Завантажити Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) "{ ст.1 - ст.212-21 ( 80731-10 )}"{ Про порядок застосування заходів адміністративного стягнення у вигляді штрафу додатково див. Закон N 2467-12 від 17.06.92 }


Для того, що б завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час, будь ласка, перейдіть по посиланню нижче:

Завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗАКОНОДАВЧОГО АКТУ:

Розділ III. ОРГАНИ, УПОВНОВАЖЕНІ РОЗГЛЯДАТИ СПРАВИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Глава 16 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 213. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення
Стаття 214. Розмежування компетенції органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення
Стаття 215. Порядок утворення колегіальних органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення
Стаття 216. Правомочність засідань колегіальних органів
Глава 17 ПІДВІДОМЧІСТЬ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Стаття 217. Повноваження посадових осіб, які розглядають справи про адміністративні правопорушення
Стаття 218. Адміністративні комісії
Стаття 219. Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад
Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)
Стаття 221-1. Місцеві господарські та адміністративні суди, апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди та Верховний Суд України
Стаття 222. Органи Національної поліції
Стаття 222-1. Органи Державної прикордонної служби України
Стаття 222-2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб
Стаття 223. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку
Стаття 224. Органи залізничного транспорту
Стаття 225. Органи морського і річкового транспорту
Стаття 228. Центральний орган виконавчої влади з питань цивільної авіації
Стаття 229. Органи автомобільного транспорту та електротранспорту
Стаття 230-1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю
Стаття 231. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці
Стаття 234-1. Органи державного фінансового контролю
Стаття 234-2. Органи доходів і зборів
Стаття 234-3. Національний банк України
Стаття 234-4. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
Стаття 235. Військові комісаріати
Стаття 235-1. Військова інспекція безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України
Стаття 236. Органи державної санітарно-епідеміологічної служби
Стаття 238. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини
Стаття 238-2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин
Стаття 238-4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин
Стаття 239. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр
Стаття 240. Органи рибоохорони
Стаття 241. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства
Стаття 242. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства
Стаття 242-1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів
Стаття 243. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
Стаття 244. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі
Стаття 244-1. Органи, які здійснюють державний пробірний контроль
Стаття 244-2. Органи Пенсійного фонду України
Стаття 244-3. Органи державної статистики
Стаття 244-4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів
Стаття 244-5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з контролю за цінами
Стаття 244-6. Органи державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду
Стаття 244-7. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації, метрології та метрологічної діяльності і технічного регулювання
Стаття 244-8. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів
Стаття 244-9. Органи Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття
Стаття 244-10. Органи Фонду соціального страхування України
Стаття 244-12. Органи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки
Стаття 244-13. Органи центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду
Стаття 244-15. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
Стаття 244-16. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Стаття 244-17. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Стаття 244-18. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг
Стаття 244-19. Органи ринкового нагляду
Розділ IV. ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Глава 18 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 244-20. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду
Стаття 245. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення
Стаття 246. Порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення
Стаття 247. Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення
Стаття 248. Розгляд справи про адміністративне правопорушення на засадах рівності громадян
Стаття 249. Відкритий розгляд справи про адміністративне правопорушення
Стаття 250. Прокурорський нагляд за виконанням законів при провадженні в справах про адміністративні правопорушення
Стаття 251. Докази
Стаття 252. Оцінка доказів
Глава 19 ПРОТОКОЛ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Стаття 253. Передача матеріалів прокурору, органу досудового розслідування
Стаття 254. Складення протоколу про адміністративне правопорушення
Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення
6) державні виконавці (стаття 188-13);
Стаття 256. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення
Стаття 257. Надіслання протоколу
Стаття 258. Випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається
Стаття 259. Доставлення порушника
Глава 20 ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Стаття 260. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення
Стаття 261. Адміністративне затримання
Стаття 262. Органи (посадові особи), правомочні здійснювати адміністративне затримання
Стаття 263. Строки адміністративного затримання
Стаття 264. Особистий огляд і огляд речей
Стаття 265. Вилучення речей і документів
Стаття 265-1. Тимчасове вилучення посвідчення водія
Стаття 265-2. Тимчасове затримання транспортних засобів
Стаття 266. Відсторонення осіб від керування транспортними засобами, річковими і маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції
Глава 21 ОСОБИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОВАДЖЕННІ В СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Стаття 267. Оскарження заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення
Стаття 268. Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності
Стаття 269. Потерпілий
Стаття 270. Законні представники та представники
Стаття 271. Захисник
Стаття 272. Свідок
Стаття 273. Експерт
Стаття 274. Перекладач
Глава 22 РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Стаття 275. Відшкодування витрат потерпілим, свідкам, експертам і перекладачам
Стаття 276. Місце розгляду справи про адміністративне правопорушення
Стаття 277. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення
Стаття 277-2. Повідомлення про розгляд справи
Стаття 278. Підготовка до розгляду справи про адміністративне правопорушення
Стаття 279. Порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення
Стаття 279-1. Розгляд справи про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі
Стаття 279-2. Особливості розгляду справи про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, вчинене на транспортному засобі, зареєстрованому за межами України
Стаття 279-3. Звільнення власника транспортного засобу від адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі
Стаття 279-4. Інформування власників транспортних засобів про правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, вчинені на належних їм транспортних засобах
Стаття 280. Обставини, що підлягають з'ясуванню при розгляді справи про адміністративне правопорушення
Стаття 281. Протокол засідання колегіального органу по справі про адміністративне правопорушення
Глава 23 ПОСТАНОВА ПО СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Стаття 282. Пропозиції про усунення причин та умов, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень
Стаття 283. Зміст постанови по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 284. Види постанов по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 285. Оголошення постанови по справі про адміністративне правопорушення і вручення копії постанови
Глава 24 ОСКАРЖЕННЯ ПОСТАНОВИ ПО СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Стаття 287. Право оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 288. Порядок оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 289. Строк оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 291. Набрання постановою адміністративного органу (посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення законної сили
Стаття 292. Строк розгляду скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 293. Розгляд скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 294. Набрання постановою судді у справі про адміністративне правопорушення законної сили та перегляд постанови
Стаття 295. Надіслання копії рішення по скарзі на постанову
Глава 24-1. Перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом
Стаття 296. Наслідки скасування постанови із закриттям справи про адміністративне правопорушення
Стаття 297-1. Право на перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 297-2. Строк подання заяви про перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 297-3. Вимоги до заяви про перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 297-4. Порядок подання заяви про перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 297-5. Перевірка відповідності заяви про перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення вимогам цього Кодексу
Стаття 297-6. Допуск справи до провадження
Стаття 297-7. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України
Стаття 297-8. Порядок розгляду справи Верховним Судом України
Стаття 297-9. Повноваження Верховного Суду України
Розділ V. ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВ ПРО НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ
Глава 25 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 297-10. Постанова Верховного Суду України
Стаття 298. Обов'язковість постанови про накладення адміністративного стягнення
Стаття 299. Звернення постанови до виконання
Стаття 300. Порядок виконання постанови про накладення адміністративного стягнення
Стаття 300-1. Порядок виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі
Стаття 301. Відстрочка виконання постанови про накладення адміністративного стягнення
Стаття 302. Припинення виконання постанови про накладення адміністративного стягнення
Стаття 303. Давність виконання постанов про накладення адміністративних стягнень
Стаття 304. Вирішення питань, зв'язаних з виконанням постанови
Глава 26 ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО ВИНЕСЕННЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Стаття 305. Контроль за виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення
Глава 27 ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО НАКЛАДЕННЯ ШТРАФУ
Стаття 306. Порядок виконання постанови про винесення попередження
Стаття 307. Строки і порядок виконання постанови про накладення штрафу
Стаття 308. Примусове виконання постанови про стягнення штрафу
Стаття 309. Виконання постанови про накладення штрафу, який стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення
Глава 28 ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО ОПЛАТНЕ ВИЛУЧЕННЯ ПРЕДМЕТА
Стаття 310. Закінчення провадження по виконанню постанови про накладення штрафу
Стаття 311. Органи, що виконують постанови про оплатне вилучення предмета
Стаття 312. Виконання постанови про оплатне вилучення предмета
Глава 29 ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО КОНФІСКАЦІЮ ПРЕДМЕТА, ГРОШЕЙ
Стаття 313. Органи, що виконують постанови про конфіскацію предмета, грошей
Стаття 314. Порядок виконання постанови про конфіскацію предмета, грошей
Стаття 315. Порядок реалізації конфіскованих предметів, грошей
Глава 30 ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО ПОЗБАВЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРАВА
Стаття 316. Закінчення провадження по виконанню постанови про конфіскацію предмета, грошей
Стаття 317. Органи, що виконують постанову про позбавлення спеціального права
Стаття 318. Порядок виконання постанови про позбавлення права керування річковим або маломірним судном
Стаття 319. Порядок виконання постанови про позбавлення права полювання
Глава 30-А ПРОВАДЖЕННЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ
Стаття 321. Обчислення строків позбавлення спеціального права
Стаття 321-1. Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт
Стаття 321-2. Обчислення строку відбування громадських робіт
Стаття 321-3. Обов'язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування порушником громадських робіт
Глава 31 ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ВИПРАВНИХ РОБІТ
Стаття 321-4. Наслідки ухилення особи від відбування громадських робіт
Стаття 322. Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді виправних робіт
Стаття 323. Обчислення строку відбування виправних робіт
Стаття 324. Обов'язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування порушником виправних робіт
Глава 32 ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО АРЕШТУ
Стаття 325. Наслідки ухилення особи від відбування виправних робіт
Стаття 326. Виконання постанови про застосування адміністративного арешту
Стаття 327. Порядок відбування адміністративного арешту
Глава 33 ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ В ЧАСТИНІ ВІДШКОДУВАННЯ МАЙНОВОЇ ШКОДИ
Стаття 328. Трудове використання осіб, підданих адміністративному арешту
Стаття 329. Порядок і строк виконання постанови в частині відшкодування майнової шкоди
Стаття 330. Наслідки невиконання постанови в частині відшкодування майнової шкоди
Публікації документа

Завантажити інші законодавчі акти Кодекси України:

 1. Верховна Рада України. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88) - 2013 год
 2. Верховна Рада України. КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-35, ст.458) - 2013 год
 3. Верховна Рада України. МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552) - 2012 год
 4. Верховна Рада України. ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112) - 2011 год
 5. Верховна Рада України. ПОВІТРЯНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 48-49, ст.536) Президент України В.ЯНУКОВИЧ м. Київ19 травня 2011 року№ 3393-VI - 2011 год
 6. Верховна Рада України. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50-51, ст.572) - 2010 год
 7. Верховна Рада України. КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст.446) Президент України В.ЮЩЕНКО м. Київ6 липня 2005 року№ 2747-IV - 2005 год
 8. Верховна Рада України. ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 40-41, 42, ст.492) Президент України Л.КУЧМА м. Київ18 березня 2004 року№ 1618-IV - 2004 год
 9. Верховна Рада України. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 3-4, ст. 21) Президент України Л.КУЧМА м. Київ 11 липня 2003 року № 1129-IV - 2004 год
 10. Верховна Рада України. ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356) Президент України Л.КУЧМА м. Київ16 січня 2003 року№ 435-IV - 2003 год
 11. Верховна Рада України. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144) Президент України Л.КУЧМА м. Київ 16 січня 2003 року № 436-IV - 2003 год
 12. Верховна Рада України. ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27) Президент України Л.КУЧМА м. Київ25 жовтня 2001 року№ 2768-III - 2002 год
 13. Верховна Рада України. СІМЕЙНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 21-22, ст.135) Президент України Л.КУЧМА м. Київ 10 січня 2002 року № 2947-III - 2002 год
 14. Верховна Рада України. КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131) Президент України Л.КУЧМА м. Київ 5 квітня 2001 року № 2341-III - 2001 год
 15. Верховна Рада України. ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 24, ст.189) Президент України Л.КУЧМА м. Київ 6 червня 1995 року № 213/95-ВР - 1995 год
 16. Верховна Рада України. КОДЕКС ТОРГОВЕЛЬНОГО МОРЕПЛАВСТВА УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, №№ 47, 48, 49, 50, 51, 52, ст.349) Президент України Л.КУЧМА м. Київ 23 травня 1995 року № 176/95-ВР - 1995 год
 17. Верховна Рада України. КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО НАДРА ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 36, ст.340 ) - 1994 год
 18. Верховна Рада України. ЛІСОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 17, ст.99) - 1994 год
 19. Верховна Рада України. Господарський процесуальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 6, ст.56) Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК м. Київ6 листопада 1991 року№ 1798-XII - 1992 год
 20. Верховна Рада України. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) - 1984 год
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -