Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Розділ A - ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ (ATM/ANS.OR.A)

Інформація актуальна на 13.09.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ATM/ANS.OR.A.001 Сфера застосування

Відповідно до розділу VI цих Авіаційних правил цей Додаток встановлює вимоги до провайдерів.

ATM/ANS.OR.A.005 Заявка на отримання сертифіката (внесення змін до сертифіката) провайдера ATM/ANS

(a) Заявка на отримання сертифіката (внесення змін до сертифіката) провайдера ATM/ANS здійснюється за формою, наведеною у доповненні 1 до цього додатка.

(b) Відповідно до розділу VI цих Авіаційних правил для отримання сертифіката провайдер має відповідати:

(1) вимогам додатка 14 до цих Авіаційних правил;

(2) вимогам цього додатка;

(3) вимогам додатків 4-13 до цих Авіаційних правил, якщо вимоги застосовуються до ATM/ANS, які провайдер надає або планує надавати.

ATM/ANS.OR.A.010 Заявка на отримання сертифіката (внесення змін до сертифіката) провайдера ATM/ANS за спрощеними процедурами

(a) Незважаючи на вимоги, зазначені в пункті (b) цього параграфу, провайдер ATS може подати заявку на отримання сертифіката за спрощеними процедурами, коли провайдер надає чи планує надавати ATS лише по відношенню до однієї або декількох наступних категорій:

(1) авіаційні роботи;

(2) авіації загального призначення;

(3) комерційного авіаційного транспорту з максимально-допустимою злітною масою повітряного судна менш ніж 10 тонн або менш ніж 20 пасажирських місць;

(4) менш ніж 10 000 операцій на рік з повітряними суднами комерційного авіаційного транспорту незалежно від їх максимально-допустимої злітної маси та кількості пасажирських місць.

Операції на рік визначаються, як середнє річне значення усіх зльотів і посадок за попередні 3 роки.

(b) провайдери можуть також подати заявку на отримання сертифіката за спрощеними процедурами:

(1) провайдери CNS, MET, AIS з валовим річним оборотом у розмірі 1 000 000 євро або менше в частині, що стосується надання послуг;

(2) провайдери ATS, що надають AFIS одночасно функціонуючи не більше ніж на одному робочому місці на будь-якому аеродромі.

(c) Провайдер, який подає заявку на отримання сертифіката за спрощеними процедурами, відповідно до пункту (а) цього параграфу або підпункту (b) (1) цього параграфу, має відповідати, як мінімум, вимогам, викладеним у:

(1) параграфі ATM/ANS.OR.A.005;

(2) параграфі ATM/ANS.OR.A.010;

(3) параграфі ATM/ANS.OR.A.020;

(4) параграфі ATM/ANS.OR.A.025;

(5) параграфі ATM/ANS.OR.A.035;

(6) параграфі ATM/ANS.OR.A.050;

(7) параграфі ATM/ANS.OR.A.055;

(8) параграфі ATM/ANS.OR.A.060;

(9) параграфі ATM/ANS.OR.A.065;

(10) параграфі ATM/ANS.OR.A.070;

(11) параграфі ATM/ANS.OR.A.075;

(12) параграфі ATM/ANS.OR.B.001;

(13) параграфі ATM/ANS.OR.B.005;

(14) параграфі ATM/ANS.OR.B.020;

(15) параграфі ATM/ANS.OR.B.025;

(16) параграфі ATM/ANS.OR.B.030;

(17) параграфі ATM/ANS.OR.B.035;

(18) параграфі ATM/ANS.OR.D.010;

(19) параграфі ATM/ANS.OR.D.020;

(20) Додатках 4, 5, 6 та 8 до цих Авіаційних правил відповідно до розділу VI цих Авіаційних правил.

(d) Провайдер, який подає заявку на отримання сертифіката за спрощеними процедурами відповідно до підпункту (b) (2) цього параграфу, має відповідати, як мінімум, вимогам, викладеним у підпунктах (с) (1)-(19) цього параграфу та вимогам, викладеним у додатку 4 до цих Авіаційних правил.

(e) Заявка на отримання сертифіката (внесення змін до сертифіката) провайдера ATM/ANS за спрощеними процедурами здійснюється за формою, наведеною у доповненні 2 до цього додатка.

ATM/ANS.OR.A.015 НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ

ATM/ANS.OR.A.020 Методи визначення відповідності

(a) Провайдер може застосовувати альтернативні методи визначення відповідності (AltMOC), які прийняті уповноваженим органом, для встановлення відповідності Авіаційним правилам та іншим нормативно-правовим актам.

AltMOC розробляються до прийнятних методів визначення відповідності (AMC).

(b) Якщо провайдер бажає застосовувати AltMOC, він має надати уповноваженому органу повний опис AltMOC до їх впровадження. Повний опис AltMOC має включати усі керівництва та/або процедури, а також їх оцінку для підтвердження того, що вимоги цих Авіаційних правил будуть виконуватися.

Провайдер може застосовувати AltMOC після отримання відповідно до пункту (d) параграфу ATM/ANS.AR.A.015 додатка 2 до цих Авіаційних правил від уповноваженого органу повідомлення із зазначенням, що AltMOC прийняті та можуть застосовуватись.

ATM/ANS.OR.A.025 Дійсність сертифіката

(a) Сертифікат провайдера вважається дійсним, якщо:

(1) провайдер дотримується вимог, визначених у цих Авіаційних правилах, включаючи вимоги, що стосуються сприяння та співпраці з уповноваженим органом відповідно до параграфу ATM/ANS.OR.A.050 цього додатка, та усуває недоліки відповідно до параграфу ATM/ANS.OR.A.055 цього додатка;

(2) сертифікат не був зданий, частково обмежений, призупинений, чи анульований.

(b) Сертифікат негайно здається уповноваженому органу після його анулювання або відмови провайдера надавати послуги.

ATS/ANS.OR.A.030 НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ

ATM/ANS.OR.A.035 Підтвердження відповідності

На вимогу уповноваженого органу провайдер надає всі докази для підтвердження своєї відповідності вимогам цих Авіаційних правил та інших нормативно-правових актів.

ATM/ANS.OR.A.040 Зміни. Загальні вимоги

(a) Повідомлення та управління:

(1) зміни у функціональній системі або зміни, які впливають на функціональну систему, здійснюються відповідно до параграфу ATM/ANS.OR.A.045 цього додатка;

(2) зміни в наданні послуг, системі управління та/або системі управління безпекою польотів провайдера, які не впливають на функціональну систему, проводиться відповідно до пункту (b) цього параграфу.

(b) Будь-яка зміна, зазначена в підпункті (а) (2) цього параграфу, вимагає попереднього погодження до її впровадження, окрім випадків, коли повідомлення та управління зміною здійснюється за процедурою, яка згідно з пунктом (c) параграфу ATM/ANS.AR.C.025 додатка 2 до цих Авіаційних правил, погоджується уповноваженим органом.

ATM/ANS.OR.A.045 Зміни у функціональній системі

(a) Провайдер, який планує впровадити зміну у функціональній системі, має:

(1) повідомити про зміну уповноважений орган;

(2) надати за запитом уповноваженого органу будь-яку додаткову інформацію, необхідну для прийняття уповноваженим органом рішення про оцінку аргументів;

(3) поінформувати інших провайдерів і, де доцільно, зацікавлених суб’єктів авіаційної діяльності, яких стосується впровадження зміни.

(b) Про суттєві зміни до інформації, наданої відповідно до підпунктів (а) (1) та (2) цього параграфу, провайдер інформує уповноважений орган, а також про суттєві зміни до інформації, наданої відповідно до підпункту (а) (3) цього параграфу, провайдер інформує інших провайдерів та зацікавлених суб’єктів авіаційної діяльності.

(c) Провайдеру дозволяється впроваджувати лише ті частини зміни, які пройшли необхідні процедури згідно параграфу ATM/ANS.OR.B.010.

(d) Якщо уповноважений орган оцінює зміну відповідно до параграфу ATM/ANS.AR.C.035 додатка 2 до цих Авіаційних правил, провайдер може впроваджувати в операційне застосування ті частини зміни, щодо яких уповноважений орган погодив аргументи.

(e) Коли зміна відповідно до підпункту (а) (3) цього параграфу стосується інших провайдерів послуг та/або зацікавлених суб’єктів авіаційної діяльності, провайдер разом з іншими провайдерами визначають:

(1) заходи координації між собою та, де це можливо, із зацікавленими суб’єктами авіаційної діяльності;

(2) припущення та впроваджують заходи із зменшення ризиків, які стосуються більш ніж одного провайдера або зацікавленого суб’єкта авіаційної діяльності.

(f) Провайдери, які відповідно до підпункту (е) (2) цього параграфу, приймають рішення впроваджувати зміну і впроваджують заходи зниження ризиків, має використовувати аргументи для прийняття змін і впровадження заходів зниження ризиків, які є узгоджені між провайдерами, на яких впливає зміна у функціональній системі, та де це необхідно, із зацікавленими суб’єктами авіаційної діяльності.

ATM/ANS.OR.A.050 Сприяння та співробітництво

Провайдер сприяє у проведенні інспектувань, аудитів, оцінок, експертиз, досліджень уповноваженим органом або визнаною організацією, а також, за необхідності, співпрацює з уповноваженим органом для забезпечення результативного та ефективного здійснення повноважень уповноваженим органом або визнаною організацією.

ATM/ANS.OR.A.055 Недоліки та заходи з усунення недоліків

Після отримання від уповноваженого органу інформації про виявлені недоліки, провайдер має:

(a) визначити основну причину невідповідності;

(b) у строк, встановлений уповноваженим органом, розробити та погодити з уповноваженим органом план усунення недоліків;

(c) представити уповноваженому органу докази виконання запланованих заходів з усунення недоліків у строки, визначені планом усунення недоліків з урахуванням пункту (e) параграфу ATM/ANS.AR.C.050 додатка 2 до цих Авіаційних правил.

ATM/ANS.OR.A.060 Миттєве реагування на проблему з безпеки польотів

Провайдер виконує усі заходи з безпеки польотів, у тому числі директиви з безпеки польотів, видані уповноваженим органом відповідно до пункту (c) параграфу ATM/ANS.AR.A.025 додатка 2 до цих Авіаційних правил.

ATM/ANS.OR.A.065 Сповіщення про події з безпеки польотів

(a) Провайдер надає сповіщення відповідно до наказу від 27 грудня 2019 року № 1817.

(b) Крім вимог пункту (a) цього параграфу провайдер інформує уповноважений орган та організації, які є відповідальні за розробку систем та їх складових, про будь-які несправності, технічні недоліки, погіршення технічних параметрів, події або інші нестандартні обставини, які загрожують або можуть загрожувати безпеці польотів, але не призвели до інциденту чи серйозного інциденту.

(c) Провайдер інформує уповноважений орган про події з безпеки польотів, зазначені у пункті (a) цього параграфу, та надає всю необхідну інформацію про події з безпеки польотів, що стали відомі провайдеру.

(d) Провайдер повідомляє уповноважений орган про вжиті заходи для попередження подібних подій у майбутньому.

ATM/ANS.OR.A.067 Розслідування з безпеки польотів

(a) Процес розслідування у сфері безпеки польотів є невід’ємною складовою системи управління безпекою польотів провайдера, який направлений на сприяння процесам ідентифікації небезпек та оцінки ризиків.

(b) Розслідуванням у сфері безпеки польотів підлягають не усі події, пов’язані із послугами, які надаються провайдером, виходячи із їх фактичного чи можливого впливу на безпеку польотів. Порядок прийняття провайдером рішення про розслідування у сфері безпеки польотів, його предмет, глибина, строки та форма проведення визначається задокументованою процедурою системи управління безпекою польотів провайдера.

(c) Для проведення розслідувань у сфері безпеки польотів провайдер може застосовувати відповідні технічні засоби, апаратне та програмне забезпечення, а також інше обладнання, яке відповідає цілям та методам розслідування.

(d) Розслідування проводить персонал провайдера, підготовка якого має відповідати підпункту (а) (6) параграфу ATM/ANS.OR.B.005 цього додатку.

ATM/ANS.OR.A.070 Плани заходів на випадок непередбачуваних обставин

Провайдер має розробити та впровадити плани заходів на випадок обставин, що обмежують або унеможливлюють надання послуг та/або виконання функцій (плани дій на випадок непередбачуваних обставин), які враховують усі типи послуг/функцій що надаються провайдером.

План визначає заходи, спрямовані на реагування на ситуації, що призводять до значного погіршення або припинення надання послуг/функцій провайдером.

ATM/ANS.OR.A.075 Відкрите та прозоре надання послуг

(a) Провайдер надає послуги відкрито та прозоро. Провайдер оприлюднює умови доступу до послуг (зміни у доступі до послуг) та впроваджує процес консультацій з користувачами на регулярній основі або, за необхідності, індивідуально або колективно при змінах у наданні послуг.

(b) Провайдер не має вести дискримінаційну політику за ознаками національності або іншими ознаками стосовно відповідних користувачів чи суб’єктів, які мають відношення до послуг/функції провайдера.

<< | >>
Законодавчий акт: НАКАЗ від 30.04.2021 № 700 "Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до провайдерів аеронавігаційного обслуговування, провайдерів послуг дизайну процедур польотів, провайдерів аеронавігаційних даних та до системи сертифікації та нагляду за ними» та Змін до Авіаційних правил України «Порядок сповіщення про події в галузі цивільної авіації, розгляду отриманої інформації, її аналізу та вжиття відповідних заходів»". Державіаслужба України. 2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ A - ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ (ATM/ANS.OR.A)

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -