Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Розділ B - УПРАВЛІННЯ (ATM/ANS.AR.B)

Інформація актуальна на 13.09.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ATM/ANS.AR.B.001 Система управління

(a) Уповноважений орган має встановити систему управління та підтримувати iї функціонування, яка включає як мінімум:

(1) політику та процедури для опису своєї організації, засобів та методів досягнення відповідності цим Авіаційним правилам та іншим нормативно-правовим актам, коли це необхідно для виконання завдань сертифікації, нагляду та примусових заходів відповідно до цих Авіаційних правил.

Процедури необхідно періодично оновлювати і використовувати уповноваженим органом як базові робочі документи для виконання всіх відповідних завдань уповноваженим органом;

(2) достатню кількість персоналу для виконання покладених завдань та функцій уповноваженого органу відповідно до цих Авіаційних правил. Такий персонал має бути відповідно кваліфікований для виконання покладених на нього завдань, а також мати необхідні знання, досвід, пройти початкову підготовку, перепідготовку, пройти стажування на робочому місці, для підтримання рівня своєї компетентності;

(3) відповідні засоби та офісні приміщення для виконання поставлених завдань;

(4) функцію моніторингу відповідності системи управління вимогам та адекватності встановлених процедур, у тому числі створення процесів внутрішнього аудиту та процесу управління ризиками з безпеки польотів. Моніторинг нормативної відповідності включає в себе систему зворотнього зв’язку для передання керівнику уповноваженого органу висновків аудиту з метою забезпечення за потреби вжиття заходів з усунення недоліків;

(5) особу або групу осіб, які безпосередньо є відповідальними перед керівником уповноваженого органу за функціонування моніторингу відповідності нормативно-правовим актам.

(b) Загальні обов’язки за виконання відповідних завдань кожного напрямку діяльності, у тому числі систему управління, покладаються на одну або декількох відповідних осіб.

(c) НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ.

(d) НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ.

ATM/ANS.AR.B.005 Залучення визнаних організацій

(a) Уповноважений орган, окрім видання наказів про видачу (внесення змін) до сертифіката або відмову у видачі сертифіката, може залучати відповідну визнану організацію здійснювати завдання із сертифікації провайдерів.

Залучаючи визнані організації здійснювати завдання, уповноважений орган має отримати докази, що:

(1) встановлена система проведення початкової та постійної оцінки, яка визначає, що визнана організація відповідає наступним вимогам:

(i) визнана організація, її керівник і персонал, який може здійснювати заходи сертифікації, не можуть бути задіяні напряму або опосередковано у діяльності провайдера, обслуговуванні систем або складових ATM/ANS, наданні ATM/ANS чи використанні систем або складових ATM/ANS.

Разом з тим, визнана організація може обмінюватись технічною інформацією із відповідними провайдерами (організаціями);

(ii) визнана організація і її персонал, який може здійснювати заходи сертифікації, мають виконувати свої обов’язки з максимально можливою професійною цілісністю та максимально можливою компетенцією і мають бути вільними від будь-якого тиску або будь-яких заохочень, у тому числі фінансового характеру, які можуть впливати на висновки або результати сертифікації, у тому числі від осіб або груп осіб, що залучені для виконання завдань сертифікації;

(iii) у визнаній організації має бути достатня кількість персоналу та володіти засобами, необхідними для належного виконання технічних та адміністративних завдань, що пов’язані із процесом сертифікації;

(iv) персонал, який відповідає за виконання завдань сертифікації, повинен мати:

(A) відповідну спеціальну підготовку;

(B) задовільні знання вимог сертифікаційних завдань, які вони проводять, та відповідний досвід у таких процесах;

(C) необхідну кваліфікацію для складання результатів, записів, звітів, метою яких є демонстрація, що завдання сертифікації проведені;

(v) має гарантуватись неупередженість персоналу, який виконує завдання сертифікації. Їх винагорода не має залежати від кількості виконаних завдань або їх результату;

(vi) НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ;

(vii) персонал визнаної організації не має розголошувати інформацію, яка йому стала відома внаслідок виконання завдань, передбаченими чинними нормативно-правовими актами.

Система та результати оцінок визнаної організації, що зазначені у цьому підпункті, мають бути задокументовані;

(2) укладено угоду між уповноваженим органом та визнаною організацією, у якій зазначається як мінімум:

(i) завдання, що мають виконуватись;

(ii) документи, звіти (акти) та записи, які мають надаватися;

(iii) умови, які мають бути забезпечені під час виконання таких завдань;

(iv) страхування відповідальності;

(v) захист інформації, отриманої під час проведення таких завдань.

(b) Уповноважений орган гарантує, що процес внутрішнього аудиту та процес управління ризиками з безпеки польотів, відповідно до підпункту (a) (4) параграфу ATM/ANS.AR.B.001 цього додатка, охоплює всі завдання, які виконують визнані організації.

ATM/ANS.AR.B.010 Внесення змін до системи управління

(a) Уповноважений орган має впровадити систему визначення змін, які впливають на його здатність виконувати свої завдання та функції відповідно до вимог цих Авіаційних правилах.

Така система має давати змогу у разі необхідності вживати заходів для забезпечення постійної відповідності та ефективності своєї системи управління відповідно до вимог цих Авіаційних правил.

(b) Уповноважений орган поновлює свою систему управління таким чином, щоб усі зміни, що вносяться до цих Авіаційних правил, своєчасно відображалися в цій системі, забезпечуючи ефективну реалізацію цих Авіаційних правил.

(c) НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ.

ATM/ANS.AR.B.015 Ведення документації

(a) Уповноважений орган має забезпечити систему обліку збереження, доступності та надійного відстеження:

(1) політики та процедур у системі управління;

(2) навчання, кваліфікації та визначення повноважень його персоналу відповідно до підпункту (a) (2) параграфу ATM/ANS.AR.B.001 цього додатка;

(3) залучення визнаних організацій здійснювати завдання, які охоплюють напрямки відповідно до параграфу ATM/ANS.AR.B.005 цього додатка, а також детальну інформацію про здійснені завдання;

(4) процесу сертифікації;

(5) НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ;

(6) НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ;

(7) оцінки AltMOC, що пропонуються провайдерами, оцінки AMC та AltMOC, що застосовуються уповноваженим органом;

(8) перевірок відповідності провайдерів вимогам цих Авіаційних правил, що застосовуються до них, після видачі сертифіката, включаючи звітний матеріал про всі аудити, інспектування, що охоплюють недоліки, заходи з усунення недоліків та строки усунення недоліків, спостереження, а також інші записи, пов’язані з безпекою польотів;

(9) вжитих примусових заходів;

(10) інформації про безпеку польотів, директиви з безпеки польотів та подальших заходів щодо їх виконання;

(11) НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ;

(b) Уповноважений орган має вести облік усіх виданих сертифікатів.

(c) Матеріали, пов’язані із сертифікацією провайдера, зберігаються не менше ніж 5 років після того, як сертифікат був анульований або зданий.

<< | >>
Законодавчий акт: НАКАЗ від 30.04.2021 № 700 "Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до провайдерів аеронавігаційного обслуговування, провайдерів послуг дизайну процедур польотів, провайдерів аеронавігаційних даних та до системи сертифікації та нагляду за ними» та Змін до Авіаційних правил України «Порядок сповіщення про події в галузі цивільної авіації, розгляду отриманої інформації, її аналізу та вжиття відповідних заходів»". Державіаслужба України. 2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ B - УПРАВЛІННЯ (ATM/ANS.AR.B)

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -