Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

НАКАЗ від 12.11.2020 № 1802 "Про затвердження Авіаційних правил України «Порядок та умови повітряних перевезень небезпечних вантажів»". 2020

Інформація актуальна на 12.02.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

визначення політики експлуатанта щодо перевезення небезпечних вантажів;

небезпечних вантажів, а саме: визначення, види небезпечних вантажів, класифікація, маркування, загальні виключення, знаки небезпеки;

інформування пасажирів, обов’язків персоналу експлуатанта (або його агентів) по відношенню до перевезення небезпечних вантажів;

процедур та інструкцій, які гарантують не прийняття до перевезення запасних частин та/або матеріалів, що належать експлуатанту, та відносяться до небезпечних вантажів, літаками експлуатанта та відповідної підготовки персоналу, який займається організацією таких перевезень (для експлуатантів, які не мають спеціального схвалення на перевезення небезпечних вантажів);

процедур та інструкцій, які передбачають проходження усім персоналом, відповідальним за прийняття та обробку будь-якого вантажу, підготовки з питання розпізнавання вантажів, що відносяться до категорії небезпечних вантажів (для експлуатантів, які не мають спеціального схвалення на перевезення небезпечних вантажів);

процедур та інструкцій, які виключають можливість приймання експлуатантом вантажних місць, що містять небезпечні вантажі та інформування про підозри наявності небезпечних виробів в вантажних місцях та про небезпечні

вантажі, що знаходяться в пошкоджених вантажних місцях (для експлуатантів, які не мають спеціального схвалення на перевезення небезпечних вантажів);

вимог щодо пакування, маркування, зберігання, приймання/відмови у перевезенні, завантаження та розміщення небезпечних вантажів на борту повітряного судна, у тому числі несумісних небезпечних вантажів, радіоактивних матеріалів, сухого льоду, намагнічених матеріалів, крісел-каталок, призначених для пасажирів тощо (для експлуатантів, які мають спеціальне схвалення на перевезення небезпечних вантажів);

умов перевезення та використання виробів, які містять іонно-літієві або іонно-металеві батареї, а також перевезення таких запасних батарей;

перевізної документації на небезпечні вантажі та її зберігання, інформації командиру повітряного судна щодо небезпечних вантажів, які перевозяться на борту повітряного судна та її доступність під час польоту (для експлуатантів, які мають спеціальне схвалення на перевезення небезпечних вантажів);

порядку дій в аварійних ситуаціях, інформації, яку надає командир повітряного судна у випадку аварійної ситуації у польоті, надання звітності про усі види подій та інцидентів під час перевезень небезпечних вантажів, процедур очищення повітряного судна у випадку забруднення небезпечними вантажами;

умов перевезення зброї на борту повітряного судна;

вимог щодо підготовки персоналу, програм підготовки, навчальних закладів та кваліфікації інструктора.

22.

Експлуатанти повинні мати окремого фахівця (-ів), призначеного наказом, який відповідає за виконання відповідних вимог щодо забезпечення перевезення небезпечних вантажів, розробку та підтримання в актуальному стані розділу «Небезпечні вантажі та зброя» Керівництва з експлуатації, процедур, зазначених в пункті 19 цього розділу, та контроль щодо підготовки персоналу з перевезення небезпечних вантажів повітряним транспортом.

VII.

Надання звітів про події та інциденти, які пов’язані з перевезенням небезпечних вантажів повітряним транспортом

1. У разі виникнення аварійної ситуації під час польоту, як тільки дозволять обставини, командир повітряного судна повинен повідомити відповідному органу обслуговування повітряного руху про небезпечні вантажі, які перевозяться на борту повітряного судна в якості вантажу, із зазначенням (у разі можливості) належного вантажного найменування, номеру за списком ООН, класу, категорії та групи сумісності для класу небезпеки 1 (вибухові речовини), додаткової небезпеки, кількість, розміщення небезпечних вантажів на борту повітряного судна або надати номер телефону, за яким можна отримати копію інформації, що призначена командиру повітряного судна, зазначену в пункті 19 розділу VI цих Авіаційних правил. В тих випадках, коли неможливо надати всю інформацію щодо небезпечних вантажів, необхідно надати ту інформацію, яка є найважливіша в обставинах перевезення або коротку інформацію про кількість, клас або категорію небезпечних вантажів в кожному вантажному відсіку.

2. Експлуатант надає звіт про подію/інцидент з небезпечними вантажами (згідно з додатком 2 до цих Авіаційних правил) до уповноваженого органу з питань цивільної авіації держави реєстрації експлуатанта та держави, в якій сталася подія або інцидент, в якому відображається інформація про:

всі події та серйозні інциденти з повітряним судном, на борту яких могли бути задіяні небезпечні вантажі, що перевозяться як вантажі;

всі випадки виявлення у вантажі або в пошті незадекларованих чи задекларованих з порушенням встановлених вимог небезпечних вантажів;

всі випадки виявлення небезпечних вантажів та повідомлення від інших організацій про виявлення ними небезпечних вантажів, які не дозволені до перевезення в зареєстрованому багажу пасажирів, при собі, в ручній поклажі або у членів екіпажу (тільки до уповноваженого органу з питань цивільної авіації держави, в якій мали місце ці випадки);

всі випадки порушення вимог до завантаження, роздільного розміщення і закріплення небезпечних вантажів;

всі випадки перевезення небезпечних вантажів без надання відповідної письмової інформації щодо небезпечних вантажів командиру повітряного судна.

Ця форма звіту також може використовуватися для звіту про випадок незадекларованих або задекларованих з порушенням встановлених вимог небезпечних вантажів, які були виявлені в партії вантажу, або в разі виявлення небезпечних вантажів в багажі, які заборонені до перевезення пасажирами на повітряних суднах.

3.

Суб’єкти авіаційної діяльності, які не є експлуатантами, але задіяні в повітряних перевезеннях небезпечних вантажів, у разі події або інциденту з небезпечними вантажами, або у випадку виявлення у вантажі або пошті незадекларованих або задекларованих з порушенням встановлених вимог небезпечних вантажів, надають звіт до уповноваженого органу з питань цивільної авіації, відповідно до пункту 2 цього розділу.

4. Звіт повинен бути відправлений до уповноваженого органу з питань цивільної авіації протягом 72 годин після події або інциденту за винятком випадків, коли цьому перешкоджають особливі обставини. До звіту додаються копії всіх відповідних документів на небезпечні вантажі. У випадку, якщо це не становить небезпеку, всі небезпечні вантажі, пакування, документи тощо, пов’язані з подією чи інцидентом, повинні бути збережені до моменту, поки не буде заповнений та відправлений первинний звіт.

VIII. Умови надання звільнення або схвалення

1. Уповноважений орган з питань цивільної авіації може надавати схвалення або звільнення від вимог Технічних інструкцій, у разі надзвичайних обставин, коли не можуть бути використані інші види транспорту та у разі протиріччя з громадськими інтересами.

2. Схвалення (згідно з додатком 3 до цих Авіаційних правил) надаються державами вильоту та реєстрації експлуатанта, якщо інше не зазначено у Технічних інструкціях.

3. Звільнення (згідно з додатком 4 (для українських експлуатантів) та додатком 5 (для іноземних експлуатантів) до цих Авіаційних правил) надаються державами вильоту, реєстрації експлуатанта, транзиту, прольоту та призначення.

4. Для отримання схвалення або звільнення експлуатант, вантажовідправник або відповідний агент надає до уповноваженого органу з питань цивільної авіації, складену в довільній формі заяву з відповідними підтверджуючими документами (у разі необхідності), в якій зазначається:

1) обґрунтування необхідності повітряного перевезення заявленого небезпечного вантажу;

2) обґрунтовані заявником підстави вважати (у разі подання заяви на отримання звільнення), що буде забезпечено такий рівень безпеки, який відповідає рівню, передбаченому Технічними інструкціями;

3) належне відвантажувальне найменування, класифікація вантажу та його

номер згідно з переліком ООН з усіма уточнюючими даними;

4) кількість та тип запропонованого пакувального комплекту для кожного виду вантажу;

5) кількість вантажу, що підлягає перевезенню;

6) необхідні особливі способи обробки, інформація щодо дій в аварійних ситуаціях та інші умови забезпечення безпеки польотів (у разі необхідності) відповідно до вимог Технічних інструкцій;

7) найменування та адреса вантажовідправника і вантажоотримувача;

8) аеропорт вильоту, транзиту і призначення, заплановані терміни перевезення, маршрут;

9) найменування експлуатанта, тип повітряних суден та їх бортові номери (основний та резервний), номери рейсів;

10) наявність звільнень країни реєстрації повітряного судна, країни вильоту, прильоту, транзиту та країн, через територію яких здійснюється прольот (за наявності), у разі подання заяви на отримання звільнення від іноземного експлуатанта;

11) дозвіл Державної інспекції ядерного регулювання України у разі ввезення, вивезення або транзиту через Україну радіоактивних матеріалів.

5. Розгляд заяви про отримання схвалення або звільнення та прийняття рішення про надання звільнення або схвалення здійснюється протягом 15 робочих днів з дати отримання уповноваженим органом з питань цивільної авіації заяви з відомостями, зазначеними у пункті 4 цього розділу.

6.

Питання про надання або відмову у наданні звільнення або схвалення розглядається комісією з розгляду питань щодо надання звільнення або схвалення (далі - Комісія), яка утворюється наказом уповноваженого органу з питань цивільної авіації із числа її співробітників. З числа членів Комісії призначається голова Комісії та секретар Комісії.

7. Основною формою роботи Комісії є закриті засідання, які проводяться членами Комісії з метою визначення можливості/неможливості та доцільності/недоцільності видачі звільнення або схвалення, якщо в них бере участь не менше двох третин її складу. У ході опрацювання заяви Комісія може запитати додаткову інформацію (специфікацію, інженерно-технічну документацію, звіти, що підтверджують виконання регламентуючих вимог) у зацікавлених сторін стосовно видачі звільнення або схвалення.

8. Протокол засідання Комісії підписується всіма присутніми на засіданні членами Комісії та затверджується керівником уповноваженого органу з питань цивільної авіації або його заступником. Рішення щодо надання звільнення або схвалення затверджується наказом уповноваженого органу з питань цивільної авіації.

9. При видачі звільнення або схвалення Комісія уповноваженого органу з питань цивільної авіації підтверджує підтримання еквівалентного рівня безпеки. Такий рівень підтримується у випадках, коли компенсуючі заходи забезпечують загальний рівень безпеки, рівнозначний рівню безпеки, передбаченому Технічними інструкціями. Оцінка еквівалентного/рівнозначного рівня безпеки враховує:

1) застосовані вимоги, від дії яких заявник отримує звільнення;

2) компенсуючі зміни, обмеження, застереження або обладнання;

3) яким чином ці зміни забезпечують рівень безпеки, передбачений при дотриманні положень Технічних інструкцій.

10. У разі, якщо у заяві на отримання звільнення або схвалення інформація не відповідає критеріям визначення можливості/доцільності оформлення таких звільнень або схвалень відповідно до вимог Технічних інструкцій, Комісія приймає рішення про відмову в наданні звільнення або схвалення, яке затверджується наказом уповноваженого органу з питань цивільної авіації, та письмово інформує заявника протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

11. Звільнення або схвалення може видаватися на здійснення одного перевезення або декількох, але на одну партію вантажу, при залученні одного або декількох експлуатантів. Строк дії звільнення або схвалення не повинен перевищувати 2 роки.

IХ. Забезпечення дотримання цих Авіаційних правил

1. Нагляд за дотриманням суб’єктами авіаційної діяльності вимог Технічних інструкцій здійснюється уповноваженим органом з питань цивільної авіації шляхом проведення планових та позапланових інспекційних перевірок.

2. Планові інспекційні перевірки експлуатантів здійснюються у відповідності до Технічних вимог та адміністративних процедур щодо льотної експлуатації в цивільній авіації.

3. Планові інспекційні перевірки агентів здійснюються один раз на два роки для тих, що не мають права оформлення небезпечних вантажів, та один раз на рік для тих, що мають право оформлення небезпечних вантажів, відповідно до графіка перевірок, затвердженого уповноваженим органом з питань цивільної авіації.

4. Планові інспекційні перевірки навчальних закладів, які здійснюють підготовку з курсу по перевезенню небезпечних вантажів, здійснюються відповідно до графіка перевірок, затвердженого уповноваженим органом з питань цивільної авіації.

5. Підставами для проведення позапланових інспекційних перевірок є:

подання суб’єктами авіаційної діяльності, що задіяні в процесі організації повітряних перевезень небезпечних вантажів, письмової заяви до уповноваженого органу з питань цивільної авіації про здійснення позапланової інспекційної перевірки за його бажанням;

звернення юридичних і фізичних осіб про порушення суб’єктом авіаційної діяльності, що задіяний в процесі організації повітряних перевезень небезпечних вантажів, вимог законодавства;

контроль за виконанням плану заходів щодо усунення невідповідностей (у разі необхідності).

6. Уповноважений орган з питань цивільної авіації повинен повідомити суб’єктам авіаційної діяльності, про проведення планових перевірок не пізніше ніж за десять днів до запланованої дати їх початку, а у випадку проведення позапланових перевірок - не пізніше ніж за три дні.

Заступник начальникауправління -начальник відділуорганізації та контролюавіаційних перевезеньуправління авіаційнихперевезень та міжнародногоспівробітництва

І. Шевчук

Додаток 1до Авіаційних правил України«Порядок та умови повітрянихперевезень небезпечних вантажів»(пункт 1 розділу III)

КЛАСИФІКАЦІЯ небезпечних вантажів

Клас 1. Вибухові речовини.

Категорія 1.1. Речовини та вироби, що характеризуються небезпекою вибуху маси.

Категорія 1.2. Речовини та вироби, що характеризуються небезпекою розкидання, але не здійснюють загрозу небезпеки вибуху маси.

Категорія 1.3. Речовини та вироби, що характеризуються небезпекою загорання, або незначною небезпекою вибуху, або незначною небезпекою розкидання, або тим та іншим, але не характеризуються небезпекою вибуху масою.

Категорія 1.4. Речовини та вироби, що не становлять значної небезпеки.

Категорія 1.5. Речовини дуже низької чутливості, що характеризуються небезпекою вибуху маси.

Категорія 1.6. Вироби надзвичайно низької чутливості, які не характеризуються небезпекою вибуху маси.

Клас 2. Гази.

Категорія 2.1. Легкозаймисті гази.

Категорія 2.2. Незаймисті нетоксичні гази.

Категорія 2.3. Токсичні гази.

Клас 3. Легкозаймисті рідини.

Клас 4. Легкозаймисті тверді речовини; речовини, що здатні до самозаймання; речовини, що виділяють легкозаймисті гази при стиканні з водою.

Категорія 4.1. Легкозаймисті тверді речовини, самореагуючі і подібні їм речовини та десенсибілізовані вибухові речовини.

Категорія 4.2. Речовини, що здатні до самозаймання.

Категорія 4.3. Речовини, що виділяють легкозаймисті гази при стиканні з водою.

Клас 5. Окислюючі речовини та органічні перекисі.

Категорія 5.1. Окислюючі речовини.

Категорія 5.2. Органічні перекисі.

Клас 6. Токсичні та інфекційні речовини.

Категорія 6.1. Токсичні речовини.

Категорія 6.2. Інфекційні речовини.

Клас 7. Радіоактивні матеріали.

Клас 8. Корозійні речовини.

Клас 9. Інші небезпечні речовини та вироби, включаючи ті, що є небезпечними  для навколишнього середовища.

Додаток 2до Авіаційних правил України«Порядок та умови повітрянихперевезень небезпечних вантажів»(пункт 2 розділу VII)

ЗВІТ про подію/інцидент з небезпечними вантажами

Додаток 3до Авіаційних правил України«Порядок та умови повітрянихперевезень небезпечних вантажів»(пункт 2 розділу VIII)

СХВАЛЕННЯ

Додаток 4до Авіаційних правил України«Порядок та умови повітрянихперевезень небезпечних вантажів»(пункт 3 розділу VIII)

ЗВІЛЬНЕННЯ

Додаток 5до Авіаційних правил України«Порядок та умови повітрянихперевезень небезпечних вантажів»(пункт 3 розділу VIII)

ЗВІЛЬНЕННЯ

|
Законодавчий акт: НАКАЗ від 12.11.2020 № 1802 "Про затвердження Авіаційних правил України «Порядок та умови повітряних перевезень небезпечних вантажів»". Державіаслужба України. 2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 12.11.2020 № 1802 "Про затвердження Авіаційних правил України «Порядок та умови повітряних перевезень небезпечних вантажів»". 2020

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -