Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити Господарський процесуальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 6, ст.56) Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК м. Київ6 листопада 1991 року№ 1798-XII

Для того, що б завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час, будь ласка, перейдіть по посиланню нижче:

Завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗАКОНОДАВЧОГО АКТУ:

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Право на звернення до господарського суду
Стаття 2. Порушення справ у господарському суді
Стаття 2-1. Автоматизована система документообігу суду
Стаття 3. Мова господарського судочинства
Стаття 4. Законодавство, яке застосовується при вирішенні господарських спорів
Стаття 4-1. Форми судового процесу
Стаття 4-2. Рівність перед законом і судом
Стаття 4-3. Змагальність
Стаття 4-4. Гласність розгляду справ
Стаття 4-5. Судові рішення
Стаття 4-6. Склад господарського суду
Стаття 4-7. Порядок прийняття судових рішень і вирішення питань щодо розгляду справи
Розділ II ДОСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ
Стаття 4-8. Офіційне оприлюднення оголошень у справах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою
Стаття 5. Основні положення досудового врегулювання господарського спору
Стаття 6. Порядок пред'явлення претензії
Стаття 7. Порядок і строки розгляду претензії
Стаття 8. Повідомлення заявника про результати розгляду претензії
Стаття 10. Досудове врегулювання розбіжностей, що виникають під час укладення господарських договорів
Стаття 11. Досудове врегулювання спорів, що виникають у разі зміни та розірвання господарських договорів
Розділ III Підвідомчість справ господарським судам. Підсудність справ.
Стаття 12. Справи, підвідомчі господарським судам
Стаття 13. Справи, підсудні місцевим господарським судам
Стаття 15. Територіальна підсудність справ господарському суду
Стаття 16. Виключна підсудність справ
Розділ IV УЧАСНИКИ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ
Стаття 17. Передача справ з одного господарського суду до іншого господарського суду
Стаття 18. Склад учасників судового процесу
Стаття 19. Суддя
Стаття 20. Відвід судді
Стаття 21. Сторони в судовому процесі
Стаття 22. Права та обов'язки сторін
Стаття 23. Участь у справі кількох позивачів та відповідачів
Стаття 24. Залучення до участі у справі іншого відповідача. Заміна неналежного відповідача
Стаття 25. Процесуальне правонаступництво
Стаття 26. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору
Стаття 27. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору
Стаття 28. Представники сторін і третіх осіб
Стаття 29. Участь прокурора у розгляді справ
Стаття 30. Участь у процесі посадових осіб та інших працівників підприємств, установ, організацій, державних та інших органів
Розділ V ДОКАЗИ
Стаття 31. Участь в судовому процесі судового експерта
Стаття 32. Поняття і види доказів
Стаття 33. Обов'язок доказування і подання доказів
Стаття 34. Належність і допустимість доказів
Стаття 35. Підстави звільнення від доказування
Стаття 36. Письмові докази
Стаття 37. Речові докази
Стаття 38. Витребування доказів
Стаття 39. Огляд та дослідження письмових і речових доказів у місці їх знаходження
Стаття 40. Повернення письмових i речових доказів
Стаття 41. Призначення і проведення судової експертизи
Стаття 42. Висновок судового експерта
Розділ V-1 ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
Стаття 43. Оцінка доказів
Стаття 43-1. Підстави вжиття запобіжних заходів
Стаття 43-2. Види запобіжних заходів
Стаття 43-3. Заява про вжиття запобіжних заходів
Стаття 43-4. Порядок розгляду заяви про вжиття запобіжних заходів
Стаття 43-5. Наслідки подання заяви про вжиття запобіжних заходів, що не відповідає вимогам закону
Стаття 43-6. Виконання ухвали про вжиття запобіжних заходів
Стаття 43-7. Скасування ухвали про вжиття запобіжних заходів
Стаття 43-8. Оскарження ухвал щодо вжиття запобіжних заходів
Стаття 43-9. Припинення запобіжних заходів
Стаття 43-10. Відшкодування шкоди, завданої вжиттям запобіжних заходів
Розділ VI СУДОВІ ВИТРАТИ
Стаття 44. Склад судових витрат
Стаття 48. Визначення розміру сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи та послуги перекладача
Розділ VII ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ
Стаття 49. Розподіл судових витрат
Стаття 50. Встановлення та обчислення процесуальних строків
Стаття 51. Закінчення процесуальних строків
Стаття 52. Зупинення процесуальних строків
Розділ VIII ПОДАННЯ ПОЗОВУ
Стаття 53. Відновлення та продовження процесуальних строків
Стаття 54. Форма і зміст позовної заяви
Стаття 55. Ціна позову
Стаття 56. Надсилання копії позовної заяви і доданих до неї документів
Стаття 57. Документи, що додаються до позовної заяви
Стаття 58. Об'єднання позовних вимог
Стаття 59. Відзив на позовну заяву
Стаття 60. Подання зустрічного позову
Розділ IX ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ТА ПІДГОТОВКА МАТЕРІАЛІВ ДО РОЗГЛЯДУ У ПЕРШІЙ ІНСТАНЦІЇ
Стаття 61. Прийняття позовної заяви
Стаття 62. Відмова у прийнятті позовної заяви
Стаття 63. Повернення позовної заяви
Стаття 64. Порушення провадження у справі
Розділ X ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ
Стаття 65. Дії судді по підготовці справи до розгляду
Стаття 66. Підстави забезпечення позову
Стаття 67. Заходи до забезпечення позову
Стаття 68. Скасування забезпечення позову
Розділ XI ВИРІШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ У ПЕРШІЙ ІНСТАНЦІЇ
Стаття 69. Строк вирішення спору
Стаття 74. Порядок ведення засідання
Стаття 75. Вирішення спору при неподанні відзиву на позовну заяву і витребуваних господарським судом матеріалів
Стаття 77. Відкладення розгляду справи, перерва в засіданні
Стаття 78. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем, мирова угода сторін
Стаття 79. Зупинення провадження у справі та його поновлення
Стаття 80. Припинення провадження у справі
Стаття 81. Залишення позову без розгляду
Стаття 81-1. Протоколи
Стаття 82. Прийняття рішення
Стаття 82-1. Таємниця нарадчої кімнати
Стаття 83. Права господарського суду щодо прийняття рішення
Стаття 84. Зміст рішення
Стаття 85. Оголошення рішення та набрання ним законної сили
Стаття 86. Винесення ухвали та її зміст
Стаття 87. Надсилання рішень та ухвал
Стаття 88. Додаткове рішення, ухвала
Стаття 89. Роз'яснення і виправлення рішення, ухвали
Розділ XII ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ В АПЕЛЯЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ
Стаття 90. Окрема ухвала. Повідомлення господарського суду
Стаття 91. Право апеляційного оскарження
Стаття 92. Визначення апеляційної інстанції
Стаття 93. Строк подання апеляційної скарги
Стаття 94. Форма і зміст апеляційної скарги
Стаття 95. Надсилання копії апеляційної скарги сторонам у справі
Стаття 96. Відзив на апеляційну скаргу
Стаття 97. Повернення апеляційної скарги
Стаття 98. Прийняття апеляційної скарги
Стаття 99. Порядок розгляду апеляційної скарги
Стаття 100. Відмова від апеляційної скарги
Стаття 101. Межі перегляду справи в апеляційній інстанції
Стаття 102. Строк розгляду апеляційної скарги
Стаття 103. Повноваження апеляційної інстанції
Стаття 104. Підстави для скасування або зміни рішення
Стаття 105. Постанова апеляційної інстанції
Розділ XII-1 ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ У КАСАЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ
Стаття 106. Апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду
Стаття 107. Право касаційного оскарження
Стаття 108. Касаційна інстанція
Стаття 109. Порядок подання касаційної скарги
Стаття 110. Строк подання касаційної скарги
Стаття 111. Форма і зміст касаційної скарги
Стаття 111-1. Надсилання касаційної скарги сторонам у справі
Стаття 111-2. Відзив на касаційну скаргу
Стаття 111-3. Повернення касаційної скарги
Стаття 111-4. Прийняття касаційної скарги
Стаття 111-5. Порядок розгляду касаційної скарги
Стаття 111-6. Відмова від касаційної скарги
Стаття 111-7. Межі перегляду справи в касаційній інстанції
Стаття 111-8. Строк розгляду касаційної скарги
Стаття 111-9. Повноваження касаційної інстанції
Стаття 111-10. Підстави для скасування або зміни рішення або постанови
Стаття 111-11. Постанова касаційної інстанції
Стаття 111-12. Обов'язковість вказівок, що містяться у постанові касаційної інстанції
Розділ XII-2 ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ
Стаття 111-13. Касаційні скарги на ухвали господарських судів
Стаття 111-14. Перегляд судових рішень Верховним Судом України
Стаття 111-15. Право на звернення про перегляд судових рішень господарських судів
Стаття 111-16. Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів
Стаття 111-17. Строк подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів
Стаття 111-18. Вимоги до заяви про перегляд судових рішень господарських судів
Стаття 111-19. Порядок подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів
Стаття 111-20. Перевірка відповідності заяви про перегляд судових рішень господарських судів вимогам цього Кодексу
Стаття 111-21. Допуск справи до провадження
Стаття 111-22. Підготовка справи до розгляду
Стаття 111-23. Порядок розгляду справи Верховним Судом України
Стаття 111-24. Повноваження Верховного Суду України
Стаття 111-25. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви
Стаття 111-26. Постанова Верховного Суду України про відмову у задоволенні заяви
Стаття 111-27. Повідомлення про ухвалення рішення та його виготовлення
Розділ XIII ПЕРЕГЛЯД РІШЕННЯ, УХВАЛИ, ПОСТАНОВИ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ
Стаття 111-28. Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України
Стаття 112. Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами
Стаття 113. Порядок і строк подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами
Стаття 113-1. Прийняття заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
Розділ XIV ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ, УХВАЛИ, ПОСТАНОВИ
Стаття 114. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами
Стаття 115. Обов'язковість виконання судових рішень
Стаття 116. Наказ господарського суду і пред'явлення його для виконання
Стаття 117. Оформлення наказу господарського суду, виправлення помилки в ньому та визнання наказу таким, що не підлягає виконанню
Стаття 119. Поновлення пропущеного строку для пред'явлення наказу до виконання
Стаття 120. Видача дубліката наказу
Стаття 121. Відстрочка або розстрочка виконання рішення, зміна способу та порядку виконання рішення, ухвали, постанови
Стаття 121-1. Зупинення виконання судового рішення
Стаття 121-2. Оскарження дій чи бездіяльності органів Державної виконавчої служби
Розділ XIV-1 ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ ТА ПРО ВИДАЧУ ВИКОНАВЧИХ ДОКУМЕНТІВ НА ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ
Стаття 122. Поворот виконання рішення, постанови
Стаття 122-1. Оскарження рішення третейського суду
Стаття 122-2. Форма і зміст заяви про скасування рішення третейського суду
Стаття 122-3. Підготовка справи до розгляду
Стаття 122-4. Судовий розгляд справи
Стаття 122-5. Підстави для скасування рішення третейського суду
Стаття 122-6. Ухвала господарського суду у справі про оскарження рішення третейського суду
Стаття 122-7. Видача виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду
Стаття 122-8. Форма і зміст заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду
Стаття 122-9. Порядок розгляду заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду
Стаття 122-10. Підстави для відмови у видачі виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду
Розділ XV ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Стаття 122-11. Ухвала господарського суду про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду або про відмову у його видачі
Стаття 123. Процесуальні права і обов'язки іноземних суб'єктів господарювання
Стаття 124. Підсудність судам справ за участю іноземних суб'єктів господарювання
Стаття 125. Звернення господарських судів із судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави
Стаття 126. Зміст і форма судового доручення про надання правової допомоги
Стаття 127. Виконання в Україні судових доручень іноземних судів
Стаття 128. Виконання доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи інших документів
Стаття 129. Виконання судових доручень закордонними дипломатичними установами України

Завантажити інші законодавчі акти Кодекси України:

 1. Верховна Рада України. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88) - 2013 год
 2. Верховна Рада України. КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-35, ст.458) - 2013 год
 3. Верховна Рада України. МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552) - 2012 год
 4. Верховна Рада України. ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112) - 2011 год
 5. Верховна Рада України. ПОВІТРЯНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 48-49, ст.536) Президент України В.ЯНУКОВИЧ м. Київ19 травня 2011 року№ 3393-VI - 2011 год
 6. Верховна Рада України. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50-51, ст.572) - 2010 год
 7. Верховна Рада України. КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст.446) Президент України В.ЮЩЕНКО м. Київ6 липня 2005 року№ 2747-IV - 2005 год
 8. Верховна Рада України. ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 40-41, 42, ст.492) Президент України Л.КУЧМА м. Київ18 березня 2004 року№ 1618-IV - 2004 год
 9. Верховна Рада України. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 3-4, ст. 21) Президент України Л.КУЧМА м. Київ 11 липня 2003 року № 1129-IV - 2004 год
 10. Верховна Рада України. ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356) Президент України Л.КУЧМА м. Київ16 січня 2003 року№ 435-IV - 2003 год
 11. Верховна Рада України. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144) Президент України Л.КУЧМА м. Київ 16 січня 2003 року № 436-IV - 2003 год
 12. Верховна Рада України. ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27) Президент України Л.КУЧМА м. Київ25 жовтня 2001 року№ 2768-III - 2002 год
 13. Верховна Рада України. СІМЕЙНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 21-22, ст.135) Президент України Л.КУЧМА м. Київ 10 січня 2002 року № 2947-III - 2002 год
 14. Верховна Рада України. КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131) Президент України Л.КУЧМА м. Київ 5 квітня 2001 року № 2341-III - 2001 год
 15. Верховна Рада України. ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 24, ст.189) Президент України Л.КУЧМА м. Київ 6 червня 1995 року № 213/95-ВР - 1995 год
 16. Верховна Рада України. КОДЕКС ТОРГОВЕЛЬНОГО МОРЕПЛАВСТВА УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, №№ 47, 48, 49, 50, 51, 52, ст.349) Президент України Л.КУЧМА м. Київ 23 травня 1995 року № 176/95-ВР - 1995 год
 17. Верховна Рада України. КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО НАДРА ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 36, ст.340 ) - 1994 год
 18. Верховна Рада України. ЛІСОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 17, ст.99) - 1994 год
 19. Верховна Рада України. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) - 1984 год
 20. Верховна Рада України. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) "{ ст.1 - ст.212-21 ( 80731-10 )}"{ Про порядок застосування заходів адміністративного стягнення у вигляді штрафу додатково див. Закон N 2467-12 від 17.06.92 } - 1984 год
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -