<<
>>

Меморандум про взаєморозуміння щодо планування при надзвичайних "ситуаціях цивільного характеру та готовності до катастроф"між Міністерством України з надзвичайних ситуацій та у. НАТО. 1997

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

              Меморандум 

про взаєморозуміння щодо планування при надзвичайних ситуаціях цивільного характеру та готовності до катастроф між Міністерством України з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Організацією Північноатлантичного договору

Дата підписання: 16.12.1997 Дата набрання чинності для України: 16.12.1997

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у

справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,

в особі Його Високоповажності Валерія Кальченка, Міністра України

з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від

наслідків Чорнобильської катастрофи, та Організація

Північноатлантичного договору (НАТО), в особі Його

Високоповажності Хав'єра Солани, Генерального Секретаря НАТО, які

надалі іменуються Сторонами,

Визнаючи зобов'язання, відображені в Хартії про особливе

партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного

договору ( 994_002 ), і надалі розширювати та зміцнювати обопільне

співробітництво між Україною та НАТО, і зокрема, розвивати і

зміцнювати співробітництво та консультації в галузі планування при

надзвичайних ситуаціях цивільного характеру та готовності до

катастроф; Прагнучи поглибити та розширити практичне співробітництво в

рамках Ради Євроатлантичного Партнерства (РЄАП) задля поліпшення

національних механізмів готовності до катастроф та розвивати, в

довгостроковому плані, взаємосумісність національних структур з

планування при надзвичайних ситуаціях цивільного характеру під

цивільним та демократичним контролем, щоб створити умови для

проведення спільних операцій у галузі виявлення, запобігання,

управління та ліквідації наслідків катастроф; Ґрунтуючись на інтересі України та її участі у заходах з НАТО

в плануванні при надзвичайних ситуаціях цивільного характеру,

шляхом партнерства заради миру, як це вказано в індивідуальній

програмі партнерства України; Підкреслюючи важливість співробітництва в плануванні при

надзвичайних ситуаціях цивільного характеру, включаючи

взаємодопомогу та спільні навчання, як засіб підсилення

регіональної самодостатності щодо управління кризами цивільного

характеру; Визначаючи роль Організації Об'єднаних Націй в координації

міжнародних операцій з надання допомоги при катастрофах та

підтримуючи Резолюцію Генеральної Асамблеї Об'єднаних Націй 46/182

"Зміцнення координації гуманітарної допомоги надзвичайного

характеру Об'єднаними Націями", а також Проект Організації

Об'єднаних Націй "Про використання військових та цивільних

оборонних засобів у наданні допомоги при катастрофах" (UN projekt

DPR 213/3 MCDA); Враховуючи рекомендації країнам та Головному комітету з

планування при надзвичайних ситуаціях цивільного характеру і

підпорядкованим йому плануючим бюро та комітетам, як зазначено в

"Настановах міністрів щодо діяльності у галузі планування при

надзвичайних ситуаціях цивільного характеру на 1997 - 1998 роки"

(NACC/PFP(C)D(96)1), спрямованих на покращання можливостей захисту

сучасних суспільств від наслідків надзвичайних ситуацій, Беручи до уваги принципи і домовленості "Політики НАТО щодо

співробітництва задля підтримки на випадок катастроф у мирний час"

(NACC/PFP(C)D (95)2); та роль Комітету НАТО з цивільного захисту

як центрального органу для всіх країн НАТО та партнерів щодо

планування до катастроф та аналізу після них,

домовились про таке:

I.

Мета, цілі і принципи

1.1. Відповідно до особливого партнерства, про яке домовлено

між Україною і НАТО на Мадридському саміті, Сторони працюватимуть

разом у галузі планування при надзвичайних ситуаціях цивільного

характеру і готовності до катастроф. 1.2. Співробітництво між Сторонами розвиватиметься з

урахуванням існуючої політики та домовленостей про планування при

надзвичайних ситуаціях цивільного характеру, схвалених

Північноатлантичною Радою та Радою Євроатлантичного партнерства, і

не дублюватимуть та не суперечитимуть їм. 1.3. Керівним принципом буде те, що співробітництво буде

спрямоване на ті сфери, де практичне співробітництво є доцільним і

можливим, а також на спеціальну експертизу та ресурси, що

доповнюватимуть існуючі домовленості та слугуватимуть внеском до

особливого партнерства Україна - НАТО та розширеного

Євроатлантичного партнерства.

II. Сфери партнерства і співробітництва

З метою розширення та поглиблення можливостей у галузі

готовності до катастроф, співробітництво між Сторонами, зокрема,

буде зосереджено на наступних сферах взаємного інтересу: (a) Обмін інформацією, експертизою та досвідом, шляхом

семінарів, практикумів, пілотних проектів щодо оцінки ризику,

планування на випадок надзвичайних ситуацій, запобігання

катастрофам, аналізу після катастроф, а також готовності та

управління катастрофами взагалі; (b) Планування на підтримку управління катастрофами,

включаючи удосконалення можливостей регіонального реагування та

взаємосумісності при ліквідації наслідків катастроф, зокрема,

гасіння великих пожеж на нафтових або газових свердловинах та

трубопроводах; (c) Враховуючи можливості України у галузі транспортної

авіації, розглядати плани з транспортної підтримки при управлінні

катастрофами, з особливою увагою на підсилення домовленостей щодо

аеромедичної евакуації, з подальшим розглядом загальної концепції

та принципів, дійсних для Альянсу та країн-партнерів (наприклад,

взаємосумісність обладнання, особистого складу та підготовки); (d) Ґрунтуючись на винесених уроках Чорнобильської

катастрофи, проводити дослідження, націлені на поглиблення, шляхом

міжнародного співробітництва, загальних можливостей реагування на

ядерні аварії. Ці спільні заходи, основані на всебічному та систематичному

аналізі Чорнобильської катастрофи, будуть здійснені у

співробітництві з відповідними технічними комітетами,

підпорядкованими Головному комітету з планування при надзвичайних

ситуаціях цивільного характеру, передусім Комітетом з цивільного

захисту, Спільним медичним комітетом, Комітетом з планування

продуктів харчування та сільського господарства та Комітетом з

планування цивільної авіації. З огляду на надзвичайні ситуації, які виникають в результаті

радіоактивних викидів, і враховуючи роль МАГАТЕ та потребу

уникнення дублювання, Україна і НАТО співпрацюватимуть в рамках

Групи експертів НАТО з систем попередження та виявлення; (e) Планування задля готовності до наслідків техногенних

надзвичайних ситуацій, таких як Чорнобильська катастрофа, в

сільському господарстві, водопостачанні та інших життєво важливих

ресурсах; (f) Планування для розвитку та поглиблення взаємосумісності у

процедурах та оснащенні пошуку і порятунку, зокрема для пошуку та

порятунку у населених пунктах; (g) Планування для розвитку системи електронного

картографування природних небезпек для моделювання оцінки ризику і

зменшення небезпеки; (h) Планування цивільно-військової співпраці, включаючи

військову підтримку операцій при надзвичайних ситуаціях цивільного

характеру у вищезгаданих сферах, як доцільно, а також для обміну

інформацією і дослідженнями щодо запобігання серйозним техногенним

аваріям, включаючи ядерні, беручи до уваги заходи в рамках

Частково Відкритої угоди Ради Європи і Європейського Центру

техногенної безпеки (TESEC); (i) Та інші подібні заходи, що можуть бути взаємно погоджені. Співпраця у вищезгаданих сферах грунтуватиметься на принципах

рівності, взаємності і взаємної вигоди та матиме на меті вирішення

спільних проблем та вдосконалення можливостей готовності до

надзвичайних ситуацій. Сторони погоджуються, що позитивний результат їхньої

співпраці буде спільною основою для всіх країн РЄАП.

III. Імплементація: структура і процедура

Спільна Група Україна - НАТО буде створена під егідою Комісії

Україна-НАТО для планування, нагляду та координації спільних

заходів, передбачених у цьому Меморандумі про взаєморозуміння.

Спільна Група засідатиме щорічно, чергуючи свої зустрічі в

штаб-квартирах у Києві і НАТО. Визнаючи важливість своєчасного і надійного зв'язку, Сторони

погоджуються мати відповідні "контактні особи". З цією метою

Міністерство України з надзвичайних ситуацій та у справах захисту

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи може призначити,

у відповідності із встановленими процедурами, представника у

складі Місії України при НАТО і покриє усі пов'язані з цим

витрати.

IV. Фінансові та ресурсні аспекти

Меморандум про взаєморозуміння не накладатиме жодних

фінансових зобов'язань на жодну із Сторін. Україна і НАТО кожна

будуть відповідальні за власні відповідні адміністративні кошти,

необхідні для підтримки імплементації Меморандуму про

взаєморозуміння. В той час, як основним принципом буде

використання коштів у тій сфері, куди вони були вкладені, НАТО, в

рамках фінансової політики НАТО "ПЗМ", в кожному окремому випадку

розглядатиме можливість фінансової підтримки з метою сприяння

якомога повнішій участі України в роботі Головного Комітету з

планування при надзвичайних ситуаціях цивільного характеру та

підпорядкованих йому плануючих бюро та комітетів відповідно до

спільних заходів, описаних у Розділі II цього Меморандуму про

взаєморозуміння.

V. Домовленість про координацію

З метою координації дій в імплементації цього Меморандуму про

взаєморозуміння кожна Сторона призначить власного Виконавчого

Агента. Виконавчими Агентами будуть Начальник Управління

міжнародних відносин, що представляє Міністерство України з

надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи, і Директор з Планування при

надзвичайних ситуаціях цивільного характеру, що представляє НАТО.

Цей Меморандум про взаєморозуміння набирає чинності з моменту

підписання.

На засвідчення чого Міністр України з надзвичайних ситуацій

та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської

катастрофи і Генеральний Секретар Організації Північноатлантичного

договору підписали цю угоду в рамках Євроатлантичного партнерства.

Вчинено у двох примірниках в Брюсселі 16 грудня 1997 року,

англійською і французькою мовами, причому обидва тексти мають

рівнозначну силу.

За Міністерство України За Організацію

з надзвичайних ситуацій Північноатлантичного

і у справах захисту договору

населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи

16.12.1997

(підпис) (підпис)

Валерій Кальченко Хав'єр Солана


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 12.03.2013 — 2013 р., № 17, стор. 160, стаття 604, код акта 66032/2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

НАТО:

 1. "УГОДА між Урядом України та Організацією НАТО з підтримки та постачання про партнерство з підтримки спільного управління предметами постачання". НАТО. 2017 рікк
 2. "АДМІНІСТРАТИВНІ ДОМОВЛЕНОСТІ ЩОДО ОХОРОНИ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО ДОГОВОРУ". НАТО. 2017 рікк
 3. МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Євроатлантичним координаційним центром з реагування на надзвичайні ситуації Організації Північноатлантичного договору про проведення спільних навчань «Україна - 2015». НАТО. 2015 рікк
 4. "УГОДА (у формі обміну листами) між Україною та НАТО щодо участі у діяльності місії НАТО в Афганістані «Рішуча підтримка» та відповідних фінансових зобов'язань". НАТО. 2014 рікк
 5. "АДМІНІСТРАТИВНІ ДОМОВЛЕНОСТІ між Міністерством оборони України та Штабом Верховного Головнокомандувача Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі щодо участі України в операції міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан". НАТО. 2012 рікк
 6. Спільна заява засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ " 15 квітня 2011 року"Ми, міністри закордонних справ, зустрілися сьогодні у Берліні в рамках засідання Комісії Україна-НАТО, щоб обговорити актуальні пріоритети співробітництва між Україною та НАТО.. НАТО. 2011 рікк
 7. Домовленість " Офіційний переклад"Цей документ підготовлено та погоджено відповідно до частини 5.1 Імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО) про утилізацію стрілецької зброї й легких озброєнь, звичайних боєприпасів та протипіхотних мін типу ПФМ-1 ( 950_024 ) (далі - Імплементаційна угода).. НАТО. 2011 рікк
 8. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних Сил Турецької Республіки й Штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі стосовно обміну даними про повітряну обстановку між командним пунктом повітряного командування "Південь"(м. Одеса, Україна) та Центром управління та оповіщення (м. Ерзурум, Турецька Республіка)". НАТО. 2010 рікк
 9. Декларація про доповнення Хартії про особливе партнерство між Організацією Північно-Атлантичного договору та Україною, підписаної 9 липня 1997 року "Організація Північно-Атлантичного договору (НАТО) та Україна, що іменуються надалі НАТО та Україна,"- підтверджуючи свою відданість положенням Хартії про особливе партнерство між Організацією Північно-Атлантичного договору та Україною ( 994_002 ) , яка була підписана у м. Мадрид 9 липня 1997 року, та закладеним у ній принципам;. НАТО. 2009 рікк
 10. Угода (у формі обміну листами) між Кабінетом Міністрів України та Організацією Північноатлантичного договору стосовно транзитного перевезення територією України вантажів для забезпечення операції Міжнародних сил сприяння безпеці (МССБ) на території Ісламської Республіки Афганістан "{ Угоду подано на ратифікацію Постановою КМ N 853 ( 853-2009-п )від 12.08.2009 }" { Про тимчасове застосування Угоди додатково див. Постанову КМ N 1355 ( 1355-2009-п ) від 16.12.2009 }. НАТО. 2009 рікк
 11. Технічна угода про встановлення й технічне обслуговування системи обміну даними про повітряну обстановку, необхідної для реалізації Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством оборони України, Міністерством оборони Угорщини та Штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних "сил НАТО в Європі стосовно обміну даними про повітряну обстановку між Командним пунктом повітряного командування "Захід"(м. Львів, Україна) та Центром управління та оповіщення (м. Веспрем, Угорщина)"Дата підписання: 28.11.2008. НАТО. 2008 рікк
 12. Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством оборони України, Міністерством оборони Угорської Республіки та Штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі стосовно обміну даними про повітряну обстановку між командним пунктом повітряного командування "Захід"(м. Львів, Україна) та центром управління та оповіщення (м. Веспрем, Угорська Республіка) "Дата підписання: 13.06.2008"Дата набрання чинності для України: 13.06.2008. НАТО. 2008 рікк
 13. Меморандум про взаєморозуміння стосовно сприяння нагальним цивільним транскордонним перевезенням "Дата підписання: 13.09.2006"Дата підписання від імені України: 06.10.2008. НАТО. 2006 рікк
 14. Угода (у формі обміну листами) між Україною та Організацією Північноатлантичного договору про участь України у військово-морських операціях на Середземному. НАТО. 2006 рікк
 15. Угода (у формі обміну листами) між Україною та Організацією Північноатлантичного договору про участь України у військово-морських операціях на Середземному морі в рамках операції "Активні зусилля"(ОАЗ) " { Угоду затверджено Указом Президента N 71 ( 71/2006 ) від 26.01.2006 }"Дата підписання: 21.04.2005 р.. НАТО. 2005 рікк
 16. Поглиблення співпраці Україна - НАТО: короткотермінові заходи " СХВАЛЕНО на засіданні Комісії Україна - НАТО на рівні міністрів закордонних справ" Вільнюс, 21 квітня 2005 року. НАТО. 2005 рікк
 17. Спонсорська угода між Міністерством оборони України та групою Національних директорів з кодифікації НАТО (AC/135) про приєднання до системи кодифікації НАТО "Дата підписання: 08.10.2004"Дата набуття чинності: 08.10.2004. НАТО. 2004 рікк
 18. Декларація Празького саміту "(видана главами держав та урядів, які взяли участь у засіданні Північноатлантичної ради)" Прага, 21 листопада 2002 року. НАТО. 2002 рікк
 19. План дій щодо боротьби з тероризмом " СХВАЛЕНО країнами - членами Ради євроатлантичного партнерства під час Празького Самміту НАТО 22 листопада 2002 року" Преамбула. НАТО. 2002 рікк
 20. Тлумачення статті 10 Паризького протоколу про статус міжнародних військових штабів, створених відповідно до Північноатлантичного договору від 28 серпня 1952 року " Неофіційний переклад з англійської мови"20.04.2000 Україна ратифікувала Подальший додатковий протокол до Угоди між державами-учасницями Північноатлантичного договору та іншими державами, які беруть участь у програмі "Партнерство заради миру"щодо статусу їхніх збройних сил ( 1687-14 ).. НАТО. 2000 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -