<<
>>

НАКАЗ від 19.06.2017 № 342 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України". Держспецзв’язок. 2017

Документ актуальний на 14.07.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.06.2017  № 342

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 липня 2017 р.

за № 819/30687

Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної

служби спеціального зв'язку та захисту інформації

№ 133 від 05.03.2019}

Відповідно до пункту 10 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 411, абзацу четвертого пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1073-р “Про затвердження плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року”, з метою дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю, виявлення та усунення перепон і бар’єрів, що заважають зазначеній категорії осіб у задоволенні їх повсякденних потреб, відповідно до вимог Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, її територіальних органів, Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, підрозділів урядового фельд’єгерського зв’язку, територіальних підрозділів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, закладів, установ і організацій Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечувати й заохочувати повну реалізацію всіх прав людини й основоположних свобод осіб з інвалідністю без будь-якої дискримінації за ознакою інвалідності.

3.

Директору Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Голова Служби

генерал-майор

Держспецзв’язку

Л.О. Євдоченко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Голова Всеукраїнскьої організації інвалідів

"Союз організацій інвалідів України"

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

об'єднань профспілок

Голова Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Голова Первинної профспілкової організації

Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку

та захисту інформації України

А. Рева

В.В. Назаренко

О.О. Шубін

Д. Олійник

В.В. Казнадій


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Адміністрації

Державної служби спеціального

зв’язку та захисту інформації

України

09.06.2017  № 342

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 липня 2017 р.

за № 819/30687

МЕТОДИКА

оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

І. Загальні положення

1. Цю Методику розроблено з метою захисту й забезпечення повного й рівного здійснення прав й основоположних свобод осіб з інвалідністю.

2. Оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Держспецзв’язку (далі - оцінювання) проводиться з метою прийняття управлінських рішень щодо забезпечення реалізації прав і задоволення потреб осіб з інвалідністю нарівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх життєдіяльності згідно з Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю.

3. Оцінювання організовується і проводиться у структурних підрозділах Адміністрації Держспецзв’язку, її територіальних органах, Головному управлінні урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, підрозділах урядового фельд’єгерського зв’язку, територіальних підрозділах Держспецзв’язку, закладах, установах і організаціях Держспецзв’язку (далі - підрозділи Держспецзв’язку).

II. Організація та проведення оцінювання

1. Оцінювання здійснюється керівниками підрозділів Держспецзв’язку шляхом надання письмових відповідей на запитання, які складені у вигляді тестів, керуючись вимогами Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”.

{Пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 133 від 05.03.2019}

2. Керівник підрозділу Держспецзв’язку обирає одну з відповідей у кожному питанні, яка відповідає дійсному стану справ із забезпечення прав осіб з інвалідністю в підрозділі Держспецзв’язку, та надає відповідь шляхом позначення відповідного символу (+).

За відповідь “так” надається 1 бал, за відповідь “ні” - 3 бали, за іншу відповідь - 2 бали.

3. Оцінювання складається з 10 питань відповідно до Переліку питань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, який наведено у додатку до цієї Методики.

{Пункт 3 розділу II в редакції Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 133 від 05.03.2019}

4. Керівники територіальних органів Адміністрації Держспецзв’язку, Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, підрозділів урядового фельд’єгерського зв’язку, територіальних підрозділів Держспецзв’язку, закладів, установ і організацій Держспецзв’язку щороку до 15 січня подають до Відділу пожежної безпеки та охорони праці Адміністрації Держспецзв’язку заповнені відповіді на запитання за результатами оцінювання (крім питання 1).

5. Керівники структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв’язку, в яких працюють особи з інвалідністю, подають щороку до 05 січня до Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Держспецзв’язку заповнені відповіді на запитання за результатами оцінювання (крім питання 5).

6. Департамент кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Держспецзв’язку до 15 січня подає до Відділу пожежної безпеки та охорони праці Адміністрації Держспецзв’язку узагальнену інформацію щодо результатів оцінювання Адміністрації Держспецзв’язку.

7. Відділ пожежної безпеки та охорони праці Адміністрації Держспецзв’язку узагальнює отриману інформацію та проставляє кожному підрозділу Держспецзв’язку за результатами оцінювання загальну оцінку.

8. Якщо за результатами оцінювання підрозділу Держспецзв’язку загальна оцінка становить більше ніж 16 балів, такий підрозділ Держспецзв’язку вважається підрозділом, в якому не повною мірою забезпечуються права осіб з інвалідністю.

9. Керівники підрозділів Держспецзв’язку, які подають заповнені відповіді на питання за результатами оцінювання, персонально відповідають за достовірність викладених у них даних.

10. Відділ пожежної безпеки та охорони праці Адміністрації Держспецзв’язку щороку:

1) до 15 лютого доповідає першому заступнику Голови Держспецзв’язку про результати оцінювання підрозділів Держспецзв’язку щодо забезпечення прав й основоположних свобод осіб з інвалідністю;

2) надає узагальнену інформацію до постійно діючої робочої групи із забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю в Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України для подальшого її опрацювання та керівництва в роботі в межах повноважень.

Заступник директора

Департаменту кадрової роботи

та управління персоналом

Адміністрації Держспецзв’язку

полковник

С.А. Кулинич

Додаток

до Методики оцінювання роботи

із забезпечення прав осіб

з інвалідністю в Державній службі

спеціального зв’язку та захисту

інформації України

(пункт 3 розділу ІІ)

ПЕРЕЛІК

питань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 133 від 05.03.2019}


Документи та файли

Сигнальний документ — f468198n45.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 25.07.2017 — 2017 р., № 58, стор. 193, стаття 1771, код акта 86581/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Держспецзв’язок:

 1. НАКАЗ від 03.01.2017 № 6 "Про внесення змін до наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 15 липня 2014 року № 346". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 2. НАКАЗ від 16.01.2017 № 30 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 14 жовтня 2014 року № 531". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 3. НАКАЗ від 22.12.2016 № 807 "Про затвердження Інструкції з організації та забезпечення пожежної безпеки в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 4. НАКАЗ від 23.01.2017 № 44/10 "Про затвердження Порядку розрахунку фактичних витрат, пов’язаних з підготовкою та утриманням курсантів у вищому навчальному закладі Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 5. НАКАЗ від 02.02.2017 № 89 "Про внесення змін до Інструкції про грошове забезпечення та компенсаційні виплати військовослужбовцям Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 6. НАКАЗ від 27.02.2017 № 139 "Про внесення змін до наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 15 липня 2014 року № 346". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 7. НАКАЗ від 03.03.2017 № 155 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію забезпечення житловими приміщеннями військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України і членів їх сімей". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 8. НАКАЗ від 03.03.2017 № 152 "Про внесення змін до наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 30 жовтня 2014 року № 576". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 9. НАКАЗ від 20.03.2017 № 180 "Про затвердження Порядку передачі майна Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України до підприємств, установ або організацій для проведення ремонту, освоєння ремонту, розроблення, модернізації, виробництва, дослідження технічного стану, спеціальних перевірок і зберігання". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 10. НАКАЗ від 04.05.2017 № 271 "Про створення постійно діючої робочої групи із забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю в Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 11. НАКАЗ від 19.05.2017 № 297 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення службових розслідувань в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 12. НАКАЗ від 31.05.2017 № 319 "Про внесення змін до Інструкції з організації охорони та пропускного режиму на об’єктах Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 13. НАКАЗ від 26.06.2017 № 367 "Про внесення зміни до Положення про продовольче забезпечення у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України у мирний час". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 14. НАКАЗ від 05.10.2017 № 547 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у сфері провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 15. НАКАЗ від 24.10.2016 № 655 "Про внесення зміни до Порядку складення, подання та опрацювання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України". Держспецзв’язок. 2016 рікк
 16. НАКАЗ від 05.10.2016 № 619 "Про затвердження Положення про воєнізовану охорону Державного підприємства спеціального зв’язку". Держспецзв’язок. 2016 рікк
 17. НАКАЗ від 07.11.2016 № 691 "Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення посади начальника навчального закладу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, який є військовим навчальним підрозділом вищого навчального закладу". Держспецзв’язок. 2016 рікк
 18. ПЕРЕЛІК психологічних протипоказань, наявність яких унеможливлює проходження військової служби за контрактом (навчання) в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України. Держспецзв’язок. 2016 рікк
 19. НАКАЗ від 02.11.2016 № 683 "Про затвердження Порядку здійснення психологічного забезпечення службової діяльності в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України та Переліку психологічних протипоказань, наявність яких унеможливлює проходження військової служби за контрактом (навчання) в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України". Держспецзв’язок. 2016 рікк
 20. НАКАЗ від 21.11.2016 № № 724 "Про затвердження Змін до наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 22 вересня 2015 року № 547". Держспецзв’язок. 2016 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -