки не перевищувала 50 °C, якщо тільки ця упаковка не перевозиться в умовах виняткового використання.

47. При перевезенні упаковок на умовах виняткового використання, за виключенням перевезення упаковок повітряним транспортом, максимальна температура на будь-якій легкодосяжній при перевезенні поверхні упаковки не повинна перевищувати 85 °C при відсутності інсоляції в умовах навколишнього середовища, визначених в пункті 48 цього розділу. Для захисту персоналу можуть бути передбачені бар’єри або екрани, необхідність проведення будь-яких випробувань останніх відсутня.

48. Зовнішня температура приймається рівною 38 °C.

49. Умови сонячної інсоляції приймаються відповідно до значень, наведених у таблиці 3.

Таблиця 3. Параметри інсоляції

Приклад

Форма і положення поверхні

Інсоляція

протягом 12 годин на добу

(Вт/м-2)

1

Плоскі поверхні при перевезенні в горизонтальному положенні - лицьовою стороною вниз

0

2

Плоскі поверхні при перевезенні в горизонтальному положенні - лицьовою стороною вверх

800

3

Поверхні при перевезенні у вертикальному положенні

200a)

4

Інші поверхні, які направлені лицьовою стороною вниз (не в горизонтальному положенні)

200a)

5

Усі інші поверхні

400a)

__________

a) Можна використовувати синусоїдальну функцію з коефіцієнтом поглинання, але без урахування ефекту можливого відбиття від близько розміщених предметів.

50. Пакувальний комплект, що має тепловий захист для виконання вимог теплових випробувань, зазначених у пункті 28 розділу VІІІ цих Правил, конструюється так, щоб такий захист зберігав свою ефективність при проведенні випробувань пакувального комплекту, що передбачені в пунктах 19-24, 27(а) і 27(b) або 27(b) і 27(с) розділу VІІІ цих Правил відповідно. Будь-який такий захист, що перебуває зовні пакувального комплекту, не має виходити з ладу при докладанні зусиль на розрив, розріз, ковзання, тертя або при грубому поводженні.

51. Пакувальний комплект конструюється так, щоб після проведення:

а) випробувань, передбачених у пунктах 19-24 розділу VІІІ цих Правил, витікання радіоактивного вмісту обмежувалось значенням не більшим 10–6 А2 на годину;

b) випробувань, передбачених у пунктах 26, 27(b), 28 і 29 розділу VІІІ цих Правил, і випробувань, передбачених:

або у пункті 27(с) розділу VІІІ цих Правил для упаковки з масою не більше 500 кг, загальною щільністю не більше 1000 кг/м-3, визначеною за зовнішніми габаритними розмірами, і радіоактивним умістом більше 1000 А2, що не є радіоактивним матеріалом особливої форми;

або у пункті 27(а) розділу VІІІ цих Правил для всіх інших упаковок,

1) зберігав достатній захист, що забезпечує на відстані 1 м від поверхні упаковки потужність дози не більше 10 мЗв/год за наявності максимального радіоактивного вмісту, на який розрахований пакувальний комплект;

2) обмежував сумарне витікання радіоактивного вмісту протягом одного тижня рівнем не більше 10 А2 для криптону-85 і не більше А2 для всіх інших радіонуклідів.

За наявності сумішей різних радіонуклідів застосовуються положення пунктів 5-7 розділу ІV цих Правил, крім криптону-85, для якого може застосовуватися ефективне значення А2(і), яке дорівнює 10 А2. У випадку, зазначеному в підпункті «а» цього пункту, при оцінці необхідно враховувати межі зовнішнього нефіксованого радіоактивного забруднення, що зазначені в пункті 8 розділу VІ цих Правил.

52. Пакувальний комплект для радіоактивного вмісту, активність якого перевищує 10-5 А2, конструюється так, щоб у разі його випробування на глибоководне занурення згідно з пунктом 30 розділу VІІІ цих Правил не відбувалося руйнування системи герметизації.

53. Дотримання допустимих меж виходу активності не залежить від фільтрів та від механічної системи охолодження.

54. Пакувальний комплект не включає систему скидання тиску із системи герметизації, яка допускала б вихід радіоактивного матеріалу в навколишнє середовище в умовах випробувань, передбачених у пунктах 19-24 та 26-29 розділу VІІІ цих Правил.

55. Пакувальний комплект конструюється так, щоб за максимального нормального робочого тиску в умовах випробувань, зазначених у пунктах 19-24 та 26-29 розділу VІІІ цих Правил, механічне напруження в системі герметизації не досягло рівнів, які можуть негативно впливати на пакувальний комплект, у результаті чого він перестає відповідати вимогам цих Правил.

56. Максимальний нормальний робочий тиск в упаковці не перевищує надлишкового (маномет-ричного) тиску, рівного 700 кПа.

57. Пакувальний комплект, що містить радіоактивний матеріал з низькою здатністю до розсіювання, конструюється так, щоб будь-які елементи, додані до радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до розсіювання, які не входять до його складу, або будь-які внутрішні елементи пакувального комплекту не могли негативно впливати на характеристики радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до розсіювання.

58. Пакувальний комплект конструюється з розрахунку на діапазон температур зовнішнього середовища від -40 °C до +38 °C.

59. Пакувальні комплекти типу В(М) відповідають вимогам до пакувальних комплектів типу B(U), які зазначені в пункті 44 цього розділу. Проте, для упаковок, що перевозяться тільки в межах однієї країни, або тільки між певними країнами, замість умов, зазначених в пунктах 31, 47-49 і 52-58 цього розділу, можуть бути прийняті інші умови, затверджені Держатомрегулюванням або компетентними органами цих країн. Вимоги до упаковок типу B(U), зазначені в пунктах 47 і 52-58 цього розділу, виконуються в тій мірі, в якій це практично можливо.

60. Допускається періодичне скидання надлишкового тиску з упаковок типу B(М) під час перевезення, за умови, що заходи експлуатаційного контролю за таким скиданням прийнятні для відповідних компетентних органів.

61. Пакувальні комплекти типу С конструюються так, щоб відповідати вимогам, зазначеним в пунктах 3-17 та 28-41 цього розділу, за винятком підпункту 40(a) цього розділу, а також вимогам пунктів 45-49, 53-58 та 62-64 цього розділу.

62. Пакувальний комплект відповідає критеріям оцінки, які встановлені для випробувань у пунк-тах 51(b) та 55 цього розділу, після попадання в середовище (упаковки, завалені уламками або засипані ґрунтом в результаті транспортної аварії), що характеризується теплопровідністю 0,33 Вт/(м·К) і температурою 38 °С у стаціонарному стані. Вихідними умовами оцінки встановлюється, що будь-яка теплова ізоляція пакувального комплекту не пошкоджена, пакувальний комп-лект перебуває в умовах максимального нормального робочого тиску, а температура зовнішнього середовища становить 38 °С.

63. Пакувальний комплект конструюється так, щоб при проведенні при максимальному нормальному робочому тиску:

а) випробувань, зазначених у пунктах 19-24 розділу VІІІ цих Правил, витікання радіоактивного вмісту з нього не перевищувало 10-6 А2 на годину;

b) серії випробувань, зазначених у пункті 34 розділу VІІІ цих Правил,

1) зберігав достатній захист, що забезпечує на відстані 1 м від поверхні пакувального комплекту потужність дози не більше 10 мЗв/год при наявності максимального радіоактивного вмісту, на який розрахований пакувальний комплект;

2) обмежував сумарне витікання радіоактивного вмісту протягом 1 тижня рівнем не більше 10 А2 для криптону-85 і не більше А2 для всіх інших радіонуклідів.

При наявності сумішей різних радіонуклідів застосовуються положення пунктів 5-7 розділу ІV цих Правил, однак для криптону-85 може застосовуватися ефективне значення А2(і), яке дорівнює 10 А2. У випадку, зазначеному в підпункті «а» цього пункту, при оцінці ураховуються межі зовнішнього радіоактивного забруднення, що зазначені в пункті 8 розділу VІ цих Правил.

64. Пакувальний комплект конструюється так, щоб не відбувалося руйнування системи герметизації після проведення випробування на глибоководне занурення відповідно до пункту 30 розділу VІІІ цих Правил.

65. Пакувальні комплекти для подільних матеріалів конструюються таким чином, щоб:

а) зберігалася підкритичність при нормальних і аварійних умовах перевезення, зокрема, враховуються такі непередбачені випадки:

1) протікання води в упаковки або з них;

2) зниження ефективності вмонтованих поглиначів або уповільнювачів нейтронів;

3) перерозподіл умісту або всередині упаковки, або внаслідок його виходу з упаковки;

4) зменшення відстаней усередині упаковок або між ними;

5) занурення упаковок у воду або завалювання їх снігом;

6) зміна температури;

b) виконувалися вимоги:

1) пункту 28 цього розділу за винятком неупакованого матеріалу, коли це допускається відповідно до пункту 19(е) розділу ІV цих Правил;

2) встановлені в інших положеннях цих Правил стосовно радіоактивних властивостей матеріалу;

3) пункту 29 цього розділу, якщо даний матеріал не підпадає під звільнення відповідно до пункту 19 розділу ІV цих Правил;

4) пунктів 68-78 цього розділу, якщо даний матеріал не підпадає під звільнення відповідно до пункту 19 розділу ІV цих Правил, пунктів 66 або 67 цього розділу.

66. Упаковки з подільним матеріалом, які відповідають вимогам підпункту «d» і одному з положень підпунктів «а»-«с», звільняються від вимог, встановлених в пунктах 68-78 цього розділу:

а) упаковки, що містять подільний матеріал в будь-якій формі, за умови, що:

1) найменший габаритний розмір упаковки становить не менше 10 см;

2) CSI упаковки розрахований за такою формулою:

CSI = 50 × 5 × {[маса урану-235 в упаковці (г)] / Z + [маса інших подільних нуклідів в упаковці (г)] / 280},

де значення Z взяті із таблиці 4; для інших подільних нуклідів - плутоній може мати будь-який ізотопний склад за умови, що в упаковці кількість Pu-241 менше ніж Pu-240;

3) CSI будь-якої упаковки не перевищує 10;

b) упаковки, що містять подільний матеріал в будь-якій формі, за умови, що:

1) найменший габаритний розмір упаковки становить не менше 30 см;

2) упаковка, після проведення випробувань, зазначених у пунктах 19-24 розділу VІІІ цих Правил:

зберігає свій вміст подільного матеріалу;

зберігає мінімальні загальні габаритні розміри упаковки не менше 30 см;

виключає проникнення куба з ребром 10 см;

3) CSI упаковки розрахований за такою формулою:

CSI = 50 × 2 × {[маса урану-235 в упаковці (г)] / Z + [маса інших подільних нуклідів в упаковці (г)] / 280},

де значення Z взяті з таблиці 4; для інших подільних нуклідів - плутоній може мати будь-який ізотопний склад за умови, що в упаковці кількість Pu-241 менше ніж Pu-240;

4) CSI будь-якої упаковки не перевищує 10;

c) упаковки, що містять подільний матеріал в будь-якій формі, за умови, що:

1) найменший габаритний розмір упаковки становить не менше 10 см;

2) упаковка, після того як вона була піддана випробуванням, зазначеним в пунктах 19-24 розділу VIII цих Правил:

зберігає свій вміст подільного матеріалу;

зберігає мінімальні загальні габаритні розміри упаковки не менше 10 см;

виключає проникнення куба з ребром 10 см;

3) CSI упаковки розрахований за такою формулою:

CSI = 50 × 2 × {[маса урану-235 в упаковці (г)] / 450 + [маса інших подільних нуклідів в упаковці (г)] / 280}.

Для інших подільних нуклідів - плутоній може мати будь-який ізотопний склад за умови, що в упаковці кількість Pu-241 менше ніж Pu-240;

4) загальна маса подільних нуклідів в будь-якій упаковці не перевищує 15 г;

d) загальна маса берилію, гідрогенного матеріалу, збагаченого в дейтерії, графіту та інших алотропних форм вуглецю в окремій упаковці не перевищує масу подільних нуклідів в упаковці, крім тих випадків, коли їх загальна концентрація цих матеріалів не перевищує 1 г в будь-яких 1000 г матеріалу. Включений в сплави міді берилій до 4 % від маси сплаву можна не враховувати.

Таблиця 4. Значення Z для розрахунку CSI у відповідності до пункту 66 цього розділу

Збагаченняа)

Z

Уран, збагачений до 1,5 %

2200

Уран, збагачений до 5 %

850

Уран, збагачений до 10 %

660

Уран, збагачений до 20 %

580

Уран, збагачений до 100 %

450

__________

а) Якщо упаковка містить уран із різним збагаченням по U-235, то для Z необхідно використовувати значення, яке відповідає найбільшому збагаченню.

67. Упаковки, що містять не більше 1000 г плутонію, звільняються від застосування положень пунктів 68-78 цього розділу за умови, що:

a) подільні нукліди по масі становлять не більше 20 % плутонію;

b) CSI упаковки розрахований за такою формулою:

CSI = 50 × 2 × [маса плутонію (г) / 1000];

c) якщо разом з плутонієм присутній уран, то маса урану повинна бути не більше 1 % від маси плутонію.

68. Якщо хімічна або фізична форма, ізотопний склад, маса або концентрація, коефіцієнт уповільнення або щільність чи геометрична конфігурація невідомі, оцінки, передбачені в пунктах 72-77 цього розділу, проводяться виходячи з припущення, що кожний невідомий параметр має таке значення, при якому розмноження нейтронів досягає максимального рівня, який відповідає відомим умовам і параметрам цих оцінок.

69. Для опроміненого ядерного палива оцінки, передбачені в пунктах 72-77 цього розділу, ґрунтуються на ізотопному складі, що показує:

а) або максимальне розмноження нейтронів протягом періоду опромінення,

b) або консервативну оцінку розмноження нейтронів для оцінок упаковок. Після опромінення, але до перевезення, проводиться вимірювання з метою підтвердження консерватизму щодо ізотопного складу.

70. Пакувальний комплект після випробувань, зазначених у пунктах 19-24 розділу VІІІ цих Правил:

a) зберігає мінімальні загальні зовнішні розміри щонайменше 10 см;

b) запобігає проникненню куба з ребром 10 см.

71. Пакувальний комплект конструюється з урахуванням діапазону температури зовнішнього середовища від -40 °C до +38 °C, якщо компетентним органом у сертифікаті про затвердження конструкції пакувального комплекту не будуть зазначені інші умови.

72. Для одиничної упаковки має бути зроблене припущення, що вода може проникнути в усі порожнини упаковки, зокрема всередину системи герметизації, або, навпаки, витікати з них. У разі, якщо конструкція включає спеціальні засоби для запобігання такому проникненню води в певні вільні об’єми або витіканню води з них, навіть у разі помилки персоналу, можна припустити, що стосовно цих порожнин витікання немає. Спеціальні засоби повинні включати:

а) або ряд високонадійних бар’єрів для води, як мінімум два із яких залишились би водонепроникними, якщо б пакувальний комплект був підданий випробуванням, передбаченим у пункті 77(b) цього розділу, високий ступінь контролю якості при виготовленні, обслуговуванні і ремонті пакувальних комплектів, а також випробування для перевірки герметичності кожної упаковки перед кожним перевезенням;

b) або для упаковок, що містять тільки гексафторид урану з максимальним збагаченням урану 5 масових відсотків по урану-235:

1) упаковки, у яких, після проведення випробувань, передбачених у пункті 77(b) цього розділу, відсутній безпосередній фізичний контакт між клапаном або заглушкою і будь-яким іншим компонентом пакувального комплекту, за винятком початкової точки кріплення, і в яких, крім того, після проведення випробувань, передбачених у пункті 28 розділу VІІІ цих Правил, клапан або заглушка залишилися стійкими до витікання;

2) високий ступінь контролю якості при виготовленні, обслуговуванні і ремонті пакувальних комплектів у поєднанні з випробуваннями для перевірки герметичності кожної упаковки перед кожним перевезенням.

73. Другим припущенням повинно бути те, що повне відбиття для системи локалізації буде при шарі води товщиною не менше 20 см або буде таке підвищене відбиття, яке може бути додатково створене навколишнім матеріалом пакувального комплекту. У разі, коли можна підтвердити, що система локалізації зберігається непошкодженою всередині пакувального комплекту після проведення випробувань, передбачених у пункті 77(b) цього розділу, щодо вимог пункту 74(с) цього розділу можна зробити припущення про наявність для упаковки повного відбиття при шарі води не менше 20 см.

74. Упаковка повинна залишатися підкритичною в умовах, зазначених у пунктах 72 та 73 цього розділу, при цьому умови, у яких перебуває упаковка, повинні бути такими, щоб максимальне розмноження нейтронів відповідало:

а) звичайним умовам перевезення (без інцидентів);

b) випробуванням, передбаченим у пункті 76(b) цього розділу;

с) випробуванням, передбаченим у пункті 77(b) цього розділу.

75. Для упаковок, що перевозяться повітряним транспортом:

а) упаковка повинна залишатися підкритичною в умовах, що відповідають випробуванням упаковки типу С, зазначеним у пункті 34 розділу VIII цих Правил, при тому припущенні, що функцію відбиття виконує шар води товщиною не менше 20 см, але вода не протікає всередину;

b) при оцінці відповідно до пункту 74 цього розділу, використання спеціальних засобів, зазначених у пункті 72 цього розділу, допускається за умови, що запобігається проникнення води в певні вільні об’єми або витікання води з них, коли упаковка піддається випробуванню для упаковки типу C, зазначеному в пункті 34 розділу VIII цих Правил, з наступним випробуванням на протікання води, зазначеному в пункті 33 розділу VIII цих Правил.

76. Визначається кількість «N» упаковок, при п’ятикратному збільшенні якої зберігається підкритичність для даної конфігурації партії й умов для упаковок, що призводять до максимального розмноження нейтронів, при дотриманні таких вимог:

а) проміжки між упаковками залишаються незаповненими, а функції відбиття для даної конфігурації партії упаковок виконує шар води товщиною не менше 20 см, що оточує партію упаковок з усіх боків;

b) для стану упаковок береться їхній оцінений або фактичний стан після проведення випробувань, зазначених у пунктах 19-24 розділу VIII цих Правил.

77. Визначається кількість «N» упаковок, при двократному збільшенні якої зберігається підкритичність для даної конфігурації партії й умов для упаковок, що призводять до максимального розмноження нейтронів при дотриманні таких вимог:

а) проміжки між упаковками заповнюються уповільнювачем, який містить водень, а функції відбиття для даної конфігурації партії упаковок виконує шар води товщиною не менше 20 см, що оточує партію упаковок з усіх боків;

b) після випробувань, зазначених у пунктах 19-24 розділу VIII цих Правил, проводяться ті із зазначених нижче випробувань, що накладають більш жорсткі обмеження:

1) або випробування, зазначені в пункті 27(b) розділу VIII цих Правил, і випробування, зазначені або в пункті 27(с) розділу VIII цих Правил для упаковок, маса яких не перевищує 500 кг, а загальна щільність, що визначається за зовнішніми габаритними розмірами, складає не більше 1000 кг/м-3, або в пункті 27(а) розділу VIII цих Правил для всіх інших упаковок; після цього проводяться випробування, зазначені в пункті 28 розділу VIII цих Правил, а завершальними є випробування, зазначені в пунктах 31-33 розділу VIII цих Правил,

2) або випробування, указані в пункті 29 розділу VIII цих Правил;

с) у разі, коли відбувається витік будь-якої частини подільного матеріалу за межі системи герметизації внаслідок проведення випробувань, зазначених у пункті 77(b) цього розділу, робиться припущення, що витік подільного матеріалу відбувається з кожної упаковки в партії, і що конфігурація й уповільнення для всього подільного матеріалу такі, що в результаті відбувається максимальне розмноження нейтронів, при якому функцію повного відбиття виконує навколишній шар води товщиною не менше 20 см.

78. Індекс безпеки з критичності (CSI) для упаковок, що містять подільний матеріал, обчислюється шляхом ділення числа 50 на менше з двох значень N, що визначаються відповідно до пунктів 76 і 77 цього розділу (тобто CSI=50/N). Значення індексу безпеки з критичності може дорівнювати нулю за умови, що необмежена кількість упаковок є підкритичними (тобто N в обох випадках фактично дорівнює нескінченності).

79. Пакувальні комплекти для гексафториду урану відповідають вимогам, зазначеним в цих Правил, стосовно властивостей радіоактивності й ділення матеріалу. За винятком випадків, передбачених у пункті 82 цього розділу, гексафторид урану в кількостях 0,1 кг або більше упаковується і транспортується відповідно до положень документа «INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, Nuclear Energy - Packaging of Uranium Hexafluoride (UF6) for Transport, ISO 7195:2005, ISO, Geneva (2005)» і вимог пунктів 80 і 81 цього розділу.

80. Кожен пакувальний комплект, призначений для розміщення в ньому 0,1 кг або більше гексафториду урану, конструюється так, щоб пакувальний комплект відповідав таким вимогам:

а) витримував без витікання і неприпустимої напруги, як зазначено в документі «INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, Nuclear Energy - Packaging of Uranium Hexafluoride (UF6) for Transport, ISO 7195:2005, ISO, Geneva (2005)», випробування конструкції, зазначене в пункті 18 розділу VIII цих Правил за виключенням, передбаченим в пункті 82 цього розділу;

b) витримував без витікання або розсіювання гексафториду урану випробування на вільне падіння, зазначене в пункті 22 розділу VIII цих Правил;

с) витримував без порушення системи герметизації теплове випробування, зазначене в пункті 28 розділу VIII цих Правил за виключенням, передбаченим в пункті 82 цього розділу.

81. Пакувальні комплекти, призначені для розміщення в них 0,1 кг або більше гексафториду урану, не повинні мати пристроїв для скидання тиску.

82. За умови багатостороннього затвердження, упаковки, призначені для розміщення в них 0,1 кг або більше гексафториду урану, дозволяється перевозити, якщо пакувальні комплекти сконст-руйовані:

а) відповідно до міжнародних або національних стандартів, крім стандартів, викладених в документі «INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, Nuclear Energy - Packaging of Uranium Hexafluoride (UF6) for Transport, ISO 7195:2005, ISO, Geneva (2005)», за умови, що забезпечується еквівалентний рівень безпеки, і/або

b) так, щоб витримувати без витікання і неприпустимого напруження випробувальний тиск менше 2,76 МПа відповідно до пункту 18 розділу VІІІ цих Правил, і/або

с) для розміщення 9000 кг або більше гексафториду урану, і упаковки не відповідають вимогам пункту 80(c) цього розділу.

У всіх інших аспектах виконуються вимоги, зазначені в пунктах 79-81 цього розділу.

VI. Вимоги до підготовки радіоактивних матеріалів до перевезення

1. Перед першим використанням будь-якого пакувального комплекту для перевезення радіоактивного матеріалу підтверджується, що він був виготовлений відповідно до технічних умов для конструкції, які забезпечують дотримання відповідних положень цих Правил і всіх застосовних сертифікатів про затвердження. Якщо це може бути застосовано, виконуються також наступні вимоги:

а) якщо проєктний тиск системи герметизації перевищує 35 кПа (манометричний), забезпечується відповідність системи герметизації кожного пакувального комплекту затвердженим проєкт-ним вимогам, що мають відношення до спроможності даної системи зберігати цілісність при даному тиску;

b) для кожного пакувального комплекту типу B (U), типу В (М) і типу С, а також для кожного пакувального комплекту, призначеного для подільного матеріалу, ефективність його радіаційного захисту і герметизації і, при необхідності, характеристики теплопередачі й ефективність системи локалізації повинні бути в межах, які застосовуються або вказуються для затвердженої конструкції;

с) для всіх пакувальних комплектів, призначених для подільного матеріалу, забезпечується ефективність пристроїв безпеки з критичності в межах, застосовних або зазначених для даної конструкції, і, зокрема, в тих випадках, коли в цілях дотримання вимог пункту 65 розділу V цих Правил спеціально передбачаються поглиначі нейтронів, проводяться перевірки з метою підтвердження наявності та розподілу цих поглиначів нейтронів.

2. Перед кожним перевезенням будь-якої упаковки забезпечується, щоб ця упаковка не містила:

а) радіонуклідів, що відрізняються від тих, що вказані для конструкції даного пакувального комплекту;

b) вмісту, форма або фізичний чи хімічний стан якого відрізняються від тих, які вказані в конструкції даного пакувального комплекту.

3. Перед кожним перевезенням будь-якої упаковки забезпечується виконання всіх вимог, зазначених в цих Правилах, і застосовних сертифікатах про затвердження. Якщо це може бути застосовано, виконуються також наступні вимоги:

a) підйомні пристрої, що не відповідають вимогам пункту 4 розділу V цих Правил, знімаються або іншим чином приводяться до стану, що не дозволить використати їх для підйому упаковки, згідно з пунктом 5 розділу V цих Правил;

b) кожна упаковка типу B (U), типу В (M) і типу C витримується до того часу, поки не будуть досягнуті рівноважні умови, досить близькі до відповідних вимог по температурі і тиску, якщо ці вимоги не були зняті в порядку одностороннього затвердження;

c) для кожної упаковки типу B(U), типу В(М) і типу С забезпечується шляхом перевірки і/або відповідних випробувань належне закриття всіх затворів, клапанів та інших отворів у системі герметизації, через які може статися витікання радіоактивного вмісту, і, при необхідності, їхня герметизація таким чином, щоб було наочно підтверджене виконання вимог пунктів 51 та 63 розділу V цих Правил;

d) для упаковок, що містять подільний матеріал, у відповідних випадках мають проводитися вимірювання, указані в пункті 69(b) розділу V цих Правил, і перевірки з метою підтвердження закриття кожної упаковки згідно з вимогами пункту 72 розділу V цих Правил;

e) для упаковок, які будуть використовуватись для перевезення після їх зберігання, забезпечується, щоб під час зберігання усі компоненти упаковки та радіоактивний вміст були збережені таким чином, щоб вимоги, зазначені у застосовних положеннях цих Правил, та вимоги у відповідних сертифікатах про затвердження були виконані.

4. Упаковка не повинна містити жодних інших предметів, крім предметів, необхідних для використання радіоактивного матеріалу. Взаємодія між цими предметами й упаковкою в умовах перевезення, що відповідають конструкції, не повинна зменшувати безпеку упаковки.

5. Вантажні контейнери, ІВС і цистерни, а також інші пакувальні комплекти і транспортні пакети, які використовуються для перевезення радіоактивного матеріалу, не використовуються для зберігання або перевезення інших вантажів, якщо тільки вони не очищені від бета- і гамма-випромінювачів і альфа-випромінювачів низької токсичності нижче рівня 0,4 Бк/см-2, а також від усіх інших альфа-випромінювачів нижче рівня 0,04 Бк/см-2.

6. Вантажі під час перевезення відокремлюються від інших небезпечних вантажів з дотриманням відповідних правил перевезення небезпечних вантажів кожної з тих країн, через територію або на територію яких матеріали будуть перевозитися, і, коли це може бути застосовано, з дотриманням правил міжнародних транспортних організацій, а також цих Правил.

7. При упаковуванні, нанесенні знаків небезпеки, маркуванні та розміщенні інформаційних табло, зберіганні та перевезенні, крім радіоактивних властивостей і здатності ділитися, враховуються будь-які інші небезпечні властивості вмісту упаковки, такі як: вибухонебезпечність, займистість, пірофорність, хімічна токсичність і корозійна активність, для того, щоб забезпечити виконання відповідних правил перевезення небезпечних вантажів кожної з тих країн, через територію або на територію яких матеріали будуть транспортуватися, і, коли це застосовно з дотриманням правил міжнародних транспортних організацій, а також цих Правил.

8. Нефіксоване радіоактивне забруднення зовнішніх поверхонь будь-якої упаковки підтримується на найнижчому практично досяжному рівні, і за звичайних умов перевезення воно не повинне перевищувати таких меж:

а) 4 Бк/см-2 для бета- і гамма-випромінювачів і альфа-випромінювачів низької токсичності;

b) 0,4 Бк/см-2 для всіх інших альфа-випромінювачів.

Ці межі застосовуються при усередненні на будь-якій площі 300 см-2 будь-якої частини поверхні.

9. За винятком, передбаченим у пункті 14 цього розділу, рівень нефіксованого радіоактивного забруднення зовнішніх і внутрішніх поверхонь транспортних пакетів, вантажних контейнерів і засобів перевезення не перевищує меж, зазначених у пункті 8 цього розділу. Ця вимога не застосовується до внутрішніх поверхонь вантажних контейнерів, завантажених або порожніх.

10. У разі, якщо виявляється, що упаковка пошкоджена або має витікання, або якщо є підстави вважати, що упаковка мала витікання або була пошкоджена, доступ до такої упаковки обмежується і фахівець якомога швидше оцінює ступінь радіоактивного забруднення та потужність дози від упаковки, що виникла в результаті витікання. Оцінюванню підлягає упаковка, засіб перевезення, прилеглі зони завантаження й розвантаження і, при потребі, усі інші матеріали, що перевозилися цим самим засобом перевезення. У разі необхідності вживаються додаткові заходи для захисту людей, майна та навколишнього середовища відповідно до положень, затверджених відповідним компетентним органом, з метою ліквідації і зведення до мінімуму наслідків таких витоків або пошкоджень.

11. Упаковки з пошкодженнями або витіканням радіоактивного вмісту, що перевищують допус-тимі межі для нормальних умов перевезення, видаляються на придатний проміжний об’єкт, який перебуває під контролем, але не відправляються далі до того часу, поки не будуть відремонтовані або приведені в належний стан і дезактивовані.

12. Засіб перевезення й обладнання, що постійно використовується для перевезення радіоактивних матеріалів, періодично перевіряється для визначення рівня радіоактивного забруднення. Частота проведення таких перевірок залежить від імовірності радіоактивного забруднення та обсягу перевезень радіоактивних матеріалів.

13. За винятком, передбаченим у пункті 14 цього розділу, у разі, коли будь-який засіб перевезення або обладнання, або їхня частина, які під час перевезення радіоактивних матеріалів були забруднені вище меж, зазначених у пункті 8 цього розділу, або потужність дози від яких перевищує 5 мкЗв/год на поверхні, якомога швидше дезактивуються фахівцями і не використовуються доти, доки не будуть виконані такі умови:

(a) нефіксоване радіоактивне забруднення не знизиться і не буде перевищувати меж, зазначених у пункті 8 цього розділу;

(b) потужність дози, що створюється фіксованим радіоактивним забрудненням поверхонь, після дезактивації не складе менше 5 мкЗв/год на поверхні.

14. Вантажний контейнер або засіб перевезення, призначені для перевезення неупакованих радіоактивних матеріалів в умовах виняткового використання, звільняються від вимог пунктів 9 і 13 цього розділу тільки стосовно їхніх внутрішніх поверхонь і тільки доти, доки вони перебувають у цих умовах виняткового використання.

15. При підготовці радіоактивного матеріалу до перевезення вантажовідправник виконує такі операції:

класифікує радіоактивний матеріал відповідно до розділу IV;

дотримується меж активності для упаковок у відповідності до вимог пунктів 16-31 цього розділу;

упаковує радіоактивний матеріал відповідно до пунктів 1-14, 32-37 цього розділу;

визначає категорію упаковки відповідно до пунктів 38-44 цього розділу;

наносить на упаковку маркування, знаки небезпеки, інформаційні табло відповідно до пунктів 45-59 цього розділу;

заповнює транспортні документи відповідно до пунктів 61-70 цього розділу.

16. Кількість радіоактивного матеріалу в упаковці не повинна перевищувати меж для пакувальних комплектів, відповідно до пунктів 17-31 цього розділу.

17. Звільнений пакувальний комплект використовується для перевезення:

а) приладів або виробів, активність яких не перевищує меж, зазначених в таблиці 5;

b) виробів з природного урану, збідненого урану або природного торію;

с) радіоактивних матеріалів, активність яких не перевищує меж, зазначених в таблиці 5;

d) менше ніж 0,1 кг гексафториду урану, активність якого не перевищує меж, зазначених у графі четвертій таблиці 5.

Порожній пакувальний комплект, що раніше містив радіоактивний матеріал, транспортується як звільнена упаковка у відповідності до пункту 22 цього розділу.

18. Радіоактивний матеріал, який міститься або є складовою частиною приладу або іншого промислового виробу, може перевозитися у звільненій упаковці за умови, що:

a) потужність дози на відстані 10 см від будь-якої точки зовнішньої поверхні будь-якого неупакованого приладу або виробу не перевищує 0,1 мЗв/год;

b) кожний прилад або виріб має маркування «РАДІОАКТИВНО» (RADIOACTIVE) на його зовнішній поверхні, за винятком:

1) годинників або пристроїв з радіолюмінісцентним покриттям;

2) споживчих товарів, які або були допущені регулюючим органом, визначеним законодавством, до використання відповідно до пункту 4(е) розділу І цих Правил, або кожен окремо не перевищує межу активності для вантажу, на який поширюється повне звільнення, указану у графі п’ятій таблиці 1, за умови, що такі товари перевозяться в упаковці, яка має маркування «РАДІОАКТИВНО» (RADIOACTIVE) на внутрішній поверхні таким чином, що попередження про наявність радіоактивного матеріалу видно після відкриття упаковки;

3) інших приладів або виробів, які занадто малі, щоб на них було розміщене маркування «РАДІОАКТИВНО» (RADIOACTIVE), за умови, що вони перевозяться в упаковці, яка має маркування «РАДІОАКТИВНО» (RADIOACTIVE) на внутрішній поверхні таким чином, щоб попередження про наявність радіоактивного матеріалу було видно після відкриття упаковки;

с) активний матеріал повністю закритий неактивними компонентами (пристрій, єдиною функцією якого є розміщення всередині нього радіоактивного матеріалу, не повинен розглядатися як прилад або промисловий виріб);

d) межі активності, зазначені у графах другій та третій таблиці 5, відповідають кожному окремому предмету і кожній упаковці відповідно.

e) при поштовому відправленні повна активність в кожній звільненій упаковці не перевищує однієї десятої відповідних меж, зазначених у графі третій таблиці 5.

f) якщо упаковка містить подільний матеріал, виконується одне з положень підпунктів «a»-«f» пункту 19 розділу ІV цих Правил.

Таблиця 5. Межі активності для звільнених упаковок

Фізичний стан умісту

Прилад або виріб

Матеріали

Межі для предметіва)

Межі для упаковки а)

Межі для упаковки а)

Тверді матеріали:

Особливої форми

А1

А1

10-3 А1

Іншої форми

А2

А2

10-3 А2

Рідини

10-3 А2

10-1 А2

10-4 А2

Гази:

Тритій

2·10-2 А2

2·10-1 А2

2·10-2 А2

Особливої форми

10-3 А1

10-2 А1

10-3 А1

Іншої форми

10-3 А-2

10-2 А2

10-3 А2

__________

а) Для суміші радіонуклідів див. пункти 5-7 розділу ІV цих Правил.

19. Активність радіоактивного матеріалу в іншому вигляді, ніж той, що зазначений у пункті 18 цього розділу, не перевищує меж, зазначених у графі четвертій таблиці 5, за умови, що:

a) упаковка зберігає радіоактивний вміст при звичайних умовах перевезення;

b) упаковка має маркування «РАДІОАКТИВНО» (RADIOACTIVE), нанесену на:

1) внутрішню поверхню так, щоб попередження про наявність радіоактивного матеріалу було видно при відкритті упаковки;

2) зовнішню поверхню упаковки, коли практично нанести маркування на внутрішню поверхню неможливо;

c) при поштовому відправленні повна активність в кожній звільненій упаковці не перевищує однієї десятої відповідних меж, зазначених у графі четвертій таблиці 5.

d) якщо упаковка містить подільний матеріал, виконується одне з положень підпунктів «a»-«f» пункту 19 розділу IV цих Правил.

20. Активність гексафториду урану не повинна перевищувати меж, зазначених у графі четвертій таблиці 5, за умови, що:

а) маса гексафториду урану в упаковці складає менше 0,1 кг;

b) дотримуються умови пунктів 31, 19(a) і 19(b) цього розділу.

21. Вироби, виготовлені з природного урану, збідненого урану або природного торію, і вироби, в яких єдиним радіоактивним матеріалом є неопромінений природний уран, неопромінений збіднений уран або неопромінений природний торій, можуть містити будь-яку кількість такого матеріалу, за умови, що зовнішня поверхня урану або торію закрита неактивною оболонкою з металу або будь-якого іншого міцного матеріалу.

22. Порожній пакувальний комплект, що раніше містив радіоактивний матеріал, може перевозитись як звільнена упаковка, за умов, якщо:

a) він в хорошому стані і надійно закритий;

b) зовнішня поверхня будь-якої деталі з ураном або торієм у його конструкції закрита неактивною оболонкою, виготовленою з металу або будь-якого іншого міцного матеріалу;

с) рівень нефіксованого радіоактивного забруднення внутрішніх поверхонь не перевищує більш ніж в 100 разів рівнів, зазначених в пункті 8 цього розділу;

d) будь-які знаки небезпеки, які були нанесені на нього відповідно до пункту 53 цього розділу, не будуть більше видні;

е) якщо упаковка містила подільний матеріал, застосовується одне з положень підпунктів «a»-«f» пункту 19 розділу IV цих Правил або одне із положень про виключення, зазначених у пункті 18 розділу IV цих Правил.

23. Кількість матеріалу LSA або SCO в окремій промисловій упаковці типу IP-1, промисловій упаковці типу IP-2, промисловій упаковці типу IP-3 або предметі чи групі предметів у залежності від випадку, обмежується таким чином, щоб зовнішня потужність дози на відстані 3 м від незахищеного матеріалу або предмета чи групи предметів не перевищувала 10 мЗв/год.

24. Радіоактивний вміст в окремій упаковці з матеріалом LSA або в окремій упаковці з SCO обме-жується таким чином, щоб не перевищувалась потужність дози, зазначена в пункті 23 цього розділу, а активність в окремій упаковці обмежується таким чином, щоб не перевищувались межі активності для засобу перевезення, зазначені в пункті 7 розділу VII цих Правил.

25. Окрема упаковка з негорючими твердими матеріалами LSA-II або LSA-III в разі її перевезення повітряним транспортом не повинна містити активність, що перевищує 3000 А2.

26. Пакувальні комплекти типу А не повинні містити активність, що перевищує такі значення:

а) для радіоактивного матеріалу особливої форми - А1;

b) для всіх інших радіоактивних матеріалів - А2.

27. Для сумішей радіонуклідів, склад і відповідна активність яких відомі, до радіоактивного вмісту пакувального комплекту типу А застосовується така умова:

де

B(i)

-

активність i-гo радіонукліда як радіоактивного матеріалу особливої форми;

A1(i)

-

значення А1 для i-гo радіонукліда;

C(j)

-

активність j-го радіонукліда як радіоактивного матеріалу іншої форми;

A2(j)

-

значення А2 для j-го радіонукліда.

28. Вміст пакувальних комплектів типу B(U), типу B(M) або типу C повинен відповідати зазначеному в сертифікаті про затвердження.

29. Упаковки типу В(U) і типу B(М) в разі перевезення повітряним транспортом повинні відповідати вимогам пункту 28 цього розділу і не повинні містити активності, що перевищують такі значення:

a) для радіоактивних матеріалів з низькою здатністю до розсіювання - значення, дозволені для цієї конструкції упаковки, які зазначаються в сертифікаті про затвердження;

b) для радіоактивного матеріалу особливого виду - 3000 А1 або 10-5 А2, в залежності від того, яке з цих значень є меншим;

c) для всіх інших радіоактивних матеріалів - 3000 А2.

30. Вміст упаковок, що містять подільний матеріал, повинен бути таким, що визначений для конструкції упаковки або безпосередньо в цих Правилах, або в сертифікаті про затвердження.

31. Вміст упаковки, що містить гексафторид урану, має відповідати наступним вимогам:

a) маса гексафториду урану не повинна відрізнятися від допустимої для даної конструкції упаковки;

b) маса гексафториду не повинна перевищувати значення, яке може привести до утворення незаповненого об’єму менше 5 % при максимальній температурі упаковки, яка вказується для заводських систем, де може використовуватися дана упаковка;

c) гексафторид урану повинен бути в твердій формі, а внутрішній тиск при поданні для перевезення не повинен перевищувати атмосферного тиску.

32. На звільнені упаковки розповсюджуються тільки такі положення розділів VI та VII:

a) вимоги, зазначені в пунктах 3-5; 7-13; 33; 45-48; 60; 61 (перший абзац), 61(a); 61(j) (1) і (2); 61(k); 61(m); 65-68; 70; 71; 76 цього розділу; 3; 10; 22 та 23 розділу VII цих Правил;

b) вимоги щодо звільнених упаковок, зазначені у пункті 18 розділу V цих Правил;

с) вимоги, зазначені в пункті 21 розділу VII цих Правил, якщо вони транспортуються поштою.

До звільнених упаковок повинні застосовуватись всі відповідні положення інших розділів.

33. Потужність дози в будь-якій точці зовнішньої поверхні звільненої упаковки не повинна перевищувати 5 мкЗв/год.

34. Для матеріалів LSA та SCO, які є подільними матеріалами або містять подільний матеріал, і які не підпадають під звільнення за пунктом 19 розділу IV цих Правил, повинні застосовуватися відповідні вимоги пунктів 8 та 9 розділу VII цих Правил.

35. Для матеріалів LSA та SCO, які є подільними матеріалами або містять подільний матеріал, повинні застосовуватися відповідні вимоги пункту 65 розділу V цих Правил.

36. Матеріали LSA та SCO, що належать до груп LSA-І, SCO-І, і SCO-III можуть перевозитися без упаковки при дотриманні таких умов:

a) усі неупаковані матеріали, за винятком руд, що містять тільки природні радіонукліди, повинні транспортуватися таким чином, щоб за звичайних умов перевезення не було витікання радіоактивного вмісту із засобу перевезення або погіршення захисту;

b) кожний засіб перевезення повинен перебувати в умовах виняткового використання, крім випадків перевезення тільки SCO-І, у якого радіоактивне забруднення доступних і недоступних поверхонь не перевищує більше ніж у десять разів відповідну межу, указану в пункті 26 розділу ІІ цих Правил;

c) у разі SCO-І, стосовно якого є підстава припускати наявність нефіксованого радіоактивного забруднення недоступних поверхонь, що перевищує значення, указані в пункті 11(а)(1) розділу ІV цих Правил, повинні застосовуватися заходи, що унеможливлюють попадання радіоактивного матеріалу до засобу перевезення.

d) неупаковані подільні-звільнені матеріали повинні відповідати вимогам пункту 19(e) розділу ІV цих Правил;

e) для SCO-III:

1) перевезення повинно здійснюватись в умовах виняткового використання автомобільним, залізничним, внутрішнім водним або морським транспортом;

2) штабелювання не допускається;

3) вся діяльність, пов’язана з перевезенням, включаючи радіаційний захист, аварійне реагування і всі особливі запобіжні заходи або особливі заходи адміністративного або оперативного контролю, які застосовуватимуться під час транспортування, повинні бути описані в транспортному плані. Транспортний план повинен продемонструвати, що загальний рівень безпеки при транспортуванні принаймні еквівалентний рівню, який би забезпечувався, якби виконувались вимоги пункту 40 розділу V цих Правил (тільки для випробування, зазначеному в пункті 24 розділу VIII цих Правил, якому передують випробування, зазначені в пунктах 20 і 21 розділу VІIII цих Правил);

4) вимоги пункту 20 розділу V цих Правил для пакувального комплекту типу IP-2 повинні бути виконані, за винятком того, що максимальне пошкодження, зазначене у пункті 22 розділу VIII цих Правил може бути визначене на підставі положень транспортного плану, і при цьому вимоги пункту 23 розділу VIII цих Правил не застосовуються;

5) об’єкт і будь-яке захисне обладнання закріплені на транспортному засобі відповідно до пункту 3 розділу V цих Правил;

6) перевезення підлягає багатосторонньому затвердженню;

f) в 30-кілометровій зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення тверді матеріали LSA та SCO можуть перевозитися без упаковки при дотриманні таких умов:

1) за звичайних умов перевезення не допускається розсіювання радіоактивного вмісту із транспортного засобу або погіршення захисту;

2) кожний транспортний засіб повинен перебувати в умовах виняткового використання;

3) потужність дози не повинна перевищувати рівнів, зазначених у підпунктах «b» і «с» пункту 13 розділу VII цих Правил.

37. Матеріали LSA та SCO, за винятком випадків, зазначених у пункті 36 цього розділу, повинні упаковуватись відповідно до таблиці 6.

Таблиця 6. Вимоги до застосування промислових пакувальних комплектів для упакування матеріалів LSA та SCO

Радіоактивний вміст

Тип промислового пакувального комплекту

Виняткове використання

Не виняткове використання

LSA-І

Тверда речовинаа)

Тип IP-1

Тип IP-1

Рідина

Тип IP-1

Тип IP-2

LSA-ІІ

Тверда речовина

Тип IP-2

Тип IP-2

Рідина і газ

Тип IP-2

Тип IP-3

LSA-ІІІ

Тип IP-2

Тип IP-3

SCO-Іа)

Тип IP-1

Тип IP-1

SCO-ІІ

Тип IP-2

Тип IP-2

__________

а) В умовах, зазначених у пункті 36 цього розділу, матеріали LSA-І та SCO-І можуть транспортуватися неупакованими.

38. Значення транспортного індексу для упаковки, транспортного пакета або вантажного контейнера або для неупакованих LSA-І, SCO-І або SCO-III повинно визначатися таким чином:

а) визначається максимальна потужність дози в одиницях «мілізіверт на годину» (мЗв/год) на відстані 1 м від зовнішніх поверхонь упаковки, транспортного пакета, вантажного контейнера або неупакованих LSA-І, SCO-І та SCO-III. Виміряне значення треба помножити на 100. Для уранових і торієвих руд та їхніх концентратів максимальна потужність дози в будь-якій точці на відстані 1 м від зовнішньої поверхні вантажу може бути прийнята:

1) 0,4 мЗв/год - для руд і фізичних концентратів урану й торію;

2) 0,3 мЗв/год - для хімічних концентратів торію;

3) 0,02 мЗв/год - для хімічних концентратів урану, за винятком гексафториду урану;

b) для цистерн, вантажних контейнерів і неупакованих LSA-І, SCO-І та SCO-III значення, визначене згідно з підпунктом «а» цього пункту, повинне бути помножене на відповідний коефіцієнт перерахунку, указаний в таблиці 7;

Таблиця 7. Коефіцієнти перерахунку для резервуарів, вантажних контейнерів і неупакованих матеріалів LSA-I, SCO-I і SCO-III

Розмір вантажу а)

Коефіцієнт перерахунку

розмір вантажу

1 м-2

1

1 м-2 <

розмір вантажу

5 м-2

2

-2 <

розмір вантажу

20 м-2

3

20 м-2 <

розмір вантажу

10

__________

а) Найбільша площа поперечного перетину вантажу за результатами вимірювань.

с) значення, отримане у відповідності до підпунктів «а» і «b» цього пункту, повинно бути округлене в бік підвищення до першого десяткового знака (наприклад: 1,13 округлюється до 1,2), при цьому значення 0,05 або менші можна вважати рівними нулю. Отримане число є значенням ТI (без одиниці вимірювання).

39. ТІ для кожного жорсткого транспортного пакета, вантажного контейнера або засобу перевезення повинен визначатися як сума ТI усіх упаковок, які містяться в них. Якщо відправлення здійснюється одним вантажовідправником, TI може визначатись цим вантажовідправником шляхом прямого вимірювання потужності дози.

TI для нежорсткого транспортного пакета визначається лише як сума TI всіх упаковок, які містяться в ньому.

40. Індекс безпеки з критичності для кожного транспортного пакета або вантажного контейнера повинен визначатися як сума CSI всіх упаковок, що містяться в них. Така ж процедура застосовується для визначення загальної суми CSI вантажу або на борту засобу перевезення.

41. Крім вантажів, що перевозяться в умовах виняткового використання, ТІ будь-якої упаковки або транспортного пакета не повинен перевищувати 10, а CSI будь-якої упаковки або транспортного пакета не повинен перевищувати 50.

42. Крім упаковок або транспортних пакетів, що перевозяться в умовах виняткового використання залізничним або автомобільним транспортом при дотриманні умов, зазначених у пункті 13(a) розділу VІІ цих Правил, або в умовах виняткового використання чи в спеціальних умовах на борту судна або повітряним транспортом при дотриманні умов, зазначених відповідно у пунктах 15 або 19 розділу VII цих Правил, максимальна потужність дози в будь-якій точці зовнішньої поверхні упаковки або транспортного пакета не повинна перевищувати 2 мЗв/год.

43. Максимальна потужність дози в будь-якій точці зовнішньої поверхні упаковки або транспортного пакета в умовах виняткового використання не повинна перевищувати 10 мЗв/год.

44. Упаковки, транспортні пакети і вантажні контейнери повинні бути віднесені до однієї з таких категорій: I-БІЛА (I-WHITE), II-ЖОВТА (II-YELLOW) або III-ЖОВТА (III-YELLOW) відповідно до умов, зазначених у таблиці 8, і таких вимог:

а) щодо упаковки, транспортного пакета або вантажного контейнера при визначенні відповідної категорії повинні прийматися до уваги як транспортний індекс, так і потужність дози на поверхні. Якщо транспортний індекс відповідає умовам однієї категорії, а потужність дози на поверхні відповідає умовам іншої категорії, то упаковка, транспортний пакет або вантажний контейнер мають бути віднесені до більш високої категорії. Для цієї мети категорія І-БІЛА повинна розглядатися як найнижча категорія;

b) ТІ необхідно визначати згідно з процедурами, зазначеними в пунктах 38 та 39 цього розділу;

c) якщо потужність дози на поверхні перевищує 2 мЗв/год, упаковка або транспортний пакет повинні перевозитися в умовах виняткового використання і з дотриманням умов, зазначених у пунктах 13(a), 15 або 19 розділу VII цих Правил у залежності від випадку;

d) упаковці, що перевозиться за спеціальних умов, повинна бути призначена категорія III-ЖОВТА, за винятком випадків, які підпадають під дію положень пункту 45 цього розділу;

e) транспортному пакету або вантажному контейнеру, що містять упаковки, які перевозяться за спеціальних умов, повинна бути призначена категорія «III-ЖОВТА», за винятком положень пункту 45 цього розділу.

Таблиця 8. Категорії упаковок, транспортних пакетів і вантажних контейнерів

Умови

Транспортний індекс

Максимальний потужність дози

в будь-якій точці зовнішньої поверхні

Категорія

0a)

Не більше 0,005 мЗв/год

I-БІЛА

Більше 0, але не більше 1a)

Більше 0,005 мЗв/год, але не більше 0,5 мЗв/год

II-ЖОВТА

Більше 1, але не більше 10

Більше 0,5 мЗв/год, але не більше 2 мЗв/год

III-ЖОВТА

Більше 10

Більше 2 мЗв/год, але не більше 10 мЗв/год

III-ЖОВТАb)

__________

a) Якщо виміряний ТІ не перевищує 0,05, то наведене значення може дорівнювати нулю згідно з пунктом 38(с) цього розділу.

b) Повинні також перевозитися в умовах виняткового використання, крім вантажних контейнерів (див. таблицю 11).

45. Для кожної упаковки або транспортного пакета повинні бути визначені номер Організації Об’єднаних Націй (далі - ООН) і належне транспортне найменування відповідно до таблиці 9. У всіх випадках міжнародних перевезень упаковок, при яких вимагається затвердження конструкції або перевезення компетентним органом, коли можуть застосовуватись різні типи затвердження в різних країнах, що мають відношення до перевезення, номер ООН, належне транспортне найменування, категорія, знаки небезпеки й маркування повинні бути у відповідності до сертифікату країни походження конструкції.

Таблиця 9. Витяги з переліку номерів ООН, належних транспортних найменувань і описів вантажів

Номер ООН

НАЛЕЖНЕ ТРАНСПОРТНЕ НАЙМЕНУВАННЯ і описa)

Звільнені упаковки

ООН 2908

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, ЗВІЛЬНЕНА УПАКОВКА - ПОРОЖНІЙ ПАКУВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКТ

ООН 2909

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, ЗВІЛЬНЕНА УПАКОВКА - ВИРОБИ, ВИГОТОВЛЕНІ З ПРИРОДНОГО УРАНУ або ЗБІДНЕНОГО УРАНУ або ПРИРОДНОГО ТОРІЮ

ООН 2910

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, ЗВІЛЬНЕНА УПАКОВКА - ОБМЕЖЕНА КІЛЬКІСТЬ МАТЕРІАЛУ

ООН 2911

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, ЗВІЛЬНЕНА УПАКОВКА - ПРИЛАДИ або ВИРОБИ

ООН 3507

ГЕКСАФТОРИД УРАНУ, РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, ЗВІЛЬНЕНА УПАКОВКА, менше ніж 0,1 кг на упаковку, неподільний або подільний-звільненийb)

Радіоактивний матеріал з низькою питомою активністю

Номер ООН

НАЛЕЖНЕ ТРАНСПОРТНЕ НАЙМЕНУВАННЯ і описa)

ООН 2912

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, НИЗЬКА ПИТОМА АКТИВНІСТЬ (LSA-I),

неподільний або подільний-звільненийb)

ООН 3321

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, НИЗЬКА ПИТОМА АКТИВНІСТЬ (LSA-II),

неподільний або подільний-звільненийb)

ООН 3322

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, НИЗЬКА ПИТОМА АКТИВНІСТЬ (LSA-III), неподільний або подільний-звільненийb)

ООН 3324

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, НИЗЬКА ПИТОМА АКТИВНІСТЬ (LSA-II), ПОДІЛЬНИЙ

ООН 3325

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, НИЗЬКА ПИТОМА АКТИВНІСТЬ (LSA-III), ПОДІЛЬНИЙ

Об’єкти з поверхневим радіоактивним забрудненням

ООН 2913

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, ОБ’ЄКТИ З ПОВЕРХНЕВИМ РАДІОАКТИВНИМ ЗАБРУДНЕННЯМ (SCO-I, SCO-II або SCO-III), неподільний або подільний-звільненийb)

ООН 3326

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, ОБ’ЄКТИ З ПОВЕРХНЕВИМ РАДІОАКТИВНИМ ЗАБРУДНЕННЯМ (SCO-I або SCO-II), ПОДІЛЬНИЙ

Упаковка типу А

ООН 2915

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, УПАКОВКА ТИПУ А, неособливої форми,

неподільний або подільний-звільненийb)

ООН 3327

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, УПАКОВКА ТИПУ А, ПОДІЛЬНИЙ, неособливої форми

ООН 3332

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, УПАКОВКА ТИПУ А, ОСОБЛИВОЇ ФОРМИ, неподільний або подільний-звільненийb)

ООН 3333

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, УПАКОВКА ТИПУ А, ОСОБЛИВОЇ ФОРМИ, ПОДІЛЬНИЙ

Номер ООН

НАЛЕЖНЕ ТРАНСПОРТНЕ НАЙМЕНУВАННЯ і описa)

Упаковка типу B(U)

ООН 2916

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, УПАКОВКА ТИПУ B(U), неподільний або подільний-звільненийb)

ООН 3328

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, УПАКОВКА ТИПУ B(U), ПОДІЛЬНИЙ

Упаковка типу B(М)

ООН 2917

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, УПАКОВКА ТИПУ В(М), неподільний або подільний-звільненийb)

ООН 3329

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, УПАКОВКА ТИПУ В(М), ПОДІЛЬНИЙ

Упаковка типу С

ООН 3323

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, УПАКОВКА ТИПУ C, неподільний або подільний-звільненийb)

ООН 3330

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, УПАКОВКА ТИПУ С, ПОДІЛЬНИЙ

Спеціальні умови

ООН 2919

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, ЩО ПЕРЕВОЗИТЬСЯ В СПЕЦІАЛЬНИХ УМОВАХ, неподільний або подільний-звільненийb)

ООН 3331

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, ЩО ПЕРЕВОЗИТЬСЯ В СПЕЦІАЛЬНИХ УМОВАХ, ПОДІЛЬНИЙ

Гексафторид урану

ООН 2977

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, ГЕКСАФТОРИД УРАНУ, ПОДІЛЬНИЙ

ООН 2978

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, ГЕКСАФТОРИД УРАНУ, неподільний або подільний-звільненийb)

__________

a) НАЛЕЖНЕ ТРАНСПОРТНЕ НАЙМЕНУВАННЯ зазначене тільки в тій частині графи «НАЛЕЖНЕ ТРАНСПОРТНЕ НАЙМЕНУВАННЯ і опис», що набрана ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ. Для ООН 2909, ООН 2911, ООН 2913 та ООН 3326, щодо яких указані альтернативні належні транспортні найменування, розділені сполучником «або», використовується тільки прийнятне належне транспортне найменування.

b) Термін «подільний-звільнений» застосовується тільки до матеріалу, який відповідає вимогам пункту 19 розділу IV цих Правил.

46. Кожна упаковка повинна мати на зовнішній поверхні пакувального комплекту чітке і стійке маркування з указівкою або вантажовідправника, або вантажоодержувача, або і того й іншого. Кожен транспортний пакет повинен мати на зовнішній поверхні транспортного пакета чітке і стійке маркування з указівкою або вантажовідправника, або вантажоодержувача, або і того й іншого, якщо тільки це маркування не видно чітко на всіх упаковках, що входять в даний транспортний пакет.

47. Кожна упаковка на зовнішній поверхні повинна мати чітке і стійке маркування із зазначенням маркування ООН згідно з таблицею 10. Крім того, на кожний транспортний пакет повинно наноситися чітке і стійке маркування «ТРАНСПОРТНИЙ ПАКЕТ» («OVERPACK») та маркування ООН, як зазначено в таблиці 10, якщо всі маркування упаковок, що входять в даний транспортний пакет, чітко не видно.

Таблиця 10. Маркування ООН упаковок і транспортних макетів

Предмет

Маркування ООНа)

Упаковка (крім звільненої упаковки)

Номер ООН, перед яким зазначаються літери «ООН», і належне транспортне найменування.

Звільнена упаковка (крім таких упаковок в вантажах, що приймаються до міжнародного пересилання поштою)

Номер ООН, перед яким зазначаються літери «ООН».

Транспортний пакет (крім транспортних пакетів, що містять звільнені упаковки)

Номер ООН, перед яким зазначаються літери «ООН» для кожного застосовного номера ООН в транспортному пакеті, після яких зазначаються належні транспортні найменування, в разі якщо упаковки не є звільненими.

Транспортний пакет, містить тільки звільнені упаковки (крім вантажів, що приймаються до міжнародної пересилання поштою)

Номер ООН, перед яким зазначаються літери «ООН» для кожного застосовного номера ООН в транспортному пакеті.

Вантажі, які приймаються до міжнародного пересилання поштою

Вимоги, зазначені в пункті 21 розділу VІI цих Правил

__________

а) Перелік номерів ООН та належні транспортні найменування - див. таблицю 9.

48. Кожна упаковка з масою брутто більше 50 кг повинна мати на зовнішній поверхні пакувального комплекту чітке і стійке маркування із зазначенням її допустимої маси брутто.

49. Кожна упаковка, що відповідає:

а) конструкції пакувального комплекту типу IР-1, IР-2 або IР- 3, повинна мати на зовнішньому боці пакувального комплекту чітке і стійке маркування відповідно «ТИП IP-1» («TYPE IP-1»), «ТИП IP-2» («TYPE IP-2») або «ТИП IP-3» («TYPE IP-3»);

b) конструкції пакувального комплекту типу А, повинна мати на зовнішньому боці пакувального комплекту чітке і стійке маркування «ТИП A» («TYPE А»);

с) конструкції пакувальних комплектів типу IР-2, IР-3 або типу А, повинні мати на зовнішньому боці пакувального комплекту чітке й незмивне маркування із зазначенням міжнародного реєстраційного коду транспортного засобу (коду VRI) країни походження конструкції і найменування виробника. Пакувальні комплекти можуть мати іншу ідентифікацію, визначену компетентним органом країни походження конструкції.

50. Кожний пакувальний комплект, що відповідає конструкції, яка затверджується згідно з пунктами 7-16 і 20 розділу IХ цих Правил, повинен мати на зовнішній поверхні чітке й незмивне маркування, яке містить таку інформацію:

a) розпізнавального знака, установленого компетентним органом для даної конструкції;

b) серійного номера для індивідуального позначення кожного пакувального комплекту, який відповідає даній конструкції;

c) написи «ТИП B(U)» («TYPE B(U)»), «ТИП В(М)» («TYPE В(М)») або «ТИП С» («TYPE С») для конструкцій пакувальних комплектів типу B(U), типу В(М), типу С.

51. Кожний пакувальний комплект, що відповідає конструкції пакувальних комплектів типу B(U), типу В(М) або типу С, повинен мати на зовнішній поверхні зовнішньої ємності, стійке до впливу вогню й води, чітке маркування, нанесене способом тиснення, штампування та іншими стійкими до впливу вогню й води способами, із зображенням знака радіаційної небезпеки у вигляді трилисника (рис. 1).

Рис. 1. Основний знак радіаційної небезпеки у вигляді трилисника навколо центрального кола з радіусом X. Мінімальний допустимий розмір Х дорівнює 4 мм.

Будь-яке маркування на упаковці, нанесене відповідно до вимог пунктів 49(а), 49(b) і 50(с) цього розділу, що стосується типу упаковки, яке не відноситься до номера ООН і належного транспортного найменування, присвоєного вантажу, повинне бути видалене або закрите.

52. Якщо матеріали LSA-I або SCO-I містяться в ємностях або в пакувальних матеріалах і транспортуються в умовах виняткового використання згідно з положеннями пункту 36 цього розділу, на зовнішню поверхню цих ємностей або пакувальних матеріалів наносяться відповідно маркування «РАДІОАКТИВНО LSA-I» («RADIOACTIVE LSA-I») або «РАДІОАКТИВНО SCO-I» («RADIOACTIVE SCO-I»).

53. Кожна упаковка, кожний транспортний пакет і кожний вантажний контейнер повинні мати знаки небезпеки згідно зі зразками, наведеними на рис. 2-4 відповідної категорії, крім великих вантажних контейнерів і цистерн, для яких дозволяється використовувати знаки, указані в альтернативних положеннях пункту 58 цього розділу. Додатково, кожна упаковка, кожний транспортний пакет і кожний вантажний контейнер, що містять подільний матеріал, що не підпадає під звільнення відповідно до пункту 19 розділу IV цих Правил, повинні мати знаки небезпеки згідно зі зразком, наведеним на рис. 5. Будь-які знаки небезпеки, не пов’язані з умістом, видаляються або закриваються. Стосовно радіоактивних матеріалів, що мають інші небезпечні властивості,- див. пункт 7 цього розділу.

Рис. 2. Знак небезпеки категорії І-БІЛА (I-WHITE). Мінімальна ширина лінії всередині кромки, що утворює ромб,- 2 мм. Колір фону знака небезпеки - білий, колір основного знака радіаційної небезпеки (трилисника) і написів - чорний, колір смуги, що позначає категорію,- червоний.

54. Знаки небезпеки, які відповідають зразкам, наведеним на рис. 2-4, повинні кріпитися до двох протилежних зовнішніх поверхонь упаковки або транспортного пакета, або до зовнішніх поверхонь усіх чотирьох сторін вантажного контейнера, або цистерни. Знаки небезпеки, що відповідають зразку, наведеному на рис. 5, у належних випадках повинні кріпитися поруч із знаками небезпеки, що відповідають зразкам, наведеним на рис. 2-4. Ці знаки небезпеки не повинні закривати маркування, зазначене в пунктах 46-51 цього розділу.

Рис. 3. Знак небезпеки категорії II-ЖОВТА. Мінімальна ширина лінії всередині кромки, що утворює ромб,- 2 мм. Колір фону верхньої половини знака небезпеки - жовтий, нижньої половини - білий, колір основного знака радіаційної небезпеки (трилисника) і написів - чорний, колір смуг, що позначають категорію,- червоний.

55. Кожний знак небезпеки, який відповідає зразкам, наведеним на рис. 2-4, повинен містити таку інформацію:

а) вміст:

1) назва(и) радіонукліду(ів), узята(і) з таблиці 1, з використанням рекомендованого там символу, за винятком матеріалу LSA-I. У разі суміші радіонуклідів повинні бути вказані, наскільки це дозволяє розмір рядка, радіонукліди, стосовно яких діють найбільші обмеження. Група LSA або SCO повинна бути указана після назви радіонукліду(ів). Для цього необхідно використовувати терміни «LSA-II», «LSA-III», «SCO-I» і «SCO-II»;

2) для матеріалів LSA-I достатньо тільки терміна «LSA-I», назви радіонукліда не вимагається;

b) активність: максимальна активність радіоактивного вмісту під час перевезення, виражена в бекерелях (Бк) із відповідним префіксом СІ (додаток 2). Для подільного матеріалу замість активності може бути вказана загальна маса подільних радіонуклідів в грамах (г) або кратних граму одиницях;

c) для транспортних пакетів і вантажних контейнерів записи у графах «вміст» («contents») і «активність» («асtivitу») на знаку небезпеки повинна зазначатись інформація, яка вимагається згідно з положеннями, відповідно, пункту 55(a),(b) цього розділу і яка підсумовується по всьому вмісту транспортного пакета або вантажного контейнера; проте на знаках небезпеки транспортних пакетів або вантажних контейнерів, що містять змішане завантаження упаковок з різними радіонуклідами, може робитися запис «Див. транспортні документи» («See Transport Documents»);

d) ТІ визначається у відповідності до пунктів 38 та 39 цього розділу (за винятком категорії «I-БІЛА»).

Рис. 4. Знак небезпеки категорії III-ЖОВТА. Мінімальна ширина лінії всередині кромки, що утворює ромб,- 2 мм. Колір фону верхньої половини знака небезпеки - жовтий, нижньої половини - білий, колір основного знака радіаційної небезпеки (трилисника) і написів - чорний, колір смуг, що позначають категорію,- червоний.

56. На кожному знаку небезпеки, що відповідає зразку, наведеному на рис. 5, повинен бути вказаний індекс безпеки з критичності (CSI), як зазначено у сертифікаті про затвердження, що видаються компетентним органом, який застосовний у країнах, через територію або на територія яких перевозиться вантаж, або як визначено у пунктах 66 або 67 розділу V цих Правил.

Рис. 5. Знак небезпеки із зазначенням індексу безпеки з критичності. Мінімальна ширина лінії всередині кромки, що утворює ромб,- 2 мм. Колір фону знака небезпеки - білий, колір написів - чорний.

57. Для транспортних пакетів і вантажних контейнерів на знаку небезпеки (рис. 5) повинен бути вказаний сумарний індекс безпеки з критичності (CSI) всіх упаковок, що містяться в них.

58. Великі вантажні контейнери, у яких перевозяться неупаковані матеріали LSA-I або SCO-I, або упаковки, за винятком звільнених упаковок, і цистерни повинні мати чотири інформаційних табло, які відповідають зразку на рис. 6. Табло повинні бути прикріплені вертикально на кожному боці, а також на передній і задній стінках великого вантажного контейнера або цистерни. Будь-які табло, не пов’язані з вмістом, повинні бути зняті. Замість паралельного використання знаків небезпеки і інформаційних табло дозволяється застосовувати тільки збільшені знаки небезпеки відповідно до зразків, показаних на рис. 2-4, з мінімальними розмірами, указаними на рис. 6.

Рис. 6. Інформаційне табло. За винятком випадків, обумовлених у пункті 11 розділу VII цих Правил, мінімальні розміри повинні відповідати розмірам, указаним на рисунку; при використанні інших розмірів необхідно зберігати відповідні пропорції. Висота цифри «7» повинна бути не менше 25 мм. Колір фону верхньої половини знака - жовтий, нижньої половини - білий, колір основного знака радіаційної небезпеки (трилисника) і написів - чорний. Використання слова «радіоактивно» («RADIOACTIVE») у нижній частині не обов’язкове, що дозволяє застосовувати це табло для зображення відповідного номера ООН для вантажу.

59. Якщо вантажем у вантажному контейнері або цистерні є неупакований матеріал LSA-І або SCO-І або, якщо вимагається, щоб вантаж у вантажному контейнері перевозився в умовах виняткового використання, і він є упакованим радіоактивним матеріалом з одним номером ООН, то відповідний номер ООН для цього вантажу (див. таблицю 9) потрібно також зазначити чорними цифрами висотою не менше 65 мм:

а) або на білому фоні в нижній половині інформаційного табло, показаного на рис. 6;

b) або на інформаційному табло, показаного на рис. 7.

Якщо використовується варіант «b», це допоміжне інформаційне табло повинно бути закріплене поруч з основним інформаційним табло, показаним на рис. 6, на всіх чотирьох сторонах вантажного контейнера або цистерни.

Рис. 7. Інформаційне табло для окремого зображення номера ООН. Колір фону інформаційного табло - оранжевий, рамка й номер ООН - чорні. Знак «****» позначає місце, де повинен розміщуватися відповідний номер ООН для радіоактивного матеріалу згідно з таблицею 9.

60. За винятком тих випадків, коли в цих Правилах передбачено інше, радіоактивні матеріали можуть пред’являтися до перевезення тільки за умови, що вони належним чином марковані, забезпечені знаками небезпеки або інформаційними табло, описані і підтверджені в транспортному документі та в інших аспектах підготовлені для перевезення, як це вимагається цими Правилами.

61. Вантажовідправник повинен зазначити в транспортних документах, які додаються до кожного вантажу, ідентифікацію вантажовідправника і вантажоодержувача, яка включає їх найменування та місцезнаходження, і відповідну інформацію в наведеній нижче послідовності, а саме:

а) присвоєний даному матеріалу номер ООН, зазначений відповідно до положень пункту 45 цього розділу, перед яким стоять літери «ООН» (UN);

b) належне транспортне найменування, зазначене у відповідності до пункту 45 цього розділу;

с) номер класу небезпечних вантажів ООН «7»;

d) після основного класу або підкласу небезпеки, в дужках, повинні бути зазначені номери додаткового класу або підкласу небезпеки, якщо такі присвоюються, і вони повинні відповідати знаку додаткової небезпеки, що наноситься;

е) назву або символ кожного радіонукліда або, у разі сумішей радіонуклідів, відповідний загальний опис, або перелік радіонуклідів, стосовно яких діють найбільші обмеження;

f) опис фізичної і хімічної форми матеріалу або запис про те, що даний матеріал є радіоактивним матеріалом особливої форми або радіоактивним матеріалом з низькою здатністю до розсіювання. Для хімічної форми допустимий загальний хімічний опис;

g) максимальну активність радіоактивного вмісту під час перевезення, виражену в бекерелях (Бк) з відповідним префіксом СI (додаток 2). Для подільного матеріалу замість активності може бути вказана маса подільного матеріалу (або, в належних випадках, маса кожного подільного нукліду в сумішах), в грамах (г) або відповідних кратних йому одиницях;

h) категорію упаковки, транспортного пакету або вантажного контейнера, зазначено призна-чену відповідно до пункту 44 цього розділу, тобто I-БІЛА (I-WHITE), II-ЖОВТА (II-YELLOW), III-ЖОВТА (III-YEL-LOW);

i) ТІ, визначений відповідно до пунктів 38, 39 цього розділу (крім категорії I-БІЛА (I-WHITE);

j) для подільного матеріалу:

1) перевозиться на умовах одного звільнення за пунктом 19(a)-(f) розділу IV цих Правил, вказівка на цей пункт;

2) перевозиться на умовах пункту 19(с)-(е) розділу IV цих Правил, загальна маса подільних нуклідів;

3) міститься в упаковці, до якої застосовується один з пунктів 66(a)-(c) або 67 розділу V цих Правил, вказівка на цей пункт;

4) CSI, у відповідних випадках;

k) розпізнавальний знак для кожного сертифіката про затвердження компетентного органу (радіоактивний матеріал особливої форми, радіоактивний матеріал з низькою здатністю до розсіювання, подільний матеріал, який підпадає під звільнення відповідно до пункту 19(f) розділу IV цих Правил, спеціальні умови, конструкція упаковки або перевезення), що застосовний до даного вантажу;

l) для вантажів, які містять більш ніж одну упаковку,- інформація, зазначена в пункті 61(a)-(k) цього розділу, повинна надаватися для кожної упаковки. Для упаковок, які містяться в транспортному пакеті, вантажному контейнері або засобі перевезення, потрібно надавати докладний опис вмісту кожної упаковки в транспортному пакеті, вантажному контейнері або на засобі перевезення і, при необхідності, докладний опис вмісту кожного транспортного пакета, вантажного контейнера або засобу перевезення. Якщо в пункті проміжного розвантаження упаковки потрібно вийняти з транспортного пакета, вантажного контейнера або засобу перевезення, то повинні бути підготовлені відповідні транспортні документи;

m) якщо вантаж вимагається перевозити в умовах виняткового використання, то робиться запис: «ПЕРЕВЕЗЕННЯ В УМОВАХ ВИНЯТКОВОГО ВИКОРИСТАННЯ» («EXCLUSIVE USE SHIPMENT»);

n) для LSA-II, LSA-III, SCO-I, SCO-II та SCO-III - повна активність вантажу у вигляді значення, кратного А2. Для радіоактивного матеріалу, для якого А2 не обмежується, значення кратне А2 дорівнює нулю.

62. Вантажовідправник повинен включати в транспортні документи декларацію такого або еквівалентного змісту:

«Цим засвідчую, що вміст даного вантажу повністю і точно описано вище належним транспортним найменуванням, і що вміст класифікований, упакований, маркований, забезпечений знаками небезпеки / інформаційними табло і в усіх відношеннях перебуває у належному стані для перевезення згідно з діючими міжнародними й національними правилами».

63. Якщо зміст такої декларації вже входить до умов перевезення, що визначаються тією або іншою міжнародною конвенцією, то вантажовідправник не зобов’язаний надавати таку декларацію стосовно тієї частини перевезення, на яку поширюється дана конвенція.

64. Декларація повинна бути підписана вантажовідправником із зазначенням дати. Факсимільні підписи допускаються в тих випадках, коли відповідними законами і правилами визнається юридична сила факсимільних підписів.

65. Якщо документація, що відноситься до небезпечних вантажів, надається перевізнику за допомогою засобів електронної обробки інформації або електронного обміну даними, підписи можуть бути замінені прізвищами (набраними прописними буквами) осіб, уповноважених підписувати таку документацію.

66. Коли радіоактивний матеріал, крім того, що перевозиться в цистернах, упакований або завантажений в будь-який вантажний контейнер або транспортний засіб, який буде перевозитися морським шляхом, відповідальні за упаковку контейнера або транспортного засобу повинні представити свідоцтво про завантаження контейнера / транспортного засобу, в якому вказуються ідентифікаційні номери контейнера / транспортного засоби і засвідчується, що дана операція проведена відповідно до застосовних положень Міжнародного кодексу морського перевезення небезпечних вантажів (IMDG Code).

67. Інформація, яка зазначається в транспортному документі та в свідоцтві про завантаження контейнера / транспортного засобу, може бути зведена в єдиний документ; в іншому випадку ці документи повинні додаватися. Якщо інформація зводиться в єдиний документ, то в цьому документі повинна міститися підписана декларація такого змісту:

«Цим засвідчується, що завантаження контейнера / транспортного засобу здійснено відповідно до чинних правил».

У документі повинні бути вказані дата підписання декларації та прізвище особи, яка підписала декларацію. Факсимільні підписи допускаються в тих випадках, коли відповідними законами і правилами визнається юридична сила факсимільних підписів.

68. Декларація повинна бути зроблена в тому самому транспортному документі, що містить відомості про вантаж, перераховані в пункті 61 цього розділу.

69. Вантажовідправник повинен уключати в транспортні документи вказівку про дії, якщо вони необхідні, які зобов’язаний здійснити перевізник. Така вказівка має бути зроблена мовами, які перевізник або відповідні органи вважають необхідними, і повинна включати як мінімум такі елементи:

а) додаткові вимоги щодо завантаження, укладення, транспортування, обробки й розвантаження упаковки, транспортного пакета або вантажного контейнера, включаючи будь-які спеціальні вимоги стосовно укладення для забезпечення безпечного відводу тепла (див. пункт 4 розділу VІІ цих Правил), або повідомлення про те, що такі вимоги не передбачаються;

b) обмеження стосовно виду транспорту або засобу перевезення та будь-які необхідні інструкції стосовно маршруту;

с) заходи на випадок аварії для даного вантажу. У разі перевезення залізничним транспортом - додається аварійна картка, розроблена вантажовідправником відповідно до Правил перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом Міністерством транспорту та зв’язку України від 25 листопада 2008 року № 1430, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 лютого 2009 року за № 180/16196.

70. Вантажовідправник повинен зберігати копію всіх транспортних документів, що містять інформацію, зазначену, в належних випадках, в пунктах 61, 62, 66, 67 і 69 цього розділу, протягом, як мінімум, трьох місяців.

Якщо документи зберігаються на електронних носіях, вантажовідправник повинен бути здатний відтворити їх в друкованому вигляді.

71. Чинні сертифікати, що видаються компетентним органом, не обов’язково прямують разом із вантажем. Вантажовідправник повинен надати відповідні сертифікати перевізнику (перевізникам) до завантаження і розвантаження.

72. До першого перевезення будь-якої упаковки, що вимагає затвердження компетентним органом, вантажовідправник повинен забезпечити надання копій кожного чинного сертифіката, що видається компетентним органом на конструкцію упаковки, компетентному органу кожної країни, через територію або на територію якої транспортується вантаж. Вантажовідправник не зобов’язаний чекати підтвердження від компетентного органу про отримання сертифіката, а компетентний орган не зобо-в’язаний давати таке підтвердження.

73. Про кожне перевезення, яке зазначено в підпунктах «а»-«d» цього пункту, вантажовідправник повідомляє Держатомрегулювання та компетентний орган кожної країни, через територію або на територію якої транспортується вантаж. Таке повідомлення повинно бути отримане кожним компетентним органом до початку перевезення, бажано, не менше ніж за 7 діб до перевезення. Вантажовідправник повідомляє про такі перевезення:

а) упаковки типу С, які містять радіоактивний матеріал з активністю, що перевищує 3000 А1 або 3000 А2, у залежності від випадку, або 1000 ТБк - у залежності від того, яке значення менше;

b) упаковки типу В (U), які містять радіоактивний матеріал з активністю, що перевищує 3000 А1 або 3000 А2, у залежності від випадку, або 1000 ТБк - у залежності від того, яке значення менше;

c) упаковки типу В(М);

d) перевезення у спеціальних умовах.

74. У повідомлення про вантаж необхідно включати:

а) інформацію, достатню для ідентифікації даної упаковки або упаковок, уключаючи всі відповідні номери сертифікатів і розпізнавальні знаки;

b) інформацію про дату перевезення, очікувану дату прибуття й маршрут, що передбачається;

c) назви радіоактивних матеріалів або радіонуклідів;

d) опис фізичної та хімічної форми радіоактивного матеріалу або запис про те, що він є радіоактивним матеріалом особливої форми або радіоактивним матеріалом з низькою здатністю до розсіювання;

е) інформацію про максимальну активність радіоактивного вмісту під час перевезення, зазначену в бекерелях (Бк) з відповідним префіксом СI (додаток 2). Для подільного матеріалу замість активності може бути зазначена маса подільного матеріалу (або, в належних випадках, маса кожного подільного нукліда в сумішах) в грамах (г) або кратних йому одиницях.

75. Вантажовідправник не зобов’язаний надсилати окреме повідомлення, якщо необхідна інформація була включена в заявку на затвердження перевезення відповідно до пункту 27 розділу IХ цих Правил.

76. Вантажовідправник, перш ніж розпочати перевезення згідно з умовами сертифікатів, повинен мати копію кожного сертифіката, необхідного відповідно до розділу IX цих Правил, а також копії інструкцій стосовно належного закриття упаковки та інших заходів з підготовки до перевезення.

VII. Вимоги до відправлення, транспортування та транзитного зберігання упаковок

1. Упаковки, транспортні пакети та вантажні контейнери, що містять радіоактивний матеріал і неупакований радіоактивний матеріал, під час перевезення і транзитного зберігання повинні бути відділені:

а) від персоналу у робочих зонах постійного перебування відстанями, розрахованими з використанням дозового критерію 5 мЗв на рік і консервативних модельних параметрів;

b) від осіб із населення у місцях загального відкритого доступу відстанями, розрахованими з використанням дозового критерію 1 мЗв на рік і консервативних модельних параметрів;

с) від непроявлених фотоплівок відстанями, розрахованими з використанням критерію радіоактивного опромінення непроявлених фотоплівок у зв’язку з перевезенням радіоактивного матеріалу 0,1 мЗв на партію вантажу таких плівок;

d) від інших небезпечних вантажів відповідно до пункту 6 розділу VI цих Правил.

2. Упаковки або транспортні пакети категорії II-ЖОВТА (II-YELLOW) або III-ЖОВТА (III-YELLOW) не повинні перевозитися у відсіках, що займаються пасажирами, крім місць, призначених винятково для осіб, спеціально уповноважених супроводжувати такі упаковки або транспортні пакети.

3. Вантаж повинен бути надійно укладений.

4. Упаковка або транспортний пакет за умови, що середній тепловий потік біля поверхні не перевищує 15 Вт/м-2, а вантаж, який безпосередньо оточує їх, не перебуває в мішках або пакетах, може перевозитися серед упакованого генерального вантажу без дотримання будь-яких особливих положень щодо укладення, крім випадків, коли компетентним органом у відповідному сертифікаті про затвердження може бути обумовлена особлива вимога.

5. Розміщення вантажних контейнерів і накопичення упаковок, транспортних пакетів і вантажних контейнерів необхідно контролювати таким чином:

а) крім випадків виняткового використання та вантажів матеріалу LSA-I, загальна кількість упаковок, транспортних пакетів і вантажних контейнерів на борту одного засобу перевезення обмежується таким чином, щоб загальна сума ТІ на борту засобу перевезення не перевищувала значень, зазначених у таблиці 11;

b) потужність дози за звичайних умов перевезення не повинна перевищувати 2 мЗв/год у будь-якій точці зовнішньої поверхні транспортного засобу або вантажного контейнера, і 0,1 мЗв/год на відстані 2 м від неї, крім вантажів, які перевозяться в умовах виняткового використання автомобільним або залізничним транспортом, для яких межі потужності дози по периметру транспортного засобу встановлені в пункті 13(b),(c) цього розділу.

Таблиця 11. Межі транспортних індексів для вантажних контейнерів і засобів перевезення, що не перебувають у винятковому використанні

Тип вантажного контейнера або засобу перевезення

Межа загальної суми ТІ для вантажного контейнера або на борту засобу перевезення

Вантажний контейнер

малий вантажний контейнер

50

великий вантажний контейнер

50

Транспортний засіб

50

Повітряне судно

пасажирське

50

вантажне

200

Судно для внутрішніх водних шляхів

50

Морське судноа)

1) Трюм, відсік або позначена частина палуби:

упаковки, транспортні пакети, малі вантажні контейнери

50

великі вантажні контейнери

200

2) Судно в цілому:

упаковки, транспортні пакети, малі вантажні контейнери

200

великі вантажні контейнери

Не обмежено

__________

а) Упаковки або транспортні пакети, що перевозяться на транспортному засобі, які відповідають вимогам пункту 13 цього розділу, можуть транспортуватися на борту судна за умови, що вони не вивантажуються з транспортного засобу протягом усього часу перебування на борту цього судна.

с) загальна сума індексів безпеки з критичності у вантажному контейнері і на борту засобу перевезення не повинна перевищувати значень, наведених у таблиці 12.

6. Будь-яка упаковка або будь-який транспортний пакет, що має ТІ більше 10, або будь-який вантаж, що має CSI більше 50, повинні транспортуватися тільки в умовах виняткового використання.

Таблиця 12. Межі індексу безпеки з критичності для вантажних контейнерів та засобів перевезення, що містять подільний матеріал

Тип вантажного контейнера або засобу перевезення

Межа суми CSI для вантажного контейнера або на борту засобу перевезення

Поза умовами виняткового використання

В умовах виняткового використання

Вантажний контейнер

малий вантажний контейнер

50

Не застосовується

великий вантажний контейнер

50

100

Транспортний засіб

50

100

Повітряне судно

пасажирське

50

Не застосовується

вантажне

50

100

Судно для внутрішніх водних шляхів

50

100

Морське судноа)

1) Трюм, відсік або позначена частина палуби:

упаковки, транспортні пакети, малі вантажні контейнери

50

100

великі вантажні контейнери

50

100

2) Судно в цілому:

упаковки, транспортні пакети, малі вантажні контейнери

200b)

200c)

великі вантажні контейнери

He обмеженоb)

Не обмеженоc)

__________

а) Упаковки або транспортні пакети, що перевозяться на транспортному засобі, які відповідають положенням пункту 13 цього розділу, можуть транспортуватися на борту судна за умови, що вони не вивантажуються з транспортного засобу протягом усього часу перебування на борту цього судна. У цьому разі застосовуються значення, зазначені в графі «В умовах виняткового використання».

b) Вантаж повинен оброблятися й укладатися таким чином, щоб сума CSI в будь-якій групі не перевищувала 50 і щоб завантаження/розвантаження й укладення кожної групи проводилися з розділенням груп на відстань не менше 6 м.

c) Вантаж повинен оброблятися й укладатися таким чином, щоб сума CSI в будь-якій групі не перевищувала 100 і щоб завантаження/розвантаження й укладення кожної групи проводилися з розділенням груп на відстань не менше 6 м. Простір між групами можна заповнювати іншим вантажем відповідно до пункту 6 розділу VІ цих Правил.

7. Повна активність в окремому трюмі або відсіку судна для внутрішніх водних шляхів або в іншому засобі перевезення для транспортування матеріалів LSA або SCO в упаковках типу IP-1, типу IP-2, типу IP-3 або без упаковок не повинна перевищувати меж, зазначених у таблиці 13. Для SCO-III межі, зазначені у таблиці 13, можуть бути перевищені за умови, що в транспортному плані передбачені запобіжні заходи, які повинні застосовуватись під час транспортування, для забезпечення загального рівня безпеки, принаймні еквівалентного тому, що був би досягнутий, якщо б були застосовані ці межі.

Таблиця 13. Межі активності на засобах перевезення для матеріалів LSA та SCO у промислових упаковках або без упаковок

Характер матеріалу

Межа активності

для засобів перевезення,

інших, ніж судно для перевезення внутрішніми водними шляхами

Межа активності для трюму або відсіку судна для перевезення

внутрішніми водними шляхами

LSA-I

Не обмежено

Не обмежено

LSA-II і LSA-III

Не обмежено

100 А2

(незаймисті тверді речовини)

LSA-II і LSA-III

100 A2

10 A2

(займисті тверді речовини та всі рідини і гази)

SCOа)

100 A2

10 A2

__________

а) Для SCO-ІІІ - пункт 7 цього розділу.

8. Будь-яка група упаковок, транспортних пакетів і вантажних контейнерів, що містять подільний матеріал, які перебувають на транзитному зберіганні в будь-якому окремому місці зберігання, повинна обмежуватися таким чином, щоб загальна сума CSI в групі не перевищувала 50. Кожна група повинна зберігатися таким чином, щоб забезпечувалося віддалення щонайменше на 6 м від інших таких груп.

9. Якщо загальна сума CSI на борту засобу перевезення або у вантажного контейнера більше 50, як це допускається згідно таблиці 12, то зберігання повинне організовуватися таким чином, щоб забезпечувалося віддалення щонайменше на 6 м від інших груп упаковок, транспортних пакетів або вантажних контейнерів, що містять подільний матеріал, або від інших засобів перевезення, на яких здійснюється транспортування радіоактивних матеріалів.

10. Вантаж, що містить подільний-звільнений матеріал, який відповідає пункту 19(a)-(f) розділу IV цих Правил, повинен відповідати таким вимогам:

a) для кожного вантажу допускається застосування тільки одного з положень підпунктів «a»-«f» пункту 19 розділу IV цих Правил;

b) тільки один затверджений подільний-звільнений матеріал в упаковках, який відповідає вимогам пункту 19(f) розділу IV цих Правил, дозволяється на вантаж, якщо кілька матеріалів не дозволено в сертифікаті про затвердження;

c) подільний-звільнений матеріал в упаковках, який відповідає пункту 19(c) розділу IV цих Правил, може перевозитися в одному вантажі, якщо маса подільних нуклідів складає не більше 45 г;

d) подільний-звільнений матеріал в упаковках, який відповідає пункту 19(d) розділу IV цих Правил, може перевозитися в одному вантажі, якщо маса подільних нуклідів складає не більше 15 г;

e) упакований або неупакований подільний-звільнений матеріал, який відповідає пункту 19(е) розділу IV цих Правил, повинен перевозитись на умовах виняткового використання на одному засобі перевезення, якщо маса подільних нуклідів складає не більше 45 г.

11. Транспортні засоби, на яких перевозяться упаковки, транспортні пакети або вантажні контейнери, споряджені будь-яким знаком небезпеки, наведеним на рис. 2-5, або транспортуються неупаковані матеріали LSA-I, SCO-I або SCO-III, повинні мати показане на рис. 6 інформаційне табло на кожній із:

а) двох зовнішніх бокових стінках у разі залізничного транспортного засобу;

b) двох зовнішніх бокових стінках і на зовнішній задній стінці у разі дорожнього транспортного засобу.

Якщо транспортний засіб не має бокових стінок, інформаційні табло можуть наноситися безпосередньо на обладнання, на якому розміщений вантаж, за умови, що вони легко помітні. У разі великих цистерн або вантажних контейнерів інформаційні табло розміщуються безпосередньо на цистернах або вантажних контейнерах. У разі транспортних засобів, які мають недостатню площу для закріплення інформаційних табло, розміри табло, показані на рис. 6, можуть бути зменшені до 100 мм. Будь-які інформаційні табло, які не пов’язані з вмістом, повинні бути видалені.

12. Якщо вантажем на транспортному засобі є неупаковані матеріали LSA-I, SCO-I або SCO-III або якщо вантаж необхідно перевозити в умовах виняткового використання, і він є упакованим радіоактивним матеріалом з одним номером ООН, то відповідний номер ООН (див. таблицю 9) у вигляді чорних цифр висотою не менше 65 мм також наноситься:

а) або на білому фоні в нижній половині інформаційного табло, показаного на рис. 6;

b) або на інформаційному табло, показаному на рис. 7.

Якщо використовується варіант «b», це допоміжне інформаційне табло повинно бути закріплене поруч з основним інформаційним табло на двох бокових стінках залізничного транспортного засобу або на двох бокових і задній стінках дорожнього транспортного засобу.

13. Для вантажів, що перевозяться в умовах виняткового використання, потужність дози не повинна перевищувати таких значень:

а) 10 мЗв/год у будь-якій точці зовнішньої поверхні будь-якої упаковки або транспортного пакета і може перевищувати 2 мЗв/год тільки за умови, якщо:

1) транспортний засіб обладнаний огородженням, що за звичайних умов перевезення перешкоджає доступу сторонніх осіб усередину огородженої зони;

2) передбачені заходи щодо закріплення упаковки або транспортного пакета таким чином, щоб їхнє положення всередині транспортного засобу за звичайних умов перевезення залишалося незмінним;

3) не проводиться ніяких завантажувальних або розвантажувальних операцій під час перевезення;

b) 2 мЗв/год у будь-якій точці зовнішньої поверхні транспортного засобу, уключаючи верхню й нижню поверхні, або в разі відкритого транспортного засобу - у будь-якій точці вертикальних площин, що проходять через зовнішні межі транспортного засобу, на верхній поверхні вантажу і на нижній зовнішній поверхні транспортного засобу;

с) 0,1 мЗв/год у будь-якій точці на відстані 2 м від вертикальних площин, утворених зовнішніми боковими поверхнями транспортного засобу, або, якщо вантаж перевозиться на відкритому транс-портному засобі,- у будь-якій точці на відстані 2 м від вертикальних площин, що проходять через зовнішні межі транспортного засобу.

14. У разі дорожніх транспортних засобів ніхто, крім водія і його помічників (супроводжуючих), не повинен перебувати в транспортному засобі, що перевозять упаковки, транспортні пакети або вантажні контейнери, споряджені знаками небезпеки категорії II-ЖОВТА (II-YELLOW) або III-ЖОВТА (III-YELLOW).

15. Упаковки або транспортні пакети, що мають потужність дози на поверхні більше 2 мЗ в/год, якщо вони не перевозяться на транспортному засобі в умовах виняткового використання відповідно до вимог, зазначених у виносці «а» до таблиці 11, не повинні перевозитися на борту судна інакше як у спеціальних умовах.

16. Перевезення вантажів на борту судна спеціального призначення, що за своєю конструкцією або умовами фрахту спеціально призначене для перевезення радіоактивних матеріалів, звільняється від вимог пункту 5 цього розділу за таких умов:

а) програма радіаційного захисту для перевезення повинна бути затверджена компетентним органом країни приписки судна і, у разі потреби, компетентним органом кожного з портів заходження;

b) повинні бути заздалегідь визначені умови укладення для всього рейсу, включно будь-яких вантажів, що завантажуються в портах заходження на маршруті;

с) завантаження, перевезення й розвантаження вантажів необхідно здійснювати під керівницт-вом кваліфікованих фахівців у сфері перевезення радіоактивних матеріалів.

17. Упаковки типу В(М) і вантажі в умовах виняткового використання не дозволяється перевозити на борту пасажирських повітряних суден.

18. Упаковки типу В(М) з вентилюванням або скиданням надлишкового тиску, упаковки, що вимагають зовнішнього охолоджування шляхом додаткової системи охолодження, упаковки, що вимагають експлуатаційного контролю під час перевезення, і упаковки, що містять рідкі пірофорні матеріали, не дозволяється перевозити повітряним транспортом.

19. Упаковки або транспортні пакети, що мають потужність дози на поверхні більше 2 мЗв/год, не дозволяється перевозити повітряним транспортом, за винятком випадків перевезення в спеціальних умовах.

20. Не дозволяється пересилати радіоактивні матеріали у внутрішніх поштових відправленнях відповідно до Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Мініст-рів України від 05 березня 2009 року № 270.

21. Вантаж, що відповідає вимогам пункту 32 розділу VІ цих Правил, активність радіоактивного вмісту якого не перевищує однієї десятої частки меж, зазначених в таблиці 5, і який не містить гекса-фториду урану, допускається до міжнародного пересилання поштою при дотриманні, зокрема, таких додаткових вимог, визначених актами Всесвітнього поштового союзу:

а) вантаж повинен передаватися підприємству поштового зв’язку тільки вантажовідправниками, які уповноважені національними органами;

b) вантаж повинен пересилатись найшвидшим шляхом, як правило повітряним транспортом;

c) вантаж повинен мати зовні чітку й надійно закріплену етикетку зі словами «РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ - КІЛЬКІСТЬ, ДОЗВОЛЕНА ДЛЯ ПЕРЕСИЛАННЯ ПОШТОЮ («RADIOACTIVE MATERIAL - QUANTITIES PERMITED FOR MOVEMENT BY POST»); ці слова повинні бути закреслені при поверненні порожнього пакувального комплекту;

d) зовні на вантажі повинні бути вказані найменування та міцезнаходження вантажовідправника з позначкою про повернення вантажу, якщо він не буде доставлений адресату;

e) на внутрішньому пакувальному комплекті повинні бути вказані найменування та місцезнаходження вантажовідправника і вміст вантажу.

22. Митні операції, уключаючи контроль радіоактивного вмісту упаковки, необхідно проводити тільки в місцях, обладнаних належними засобами контролю радіаційного опромінення, і в присутності кваліфікованого персоналу. Будь-яка упаковка, відкрита на вимогу митниці, перед подальшим її відправленням вантажоодержувачу повинна бути відновлена до початкового стану.

23. Якщо вантаж не може бути доставлений адресату, його необхідно розмістити в безпечному місці, оперативно поінформувати про це Держатомрегулювання та отримати від Держатомрегулювання інструкції щодо подальших дій.

24. Перевізник не повинен приймати вантаж для перевезення, якщо:

a) не надана копія транспортного документа або інші документи та інформація, які вимагаються цими Правилами;

або

b) інформація, що стосується вантажу, не надана в електронному вигляді.

25. Інформація, що стосується вантажу, повинна супроводжувати вантаж до кінцевого пункту призначення. Ця інформація може міститися в транспортному документі або в іншому документі. Ця інформація повинна передаватися вантажоодержувачу при доставці вантажу.

26. Коли інформація, що стосується вантажу, передається перевізнику в електронному вигляді, вона повинна бути доступною перевізнику в будь-який час при перевезенні до кінцевого пункту призначення вантажу. Повинна бути можливість негайного подання цієї інформації у друкованому вигляді.

27. Перевізник повинен зберігати копію транспортного документа і додаткову інформацію і документацію, зазначену в цих Правилах, протягом як мінімум трьох місяців.

28. Якщо документи зберігаються в електронному вигляді або в комп’ютерній системі, перевіз-ник повинен мати можливість їх відтворення у друкованому вигляді.

VIII. Випробування

1. Підтвердження відповідності робочих характеристик вимогам, зазначених у розділах IV та V цих Правил, повинно здійснюватися будь-яким із методів, що наведені нижче, або їх поєднанням:

а) проведення випробувань на зразках радіоактивного матеріалу особливої форми, або радіоактивного матеріалу із низькою здатністю до розсіювання, або на прототипах, або моделях пакувальних комплектів, за умови, що вміст зразка або пакувального комплекту для випробувань якомога точніше імітує очікуваний діапазон характеристик радіоактивного вмісту, а зразок, що випробовується, або пакувальний комплект підготовлені в тому вигляді, у якому вони надаються для перевезення;

b) посилання на попереднє задовільне підтвердження аналогічного характеру;

с) проведення випробувань на моделях відповідного масштабу, що споряджені елементами, важливими для зразка, який випробовується, якщо з технічного досвіду випливає, що результати таких випробувань прийнятні для конструкторських цілей. При застосуванні масштабних моделей має враховуватися необхідність корегування певних параметрів випробувань, таких як: діаметр пробійника або навантаження стиску;

d) розрахунок або обґрунтована аргументація у випадках, коли надійність або консервативність розрахункових методів і параметрів загальновизнана.

2. Після випробування зразка, прототипу або моделі необхідно застосовувати відповідні методи оцінки для підтвердження виконання викладених у цьому розділі вимог відповідно до прийнятних норм і робочих характеристик, зазначених у розділах IV та V цих Правил.

3. Під час випробування на вилуговування зразок радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до розсіювання у твердому стані, що є повним умістом упаковки, повинен занурюватись на 7 діб у воду при температурі зовнішнього середовища. Об’єм води для випробувань має бути достатнім для того, щоб у кінці 7-добового випробування залишковий вільний об’єм води, яка не була поглинута і не прореагувала, становив щонайменше 10 % від об’єму твердого зразка, що випробовується. Початкове значення рН води повинне становити 6-8, а максимальна провідність - 1 мСм/м при 20 °С. Після занурення зразка вимірюється повна активність вільного об’єму води.

4. Зразки, що є радіоактивним матеріалом особливої форми або його імітують, повинні піддаватися випробуванню на зіткнення, випробуванню на удар, випробуванню на згин і тепловому випробуванню, зазначених в пунктах 5-9 цього розділу. Для кожного з цих випробувань може використовуватися окремий зразок. Після кожного випробування проводиться оцінка зразка вилуговуванням або визначенням об’ємного витікання із застосуванням методу не менш чутливого, ніж методи, які зазначені в пункті 10 цього розділу для твердого матеріалу, що не розсіюється, або в пункті 11 цього розділу для матеріалу в капсулі.

5. Випробування на зіткнення зразку, що є радіоактивним матеріалом особливої форми, проводиться скиданням його на мішень з висоти 9 м. Мішень повинна відповідати вимогам пункту 17 цього розділу.

6. Для випробування на удар зразок, що є радіоактивним матеріалом особливої форми або його імітує, поміщається на свинцеву пластину, що лежить на рівній твердій поверхні, і по ньому виконується удар плоскою поверхнею болванки з м’якої сталі із силою, яка дорівнює удару вантажу масою 1,4 кг при вільному падінні з висоти 1 м. Нижня частина болванки повинна мати діаметр 25 мм з краями, що мають радіус закруглення (3,0 ± 0,3) мм. Пластина із свинцю твердістю 3,5-4,5 за шкалою Віккерса й товщиною не більше 25 мм повинна мати трохи більшу поверхню, ніж площа опори зразка. Для кожного випробування на удар використовується нова поверхня свинцю. Удар болванкою по зразку виконується таким чином, щоб завдати максимального пошкодження.

7. Випробування на згин застосовується тільки до подовжених і тонких джерел, що мають довжину не менше 10 см і відношення довжини до мінімальної ширини не менше 10. Зразок, що є радіоактивним матеріалом особливої форми або його імітує, жорстко закріплюється в горизонтальному положенні так, щоб половина його довжини виступала за межі місця затиску. Положення зразка повинне бути таким, щоб він отримав максимальне пошкодження при ударі плоскою поверхнею сталевої болванки по вільному кінцю зразка. Сила удару болванки по зразку дорівнює силі удару вантажу масою 1,4 кг, що вільно падає з висоти 1 м. Плоска поверхня болванки повинна мати діаметр 25 мм з краями, що мають радіус закруглення (3,0 ± 0,3) мм.

8. Теплове випробування зразка, що є радіоактивним матеріалом особливої форми або його імітує, проводиться шляхом нагріву на повітрі до температури 800 °С та витримки при цій температурі протягом 10 хвилин.

9. Зразки, що є радіоактивним матеріалом особливої форми у герметичній капсулі або його імітують, можуть звільнятися від:

а) випробувань, зазначених в пунктах 5 і 6 цього розділу, за умови, що зразки замість цього піддаються випробуванню на удар, відповідно до документа Міжнародної організації із стандартизації «Radiological Protection - Sealed Radioactive Sources - General Requirements and Classification, ISO 2919:2012, ISO, Geneva (2012)»:

1) випробуванню на удар класу 4, якщо маса радіоактивного матеріалу особливої форми становить менше 200 г;

2) випробуванню на удар класу 5, якщо маса радіоактивного матеріалу особливої форми становить понад 200 г, але менше 500 г;

b) випробування, зазначеного в пункті 8 цього розділу, за умови, що зразки замість цього піддаються тепловому випробуванню 6-го класу, відповідно до документа ISO 2919.

10. Для зразка, який є твердим матеріалом, що не розсіюється, або його імітує, оцінка вилуговування проводитися в такому порядку:

а) зразок занурюється на 7 діб у воду при температурі зовнішнього середовища. Об’єм води для випробувань має бути достатнім для того, щоб у кінці 7-добового випробування залишковий вільний об’єм води, яка не була поглинута й не прореагувала, становив щонайменше 10 % від об’єму твердого зразка, що випробовується. Початкове значення рН води повинне бути 6-8, а максимальна провідність - 1 мСм/м при 20 °С;

b) вода та зразок нагріваються до температури (50 ± 5) °С, і витримуються при цій температурі протягом 4 годин;

с) після цього вимірюється активність води;

d) зразок далі витримується не менше 7 діб без обдування на повітрі при температурі не менше 30 °С з відносною вологістю не менше 90 %;

e) далі зразок занурюється у воду з параметрами, зазначеними в підпункті «а» цього пункту, вода і зразок нагріваються до температури (50 ± 5) °С, і витримуються при цій температурі протягом 4 годин;

f) після цього вимірюється активність води.

11. Для зразка, що укладений у герметичну капсулу або його імітує, проводиться або оцінка вилуговування, або оцінка об’ємного витікання в такому порядку:

а) оцінка вилуговування складається із таких етапів:

1) зразок занурюється у воду при температурі зовнішнього середовища. Початкове значення рН води повинне бути 6-8, а максимальна провідність - 1 мСм/м при температурі 20 °С;

2) вода і зразок нагріваються до температури (50 ± 5) °С, і зразок витримується при цій температурі протягом 4 годин;

3) після цього вимірюється активність води;

4) далі зразок витримується протягом не менше 7 діб без обдування на повітрі при температурі не менше 30 °С з відносною вологістю не менше 90 %;

5) повторюються дії, зазначені в підпунктах 1, 2 та 3 цього пункту;

b) альтернативна оцінка об’ємного витікання, повинна включати будь-яке прийнятне для компетентного органу випробування з тих, які передбачені документом Міжнародної організації із стандартизації «Radiation Protection - Sealed Radioactive Sources - Leakage Test Methods, ISO 9978:1992, ISO, Geneva (1992)».

12. Зразки, які є радіоактивним матеріалом з низькою здатністю до розсіювання або його імітують, піддаються посиленому тепловому випробуванню, зазначеному в пункті 36 цього розділу, і випробуванню на зіткнення, зазначеному в пункті 37 цього розділу. Для кожного з цих випробувань використовується окремий зразок. Після кожного випробування зразок піддається випробуванню на вилуговування, зазначеному в пункті 3 цього розділу. Після кожного випробування необхідно встановити, чи були виконані відповідні вимоги, зазначені в пункті 17 розділу ІV цих Правил.

13. До початку випробувань пакувальних комплектів всі зразки повинні перевірятися з метою виявлення та реєстрації несправностей або пошкоджень, а саме:

а) відхилень від параметрів конструкції;

b) дефектів виготовлення;

с) корозії або інших дефектів;

d) деформацій.

14. Повинна бути чітко позначена система герметизації пакувального комплекту.

15. Зовнішні деталі зразка повинні бути чітко визначені для того, щоб можна було достовірно ідентифікувати будь-яку його частину.

16. Після кожного випробування пакувального комплекту або групи випробувань або послідовності відповідних випробувань, зазначених в пунктах 18-37 цього розділу:

а) виявляються і зафіксовуються несправності та пошкодження;

b) встановлюється, чи продовжує цілісність системи герметизації й захисту відповідати вимогам розділу V цих Правил до пакувального комплекту, що випробовується;

с) для упаковок, які містять подільний матеріал, визначається, чи дотримані допущення й умови, що використовуються при оцінках, які вимагаються згідно з пунктами 65-78 розділу V цих Правил стосовно однієї або декількох упаковок.

17. Мішень для випробувань на падіння, що зазначені в пунктах 5, 22, 25(а), 27, 35 цього розділу, повинна бути плоскою горизонтальною поверхнею і такою, щоб будь-яке збільшення опору зміщення або деформації цієї поверхні при падінні на неї зразка, не призводили до значного збільшення пошкодження цього зразка.

18. Зразки, що є пакувальними комплектами або імітують їх, призначені для розміщення в них 0,1 кг або більше гексафториду урану, піддаються гідравлічним випробуванням при внутрішньому тиску не менше 1,38 МПа. Якщо випробувальний тиск становить менше 2,76 МПа, то для даної конст-рукції вимагається багатостороннє затвердження. Для пакувальних комплектів, що піддаються повторним випробуванням, може застосовуватися будь-який інший еквівалентний метод неруйнівних випробувань за умови багатостороннього затвердження.

19. Для підтвердження здатності витримувати нормальні умови перевезення зразки пакувальних комплектів піддаються випробуванням на:

оббризкування водою;

вільне падіння;

штабелювання;

проникання.

Перед кожним із зазначених випробувань проводиться оббризкування водою. Для всіх випробувань може використовуватися один зразок за умови, що виконані вимоги пункту 20 цього розділу.

20. Інтервал часу між закінченням випробування оббризкуванням водою і наступним випробуванням повинен бути таким, щоб вода встигла максимально всмоктатися без видимого висихання зовнішньої поверхні зразка. За відсутності будь-яких протипоказань цей інтервал приймається рівним приблизно двом годинам, якщо вода подається одночасно з чотирьох напрямків. Проте, якщо вода розбризкується послідовно з кожного з чотирьох напрямків, ніякого інтервалу не повинно бути.

21. Випробування оббризкуванням водою проводиться методом оббризкування зразка водою, що імітує перебування протягом не менше однієї години під дощем інтенсивністю приблизно 5 см на годину.

22. Випробування на вільне падіння проводиться таким чином, щоб при падінні зразка на мішень завдавалася максимальна шкода елементам безпеки:

а) висота падіння від найнижчої точки зразка до верхньої поверхні мішені повинна бути не меншою відстані, що вказана в таблиці 14 для відповідної маси. Мішень повинна відповідати вимогам пункту 17 цього розділу;

Таблиця 14. Висота вільного падіння при випробуваннях пакувальних комплектів на нормальні умови перевезення

Маса упаковки (кг)

Висота вільного падіння (м)

Маса упаковки < 5000

1,2

5 000 Маса упаковки < 10000

0,9

10 000 Маса упаковки < 15000

0,6

15 000 Маса упаковки

0,3

b) для прямокутних фібрових або дерев’яних пакувальних комплектів масою не більше 50 кг окремий зразок піддається випробуванню на вільне падіння з висоти 0,3 м на кожний кут;

с) для циліндричних фібрових пакувальних комплектів масою не більше 100 кг окремий зразок піддається випробуванню на вільне падіння з висоти 0,3 м на кожну чверть краю циліндра біля кожної основи.

23. Випробування на штабелювання проводиться у разі, якщо форма пакувального комплекту не виключає укладення штабелем, зразок піддається протягом 24 годин навантаженню, рівним більшій із таких величин:

а) 5-кратній масі пакувального комплекту;

b) добутку 13 кПа на площу вертикальної проекції пакувального комплекту.

Навантаження повинне розподілятися рівномірно на дві протилежні площини зразка, одна з яких є основою, на якій звичайно стоїть упаковка.

24. Випробування на проникання проводиться установленням зразка на жорстку горизонтальну плоску поверхню, що не зміщується значно при проведенні випробування:

а) стрижень діаметром 3,2 см з напівсферичним кінцем і масою 6 кг скидається у вільному падінні при вертикальному положенні його поздовжньої осі в напрямку до центру найменш міцної частини зразка так, щоб у разі, якщо він проб’є упаковку достатньо глибоко, ударити по системі герметизації. При проведенні випробування стрижень не повинен піддаватися значній деформації;

b) висота падіння стрижня, що вимірюється від його нижнього кінця до наміченої точки дії на верхню поверхню зразка, повинна становити 1 м.

25. У разі проведення додаткових випробувань пакувальних комплектів типу А, призначених для рідин і газів, зразок або окремі зразки піддаються кожному із зазначених нижче випробувань, за винятком випадків, коли можна довести, що одне із випробувань є більш важким для зразка, ніж інше; у такому випадку один зразок піддається більш важкому випробуванню:

а) випробування на вільне падіння проводиться скиданням зразка на мішень таким чином, щоб було завдано максимальної шкоди системі герметизації. Висота падіння, що вимірюється від найнижчої частини зразка до верхньої поверхні мішені, повинна становити 9 м. Мішень повинна відповідати вимогам пункту 17 цього розділу;

b) випробування на проникання зразка проводиться методом, зазначеним у пункті 24 цього розділу, проте, висота падіння збільшується до 1,7 м.

26. У разі випробування для перевірки спроможності витримати аварійні умови перевезення зразок піддається сумарному впливу випробувань відповідно до пунктів 27 і 28 цього розділу в зазначеній послідовності. Після цих випробувань той самий або інший зразок піддається випробуванню на занурення у воду, як зазначено в пункті 29 цього розділу і, якщо це застосовно, як зазначено в пункті 30 цього розділу.

27. Випробування на механічне пошкодження складається із трьох різних випробувань на падіння. Кожний зразок піддається відповідним випробуванням на падіння згідно з пунктом 51 або пунктом 77 розділу V цих Правил. Послідовність падінь зразка повинна бути такою, щоб після завершення випробування на механічне пошкодження зразку були завдані такі пошкодження, що призвели б до максимального пошкодження при наступному тепловому випробуванні:

а) падіння І: зразок падає на мішень таким чином, щоб він отримав максимальне пошкодження, а висота падіння, що вимірюється від найнижчої точки зразка до верхньої поверхні мішені, повинна становити 9 м. Мішень повинна відповідати вимогам пункту 17 цього розділу;

b) падіння II: зразок падає на штир, жорстко закріплений у вертикальному положенні на мішені таким чином, щоб зразку було завдане максимальне пошкодження. Висота падіння, що вимірюється від наміченого місця удару зразка до верхньої поверхні штиря, повинна складати 1 м. Штир повинен бути виготовлений з м’якої сталі й мати круглий перетин діаметром (15,0 ± 0,5) см і довжину 20 см, якщо тільки при більшій довжині штиря не буде завдаватися більш сильне пошкодження; у цьому разі повинен використовуватися штир достатньої довжини для завдання максимального пошкодження. Верхня поверхня штиря повинна бути плоскою й горизонтальною з радіусом закруглення краю не більше 6 мм. Мішень, на якій встановлюється штир, повинна відповідати вимогам пункту 17 цього розділу;

с) падіння III: зразок піддається випробуванню на динамічне руйнування шляхом розміщення зразка на мішені таким чином, щоб він отримав максимальне пошкодження при падінні на нього тіла масою 500 кг з висоти 9 м. Тіло повинне бути виготовлене з м’якої сталі у вигляді твердої пластини розміром 1 м × 1 м і падати в горизонтальному положенні. Висоту падіння необхідно вимірювати від нижньої поверхні пластини до найвищої точки зразка. Мішень, на якій встановлюється зразок, повинна відповідати вимогам пункту 17 цього розділу.

28. Теплове випробування проводиться для зразка, який перебуває у збалансованому тепловому стані при температурі зовнішнього середовища 38 °С в умовах сонячної інсоляції, що вказані в таблиці 3, і при максимальній розрахунковій швидкості утворення внутрішнього тепла всередині упаковки від радіоактивного вмісту. Допускається, щоб будь-який із цих параметрів мав інші значення до випробування і під час нього за умови, що вони будуть належним чином враховані при наступній оцінці поведінки упаковки.

Теплове випробування проводиться в два послідовних етапи:

а) розміщення зразка на 30 хвилин у теплове середовище, у якому тепловий потік буде щонайменше еквівалентним тепловому потоку в осередку горіння вуглеводного палива в повітряному середовищі, у якому існують достатньо постійні умови зовнішнього середовища для забезпечення середнього коефіцієнта випромінювання полум’я не менше 0,9 при середній температурі не менше 800 °С; полум’я повністю охоплює зразок, при цьому коефіцієнт поверхневого поглинання береться рівним або 0,8, або тому значенню, що може бути підтверджене для пакувального комплекту, який розміщується в означений осередок горіння;

b) розміщення зразка в середовище із температурою 38 °С в умовах сонячної інсоляції, що вказані в таблиці 3, і при максимальній розрахунковій швидкості виділення внутрішнього тепла радіоактивним умістом усередині упаковки на час, достатній для того, щоб переконатися, що значення температури у всіх частинах зразка знижуються і/або наближаються до початкових умов стаціонарного стану. Допускається, щоб будь-який з цих параметрів мав інші значення після припинення нагрівання за умови, що вони будуть належним чином ураховані при наступній оцінці поведінки упаковки.

Під час і після випробування зразок не повинен піддаватися штучному охолодженню, а будь-яке горіння матеріалів зразка повинне відбуватися природним шляхом.

29. Випробування на занурення у воду проводиться методом перебування зразка під дією водяного стовпа висотою як мінімум 15 м протягом не менше восьми годин у положенні, що призводить до максимальних пошкоджень. Для демонстраційних цілей приймається, що цим умовам відповідає зовнішній надлишковий тиск не менше 150 кПа.

30. Посилене випробування на занурення у воду пакувальних комплектів типу B(U) і типу В(М), що містять більше 10-5 А2, і пакувальних комплектів типу С проводиться методом перебування зразка під дією водяного стовпа висотою як мінімум 200 м протягом не менше однієї години. Для демонст-раційних цілей приймається, що цим умовам відповідає зовнішній надлишковий тиск не менше 2 МПа.

31. Випробування на водонепроникність пакувальних комплектів, що містять подільний матеріал, не проводиться для пакувальних комплектів, стосовно яких для оцінки згідно з положеннями, зазначеними в пунктах 72-77 розділу V цих Правил, робилося припущення про протікання води всередину або її витікання в кількості, що призводить до найбільшої реактивності.

32. Перш ніж бути підданим випробуванням на водонепроникність, зразок піддається випробу-ванням, що зазначені в пункті 27(b) і/або в пункті 27(а), або пункті 27(с) цього розділу, згідно з вимогами пункту 77 розділу V цих Правил, а також випробуванню, що зазначене в пункті 28 цього розділу.

33. Зразок повинен перебувати під дією водяного стовпа не менше 0,9 м не менше восьми годин у положенні, в якому очікується максимальне протікання.

34. Для випробування пакувальних комплектів типу С зразки піддаються дії кожної з таких серій випробувань, що проводяться у зазначеному нижче порядку:

а) випробуванням, що зазначені в пунктах 27(а),(с), 35 та 36 цього розділу;

b) випробуванню, що зазначене в пункті 37 цього розділу.

Для кожної із серій «а» і «b» дозволяється використовувати різні зразки.

35. Для випробування на прокол/розрив зразок піддається руйнівному впливу вертикального твердого штиря, виготовленого з м’якої сталі. Орієнтація зразка та точка удару по поверхні повинні бути такими, щоб викликати максимальне пошкодження при завершенні серії випробувань, зазначених в пункті 34(а) цього розділу:

а) зразок, що є пакувальним комплектом масою менше 250 кг, розміщується на мішені і на нього з висоти 3 м над наміченим місцем удару падає штир масою 250 кг. Для цього випробування штир повинен бути у вигляді циліндричного стрижня діаметром 20 см, ударний край якого утворює усічений прямий круговий конус з такими розмірами: висота 30 см і діаметр вершини 2,5 см з радіусом закруглення краю не більше 6 мм. Мішень, на якій розміщується зразок, повинна відповідати вимогам пункту 17 цього розділу;

b) для пакувальних комплектів масою 250 кг або більше основа штиря закріплюється на мішені, а зразок падає на штир. Висота падіння, що вимірюється від місця удару зразка до верхньої поверхні штиря, повинна складати 3 м. Властивості й розміри штиря повинні відповідати вимогам підпункту «а» цього пункту, за винятком того, що довжина й маса штиря повинні бути такими, щоб наносилося максимальне пошкодження зразку. Мішень, на якій закріплюється основа штиря, повинна відповідати вимогам пункту 17 цього розділу.

36. Для проведення посиленого теплового випробування умови випробування повинні відповідати вимогам пункту 28 цього розділу, за винятком того, що знаходження зразка в тепловому середовищі повинне тривати 60 хвилин.

37. Для проведення випробування на зіткнення зразок піддається зіткненню з мішенню зі швидкістю не менше 90 м/с, причому в такому положенні, щоб йому було завдане максимальне пошкодження. Мішень повинна відповідати вимогам пункту 17 цього розділу, за винятком того, що поверхня мішені може знаходитись у будь-якому положенні, але при цьому вона повинна бути перпендикулярною до траєкторії руху зразка.

IX. Затвердження та положення для перехідного періоду

1. Відповідність пакувальних комплектів: звільнених, типу IР-1, типу IР-2, типу IР-3, типу А вимогам цих Правил підтверджується звітом з аналізу безпеки конструкції пакувальних комплектів.

Держатомрегулювання здійснює погодження:

звіту з аналізу безпеки конструкції пакувальних комплектів;

технічних умов на всі типи пакувальних комплектів, радіоактивний матеріал особливої форми, радіоактивний матеріал з низькою здатністю до розсіювання;

програм та методик випробувань всіх типів пакувальних комплектів, радіоактивних матеріалів особливої форми, радіоактивних матеріалів з низькою здатністю до розсіювання.

2. Держатомрегулювання здійснює затвердження:

a) конструкцій:

1) радіоактивного матеріалу особливої форми (див. пункти 3, 4 та 23 цього розділу);

2) радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до розсіювання (див. пункти 3 та 4 цього розділу);

3) подільного-звільненого матеріалу відповідно до пункту 19(f) розділу IV цих Правил (див. пункти 5 і 6 цього розділу);

4) пакувальних комплектів, що містять 0,1 кг або більше гексафториду урану (див. пункт 7 цього розділу);

5) пакувальних комплектів, що містять подільний матеріал, крім подільного-звільненого відповідно до пунктів 19 розділу IV цих Правил, 66 або 67 розділу V цих Правил (див. пункти 14-16 і 20 цього розділу);

6) пакувальних комплектів типу B(U) і типу В(М) (див. пункти 8-13 і 20 цього розділу);

7) пакувальних комплектів типу С (див. пункти 8-10 цього розділу);

b) спеціальних умов (див. пункти 29-31 цього розділу);

c) деяких перевезень (див. пункти 25-28 цього розділу);

d) програми радіаційного захисту для суден спеціального призначення (див. пункт 16(а) розділу VII цих Правил);

e) розрахунку значень для радіонуклідів, не зазначених у таблиці 1 (див. пункт 3(а) розділу IV цих Правил);

f) розрахунку альтернативних меж активності для вантажу приладів або виробів, на який поширюється повне звільнення (див. пункт 3(b) розділу IV цих Правил.

3. Конструкція радіоактивного матеріалу особливої форми підлягає односторонньому затвердженню. Конструкція радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до розсіювання підлягає багатосторонньому затвердженню. В обох випадках заявка на затвердження включає:

а) докладний опис радіоактивного матеріалу або, якщо це капсула, її вмісту; особливо повинен бути вказаний як фізичний, так і хімічний стан;

b) докладний опис конструкції будь-якої капсули, що буде використовуватися;

с) акт та протоколи випробувань або результати, що ґрунтуються на розрахунках, про те, що радіоактивний матеріал відповідає нормам або інші дані про те, що радіоактивний матеріал особливої форми або радіоактивний матеріал з низькою здатністю до розсіювання відповідають вимогам цих Правил;

d) детальний опис системи управління діяльністю, що застосовується, яка вимагається відповідно до пункту 6 розділу III цих Правил;

e) опис будь-яких заходів, що здійснюються перед перевезенням, щодо вантажу радіоактивного матеріалу особливої форми або радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до розсіювання.

4. Держатомрегулювання видає сертифікат про затвердження, в якому вказується, що конст-рукція відповідає вимогам до радіоактивного матеріалу особливої форми або радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до розсіювання, і присвоює цій конструкції розпізнавальний знак.

5. Конструкція подільного-звільненого матеріалу, який відповідає вимогам пункту 19(f) розділу IV цих Правил, підлягає багатосторонньому затвердженню. Заявка на затвердження повинна включати:

a) докладний опис матеріалу; особливо має бути зазначений як фізичний, так і хімічний стан;

b) акт та протоколи випробувань або побудовані на розрахунках дані, які повинні продемонст-рувати, що даний матеріал відповідає вимогам, зазначеним у пункті 20 розділу IV цих Правил;

c) детальний опис системи управління діяльністю, що застосовується, яка вимагається відповідно до пункту 6 розділу III цих Правил;

d) інформацію про конкретні дії, які повинні бути виконані до перевезення.

6. Держатомрегулювання видає сертифікат про затвердження, в якому вказується, що подільний-звіль-нений матеріал відповідає вимогам пункту 20 розділу IV цих Правил, і присвоює цій конструкції розпізнавальний знак.

7. Для затвердження конструкцій пакувальних комплектів, що містять 0,1 кг або більше гекса-фториду урану необхідно таке:

а) конструкція, що відповідає вимогам пункту 82 розділу V цих Правил, підлягає багатосторонньому затвердженню;

b) конструкція, що відповідає вимогам пунктів 79-81 розділу V цих Правил, підлягає односторонньому затвердженню компетентним органом країни походження конструкції, якщо багатостороннє затвердження в інших випадках не вимагається у відповідності з цими Правилами;

c) заявка для затвердження повинна включати всю інформацію, необхідну для того, щоб компетентний орган міг переконатися у відповідності конструкції вимогам пункту 79 розділу V цих Правил, а також детальний опис відповідної системи управління діяльністю, що вимагається відповідно до пункту 6 розділу III цих Правил.

Ця інформація включається до звіту з аналізу безпеки конструкції пакувального комплекту, що містить 0,1 кг або більше гексафториду урану;

d) Держатомрегулювання видає сертифікат про затвердження, в якому вказується, що конст-рукція відповідає вимогам пункту 79 розділу V цих Правил, і присвоює цій конструкції розпізнавальний знак.

8. Конструкція пакувальних комплектів типу B(U) і типу С підлягають односторонньому затвердженню, за винятком:

а) конструкції пакувального комплекту для подільного матеріалу, на яку також поширюються вимоги пунктів 14-16 цього розділу, яка підлягає багатосторонньому затвердженню;

b) конструкції пакувального комплекту типу B(U) для радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до розсіювання, яка підлягає багатосторонньому затвердженню.

9. Заявка для затвердження конструкції пакувального комплекту типу B(U) та типу С включає:

а) докладний опис радіоактивного вмісту, що передбачається, із зазначенням його фізичного й хімічного складу та характеру випромінювання;

b) докладний опис конструкції, повний комплект інженерно-технічної документації (креслень), переліків матеріалів, що використовуються, і методів виготовлення;

с) акт та протоколи випробувань або основані на розрахунках чи інші дані, які свідчать про те, що конструкція відповідає застосовним вимогам;

d) інструкції з експлуатації пакувального комплекту і його обслуговування під час використання;

e) якщо пакувальний комплект розрахований на максимальний нормальний робочий тиск, що перевищує манометричний тиск, рівний 100 кПа,- детальний опис конструкційних матеріалів системи герметизації, проб, які планується відбирати, і випробувань;

f) якщо упаковка використовується для перевезення після її зберігання,- обґрунтування міркувань щодо механізмів старіння в аналізі безпеки та в межах запропонованих інструкцій з експлуатації та технічного обслуговування;

g) якщо радіоактивним вмістом є опромінене паливо, то заявник повинен показати й обґрунтувати будь-яке допущення стосовно характеристик палива, зроблене під час аналізу безпеки, і дати опис будь-яких вимірювань перед перевезенням, що необхідні відповідно до пункту 69(b) розділу V цих Правил;

h) опис будь-яких спеціальних умов укладення, необхідних для безпечного відведення тепла від упаковки з урахуванням використання різних видів транспорту та типу засобу перевезення або вантажного контейнера;

i) придатне для відтворення графічне зображення розміром не більше 21 см × 30 см, що ілюст-рує компоновку пакувального комплекту;

j) детальний опис системи управління діяльністю, що застосовується, яка вимагається згідно з пунктом 6 розділу III цих Правил;

k) для пакувальних комплектів, які повинні використовуватися для перевезення після зберігання,- програма аналізу невідповідностей, що описує систематичну процедуру періодичної оцінки змін в нормативних документах, змін в технічних знаннях і змін стану конструкції пакувального комплекту при зберіганні.

Зазначена вище інформація, що обґрунтовує безпеку, включається до звіту з аналізу безпеки конструкції пакувального комплекту типу B(U) та типу С.

10. Держатомрегулювання видає сертифікат про затвердження, в якому зазначається, що конст-рукція відповідає вимогам до пакувальних комплектів типу B(U) або типу С, і присвоює цій конструкції розпізнавальний знак.

11. Конструкції пакувальних комплектів типу В(М), уключаючи конструкції, призначені для подільного матеріалу, які також підпадають під дію вимог пунктів 14-16 цього розділу, і конструкція радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до розсіювання підлягають багатосторонньому затвердженню.

12. Крім інформації, що вимагається в пункті 9 цього розділу для пакувальних комплектів типу B(U), заявка для затвердження конструкції пакувального комплекту типу В(М) включає:

а) перелік вимог, зазначених у пунктах 31, 47-49 та 52-58 розділу V цих Правил, яким цей пакувальний комплект не відповідає;

b) відомості про будь-які пропоновані додаткові заходи експлуатаційного контролю, що повинні застосовуватись під час перевезення, які, хоча і не передбачаються цими Правилами у звичайному порядку, проте, вимагаються для забезпечення безпеки упаковки або для компенсації недоліків, зазначених у підпункті «а» цього пункту;

с) інформацію про будь-які обмеження стосовно виду транспорту і про будь-які спеціальні процедури завантаження, транспортування, розвантаження або обробки вантажу;

d) інформацію про умови зовнішнього середовища (температура, сонячна інсоляція), які очікуються при перевезенні та враховані у конструкції.

Зазначена вище інформація, що обґрунтовує безпеку, включається до звіту з аналізу безпеки конструкції пакувального комплекту типу В(М).

13. Держатомрегулювання видає сертифікат про затвердження, в якому вказується, що конст-рукція відповідає застосовним вимогам до пакувальних комплектів типу В (М), і присвоює цій конструкції розпізнавальний знак.

14. Конструкція пакувального комплекту, призначеного для подільного матеріалу, який не підпадає під звільнення відповідно до пунктів 19(a)-(f) розділу IV цих Правил, 66 і 67 розділу V цих Правил, підлягає багатосторонньому затвердженню.

15. Заявка для затвердження повинна містити всю інформацію, необхідну для того, щоб компетентний орган міг переконатися у відповідності конструкції вимогам пункту 65 розділу V цих Правил, а також детальний опис відповідної системи управління діяльністю, що вимагається згідно з пунктом 6 розділу III цих Правил.

Інформація, що обґрунтовує безпеку, включається до звіту з аналізу безпеки конструкції пакувального комплекту для подільного матеріалу.

16. Держатомрегулювання видає сертифікат про затвердження, в якому вказується, що конструкція відповідає вимогам пункту 65 розділу V цих Правил, і присвоює цій конструкції розпізнавальний знак.

17. Альтернативні межі активності для вантажу приладів або виробів, на який поширюється повне звільнення відповідно до пункту 3(b) розділу IV цих Правил, підлягають багатосторонньому затвердженню. Заявка про затвердження повинна включати:

a) ідентифікаційні дані і докладний опис приладу або виробу, його запланованого використання і радіонуклідів, що містяться;

b) максимальну активність радіонуклідів в приладі або виробі;

c) максимальну потужність дози випромінювання від приладу або виробу;

d) хімічні і фізичні форми радіонуклідів, що містяться в цьому приладі або виробі;

e) докладну інформацію про виготовлення і конструкцію приладу або виробу, зокрема, що відносяться до системи герметизації та захисту радіонукліда в звичайних, нормальних і аварійних умовах перевезення;

f) детальний опис системи управління діяльністю, включаючи процедури випробувань та перевірки якості, які повинні застосовуватись до радіоактивних джерел, компонентів і готової продукції, для забезпечення неперевищення максимальної активності радіоактивного матеріалу або максимальної потужності дози, зазначених для цього приладу або виробу, і виготовлення приладу або виробу у відповідності до специфікації конструкції;

g) максимальну кількість приладів або виробів, яку передбачається відправляти в розрахунку на один вантаж, а також щорічно;

h) оцінку доз відповідно до принципів, викладених в НРБУ-97, включаючи індивідуальні дози, які одержує персонал та особи з населення, і, у відповідних випадках, колективні дози, які одержують в звичайних, нормальних і аварійних умовах перевезення на основі репрезентативних сценаріїв перевезення вантажів.

Оцінка доз також може бути виконана відповідно до принципів і методологій, викладених в документі «Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards, IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 3, IAEA, Vienna. 2014»

18. Держатомрегулювання видає сертифікат про затвердження, в якому вказується, що затверджені альтернативні межі активності для вантажу приладів або виробів, на який поширюється повне звільнення, відповідають вимогам пункту 3(b) розділу IV цих Правил, і присвоює цій конструкції розпізнавальний знак.

19. Пакувальні комплекти, для яких не вимагається затвердження компетентним органом конструкції (звільнені пакувальні комплекти, пакувальні комплекти типу ІР-1, типу ІР-2, типу ІР-3 і типу А) відповідно до положень Правил МАГАТЕ видання 1985 року, 1985 року (зі змінами в 1990 році), 1996 року, 1996 року (переглянуте), 1996 року (зі змінами в 2003 році), 2005 року, 2009 року та 2012 року, повинні повністю відповідати цим Правилам, за винятком того, що:

a) пакувальні комплекти, що відповідають вимогам Правил МАГАТЕ видання 1985 року або 1985 року (зі змінами в 1990 році):

1) можуть і далі перевозитись за умови, що вони були підготовлені для перевезення до 31 грудня 2003 року та підпадають під вимоги пункту 22 цього розділу, якщо це застосовно; або

2) можуть і далі використовуватись, за умови виконання всіх наступних умов:

вони не призначені для розміщення гексафториду урану;

діють застосовні вимоги пункту 6 розділу III цих Правил;

застосовуються межі активності і класифікація, зазначені в розділах IV та VI цих Правил;

застосовуються вимоги і контроль при перевезенні відповідно до розділів VI і VІI цих Правил;

пакувальний комплект не був виготовлений або модифікований після 31 грудня 2003 року;

b) пакувальні комплекти, що відповідають вимогам видання 1996 року, 1996 року (переглянуті), 1996 року (зі змінами в 2003 році), 2005 року, 2009 року або 2012 року Правил МАГАТЕ:

1) можуть і далі перевозитись за умови, що вони були підготовлені до перевезення до 31 грудня 2025 року та, якщо це застосовно, на них розповсюджуються вимоги пункту 22 цього розділу; або

2) можуть і далі використовуватись, за умови виконання всіх наступних умов:

діють застосовні вимоги пункту 6 розділу III цих Правил;

застосовуються межі активності і класифікація, зазначені в розділах IV та VI цих Правил;

застосовуються вимоги і контроль при перевезенні відповідно до розділів VI і VІI цих Правил;

пакувальний комплект не був виготовлений або модифікований після 31 грудня 2025 року.

20. Пакувальні комплекти, затверджені відповідно до положень Правил МАГАТЕ видання 1985 року, 1985 року (зі змінами в 1990 році), 1996 року, 1996 року (переглянуте), 1996 року (зі змінами в 2003 році), 2005 року, 2009 року та 2012 року, повинні повністю відповідати цим Правилам, за винятком того, що:

a) пакувальні комплекти, які були виготовлені відповідно до конструкції упаковки, затвердженої компетентним органом згідно з положеннями Правил МАГАТЕ видання 1985 або 1985 року (зі змінами в 1990 році), можуть і далі використовуватись, за умови виконання всіх наступних умов:

1) конструкція пакувального комплекту підлягає багатосторонньому затвердженню;

2) застосовуються відповідні вимоги пункту 6 розділу III цих Правил;

3) застосовуються межі активності і класифікація, зазначені в розділах IV та VI цих Правил;

4) застосовуються вимоги і контроль при перевезенні відповідно до розділів VI і VІI цих Правил;

5) для пакувальних комплектів, що містять подільний матеріал і перевозяться повітряним транспортом, виконується вимога пункту 75 розділу V цих Правил;

b) пакувальні комплекти, які були виготовлені відповідно до конструкції упаковки, затвердженої компетентним органом згідно з положеннями Правил МАГАТЕ видання 1996 року, 1996 року (пере-глянуте), 1996 року (зі змінами в 2003 році), 2005 року, 2009 року та 2012 року, можуть і далі використовуватись, за умо