Завантажити ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ Друга секція " Р І Ш Е Н Н Я" Справа "Меріт проти України" (заява N 66561/01)

Для того, що б завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час, будь ласка, перейдіть по посиланню нижче:

Завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗАКОНОДАВЧОГО АКТУ:

Розділ VII ПРОКУРАТУРА
Стаття 55
Стаття 121. Прокуратура України становить єдину систему, на яку покладаються:
Стаття 122. Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який призначається на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняється з посади Президентом України. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади.
Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами.
Стаття 120. Строки досудового слідства
Стаття 234. Оскарження дій слідчого
Стаття 236. Оскарження дій прокурора
Стаття 137. Зміст і форма позовної заяви
Стаття 227. Підстави закриття провадження в справі
Стаття 248-3. Скарги на рішення і дії, які не підвідомчі судам
63. Зокрема, Суд зауважує, що Конституція України ( 254к/96-ВР ) закріплює розподіл влади на законодавчу, виконавчу та судову. Відповідно до положень Конституції України 1996 року, які регулюють здійснення правосуддя, правосуддя здійснюється виключно незалежними судами. Положення, пов'язані зі структурою, функціями і організацією прокуратури, які знаходяться в Розділі VII Конституції України (статті 121-123) і в Законі "Про прокуратуру" ( 1789-12 ) (Розді
78. Суд нагадує, що стаття 13 гарантує ефективний засіб правового захисту у відповідному національному органі в разі порушення положень статті 6 параграфа 1 щодо розгляду справи упродовж розумного строку (див. рішення у справі "Кудла проти Польщі" [ВП], N 30210/96, з 156, ECHR 2000-XI). Суд повторює, що засіб є "ефективним", якщо він може бути використаний або для прискорення винесення судом рішення у справі, або для забезпечення заявника відповідним відшкодува
80. Стаття 41 Конвенції ( 995_004 ) проголошує:
Публікації документа

Завантажити інші законодавчі акти Європейський суд з прав людини:

 1. Європейський суд з прав людини. Справа «Філозофенко проти України» (Заява № 72954/11) - 2020 год
 2. Європейський суд з прав людини. Справа «Іванко проти України» (Заява № 46850/13) - 2020 год
 3. Європейський суд з прав людини. Справа «Закутній проти України» (Заява № 17843/19) - 2020 год
 4. Європейський суд з прав людини. Справа «Поваров проти України» (Заява № 7220/19) - 2020 год
 5. Європейський суд з прав людини. Справа «Антоненко та інші проти України» (Заяви № 45009/13 та 53 інші - див. перелік у додатку) - 2020 год
 6. Європейський суд з прав людини. Справа «Єльник проти України» (Заява № 10444/13) - 2020 год
 7. Європейський суд з прав людини. Справа «Стриж проти України» (Заява № 39071/08) - 2020 год
 8. Європейський суд з прав людини. Справа «Мештешуг проти України» (Заява № 52826/18) - 2020 год
 9. Європейський суд з прав людини. Справа «Вагапов проти України» (Заява № 35888/11) - 2020 год
 10. Європейський суд з прав людини. Справа «Стрюков проти України» (Заява № 78484/11) - 2020 год
 11. Європейський суд з прав людини. Справа «Дикусаренко проти України» (Заяви № 7218/19 та № 17854/19) - 2020 год
 12. Європейський суд з прав людини. Справа «Антонюк проти України» (Заява № 48040/09) - 2020 год
 13. Європейський суд з прав людини. Справа «Брайловська проти України» (Заява № 14031/09) - 2020 год
 14. Європейський суд з прав людини. Справа «Ільченко проти України» (Заява № 65400/16) - 2020 год
 15. Європейський суд з прав людини. Справа «Распряхін проти України» (Заява № 70878/12) - 2020 год
 16. Європейський суд з прав людини. Справа «Ювченко та інші проти України» (Заяви № 32529/18 та 5 інших заяв - див. перелік у додатку) - 2020 год
 17. Європейський суд з прав людини. Справа «Романов проти України» (Заява № 76273/11) - 2020 год
 18. Європейський суд з прав людини. Справа «Свіргунець проти України» (Заява № 38262/10) - 2020 год
 19. Європейський суд з прав людини. Справа «Гончарук та інші проти України» (Заява № 25837/18 та 2 інші заяви - див. перелік у додатку) - 2020 год
 20. Європейський суд з прав людини. Справа «Гарагуля та Сич проти України» (Заяви № 42361/12 та № 25927/19) - 2020 год