Завантажити МІЖНАРОДНА ТОРГОВЕЛЬНА ПАЛАТА " П Р А В И Л А"Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів (зі змінами і доповнен. 1993 р., публ. МТП N 500)

Для того, що б завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час, будь ласка, перейдіть по посиланню нижче:

Завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗАКОНОДАВЧОГО АКТУ:

Стаття 1. Застосування VCP
Стаття 2. Поняття акредитива
Стаття 3. Акредитиви і контракти
Стаття 4. Документи і товари (послуги) виконання зобов'язань
Стаття 5. Інструкції по виставленню (зміни) акредитивів
Стаття 6. Відкличні та безвідкличні акредитиви
Стаття 7. Зобов'язання авізуючого банку
Стаття 8. Відкликання акредитива
Стаття 9. Зобов'язання банку-емітента й підтверджуючого банку
Стаття 10. Види акредитивів
Стаття 11. Повідомлення електронною поштою й передавізування акредитива
Стаття 12. Неповні або неясні інструкції
Стаття 13. Вимоги до перевірки документів
Стаття 14. Розходження в документах та повідомлення про це
Стаття 15. Рамки відповідальності банків у відносинах з документами
Стаття 16. Рамки відповідальності банків щодо передачі повідомлень
Стаття 17. Обставини форс-мажору
Стаття 18. Рамки відповідальності сторін щодо одержаних інструкцій
Стаття 19. Рамбурсні вимоги між банками
Стаття 20. Двозначність емітентів документів
Стаття 21. Документи, які не показують, ким вони оформлені, або без точного змісту
Стаття 22. Дата видачі документів та акредитивна дата
Стаття 23. Морський/океанський коносамент
Стаття 24. Морська транспортна накладна
Стаття 25. Коносамент чартерного перевезення
Стаття 26. Документ по змішаному перевезенню
Стаття 27. Документ повітряного транспорту (перевезення)
Стаття 28. Автомобільні, залізничні або внутрішньоводні транспортні документи
Стаття 29. Документ про відправлення товарів поштою
Стаття 30. Транспортні документи, видані фрахтовими компаніями
Стаття 31. Документи типу "На палубі", "Навантаження і
Стаття 32. Чисті транспортні документи
Стаття 33. Оплачений чи неоплачений фрахт щодо транспортних документів
Стаття 34. Страхові документи
Стаття 35. Види страхування (страхових покриттів)
Стаття 36. Страхування, що покриває всі види ризиків
Стаття 37. Комерційні рахунки
Стаття 38. Інші документи
Стаття 39. Відхилення щодо суми, кількості і ціни за одиницю товару від передбачуваних акредитивом
Стаття 40. Часткове використання акредитива/часткові відвантаження
Стаття 41. Часткове використання/відвантаження
Стаття 42. Дата закінчення строків і місце представлення документів
Стаття 43. Обмеження дати закінчення строку представлення документів
Стаття 44. Продовження дати закінчення строку документів
Стаття 45. Час представлення документів
Стаття 46. Загальні вирази, що стосуються дат відвантаження
Стаття 47. Означення дати для строку відвантаження товару
Стаття 48. Трансферабельний (переказний) акредитив
Стаття 49. Переуступка виручки

Завантажити інші законодавчі акти Міжнародна торговельна палата:

 1. Міжнародна торговельна палата. "АРБИТРАЖНЫЙ РЕГЛАМЕНТ И РЕГЛАМЕНТ ДРС" - 2012 год
 2. Міжнародна торговельна палата. Инкотермс 2010 (Incoterms 2010) " Правила вступают в действие с 1 января 2011 года" { Правила не приводятся } - 2011 год
 3. Міжнародна торговельна палата. Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України, Службою протидії комерційним злочинам Міжнародної Торгової Палати і Українським Національним Комітетом Міжнародної Торгової Палати щодо загальних засад співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом "Дата підписання: 02.02.2005"Дата набрання чинності: 02.02.2005 - 2005 год
 4. Міжнародна торговельна палата. МІЖНАРОДНА ТОРГОВЕЛЬНА ПАЛАТА "від 01.01.2000" Інкотермс Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (редакція 2000 року) (укр.) (рос. - неофіційний переклад) - 2000 год
 5. Міжнародна торговельна палата. Арбитражный регламент Международной торговой палаты " Предварительные положения" Статья 1 - 1998 год
 6. Міжнародна торговельна палата. Международные правила по инкассо (редакция 1995 года) " Вступление"Международная торговая палата (МТП) призвана способствовать созданию благоприятных условий для международной торговли, поэтому одна из ключевых задач ее состоит в проведении обзора международной торговой практики в различных регионах. - 1996 год
 7. Міжнародна торговельна палата. Унифицированные правила для Межбанковского рамбурсирования по документарным аккредитивам " Вступают в силу с 1 июля 1996 г." Дополняют ныне действующие Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов ( 988_003 ) - 1995 год
 8. Міжнародна торговельна палата. Унифицированные правила международной торговой палаты для гарантий по первому требованию 1992 года " А. Сфера применения правил" Статья 1 - 1992 год
 9. Міжнародна торговельна палата. ПРАВОВИЙ КУР'ЄР " П Р А В И Л А"N 23 від 01.01.90 м.Київ - 1990 год
 10. Міжнародна торговельна палата. Добровольный примирительный и арбитражный регламенты Международной торговой палаты " (Публикация МТП N 447)" Преамбула - 1988 год
 11. Міжнародна торговельна палата. Международный кодекс рекламной практики " (ред. от 02.12.1986)" Введение - 1986 год
 12. Міжнародна торговельна палата. МІЖНАРОДНА ТОРГОВЕЛЬНА ПАЛАТА " П Р А В И Л А"N 322 від 01.01.79 м.Київ - 1979 год
 13. Міжнародна торговельна палата. " Унифицированные правила по договорным гарантиям" (редакция 1978 г., публикация МТП N 325) *) - 1978 год
 14. Міжнародна торговельна палата. Международные правила, относящиеся к документу на смешанную перевозку* " Введение"Традиционная перевозка грузов одним видом транспорта привела к разработке соответствующего перевозочного документа для каждого вида транспорта, который применяется только при перевозке определенным видом транспорта, выдается в пункте отправления лицом, фактически предоставляющим перевозочное средство данного вида транспорта и устанавливает ответственность такого лица за утрату или повреждение груза в то время, когда груз находится в его ведении путем отсылки к международной конвенции или нормам национального права, применяемым к перевозкам на данном виде транспорта. - 1973 год
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -