Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Розділ B - УПРАВЛІННЯ (ATM/ANS.OR.B)

Інформація актуальна на 13.09.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ATM/ANS.OR.B.001 Технічна та операційна компетентність і можливості

Провайдер надає послуги на безпечній, ефективній, безперервній та стабільній основі. Провайдер надає послуги, які задовільняють потреби користувачів у визначеному повітряному просторі.

Провайдер підтримує належну технічну і операційну спроможність та кадрові ресурси.

ATM/ANS.OR.B.005 Система управління

(a) Провайдер впроваджує та підтримує функціонування системи управління, в яку можуть бути інтегровані у якості її складових такі системи, як система управління безпекою польотів, якістю, безпекою, довкіллям. Система управління включає:

(1) чітко зазначені межі обов’язків та завдань в рамках організації, включаючи прямі завдання відповідального керівника;

(2) опис загальних принципів та підходів провайдера відносно безпеки польотів, якості, авіаційної безпеки, тощо при наданні послуг/функцій, які разом складають політику провайдера, підписану відповідальним керівником;

(3) методи верифікації показників діяльності провайдера, враховуючи показники продуктивності та цільові показники системи управління;

(4) процес визначення змін в організації провайдера та умов її діяльності, що можуть вплинути на встановлені процеси, процедури та послуги, а також, при необхідності, внесення змін у систему управління та/або функціональну систему для їх врахування;

(5) процес аналізу системи управління, визначення причин та наслідків незадовільних показників у системі управління, а також заходи з усунення причин незадовільних показників у системі управління;

(6) процес направлений на забезпечення підготовки та компетентності персоналу провайдера з метою забезпечення безпечного, ефективного, безперервного та стабільного виконання персоналом своїх посадових обов’язків (службових обов’язків). З цією метою провайдер впроваджує та підтримує функціонування політики відбору, підготовки та підтримання компетенції персоналу провайдера;

(7) встановлені методи і засоби забезпечення обізнаності персоналу провайдера у системі управління, що дозволяє інформувати персонал провайдера про важливу інформацію стосовно зміни процесів та процедур і опису причин їх впровадження.

(b) Провайдер здійснює документування всіх основних процесів, включаючи процес доведення обов’язків до персоналу і порядок внесення змін до цього процесу.

(c) Провайдер впроваджує механізми перевірки відповідності своєї організації і процедур встановленим вимогам та коректності процедур.

Перевірка відповідності включає систему зворотнього зв’язку для доведення результатів перевірки до відповідального керівника з метою забезпечення ефективного впровадження заходів з усунення недоліків.

(d) Провайдер здійснює моніторинг показників ефективності (діяльності) функціональної системи та в разі виявлення зниження її показників, встановлює їх причини та усуває або зменшує вплив можливих негативних наслідків.

(e) Система управління має відповідати структурі провайдера та обсягу його діяльності, в тому числі враховувати небезпеки та ризики, пов’язані з типами (обсягами) послуг/функцій, які ним надаються.

(f) У межах своєї системи управління провайдер має налагодити взаємодію на офіційному рівні з відповідними провайдерами та зацікавленими суб’єктами авіаційної діяльності з метою:

(1) ідентифікації та оцінки загроз безпеки польотів, пов’язаних з його діяльністю, а також управління та зменшення ризиків;

(2) надання провайдером послуг/функцій згідно з вимогами цих Авіаційних правил.

(g) Якщо провайдер є експлуатантом аеродрому (має дійсний сертифікат експлуатанта аеродрому), тоді система управління експлуатанта аеродрому має також враховувати діяльність експлуатанта аеродрому як провайдера;

(h) Система управління провайдера має враховувати межі завдань, порядок взаємодії, права та обов’язки стосовно забезпечення безпеки польотів та авіаційної безпеки, що визначені угодою між провайдером та експлуатантом аеродрому.

ATM/ANS.OR.B.010 Процедури управління змінами

(a) Провайдер застосовує процедури для управління, оцінки змін у функціональних системах та, у разі необхідності, зменшення негативного впливу змін на функціональні системи згідно з параграфами ATM/ANS.OR.A.045, ATM/ANS.OR.C.005 цього додатка та параграфами ATS.OR.205, ATS.OR.210 додатка 4 до цих Авіаційних правил.

(b) Процедури, зазначені в пункті (а) цього параграфу або суттєві зміни до цих процедур:

(1) подаються провайдером для погодження уповноваженим органом;

(2) не застосовуються до їх погодження уповноваженим органом.

(c) Якщо погоджені процедури, зазначені в пункті (b) цього параграфу, не були застосовані для відповідної зміни, провайдер:

(1) подає запит уповноваженому органу на відхилення від погоджених процедур;

(2) надає інформацію до уповноваженого органу про відхилення та обґрунтування відхилення;

(3) не застосовує відхилення до його погодження уповноваженим органом.

ATS/ANS.OR.B.015 Договірна діяльність

(a) Договірна діяльність включає всі види діяльності провайдера відповідно до умов сертифіката, які виконуються іншими сертифікованими організаціями, або іншими несертифікованими організаціями, що працюють під наглядом провайдера.

Провайдер має гарантувати, що під час укладання договорів або передачі будь-якої частини його діяльності іншим організаціям, договірна діяльність або придбана частина діяльності, система або її складова, відповідає встановленим вимогам.

(b) Якщо провайдер укладає договір з організацією, не сертифікованою відповідно до цих Авіаційних правил, для забезпечення сертифікованих послуг, провайдер має гарантувати, що зазначена організація відповідає вимогам, визначеним провайдером.

ATM/ANS.OR.B.020 Вимоги до призначення персоналу

(a) Провайдер повинен мати відповідального керівника, який має повноваження гарантувати, що вся діяльність може бути профінансованою та виконаною у відповідності із встановленими вимогами. Відповідальний керівник має відповідати за створення та підтримання ефективної системи управління.

(b) Провайдер визначає повноваження та обов’язки призначених посадових осіб, зокрема керівного персоналу, на якого покладені обов’язки за впровадження безпеки польотів, системи якості, авіаційної безпеки, системи фінансування та функцій пов’язаних з людськими ресурсами.

ATM/ANS.OR.B.025 Вимоги до засобів

Провайдер забезпечує наявність належних та відповідних засобів для здійснення всіх завдань та виконання всіх видів діяльності відповідно до встановлених вимог.

ATM/ANS.OR.B.030 Зберігання інформації

(a) Провайдер впроваджує систему ведення обліку для зберігання інформації пов’язаної із системою управління, що включає, як мінімум, елементи, зазначені у параграфі ATM/ANS.OR.B.005 цього додатка.

(b) Формат та період зберігання інформації, зазначеної у пункті (а) цього параграфу, зазначається в процедурах системи управління провайдера.

(c) Інформація зберігається таким чином, щоб забезпечити її захист від пошкодження, несанкціонованого редагування, вилучення та копіювання.

ATM/ANS.OR.B.035 Операційні керівництва

(a) Провайдер надає персоналу операційні керівництва для використання та постійно підтримує їх актуальність.

(b) Провайдер гарантує, що:

(1) операційні керівництва включають інструкції, процедури/процеси та інформацію, необхідну операційному персоналу для виконання своїх посадових обов’язків (службових обов’язків);

(2) відповідні частини операційних керівництв доступні для визначеного персоналу;

(3) операційний персонал отримує інформацію про внесення змін до операційних керівництв стосовно своїх посадових обов’язків (службових обов’язків) у спосіб, що дозволяє операційному персоналу застосовувати ці зміни з дати набрання чинності.

<< | >>
Законодавчий акт: НАКАЗ від 30.04.2021 № 700 "Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до провайдерів аеронавігаційного обслуговування, провайдерів послуг дизайну процедур польотів, провайдерів аеронавігаційних даних та до системи сертифікації та нагляду за ними» та Змін до Авіаційних правил України «Порядок сповіщення про події в галузі цивільної авіації, розгляду отриманої інформації, її аналізу та вжиття відповідних заходів»". Державіаслужба України. 2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ B - УПРАВЛІННЯ (ATM/ANS.OR.B)

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -