Завантажити ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ П'ята секція " Р І Ш Е Н Н Я" Справа "Юрій Миколайович Іванов проти України" (Заява N 40450/04)

Для того, що б завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час, будь ласка, перейдіть по посиланню нижче:

Завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗАКОНОДАВЧОГО АКТУ:

24. Стаття 124 Конституції ( 254к/96-ВР ) передбачає:
25. Стаття 382 Кодексу ( 2341-14 ) передбачає:
29. Стаття 3 Закону ( 606-14 ) містить перелік документів, на підставі яких здійснюється примусове виконання рішень державною виконавчою службою (далі - виконавчі документи). Зокрема, це - виконавчі листи, що видаються судами, ухвали і постанови судів у цивільних, господарських, адміністративних та кримінальних справах, судові накази, рішення Європейського суду з прав людини. Для того, щоб ініціювати відкриття виконавчого провадження, особа, на користь якої винесено рішенн
33. Стаття 11 цього Закону ( 202/98-ВР ) передбачає, що шкода, заподіяна державним виконавцем під час виконання рішення, підлягає відшкодуванню у порядку, передбаченому законом, за рахунок держави.
Стаття 1 Першого протоколу ( 994_535 )
63. Суд повторює, що стаття 13 Конвенції ( 995_004 ) прямо виражає обов'язок держави, передбачений статтею 1 Конвенції, захищати права людини передусім у межах своєї власної правової системи. Таким чином, ця стаття вимагає від держав національного засобу юридичного захисту, який би забезпечував вирішення по суті поданої за Конвенцією "небезпідставної скарги", та надання відповідного відшкодування (див. справу "Кудла проти Польщі" (Kudla v. Poland) [GC], N 30210
78. Суд повторює, що стаття 46 Конвенції ( 995_004 ) - згідно з тлумаченням цієї статті в контексті статті 1 - покладає на державу-відповідача юридичний обов'язок здійснити під наглядом Комітету міністрів відповідні загальні та/або індивідуальні заходи для захисту прав заявника, порушення яких було встановлено Судом. Таких заходів держава-відповідач повинна вжити також стосовно інших осіб, ситуація яких аналогічна ситуації заявника - перш за все шляхом вирішення проблем, я
102.Стаття 41 Конвенції ( 995_004 ) передбачає:
Публікації документа

Завантажити інші законодавчі акти Європейський суд з прав людини:

 1. Європейський суд з прав людини. Справа «Філозофенко проти України» (Заява № 72954/11) - 2020 год
 2. Європейський суд з прав людини. Справа «Іванко проти України» (Заява № 46850/13) - 2020 год
 3. Європейський суд з прав людини. Справа «Закутній проти України» (Заява № 17843/19) - 2020 год
 4. Європейський суд з прав людини. Справа «Поваров проти України» (Заява № 7220/19) - 2020 год
 5. Європейський суд з прав людини. Справа «Антоненко та інші проти України» (Заяви № 45009/13 та 53 інші - див. перелік у додатку) - 2020 год
 6. Європейський суд з прав людини. Справа «Єльник проти України» (Заява № 10444/13) - 2020 год
 7. Європейський суд з прав людини. Справа «Стриж проти України» (Заява № 39071/08) - 2020 год
 8. Європейський суд з прав людини. Справа «Мештешуг проти України» (Заява № 52826/18) - 2020 год
 9. Європейський суд з прав людини. Справа «Вагапов проти України» (Заява № 35888/11) - 2020 год
 10. Європейський суд з прав людини. Справа «Стрюков проти України» (Заява № 78484/11) - 2020 год
 11. Європейський суд з прав людини. Справа «Дикусаренко проти України» (Заяви № 7218/19 та № 17854/19) - 2020 год
 12. Європейський суд з прав людини. Справа «Антонюк проти України» (Заява № 48040/09) - 2020 год
 13. Європейський суд з прав людини. Справа «Брайловська проти України» (Заява № 14031/09) - 2020 год
 14. Європейський суд з прав людини. Справа «Ільченко проти України» (Заява № 65400/16) - 2020 год
 15. Європейський суд з прав людини. Справа «Распряхін проти України» (Заява № 70878/12) - 2020 год
 16. Європейський суд з прав людини. Справа «Ювченко та інші проти України» (Заяви № 32529/18 та 5 інших заяв - див. перелік у додатку) - 2020 год
 17. Європейський суд з прав людини. Справа «Романов проти України» (Заява № 76273/11) - 2020 год
 18. Європейський суд з прав людини. Справа «Свіргунець проти України» (Заява № 38262/10) - 2020 год
 19. Європейський суд з прав людини. Справа «Гончарук та інші проти України» (Заява № 25837/18 та 2 інші заяви - див. перелік у додатку) - 2020 год
 20. Європейський суд з прав людини. Справа «Гарагуля та Сич проти України» (Заяви № 42361/12 та № 25927/19) - 2020 год