<<
>>

РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Інформація актуальна на 22.09.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

ORA.GEN.105 Уповноважений орган

(a) У цьому додатку уповноваженим органом, що здійснює нагляд за:

(1) організаціями, на які поширюється обов’язок сертифікації, є:

(i) для організацій, що мають основне місце своєї діяльності в Україні та зареєстровані в установленому порядку як юридична особа або підрозділ юрдичної особи, - уповноважений орган, призначений державою;

(ii) НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ

(2) FSTD, є:

(i) уповноважений орган, призначений державою, - для FSTD:

- які розташовуються за межами території України, або;

- які розташовуються в межах території України та експлуатуються організаціями, які мають місце своєї основної діяльності в іншій країні;

(ii) для FSTD, які розташовуються в межах території України та експлуатуються організаціями, які мають своє основне місце діяльності в Україні, - уповноважений орган, призначений державою, у якій організація, яка його експлуатує, має основне місце своєї діяльності, або ж держава, якщо цього вимагає інша держава, якої це стосується.

(b) У разі якщо FSTD, який розміщується за межами території України, експлуатується організацією, сертифікованою в Україні, уповноважений орган проводить атестацію такого FSTD у взаємодії з уповноваженим органом, який видав сертифікат організації, яка експлуатує такий FSTD.

ORA.GEN.115 Заява про отримання сертифіката - організації

(a) Заява про отримання сертифіката організації або про внесення змін до сертифіката подається за формою та в спосіб, установлені уповноваженим органом з урахуванням вимог цих Авіаційних правил.

(b) Кандидати на отримання сертифіката зобов’язані надати уповноваженому органу документи, у яких визначається спосіб, у який вони будуть забезпечувати дотримання вимог, установлених цими Авіаційними правилами.

Така документація повинна включати в себе процедуру внесення та контролю змін, що не вимагають попереднього затвердження, а також повідомлення уповноваженого органу про такі зміни.

ORA.GEN.120 Засоби забезпечення нормативної відповідності

(a) Для забезпечення нормативної відповідності вимогам цих Авіаційних правил організація може скористатися засобами забезпечення такої відповідності, що є альтернативними засобами, визначеними уповноваженим органом.

(b) У разі якщо організація має намір використати альтернативні засоби забезпечення нормативної відповідності, вона зобов’язана до запровадження таких засобів надати уповноваженому органу повний опис таких засобів забезпечення нормативної відповідності.

Такий опис має відображати зміни, що вносяться до відповідних інструкцій або процедур, а також аналіз, висновки якого доводять відповідність положенням цих Авіаційних правил. Організація має право запроваджувати такі альтернативні засоби забезпечення нормативної відповідності за умови попереднього їх погодження з уповноваженим органом, а також після отримання повідомлення відповідно до ARA.GEN.120 (d).

ORA.GEN.125 Умови дії дозволів та переважних прав організації

Сертифікована організація зобов’язана дотримуватись обсягу робіт та прав, установлених в умовах сертифікації, що додаються до сертифіката організації.

ORA.GEN.130 Зміни в організації

(a) Будь-які зміни, що позначаються на:

(1) сфері дії сертифіката та умовах сертифікації організації; або

(2) будь-яких елементах системи управління організації, як цього вимагає ORA.GEN.200 підпункти (1) та (2) пункту (а), потребують попереднього затвердження уповноваженим органом.

(b) Для запровадження будь-яких змін, які потребують попереднього затвердження відповідно до вимог цих Авіаційних правил, організація зобов’язана звернутися з відповідним клопотанням та отримати затвердження від уповноваженого органу. Заява з клопотанням подається до запровадження будь-яких змін, для того щоб уповноважений орган мав змогу визначити, чи не буде порушена нормативна відповідність вимогам цих Авіаційних правил та їх імплементаційних положень, а також внести в разі потреби, до сертифіката організації та до відповідних умов її сертифікації, що додаються до нього, необхідні поправки. Організація зобов’язана надавати уповноваженому органу всю відповідну документацію. Запровадження змін допускається виключно після отримання офіційного затвердження від уповноваженого органу у відповідності до ARA.GEN.330. Організація зобов’язана здійснювати підготовку на умовах, визначених під час внесення таких змін.

(c) Усі зміни, що не потребують попереднього затвердження, повинні вноситися та доводитися до відома уповноваженого органу, як це визначено в процедурі, затвердженій уповноваженим органом відповідно до ARA.GEN.310 (с).

ORA.GEN.135 Чинність сертифіката

(a) Сертифікат організації зберігає свою чинність за таких умов:

(1) організація постійно забезпечує виконання вимог цих Авіаційних правил з урахуванням положень стосовно роботи з висновками, як це визначено в ORA.GEN.150;

(2) уповноважений орган має доступ до організації, як це вимагається ORA.GEN.140, з метою перевірки постійного забезпечення відповідності вимогам цих Авіаційних правил; а також

(3) сертифікат організації не повертався та не відкликався.

(b) Після відкликання сертифіката або відмови від нього сертифікат має бути негайно повернено до уповноваженого органу.

ORA.GEN.140 Доступ

Для перевірки відповідності вимогам цих Авіаційних правил, організація зобов’язана надавати доступ до всіх приміщень, ПС, документів, записів, даних, процедур та до будь-яких інших матеріалів діяльності у зв’язку з її сертифікацією, незалежно від наявності або відсутності контрактних умов, усім особам, які отримали відповідні повноваження від:

(a) уповноваженого органу, визначеного в ORA.GEN.105; або

(b) органу, який діє в межах ARA.GEN.300(d), ARA.GEN.300 (е) або ARO.RAMP.

ORA.GEN.150 Висновки

Після одержання повідомлення про висновки (Акта перевірки), організація зобов’язана:

(a) установити першопричину виявлених порушень;

(b) розробити план заходів з усунення виявлених порушень; а також

(c) продемонструвати реалізацію таких заходів уповноваженому органу протягом установленого строку, як це визначено в АRA.GEN.350 (d).

ORA.GEN.155 Негайне реагування на проблеми безпеки

Організація зобов’язана виконувати:

(a) усі пов’язані з безпекою заходи, які вимагає уповноважений орган відповідно до ARA.GEN.135(с); а також

(b) усю обов’язкову до виконання інформацію з питань безпеки, надану уповноваженим органом, включаючи директиви щодо льотної придатності.

ORA.GEN.160 Повідомлення про інциденти

(a) Організація зобов’язана повідомляти уповноважений орган, а також всі інші організації, визначені державою експлуатанта як такі, що потребують таких відомостей, про всі аварійні випадки, позаштатні ситуації та інциденти відповідно до чинного законодавства України.

(b) Без будь-якого звуження вимог пункту (а), організація зобов’язана повідомляти уповноважений орган та організацію, відповідальну за виробництво ПС, про всі інциденти, відмови, технічні дефекти, виходи за межі технічних обмежень, випадки, які вказують на неточність, неповноту або двозначність відомостей, що подаються згідно з вимогами Part-21, або про інші нештатні ситуації, які створювали або могли створити загрозу безпеці експлуатації ПС і не закінчилися аварією або серйозним інцидентом.

(c) Повідомлення, про які йдеться у пунктах (а) та (b), повинні надаватися за форматом та в спосіб, визначені уповноваженим органом, та містити всю інформацію про те, що сталося, відому організації.

(d) Повідомлення мають надаватися невідкладно, але не пізніше ніж протягом 72 годин з моменту, коли організація виявила події, яких стосується повідомлення, за винятком випадків, коли це неможливо через виняткові обставини.

(e) У разі виникнення такої потреби організація зобов’язана надавати звіт про подальші заходи для надання відомостей про заплановані нею дії для запобігання аналогічним випадкам у майбутньому після визначення таких дій.

Такий звіт має надаватися у формі та в спосіб, які визначені уповноваженим органом.

<< | >>
Законодавчий акт: НАКАЗ від 20.07.2017 № 565 "Про затвердження Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації""Набрання чинності відбудеться 01.01.2018. Державіаслужба України. 2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -