<<
>>

Розділ 9.01. Арбітраж

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Сторони Угоди про грант докладають зусиль для вирішення за взаємною згодою всіх спорів між ними, які випливають із цієї Угоди про грант або які пов'язані з нею. Якщо спір не може бути вирішено за взаємною згодою, він передається на арбітраж арбітражного суду відповідно до таких положень:

а) арбітражний процес розпочинається повідомленням, наданим позивачем відповідачу;

b) арбітражний суд складається з трьох арбітрів, які призначаються так: одного арбітра призначає позивач, другого - відповідач, а третій (далі - суперарбітр) призначається за згодою двох арбітрів.

Якщо протягом тридцяти днів після одержання повідомлення про початок арбітражного процесу відповідач не зможе призначити арбітра, такий арбітр призначається Головою Міжнародного суду на запит сторони, яка ініціювала процес. Якщо два арбітри не зможуть погодити кандидатури суперарбітра протягом шістдесяти днів після дати призначення другого арбітра, такий суперарбітр призначається Головою Міжнародного суду;

с) суперарбітр вирішує, коли та де засідає арбітражний суд. Після цього арбітражний суд визначає, де та коли він засідає. Арбітражний суд визначає всі процесуальні питання й питання, які стосуються його компетенції;

d) усі рішення арбітражного суду приймаються більшістю голосів. Рішення арбітражного суду, яке може бути винесено навіть за відсутності однієї сторони, є остаточним та обов'язковим для обох сторін арбітражного процесу;

е) вручення будь-якого повідомлення чи судової повістки у зв'язку з будь-яким процесом за розділом 9.01 або у зв'язку з будь-яким процесом для виконання будь-якого рішення, винесеного відповідно до цього розділу, здійснюється в такий спосіб, який передбачено у відповідних положеннях Угоди про грант, що стосуються повідомлень, які необхідно або дозволено надіслати за цією Угодою про грант;

f) арбітражний суд визначає арбітражні витрати, які покриваються однією стороною чи обома сторонами спору.

Додаток 2.

Проектне завдання

1. Мета й підхід

Головною метою Грантової угоди N 007 є підтримка Держатомрегулювання та інших органів державного регулювання України (далі - ОР) стосовно здійснення регулювання, яке стосується будівництва, уведення в дію та експлуатації нового сховища відпрацьованого ядерного палива на Чорнобильській АЕС (СВЯП-2) для гарантування відповідного розгляду питань безпеки.

Подібна підтримка є необхідною для заводу з переробки рідких радіоактивних відходів на Чорнобильській АЕС (ЗПРРВ) згідно із завданнями, визначеними нижче.

Практика реалізації проектів Плану робіт на об'єкті "Укриття" (далі - ПРОУ) на об'єкті "Укриття" Чорнобильської АЕС свідчить про те, що ефективне ліцензування забезпечується шляхом здійснення системного співробітництва між Держатомрегулюванням, іншими ОР та їхніми організаціями технічної підтримки (далі - ОТП) з ДСП ЧАЕС та її підрядниками на всіх етапах ліцензійного процесу. При цьому ведеться регулярний конструктивний діалог між ОР та їхніми ОТП з ДСП ЧАЕС та її підрядниками протягом усього періоду створення об'єктів ПРОУ від підготовки концептуальних рішень, проектних критеріїв та вимог (технічних характеристик) до прийняття об'єктів в експлуатацію.

Підтримка Держатомрегулювання під час ліцензування проектів будівництва об'єктів з переробки радіоактивних відходів та СВЯП-2 на Чорнобильській АЕС надавалась у рамках проектів Тасіс.

Досвід та практика Держатомрегулювання, інших ОР й ОТП, які набуто й застосовано в рамках проектів ПРОУ й Тасіс, застосовуються в рамках цієї Угоди про грант.

2. Завдання, які виконуватимуться

Завдання 1. Ефективне ліцензування, експертиза (технічна оцінка)

Ефективне ліцензування під час реалізації проекту СВЯП-2 є головним завданням.

Для його успішного виконання ОТП надають технічну підтримку Держатомрегулюванню та іншим ОР під час усього ліцензійного процесу стосовно СВЯП-2.

Це охоплює всі необхідні роботи для забезпечення своєчасного вирішення невирішених питань безпеки, у тому числі (але не обмежуючися цим) такі роботи:

a) підготовку роз'яснень та методичного забезпечення застосування норм та правил безпеки стосовно СВЯП-2;

b) оцінку попередніх документів з питань безпеки, підготовку детальних коментарів, зокрема рекомендацій з перегляду документів, забезпечення співробітництва з учасниками ліцензійного процесу для визначення шляхів вирішення невирішених питань безпеки;

c) детальну оцінку офіційних документів, забезпечення співробітництва з учасниками ліцензійного процесу для вирішення невирішених питань безпеки, якщо такі залишаються, перегляд оновлених документів;

d) підтримку Держатомрегулювання та інших ОР у процесі державного контролю за реалізацією проекту СВЯП-2 (участь в інспекційних перевірках, випробуваннях тощо).

Завдання 2.

Планування, управління й звітність

На підставі планів реалізації проекту СВЯП-2 необхідно підготувати план регулюючої та експертної діяльності (далі - план), а на основі регулярного співробітництва з ДСП Чорнобильської АЕС необхідно регулярно оновлювати план.

Необхідно взаємодіяти й співробітничати з учасниками ліцензійного процесу на регулярній основі.

Необхідно регулярно готувати інформацію про поступ у ліцензійному процесі й у разі необхідності - звіти, аналітичні записи про окремі питання безпеки тощо, а також поширювати їх серед учасників.

Роботи ОТП повинні підтримуватися відповідними процедурами планування, управління, звітності й забезпечення якості.

Додаток 3. Порядок закупівлі товарів та послуг

1. Процедури тендеру для товарів, робіт і послуг

a) Відповідно до розділу 3.04 цієї Угоди товари, роботи й послуги (виключаючи послуги консультантів, які зазначено в пункті 2 цього додатка) закуповуються шляхом проведення відкритого тендеру.

b) Для цілей цього пункту процедуру відкритого тендеру визначено в розділі 3 Правил закупівлі товарів та послуг ЄБРР.

2. Послуги консультантів

Консультанти, яких найматиме Одержувач для допомоги у виконанні Проекту, обираються відповідно до процедур, визначених у розділі 5 Правил закупівлі товарів та послуг ЄБРР, та згідно з розділом 3.04 цієї Угоди.

3. Перегляд Розпорядником

a) Усі контракти підлягають процедурам перегляду, визначеним у додатку 1 до Правил закупівлі товарів та послуг ЄБРР.

b) Попередньому перегляду підлягають такі контракти:

i) усі контракти на товари, роботи й послуги (виключаючи послуги консультантів, які зазначено у викладеному нижче пункті "ii"), а також

ii) контракти на послуги консультантів, які оцінено в суму, що дорівнює 50 000 євро чи більше.

c) На додаток до документів, які необхідно надіслати Розпоряднику для перегляду та перевірки відповідності підпункту "b" пункту 3 додатка 1 до Правил закупівлі товарів та послуг ЄБРР, Одержувач надає на розгляд Розпоряднику разом із зазначеними вище документами підтвердження, яке є достатнім для Розпорядника, того, що відповідні регулюючі погодження й процедури стосовно контрактів надано чи виконано.

<< | >>
Законодавчий акт: Угода про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку (як Розпорядником коштів Гранта з Рахунка ядерної безпеки), Кабінетом Міністрів України та Державним комітетом ядерного регулювання України (як Одержувачем) "Датовано 8 липня 2009 р." { Угоду ратифіковано Законом N 1813-VI ( 1813-17 ) від 20.01.2010 }. Міжнародний документ. 2010

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 9.01. Арбітраж

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -