<<
>>

НАКАЗ від 31.05.2017 № 319 "Про внесення змін до Інструкції з організації охорони та пропускного режиму на об’єктах Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України". Держспецзв’язок. 2017

Документ актуальний на 01.08.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.05.2017  № 319


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 червня 2017 р.
за № 777/30645

Про внесення змін до Інструкції з організації охорони та пропускного режиму на об’єктах Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Відповідно до підпункту 7 пункту 234 Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939, з метою удосконалення організації та забезпечення режиму секретності в Держспецзв’язку НАКАЗУЮ:

1. Унести до Інструкції з організації охорони та пропускного режиму на об’єктах Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженої наказом Адміністрації Держспецзв’язку від 18 грудня 2015 року № 151/ДСК, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12 січня 2016 року за № 34/28164 (далі - Інструкція), такі зміни:

1) у пункті 3 розділу І:

абзац третій викласти в такій редакції:

«внутрішньооб’єктовий режим - сукупність організаційних, інженерних та технічних заходів і правил, спрямованих на забезпечення режиму секретності, встановленого в Адміністрації Держспецзв’язку, її територіальних органах, Головному управлінні урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, підрозділах урядового фельд’єгерського зв’язку, закладах, установах і організаціях Держспецзв’язку;»;

абзац дванадцятий викласти в такій редакції: 

«підрозділи Держспецзв’язку - Адміністрація Держспецзв’язку, її територіальні органи, Головне управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, підрозділи урядового фельд’єгерського зв’язку, заклади, установи і організації Держспецзв’язку;»;

2) пункт 28 розділу Х доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі виявлення речей, заборонених для пронесення (провезення) на об’єкти (додаток 30), охоронник повинен вжити заходів для недопущення їх пронесення (провезення) на територію об’єкта.»;

3) доповнити Інструкцію новим додатком 30, що додається.

У зв’язку з цим додатки 30 - 34 вважати відповідно додатками 31 - 35.

У тексті Інструкції посилання на додатки 30 - 34 замінити посиланнями відповідно на додатки 31 - 35.

2. Департаменту забезпечення Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби
генерал-майор Держспецзв’язку


Л.О. Євдоченко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови
Служби безпеки України

Заступник начальника Управління
державної охорони України
генерал-майор

Міністр внутрішніх справ УкраїниО. ФроловО.М. Іванчук

А.Б. Аваков


Додаток 30
до Інструкції з організації охорони
та пропускного режиму на об’єктах
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(пункт 28 розділу Х)

ПЕРЕЛІК
предметів, заборонених для пронесення (провезення) на об’єкти Держспецзв’язку

1. Для співробітників підрозділів Держспецзв’язку:

комп’ютерна техніка, аудіо-, відео-, радіо-, фотоапаратура, інші технічні засоби накопичення інформації - без належно оформлених дозволів (крім мобільних терміналів);

зброя, боєприпаси, вибухові речовини та пристрої, радіаційні й легкозаймисті речовини, спеціальні засоби та інші небезпечні для життя й здоров'я предмети (колюче-ріжучі тощо) і речовини, які можуть бути використані для вчинення диверсійно-терористичного акту, або речі, які викликають підозру, тощо (за винятком табельної, нагородної зброї, та пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії);

гази стиснені та скраплені для побутового і промислового використання;

отруйні, наркотичні та сильнодіючі речовини.

2. Для відвідувачів Держспецзв’язку:

зброя, боєприпаси, вибухові речовини та пристрої, радіаційні й легкозаймисті речовини, спеціальні засоби та інші небезпечні для життя й здоров'я предмети (колюче-ріжучі тощо) і речовини, які можуть бути використані для вчинення диверсійно-терористичного акту, або речі, які викликають підозру, тощо (крім співробітників Національної поліції України та військовослужбовців Управління державної охорони України, які забезпечують безпеку осіб, щодо яких здійснюється державна охорона);

ракетниці, пристрої світлових сигналів, газові балончики, що містять нервово-паралітичні, сльозоточиві, отруйні та сильнодіючі гази;

електрошокові пристрої;

аудіо-, відео-, радіо-, фотоапаратура, комп’ютерна техніка та інші технічні засоби накопичення інформації - без належно оформлених дозволів;

вибухові речовини, сполуки, споряджені ними предмети та засоби підриву;

гази стиснені та скраплені для побутового та промислового використання;

отруйні, наркотичні та сильнодіючі речовини.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 08.08.2017 — 2017 р., № 62, стор. 207, стаття 1907, код акта 86780/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Держспецзв’язок:

 1. НАКАЗ від 03.01.2017 № 6 "Про внесення змін до наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 15 липня 2014 року № 346". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 2. НАКАЗ від 16.01.2017 № 30 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 14 жовтня 2014 року № 531". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 3. НАКАЗ від 22.12.2016 № 807 "Про затвердження Інструкції з організації та забезпечення пожежної безпеки в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 4. НАКАЗ від 23.01.2017 № 44/10 "Про затвердження Порядку розрахунку фактичних витрат, пов’язаних з підготовкою та утриманням курсантів у вищому навчальному закладі Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 5. НАКАЗ від 02.02.2017 № 89 "Про внесення змін до Інструкції про грошове забезпечення та компенсаційні виплати військовослужбовцям Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 6. НАКАЗ від 27.02.2017 № 139 "Про внесення змін до наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 15 липня 2014 року № 346". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 7. НАКАЗ від 03.03.2017 № 155 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію забезпечення житловими приміщеннями військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України і членів їх сімей". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 8. НАКАЗ від 03.03.2017 № 152 "Про внесення змін до наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 30 жовтня 2014 року № 576". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 9. НАКАЗ від 20.03.2017 № 180 "Про затвердження Порядку передачі майна Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України до підприємств, установ або організацій для проведення ремонту, освоєння ремонту, розроблення, модернізації, виробництва, дослідження технічного стану, спеціальних перевірок і зберігання". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 10. НАКАЗ від 04.05.2017 № 271 "Про створення постійно діючої робочої групи із забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю в Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 11. НАКАЗ від 19.05.2017 № 297 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення службових розслідувань в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 12. НАКАЗ від 19.06.2017 № 342 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 13. НАКАЗ від 26.06.2017 № 367 "Про внесення зміни до Положення про продовольче забезпечення у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України у мирний час". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 14. НАКАЗ від 05.10.2017 № 547 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у сфері провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України". Держспецзв’язок. 2017 рікк
 15. НАКАЗ від 24.10.2016 № 655 "Про внесення зміни до Порядку складення, подання та опрацювання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України". Держспецзв’язок. 2016 рікк
 16. НАКАЗ від 05.10.2016 № 619 "Про затвердження Положення про воєнізовану охорону Державного підприємства спеціального зв’язку". Держспецзв’язок. 2016 рікк
 17. НАКАЗ від 07.11.2016 № 691 "Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення посади начальника навчального закладу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, який є військовим навчальним підрозділом вищого навчального закладу". Держспецзв’язок. 2016 рікк
 18. ПЕРЕЛІК психологічних протипоказань, наявність яких унеможливлює проходження військової служби за контрактом (навчання) в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України. Держспецзв’язок. 2016 рікк
 19. НАКАЗ від 02.11.2016 № 683 "Про затвердження Порядку здійснення психологічного забезпечення службової діяльності в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України та Переліку психологічних протипоказань, наявність яких унеможливлює проходження військової служби за контрактом (навчання) в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України". Держспецзв’язок. 2016 рікк
 20. НАКАЗ від 21.11.2016 № № 724 "Про затвердження Змін до наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 22 вересня 2015 року № 547". Держспецзв’язок. 2016 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -