Завантажити КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-35, ст.458)


Для того, що б завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час, будь ласка, перейдіть по посиланню нижче:

Завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗАКОНОДАВЧОГО АКТУ:

Розділ I ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Глава 1. Загальні положення
Стаття 1. Відносини, що регулюються Кодексом цивільного захисту України
Стаття 2. Визначення термінів
Стаття 3. Правова основа цивільного захисту
Стаття 4. Цивільний захист
Стаття 5. Класифікація надзвичайних ситуацій
Стаття 6. Суб’єкти забезпечення цивільного захисту
Розділ II ЄДИНА ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Глава 2. Єдина державна система цивільного захисту та її складові
Стаття 7. Основні принципи здійснення цивільного захисту
Стаття 8. Єдина державна система цивільного захисту
Стаття 9. Функціональні підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
Глава 3. Функціонування єдиної державної системи цивільного захисту
Стаття 10. Територіальні підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та їх ланки
Стаття 11. Режими функціонування єдиної державної системи цивільного захисту
Стаття 12. Режим повсякденного функціонування
Стаття 13. Режим підвищеної готовності
Стаття 14. Режим надзвичайної ситуації
Розділ III ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Глава 4. Повноваження органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, завдання та обов’язки суб’єктів господарювання, права та обов’язки громадян України у сфері цивільного захисту
Стаття 15. Режим надзвичайного стану
Стаття 16. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері цивільного захисту
Стаття 17. Повноваження центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту
Стаття 18. Повноваження інших центральних органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту
Стаття 19. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту
Стаття 20. Завдання і обов’язки суб’єктів господарювання
Глава 5. Сили цивільного захисту
Стаття 21. Права та обов’язки громадян у сфері цивільного захисту
Стаття 22. Склад та основні завдання сил цивільного захисту
Стаття 23. Аварійно-рятувальні служби
Стаття 24. Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту
Стаття 25. Спеціалізовані служби цивільного захисту
Стаття 26. Формування цивільного захисту
Стаття 27. Добровільні формування цивільного захисту
Стаття 28. Залучення Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, які утворені відповідно до законів України, для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
Розділ IV ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Глава 6. Оповіщення та інформування суб’єктів забезпечення цивільного захисту
Стаття 29. Громадські організації
Стаття 30. Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій
Глава 7. Укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту та евакуаційні заходи
Стаття 31. Інформування у сфері цивільного захисту
Стаття 32. Укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту
Глава 8. Інженерний захист територій, радіаційний і хімічний захист
Стаття 33. Заходи з евакуації
Стаття 34. Інженерний захист територій
Глава 9. Медичний, біологічний і психологічний захист, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
Стаття 35. Радіаційний і хімічний захист населення і територій
Стаття 36. Медичний захист, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
Стаття 37. Біологічний захист населення, тварин і рослин
Глава 10. Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях
Стаття 38. Психологічний захист населення
Стаття 39. Організація навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях
Стаття 40. Навчання працюючого населення
Стаття 41. Формування культури безпеки життєдіяльності населення. Навчання учнів, студентів та дітей дошкільного віку
Розділ V ЗАПОБІГАННЯ НАДЗВИЧАЙНИМ СИТУАЦІЯМ
Глава 11. Державне регулювання діяльності суб’єктів господарювання з питань цивільного захисту
Стаття 42. Навчання непрацюючого населення
Стаття 43. Моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій
Стаття 44. Державна стандартизація у сфері цивільного захисту
Стаття 45. Експертиза у сфері цивільного захисту
Стаття 46. Оцінка відповідності у сфері цивільного захисту
Стаття 47. Державний нагляд (контроль) з питань цивільного захисту
Стаття 48. Атестація аварійно-рятувальних служб та рятувальників
Глава 12. Забезпечення техногенної безпеки
Стаття 49. Страхування
Стаття 50. Джерела небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру
Стаття 51. Забезпечення техногенної безпеки органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання
Стаття 52. Вимоги щодо дотримання техногенної безпеки
Стаття 53. Автоматизована система раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення
Глава 13. Забезпечення пожежної безпеки
Стаття 54. Віднесення міст та суб’єктів господарювання до відповідних груп і категорій цивільного захисту
Стаття 55. Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки
Стаття 56. Погодження нормативних та нормативно-технічних документів
Стаття 57. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проектування, будівництва та реконструкції об’єктів виробничого та іншого призначення
Стаття 58. Призначення і завдання пожежної охорони
Стаття 59. Види пожежної охорони
Стаття 60. Державна пожежна охорона
Стаття 61. Відомча пожежна охорона
Стаття 62. Місцева пожежна охорона
Глава 14. Державний нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки
Стаття 63. Добровільна пожежна охорона
Стаття 64. Центральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки
Стаття 65. Державні органи та суб’єкти господарювання, аварійно-рятувальні служби, щодо яких здійснюються заходи державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту
Стаття 66. Способи здійснення державного нагляду (контролю)
Стаття 67. Повноваження центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки
Стаття 68. Санкції за порушення вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки
Стаття 69. Підстави для видачі центральним органом виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки, приписів, постанов і розпоряджень
Розділ VI РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ЇХ НАСЛІДКІВ
Глава 15. Організація робіт з реагування на надзвичайні ситуації
Стаття 70. Підстави для зупинення роботи підприємств, об’єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів
Стаття 71. Організація робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
Стаття 72. Пункти управління
Стаття 73. Центри управління в надзвичайних ситуаціях
Стаття 74. Система екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112
Стаття 75. Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
Стаття 76. Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
Глава 16. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій
Стаття 77. Залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
Стаття 78. Режими підвищеної готовності та надзвичайної ситуації
Стаття 79. Проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт
Стаття 80. Гасіння пожеж
Стаття 81. Життєзабезпечення постраждалих
Стаття 82. Проведення відновлювальних робіт
Глава 17. Відшкодування матеріальних збитків та надання допомоги постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації
Стаття 83. Цільова мобілізація
Стаття 84. Соціальний захист постраждалих
Стаття 85. Відшкодування матеріальних збитків постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій
Стаття 86. Забезпечення житлом постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій
Стаття 87. Надання медичної та психологічної допомоги
Стаття 88. Гуманітарна допомога
Розділ VII НАВЧАННЯ ОСІБ РЯДОВОГО І НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА РЯТУВАЛЬНИКІВ, КЕРІВНОГО СКЛАДУ, ФАХІВЦІВ, ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКИХ ПОВ’ЯЗАНА З ОРГАНІЗАЦІЄЮ І ЗДІЙСНЕННЯМ ЗАХОДІВ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ПІДГОТОВКА ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТА СИЛ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Глава 18. Підготовка фахівців з питань цивільного захисту
Стаття 89. Надання інших видів допомоги
Стаття 90. Організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та рятувальників професійних аварійно-рятувальних служб
Глава 19. Підготовка до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту
Стаття 91. Навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту
Розділ VIII ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Глава 20. Фінансове забезпечення
Стаття 92. Підготовка до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту
Стаття 93. Фінансування заходів у сфері цивільного захисту
Стаття 94. Фінансове забезпечення органів управління та сил цивільного захисту
Стаття 95. Фінансування медико-психологічної реабілітації
Глава 21. Матеріально-технічне забезпечення
Стаття 96. Фінансування робіт із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
Стаття 97. Матеріально-технічне забезпечення
Розділ IX КОМПЛЕКТУВАННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТА СИЛ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Глава 22. Комплектування органів управління та сил цивільного захисту
Стаття 98. Створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
Стаття 99. Порядок комплектування органів управління та сил цивільного захисту
Глава 23. Проходження служби цивільного захисту
Стаття 100. Чисельність працівників та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту
Стаття 101. Порядок проходження служби цивільного захисту
Стаття 102. Прийняття на службу цивільного захисту та умови її проходження
Стаття 103. Контракт щодо проходження служби цивільного захисту
Стаття 104. Спеціальні звання осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту
Стаття 105. Граничний вік перебування на службі цивільного захисту
Стаття 106. Звільнення із служби цивільного захисту
Стаття 107. Резерв служби цивільного захисту
Стаття 108. Присяга служби цивільного захисту
Стаття 109. Статус рятувальника
Стаття 110. Права та обов’язки рятувальника
Стаття 111. Формений одяг і знаки розрізнення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та основних працівників державних аварійно-рятувальних служб
Стаття 112. Забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та основних працівників аварійно-рятувальних служб спеціальним одягом, спорядженням і засобами індивідуального захисту
Стаття 113. Забезпечення харчуванням осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та основних працівників аварійно-рятувальних служб
Розділ X СОЦІАЛЬНИЙ ТА ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ОСІБ РЯДОВОГО І НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТА СИЛ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ І ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ ІЗ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Глава 24. Соціальний та правовий захист
Стаття 114. Службові посвідчення
Стаття 115. Соціальний та правовий захист осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, працівників органів управління та сил цивільного захисту
Глава 25. Медичне забезпечення, одноразова грошова допомога та страхування
Стаття 116. Забезпечення громадянських прав та свобод осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, працівників аварійно-рятувальних служб
Стаття 117. Медичне та санаторно-курортне забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, членів їхніх сімей та основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб
Глава 26. Забезпечення житлом та оплата комунальних послуг
Стаття 118. Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), травми або поранення, захворювання чи інвалідності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту
Стаття 119. Забезпечення житлом осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та рятувальників
Глава 27. Додаткові гарантії соціального захисту
Стаття 120. Оплата комунальних послуг
Стаття 121. Соціальний захист членів сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб
Стаття 122. Додаткові гарантії соціального захисту осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників органів управління та сил цивільного захисту
Стаття 123. Проїзд осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та рятувальників
Глава 28. Грошове та пенсійне забезпечення, оплата праці
Стаття 124. Ветерани служби цивільного захисту
Стаття 125. Грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту
Стаття 126. Оплата праці працівників, які забезпечують відомчу та місцеву пожежну охорону і входять до складу формувань або спеціалізованих служб цивільного захисту
Глава 29. Робочий час та відпустки
Стаття 127. Пенсійне забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту
Стаття 128. Робочий час в органах та підрозділах цивільного захисту
Розділ XI ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА
Глава 30. Додаткові функції суб’єктів забезпечення цивільного захисту
Стаття 129. Право осіб рядового і начальницького складу цивільного захисту на відпустки. Порядок надання особам рядового і начальницького складу цивільного захисту відпусток та відкликання з них
Стаття 130. Планування діяльності єдиної державної системи цивільного захисту
Стаття 131. Облік надзвичайних ситуацій
Стаття 132. Наукове та науково-технічне забезпечення здійснення заходів цивільного захисту
Стаття 133. Аварійно-рятувальне обслуговування суб’єктів господарювання і територій
Глава 31. Міжнародне співробітництво у сфері цивільного захисту
Стаття 134. Надання платних послуг аварійно-рятувальними службами
Стаття 135. Надання допомоги іноземним державам у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
Стаття 136. Отримання Україною міжнародної допомоги для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
Глава 32. Контроль у сфері цивільного захисту
Стаття 137. Представництво в міжнародних організаціях з питань цивільного захисту
Стаття 138. Контроль за діяльністю органів управління та сил цивільного захисту
Глава 33. Відповідальність за порушення законодавства у сфері цивільного захисту
Стаття 139. Громадський контроль за додержанням законодавства з питань цивільного захисту
Стаття 140. Відповідальність за порушення законодавства у сфері цивільного захисту
Розділ XII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Завантажити інші законодавчі акти Кодекси України:

 1. Верховна Рада України. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88) - 2013 год
 2. Верховна Рада України. МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552) - 2012 год
 3. Верховна Рада України. ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112) - 2011 год
 4. Верховна Рада України. ПОВІТРЯНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 48-49, ст.536) Президент України В.ЯНУКОВИЧ м. Київ19 травня 2011 року№ 3393-VI - 2011 год
 5. Верховна Рада України. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50-51, ст.572) - 2010 год
 6. Верховна Рада України. КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст.446) Президент України В.ЮЩЕНКО м. Київ6 липня 2005 року№ 2747-IV - 2005 год
 7. Верховна Рада України. ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 40-41, 42, ст.492) Президент України Л.КУЧМА м. Київ18 березня 2004 року№ 1618-IV - 2004 год
 8. Верховна Рада України. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 3-4, ст. 21) Президент України Л.КУЧМА м. Київ 11 липня 2003 року № 1129-IV - 2004 год
 9. Верховна Рада України. ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356) Президент України Л.КУЧМА м. Київ16 січня 2003 року№ 435-IV - 2003 год
 10. Верховна Рада України. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144) Президент України Л.КУЧМА м. Київ 16 січня 2003 року № 436-IV - 2003 год
 11. Верховна Рада України. ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27) Президент України Л.КУЧМА м. Київ25 жовтня 2001 року№ 2768-III - 2002 год
 12. Верховна Рада України. СІМЕЙНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 21-22, ст.135) Президент України Л.КУЧМА м. Київ 10 січня 2002 року № 2947-III - 2002 год
 13. Верховна Рада України. КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131) Президент України Л.КУЧМА м. Київ 5 квітня 2001 року № 2341-III - 2001 год
 14. Верховна Рада України. ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 24, ст.189) Президент України Л.КУЧМА м. Київ 6 червня 1995 року № 213/95-ВР - 1995 год
 15. Верховна Рада України. КОДЕКС ТОРГОВЕЛЬНОГО МОРЕПЛАВСТВА УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, №№ 47, 48, 49, 50, 51, 52, ст.349) Президент України Л.КУЧМА м. Київ 23 травня 1995 року № 176/95-ВР - 1995 год
 16. Верховна Рада України. КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО НАДРА ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 36, ст.340 ) - 1994 год
 17. Верховна Рада України. ЛІСОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 17, ст.99) - 1994 год
 18. Верховна Рада України. Господарський процесуальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 6, ст.56) Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК м. Київ6 листопада 1991 року№ 1798-XII - 1992 год
 19. Верховна Рада України. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) - 1984 год
 20. Верховна Рада України. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) "{ ст.1 - ст.212-21 ( 80731-10 )}"{ Про порядок застосування заходів адміністративного стягнення у вигляді штрафу додатково див. Закон N 2467-12 від 17.06.92 } - 1984 год
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -