Завантажити ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112)

Для того, що б завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час, будь ласка, перейдіть по посиланню нижче:

Завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗАКОНОДАВЧОГО АКТУ:

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Сфера дії Податкового кодексу України
Стаття 2. Внесення змін до Податкового кодексу України
Стаття 3. Податкове законодавство України
Стаття 4. Основні засади податкового законодавства України
Стаття 5. Співвідношення податкового законодавства з іншими законодавчими актами
Стаття 6. Поняття податку та збору
Стаття 7. Загальні засади встановлення податків і зборів
Стаття 8. Види податків та зборів
Стаття 9. Загальнодержавні податки та збори
Стаття 10. Місцеві податки
Стаття 11. Спеціальні податкові режими
Стаття 12. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних, міських рад та рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, щодо податків та зборів
Стаття 13. Усунення подвійного оподаткування
Стаття 14. Визначення понять
Стаття 15. Платники податків
Стаття 16. Обов'язки платника податків
Стаття 17. Права платника податків
Стаття 18. Податкові агенти
Стаття 19. Представники платника податків
Стаття 19-1. Функції контролюючих органів
Стаття 20. Права контролюючих органів
Стаття 21. Обов'язки і відповідальність посадових осіб контролюючих органів
Стаття 22. Об'єкт оподаткування
Стаття 23. База оподаткування
Стаття 24. Одиниця виміру бази оподаткування
Стаття 25. Ставка податку
Стаття 26. Базова (основна) ставка податку
Стаття 27. Гранична ставка податку
Стаття 28. Абсолютна та відносна ставки податку
Стаття 29. Обчислення суми податку
Стаття 30. Податкові пільги
Стаття 31. Строк сплати податку та збору
Стаття 32. Зміна строку сплати податку та збору
Стаття 33. Податковий період
Стаття 34. Види податкового періоду
Стаття 35. Порядок сплати податків та зборів
Стаття 36. Податковий обов'язок
Стаття 37. Виникнення, зміна і припинення податкового обов'язку
Стаття 38. Виконання податкового обов'язку
Стаття 39. Трансфертне ціноутворення
РОЗДІЛ II. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ, ПЛАТЕЖІВ
ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 39-1. Особливості застосування валютних курсів при нарахуванні митних платежів
Стаття 40. Сфера застосування цього розділу
Стаття 41. Контролюючі органи та органи стягнення
Стаття 42. Листування з платником податків
Стаття 43. Умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань
Стаття 44. Вимоги до підтвердження даних, визначених у податковій звітності
ГЛАВА 2. ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ
Стаття 45. Податкова адреса
Стаття 46. Податкова декларація (розрахунок)
Стаття 47. Особи, які несуть відповідальність за складення податкової звітності
Стаття 48. Складення податкової декларації
Стаття 49. Подання податкової декларації до контролюючих органів
Стаття 50. Внесення змін до податкової звітності
ГЛАВА 3. ПОДАТКОВІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
Стаття 51. Подання відомостей про суми виплачених доходів платникам податків - фізичним особам
Стаття 52. Податкова консультація
ГЛАВА 4. ВИЗНАЧЕННЯ СУМИ ПОДАТКОВИХ ТА/АБО ГРОШОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, ПОРЯДОК ЇХ СПЛАТИ ТА ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ
Стаття 53. Наслідки застосування податкових консультацій
Стаття 54. Визначення сум податкових та грошових зобов'язань
Стаття 55. Скасування рішень контролюючих органів
Стаття 56. Оскарження рішень контролюючих органів
Стаття 57. Строки сплати податкового зобов'язання
Стаття 58. Податкове повідомлення-рішення
Стаття 59. Податкова вимога
ГЛАВА 5. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ
Стаття 60. Відкликання податкового повідомлення-рішення і податкової вимоги
Стаття 61. Визначення податкового контролю та повноваження органів державної влади щодо його здійснення
ГЛАВА 6. ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
Стаття 62. Способи здійснення податкового контролю
Стаття 63. Загальні положення щодо обліку платників податків
Стаття 64. Взяття на облік юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб
Стаття 65. Облік самозайнятих осіб
Стаття 66. Внесення змін до облікових даних платників податків, крім фізичних осіб, які не зареєстровані підприємцями та не провадять незалежну професійну діяльність
Стаття 67. Підстави та порядок зняття з обліку у контролюючих органах юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб
Стаття 68. Інформація, що подається для обліку платників податків органами державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності та іншими органами
Стаття 69. Вимоги до відкриття та закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах
ГЛАВА 7. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ
Стаття 70. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків
Стаття 71. Визначення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючого органу
Стаття 72. Збір податкової інформації
Стаття 73. Отримання податкової інформації контролюючими органами
ГЛАВА 8. ПЕРЕВІРКИ
Стаття 74. Обробка та використання податкової інформації
Стаття 75. Види перевірок
Стаття 76. Порядок проведення камеральної перевірки
Стаття 77. Порядок проведення документальних планових перевірок
Стаття 78. Порядок проведення документальних позапланових перевірок
Стаття 79. Особливості проведення документальної невиїзної перевірки
Стаття 80. Порядок проведення фактичної перевірки
Стаття 81. Умови та порядок допуску посадових осіб контролюючих органів до проведення документальних виїзних та фактичних перевірок
Стаття 82. Строки проведення виїзних перевірок
Стаття 83. Матеріали, які є підставами для висновків під час проведення перевірок
Стаття 84. Проведення експертизи під час здійснення податкового контролю контролюючими органами
Стаття 85. Надання платниками податків документів
ГЛАВА 9. ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
Стаття 86. Оформлення результатів перевірок
Стаття 87. Джерела сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків
Стаття 88. Зміст податкової застави
Стаття 89. Виникнення права податкової застави
Стаття 90. Податковий пріоритет
Стаття 91. Податковий керуючий
Стаття 92. Узгодження операцій із заставленим майном
Стаття 93. Припинення податкової застави
Стаття 94. Адміністративний арешт майна
Стаття 95. Продаж майна, що перебуває у податковій заставі
Стаття 96. Погашення податкового боргу державних підприємств, які не підлягають приватизації, та комунальних підприємств
Стаття 97. Погашення грошових зобов'язань або податкового боргу в разі ліквідації платника податків, не пов'язаної з банкрутством
Стаття 98. Порядок погашення грошових зобов'язань або податкового боргу у разі реорганізації платника податків, або передачі цілісного майнового комплексу державного чи комунального підприємства в оренду чи концесію
Стаття 99. Порядок виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкового боргу фізичної особи (у тому числі фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність) у разі її смерті або визнання безвісно відсутньою чи недієздатною, а також малолітньої/неповнолітньої особи
Стаття 100. Розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу платника податків
Стаття 101. Списання безнадійного податкового боргу
ГЛАВА 10. ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ТА ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ ЗА ЗАПИТАМИ КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ
Стаття 102. Строки давності та їх застосування
Стаття 103. Порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування стосовно повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України
Стаття 104. Порядок надання допомоги у стягненні податкового боргу в міжнародних правовідносинах
Стаття 105. Узгодження суми податкового боргу в міжнародних правовідносинах
Стаття 106. Відкликання податкових повідомлень в міжнародних правовідносинах або податкових вимог
Стаття 107. Заходи щодо стягнення суми податкового боргу в міжнародних правовідносинах
ГЛАВА 11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Стаття 108. Нарахування пені та штрафних санкцій на суму податкового боргу в міжнародних правовідносинах
Стаття 109. Загальні положення
Стаття 110. Особи, які притягаються до відповідальності за вчинення правопорушень
Стаття 111. Види відповідальності за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи
Стаття 112. Загальні умови притягнення до фінансової відповідальності
Стаття 113. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи)
Стаття 114. Строки давності для застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів)
Стаття 115. Застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) у разі вчинення кількох порушень
Стаття 116. Рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів)
Стаття 117. Порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) у контролюючих органах
Стаття 118. Порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або закриття банківських рахунків
Стаття 119. Порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних осіб - платників податків
Стаття 120. Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності
Стаття 120-1. Порушення термінів реєстрації податкових накладних, що підлягають наданню покупцям - платникам податку на додану вартість, та розрахунків коригування до таких податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також допущення помилок, при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної
Стаття 120-2. Порушення порядку реєстрації акцизних накладних та розрахунків коригування до таких акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних
Стаття 121. Порушення встановлених законодавством строків зберігання документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також документів, пов'язаних із виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи
Стаття 122. Порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування фізичною особою - підприємцем
Стаття 123. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у разі визначення контролюючим органом суми податкового зобов'язання
Стаття 123-1. Порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, страхування додаткової пенсії
Стаття 124. Відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу
Стаття 126. Порушення правил сплати (перерахування) податків
Стаття 127. Порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати
Стаття 128. Неподання або подання з порушенням строку банками чи іншими фінансовими установами податкової інформації контролюючим органам
ГЛАВА 12. ПЕНЯ
Стаття 128-1. Порушення правил вивезення пального з території акцизного складу
Стаття 129. Пеня
Стаття 130. Зупинення строків нарахування пені
Стаття 131. Порядок сплати пені, нарахованої за невиконання податкового зобов'язання
РОЗДІЛ III. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ
Стаття 132. Порядок нарахування пені у разі порушення умов, за яких надавалося звільнення (умовне звільнення) від оподаткування при ввезенні товарів на митну територію України
Стаття 133. Платники податку
Стаття 134. Об’єкт оподаткування
Стаття 135. База оподаткування
Стаття 136. Ставки податку
Стаття 137. Порядок обчислення податку на прибуток підприємств та сплати
Стаття 138. Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів
Стаття 139. Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень)
Стаття 140. Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій
Стаття 141. Особливості оподаткування окремих видів діяльності та операцій
РОЗДІЛ IV. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Стаття 142. Звільнення від оподаткування
Стаття 162. Платники податку
Стаття 163. Об'єкт оподаткування
Стаття 164. База оподаткування
Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
Стаття 166. Податкова знижка
Стаття 167. Ставки податку
Стаття 168. Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету
Стаття 169. Перерахунок податку та податкові соціальні пільги
Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів
Стаття 171. Особи, відповідальні за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) податку до бюджету
Стаття 172. Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна
Стаття 173. Порядок оподаткування операцій з продажу або обміну об'єктів рухомого майна
Стаття 174. Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав
Стаття 175. Визначення суми процентів, сплачених платником податку за користування іпотечним житловим кредитом з метою нарахування податкової знижки
Стаття 176. Забезпечення виконання податкових зобов'язань
Стаття 177. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування
Стаття 178. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність
РОЗДІЛ V. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
Стаття 179. Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації)
Стаття 180. Платники податку
Стаття 181. Вимоги щодо реєстрації осіб як платників податку
Стаття 182. Добровільна реєстрація платників податку
Стаття 183. Порядок реєстрації платників податку
Стаття 184. Анулювання реєстрації платника податку
Стаття 185. Визначення об'єкта оподаткування
Стаття 186. Місце постачання товарів та послуг
Стаття 187. Дата виникнення податкових зобов'язань
Стаття 188. Порядок визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг
Стаття 189. Особливості визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг в окремих випадках
Стаття 190. Порядок визначення бази оподаткування для товарів, які ввозяться на митну територію України, послуг, які поставляються нерезидентами на митній території України
Стаття 191. Особливості визначення бази оподаткування для товарів, що ввозяться на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі, та для товарів, що ввозяться на митну територію України фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі
Стаття 192. Особливості визначення бази оподаткування в окремих випадках (порядок коригування податкових зобов'язань та податкового кредиту)
Стаття 193. Розміри ставок податку
Стаття 194. Операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою
Стаття 195. Операції, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою
Стаття 196. Операції, що не є об'єктом оподаткування
Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування
Стаття 198. Податковий кредит
Стаття 199. Пропорційне віднесення сум податку до податкового кредиту
Стаття 200. Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення розрахунків
Стаття 200-1. Електронне адміністрування податку на додану вартість
Стаття 201. Податкова накладна
Стаття 202. Звітні (податкові) періоди
Стаття 203. Порядок надання податкової декларації та строки розрахунків з бюджетом
Стаття 206. Особливості оподаткування операцій під час переміщення товарів через митний кордон України залежно від обраного митного режиму
Стаття 207. Порядок оподаткування туроператорської та турагентської діяльності
Стаття 208. Оподаткування послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України
Стаття 209. Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства
Стаття 210. Спеціальний режим оподаткування діяльності щодо виробів мистецтва, предметів колекціонування або антикваріату
РОЗДІЛ VI. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК
Стаття 211. Особливості оподаткування операцій, пов'язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему
Стаття 212. Платники податку
Стаття 213. Об'єкти оподаткування
Стаття 214. База оподаткування
Стаття 215. Підакцизні товари та ставки податку
Стаття 216. Дата виникнення податкових зобов'язань
Стаття 217. Порядок обчислення податку з товарів, вироблених на митній території України, а також реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі
Стаття 218. Порядок обчислення податку з товарів, які ввозяться на митну територію України
Стаття 220. Особливості обчислення податку з тютюнових виробів за адвалорними ставками
Стаття 221. Особливості обчислення податку з тютюнових виробів
Стаття 222. Порядок і строки сплати податку
Стаття 223. Складення та подання декларації з акцизного податку
Стаття 224. Контроль за сплатою податку
Стаття 225. Особливості оподаткування алкогольних напоїв
Стаття 226. Виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів
Стаття 227. Ввезення на митну територію України імпортних алкогольних напоїв і тютюнових виробів
Стаття 228. Контроль за надходженням податку з алкогольних напоїв і тютюнових виробів
Стаття 229. Особливості оподаткування деяких підакцизних товарів залежно від напряму його використання
Стаття 230. Акцизні склади
Стаття 231. Акцизна накладна
РОЗДІЛ VIII. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК
Стаття 232. Електронне адміністрування реалізації пального
Стаття 240. Платники податку
Стаття 242. Об'єкт та база оподаткування
Стаття 243. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення
Стаття 245. Ставки податку за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти
Стаття 246. Ставки податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах
Стаття 247. Ставки податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)
Стаття 248. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк
Стаття 249. Порядок обчислення податку
РОЗДІЛ IXРЕНТНА ПЛАТА
Стаття 250. Порядок подання податкової звітності та сплати податку
Стаття 251. Склад рентної плати
Стаття 252. Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин
Стаття 253. Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин
Стаття 254. Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України
Стаття 255. Рентна плата за спеціальне використання води
Стаття 256. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів
Стаття 256-1. Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України
Стаття 257. Подання декларації і строки сплати рентної плати
Стаття 258. Відповідальність платників рентної плати та контроль за її справлянням
РОЗДІЛ XII. ПОДАТОК НА МАЙНО
Стаття 265. Склад податку на майно
Стаття 266. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Стаття 267. Транспортний податок
Стаття 268. Туристичний збір
Стаття 268-1. Збір за місця для паркування транспортних засобів
Стаття 269. Платники земельного податку
Стаття 270. Об'єкти оподаткування земельним податком
Стаття 271. База оподаткування земельним податком
Стаття 273. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження), земельним податком
Стаття 274. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)
Стаття 277. Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
Стаття 281. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб
Стаття 282. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб
Стаття 283. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком
Стаття 284. Особливості оподаткування платою за землю
Стаття 285. Податковий період для плати за землю
Стаття 286. Порядок обчислення плати за землю
Стаття 287. Строк сплати плати за землю
Стаття 288. Орендна плата
РОЗДІЛ XIV. СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ
Стаття 289. Індексація нормативної грошової оцінки земель
ГЛАВА 1 виключена.
ГЛАВА 1. СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ
Стаття 291. Загальні положення
Стаття 292. Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої - третьої груп
Стаття 292-1. Об’єкт та база оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи
Стаття 293. Ставки єдиного податку
Стаття 294. Податковий (звітний) період
Стаття 295. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку
Стаття 296. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку
Стаття 297. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку
Стаття 298. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування
Стаття 299. Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку
РОЗДІЛ XVIII. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ В УМОВАХ ДІЇ УГОДИ ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ
Стаття 300. Відповідальність платника єдиного податку
Стаття 335. Порядок оподаткування інвестора під час виконання угоди про розподіл продукції
Стаття 336. Особливості сплати податку на прибуток
Стаття 337. Особливості сплати податку на додану вартість
Стаття 338. Особливості справляння рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин
Стаття 339. Особливості здійснення контролю за виконанням угоди про розподіл продукції
Розділ XVIII-1. ПОСАДОВІ ОСОБИ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ ТА ЇХ ПРАВОВИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Стаття 340. Гарантії у разі внесення змін до податкового законодавства
Стаття 341. Служба в контролюючих органах
Стаття 342. Посадові особи контролюючих органів
Стаття 343. Спеціальні звання
Стаття 344. Пенсійне забезпечення посадових осіб контролюючих органів
Стаття 345. Захист особистих і майнових прав посадових осіб контролюючих органів
Розділ XVIII-2. ПОДАТКОВА МІЛІЦІЯ
Стаття 346. Відшкодування державою шкоди, завданої посадовій особі контролюючого органу
Стаття 348. Податкова міліція та її завдання
Стаття 349. Структура податкової міліції
Стаття 350. Повноваження податкової міліції
Стаття 351. Права податкової міліції
Стаття 352. Прийняття на службу до податкової міліції
Стаття 353. Служба в податковій міліції
Стаття 354. Заохочення та відповідальність посадових і службових осіб податкової міліції
Стаття 355. Врегулювання конфлікту інтересів
Стаття 356. Правовий та соціальний захист осіб начальницького і рядового складу податкової міліції
Стаття 357. Матеріальне та соціально-побутове забезпечення осіб начальницького і рядового складу податкової міліції
РОЗДІЛ XIX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
РОЗДІЛ XX. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Розділ III цього Кодексу застосовується під час розрахунків з бюджетом починаючи з доходів і витрат, що отримані і проведені з 1 квітня 2011 року, якщо інше не встановлено цим підрозділом.
Публікації документа

Завантажити інші законодавчі акти Кодекси України:

 1. Верховна Рада України. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88) - 2013 год
 2. Верховна Рада України. КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-35, ст.458) - 2013 год
 3. Верховна Рада України. МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552) - 2012 год
 4. Верховна Рада України. ПОВІТРЯНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 48-49, ст.536) Президент України В.ЯНУКОВИЧ м. Київ19 травня 2011 року№ 3393-VI - 2011 год
 5. Верховна Рада України. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50-51, ст.572) - 2010 год
 6. Верховна Рада України. КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст.446) Президент України В.ЮЩЕНКО м. Київ6 липня 2005 року№ 2747-IV - 2005 год
 7. Верховна Рада України. ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 40-41, 42, ст.492) Президент України Л.КУЧМА м. Київ18 березня 2004 року№ 1618-IV - 2004 год
 8. Верховна Рада України. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 3-4, ст. 21) Президент України Л.КУЧМА м. Київ 11 липня 2003 року № 1129-IV - 2004 год
 9. Верховна Рада України. ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356) Президент України Л.КУЧМА м. Київ16 січня 2003 року№ 435-IV - 2003 год
 10. Верховна Рада України. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144) Президент України Л.КУЧМА м. Київ 16 січня 2003 року № 436-IV - 2003 год
 11. Верховна Рада України. ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27) Президент України Л.КУЧМА м. Київ25 жовтня 2001 року№ 2768-III - 2002 год
 12. Верховна Рада України. СІМЕЙНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 21-22, ст.135) Президент України Л.КУЧМА м. Київ 10 січня 2002 року № 2947-III - 2002 год
 13. Верховна Рада України. КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131) Президент України Л.КУЧМА м. Київ 5 квітня 2001 року № 2341-III - 2001 год
 14. Верховна Рада України. ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 24, ст.189) Президент України Л.КУЧМА м. Київ 6 червня 1995 року № 213/95-ВР - 1995 год
 15. Верховна Рада України. КОДЕКС ТОРГОВЕЛЬНОГО МОРЕПЛАВСТВА УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, №№ 47, 48, 49, 50, 51, 52, ст.349) Президент України Л.КУЧМА м. Київ 23 травня 1995 року № 176/95-ВР - 1995 год
 16. Верховна Рада України. КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО НАДРА ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 36, ст.340 ) - 1994 год
 17. Верховна Рада України. ЛІСОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 17, ст.99) - 1994 год
 18. Верховна Рада України. Господарський процесуальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 6, ст.56) Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК м. Київ6 листопада 1991 року№ 1798-XII - 1992 год
 19. Верховна Рада України. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) - 1984 год
 20. Верховна Рада України. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) "{ ст.1 - ст.212-21 ( 80731-10 )}"{ Про порядок застосування заходів адміністративного стягнення у вигляді штрафу додатково див. Закон N 2467-12 від 17.06.92 } - 1984 год
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -