Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити "КОНВЕНЦІЯ про захист прав людини і основоположних свобод"

Для того, що б завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час, будь ласка, перейдіть по посиланню нижче:

Завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗАКОНОДАВЧОГО АКТУ:

Розділ I Права і свободи
Стаття 1 Зобов'язання поважати права людини
Стаття 2 Право на життя
Стаття 3 Заборона катування
Стаття 4 Заборона рабства і примусової праці
Стаття 5 Право на свободу та особисту недоторканність
Стаття 6 Право на справедливий суд
Стаття 7 Ніякого покарання без закону
Стаття 8 Право на повагу до приватного і сімейного життя
Стаття 9 Свобода думки, совісті і релігії
Стаття 10 Свобода вираження поглядів
Стаття 11 Свобода зібрань та об'єднання
Стаття 12 Право на шлюб
Стаття 13 Право на ефективний засіб юридичного захисту
Стаття 14 Заборона дискримінації
Стаття 15 Відступ від зобов'язань під час надзвичайної ситуації
Стаття 16 Обмеження політичної діяльності іноземців
Стаття 17 Заборона зловживання правами
Розділ II Європейський суд з прав людини
Стаття 18 Межі застосування обмежень прав
Стаття 19 Створення Суду
Стаття 20 Кількість суддів
Стаття 21 Посадові критерії
Стаття 22 Вибори суддів
Стаття 23 Строк повноважень і звільнення з посади
Стаття 24 Канцелярія і доповідачі
Стаття 25 Пленарні засідання Суду
Стаття 26 Одноособовий склад Суду, комітети, палати та Велика палата
Стаття 27 Компетенція суддів, які засідають одноособово
Стаття 28 Компетенція комітетів
Стаття 29 Рішення палат щодо прийнятності та суті заяв
Стаття 30 Відмова від розгляду справи на користь Великої палати
Стаття 31 Повноваження Великої палати
Стаття 32 Юрисдикція Суду
Стаття 33 Міждержавні справи
Стаття 34 Індивідуальні заяви
Стаття 35 Умови прийнятності
Стаття 36 Участь третьої сторони
Стаття 37 Вилучення заяв з реєстру справ
Стаття 38 Розгляд справи
Стаття 39 Досягнення дружнього врегулювання
Стаття 40 Слухання у відкритому засіданні та доступ до документів
Стаття 41 Справедлива сатисфакція
Стаття 42 Рішення палат
Стаття 43 Передання справи на розгляд Великої палати
Стаття 44 Остаточні рішення у справі
Стаття 45 Умотивованість рішень у справі та ухвал
Стаття 46 Обов'язкова сила рішень та їх виконання
Стаття 47 Консультативні висновки
Стаття 48 Консультативна компетенція Суду
Стаття 49 Умотивованість консультативних висновків
Стаття 50 Витрати на забезпечення діяльності Суду
Розділ III Інші положення
Стаття 51 Привілеї та імунітети суддів
Стаття 52 Запити Генерального секретаря
Стаття 53 Гарантія визнаних прав людини
Стаття 54 Повноваження Комітету Міністрів
Стаття 55 Відмова від інших засобів урегулювання спорів
Стаття 56 Територіальне застосування
Стаття 57 Застереження
Стаття 58 Денонсація
Стаття 59 Підписання і ратифікація
(стаття 59 зі змінами, внесенимизгідно з Протоколом № 14 від 13.05.2004 р.)
Публікації документа

Завантажити інші законодавчі акти Фундаментальне законодавство ЄС:

 1. Європейський Союз. Додатковий протокол до Конвенції про кіберзлочинність, який стосується криміналізації дій расистського та ксенофобного характеру, вчинених через комп'ютерні системи ( укр/рос ) "Статус Протоколу див. ( 994_790 )" Протокол ратифіковано із застереженням Законом N 23-V ( 23-16 ) від 21.07.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.328 } - 2010 год
 2. Європейський Союз. Європейська угода про правила, що регулюють пересування осіб між державами-членами Ради Європи (ETS N 25 ) (укр/рос) "Статус Угоди див.( 994_833 )" ( Угоду ратифіковано із заявами Законом N 2936-IV ( 2936-15 ) від 05.10.2005, ВВР, 2006, N 1, ст.13 ) - 2010 год
 3. Європейська асоціація вільної торгівлі (EFTA). Угода щодо взаємного прийняття сертифікатів сертифікації персоналу між сторонами, що підписали Багатосторонню Угоду, та Національним агентством з акредитації України " 25 листопада 2009 року" Неофіційний переклад - 2009 год
 4. Європейський Союз. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173) "( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 47-48 )" Статус Конвенції див. ( 994_391 ) - 2007 год
 5. Європейський Союз. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією "( Конвенцію ратифіковано Законом N 2476-IV ( 2476-15 ) від 16.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.266 )" Дата підписання: 04.11.1999 - 2006 год
 6. Європейський Союз. Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом (ETS N 90) "Статус Конвенції див. ( 994_423 )" ( Конвенцію ратифіковано Законом N 2990-III ( 2990-14 ) від 17.01.2002 ) - 2006 год
 7. Європейський Союз. Європейська ландшафтна конвенція (укр/рос) "( Конвенцію ратифіковано Законом N 2831-IV ( 2831-15 ) від 07.09.2005, ВВР, 2005, N 51, ст.547 )" Дата підписання: 20.10.2000 - 2006 год
 8. Європейський Союз. Договір про заснування Європейської Спільноти "(консолідована версія станом на 1 січня 2005 року)" - 2005 год
 9. Європейський Союз. Міжнародна конвенція про боротьбу з допінгом у спорті "{ Конвенцію ратифіковано Законом N 68-V ( 68-16 ) від 03.08.2006 }" Офіційний переклад - 2005 год
 10. Європейський Союз. Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму "Статус Конвенції див.( 994_838 )" { Конвенцію ратифіковано з заявами і застереженнями Законом N 54-V ( 54-16 ) від 31.07.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.340 } - 2005 год
 11. Європейська асоціація вільної торгівлі (EFTA). Угода між Урядом України та Європейською Організацією Ядерних Досліджень про подальший розвиток наукового і технічного співробітництва в галузі фізики високих енергій "Дата підписання: 02.04.1993"Дата набуття чинності: 02.04.1993 - 2005 год
 12. Європейський Союз. Протокол N 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ETS N 177) (укр/рос) "Статус Протоколу див. ( 994_552 )" { Додатково див. Інформацію до Конвенції та протоколів у Документі ( n0001697-06 ) від 23.08.2006 } - 2004 год
 13. Європейський Союз. Протокол N 14 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який змінює контрольну систему Конвенції "{ Текст зі змінами до офіційного перекладу Протоколу, внесеними Листом МЗС ( v1291321-06 ) від 27.04.2006 }" ( Протокол ратифіковано Законом N 3435-IV ( 3435-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 27, ст.229 ) - 2004 год
 14. Європейський Союз. Договор (Афины, 16 апреля 2003 года) - 2003 год
 15. Європейський Союз. Конвенція про контакт з дітьми (ETS N 192) (укр/рос) "Статус Конвенції див. ( 994_815)" { Конвенцію ратифіковано з заявою Законом N 166-V ( 166-16 ) від 20.09.2006 } - 2003 год
 16. Європейський Союз. Руководящие принципы в области прав человека и борьбы с терроризмом "Утверждены на 804-м заседании Комитета Министров 11 июля 2002 года" Предисловие - 2002 год
 17. Європейський Союз. Протокол N 13 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який стосується скасування смертної кари за всіх обставин "Статус Протоколу див. ( 994_797 )" { Додатково див. Інформацію до Конвенції та протоколів у Документі ( n0001697-06 ) від 23.08.2006 } - 2002 год
 18. Європейський Союз. Додатковий протокол до Антидопінгової Конвенції "м. Варшава, 12 вересня 2002 року" Статус Протоколу див.( 994_784 ) - 2002 год
 19. Європейський Союз. Ніццький договір про внесення змін та доповнень до Договору про Європейський Союз, Договорів про заснування Європейських Співтовариств та деяких пов'язаних з ними актів (2001/C80/01) "Статус Договору див. ( 994_532 )" { Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу з протоколами та деклараціями станом на 30.03.2010 див. в ( 994_b06 ) } - 2001 год
 20. Європейський Союз. Протокол N 1 до Європейської конвенції про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (укр/рос) "{ Протокол ратифіковано Законом N 2689-III ( 2689-14 ) від 13.09.2001 }" Дата підписання: 04.11.1993 - 1998 год