Завантажити ПОВІТРЯНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 48-49, ст.536) Президент України В.ЯНУКОВИЧ м. Київ19 травня 2011 року№ 3393-VI


Для того, що б завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час, будь ласка, перейдіть по посиланню нижче:

Завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗАКОНОДАВЧОГО АКТУ:

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
Стаття 2. Суверенітет над повітряним простором України
Розділ II СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ГАЛУЗІ АВІАЦІЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ
Стаття 3. Сфера дії Повітряного кодексу України
Стаття 4. Державне регулювання діяльності в галузі авіації та використання повітряного простору України
Стаття 5. Державне регулювання діяльності в галузі цивільної авіації
Стаття 6. Повноваження керівника уповноваженого органу з питань цивільної авіації
Стаття 7. Державне регулювання діяльності в галузі державної авіації
Стаття 8. Державне регулювання використання повітряного простору України
Розділ III ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ В ГАЛУЗІ АВІАЦІЇ
Стаття 9. Розслідування авіаційних подій та інцидентів
Стаття 10. Забезпечення безпеки авіації
Стаття 11. Нормативно-правове регулювання
Стаття 12. Здійснення загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність
Стаття 13. Сертифікація, схвалення суб'єктів авіаційної діяльності
Стаття 14. Визнання сертифікації суб'єктів та об'єктів авіаційної діяльності
Стаття 15. Сертифікаційні перевірки та нагляд
Стаття 16. Державні інспектори та особи, уповноважені на проведення перевірок
Стаття 17. Захист державних інспекторів та осіб, уповноважених на проведення перевірок
Стаття 18. Обов'язки керівників суб'єктів авіаційної діяльності, що перевіряються
Стаття 19. Відносини уповноваженого органу з питань цивільної авіації з правоохоронними органами
Стаття 20. Розгляд скарг на рішення уповноваженого органу з питань цивільної авіації та його посадових осіб
Стаття 21. Система обов'язкових сповіщень щодо безпеки цивільної авіації
Розділ IV ВИКОРИСТАННЯ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ
Стаття 22. Система добровільних сповіщень щодо безпеки цивільної авіації
Стаття 23. Організація використання повітряного простору України та відповідальність за порушення порядку його використання
Стаття 24. Державні пріоритети у використанні повітряного простору України
Стаття 25. Структура повітряного простору України
Стаття 26. Класифікація повітряного простору України
Стаття 27. Використання міжнародного повітряного простору
Стаття 28. Об'єднана цивільно-військова система організації повітряного руху
Стаття 29. Дозвільний порядок використання повітряного простору України
Стаття 30. Заборони та обмеження використання повітряного простору України
Стаття 31. Контроль за дотриманням порядку та правил використання повітряного простору України
Стаття 32. Перетинання повітряними суднами державного кордону України
Стаття 33. Обслуговування повітряного руху та управління повітряним рухом
Стаття 34. Сертифікація аеронавігаційного обслуговування
Стаття 35. Метеорологічне обслуговування
Стаття 36. Плата за аеронавігаційне обслуговування
Розділ V ПОВІТРЯНІ СУДНА ТА ЛЬОТНА ПРИДАТНІСТЬ
Стаття 37. Обслуговування аеронавігаційною інформацією
Стаття 38. Класифікація повітряних суден
Стаття 39. Реєстрація цивільних повітряних суден
Стаття 40. Міжнародні договори відповідно до статті 83 bis до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію
Стаття 41. Виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України
Стаття 42. Льотна придатність повітряних суден
Стаття 43. Схвалення типової конструкції виробів авіаційної техніки, їх компонентів та обладнання
Розділ VI ПОЛЬОТИ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН
Стаття 44. Льотна придатність екземпляра цивільного повітряного судна
Стаття 45. Організація польотів
Стаття 46. Польоти повітряних суден
Стаття 47. Бортова документація повітряного судна
Розділ VII АВІАЦІЙНИЙ ПЕРСОНАЛ
Стаття 48. Зв'язок під час виконання польотів
Стаття 49. Склад авіаційного персоналу
Стаття 50. Заборони та обмеження до власника свідоцтва
Стаття 51. Сертифікація і допуск авіаційного персоналу до авіаційної діяльності
Стаття 52. Підготовка, перепідготовка, підтвердження/відновлення та підвищення кваліфікації авіаційного персоналу і персоналу з наземного обслуговування
Стаття 53. Трудові відносини та соціальний захист авіаційного персоналу
Стаття 54. Державне регулювання авіаційної медичної діяльності
Стаття 55. Медичний сертифікат та медичне обстеження авіаційного персоналу
Розділ VIII ЕКІПАЖ ПОВІТРЯНОГО СУДНА
Стаття 56. Центри авіаційної медицини
Стаття 57. Екіпаж повітряного судна
Стаття 58. Обов'язки та права членів екіпажу повітряного судна
Стаття 59. Командир повітряного судна
Стаття 60. Відповідальність та права командира повітряного судна
Стаття 61. Робочий час членів екіпажу цивільних повітряних суден
Розділ IX АЕРОДРОМИ І АЕРОПОРТИ
Стаття 62. Додаткові спеціалісти на борту повітряного судна
Стаття 63. Аеродроми (вертодроми)
Стаття 64. Державна реєстрація аеродромів
Стаття 65. Сертифікація аеродрому
Стаття 66. Експлуатант аеродрому
Стаття 67. Маркірування аеродромів, злітно-посадкових майданчиків
Стаття 68. Маркірування об'єктів і перешкод
Стаття 69. Приаеродромна територія. Будівництво на приаеродромній території
Стаття 70. Аеропорти
Стаття 71. Координовані аеропорти
Стаття 72. Експлуатант аеропорту
Стаття 73. Управління аеропортами та цивільними аеродромами
Стаття 74. Землі аеропортів (аеродромів)
Стаття 75. Особливості розпорядження майном аеропортів (аеродромів)
Стаття 76. Будівництво, реконструкція і модернізація аеропортів (аеродромів)
Стаття 77. Наземне обслуговування в аеропортах і на аеродромах
Стаття 78. Обмеження монополістичної діяльності в аеропортах. Вільна конкуренція та рівноправність
Стаття 79. Повноваження місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення діяльності аеропортів
Стаття 80. Забезпечення доступу і обмеження прав користування аеропортами та аеродромами
Стаття 81. Плата за аеропортове обслуговування
Розділ X ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
Стаття 82. Аварійно-рятувальне та протипожежне забезпечення
Стаття 83. Захист навколишнього природного середовища від шкідливого впливу польотів цивільних повітряних суден
Розділ XI ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ ВІД АКТІВ НЕЗАКОННОГО ВТРУЧАННЯ
Стаття 84. Захист населення від шкідливого впливу викидів (емісії) забруднюючих речовин, шуму, електромагнітного випромінювання, ризику авіаційних подій під час експлуатації повітряних суден
Стаття 85. Організація забезпечення авіаційної безпеки
Стаття 86. Заходи щодо захисту від актів незаконного втручання
Стаття 87. Превентивні заходи безпеки
Стаття 88. Врегулювання кризових ситуацій
Стаття 89. Предмети, заборонені для пронесення в зони обмеженого доступу аеропортів, що охороняються, та до перевезення на повітряних суднах
Стаття 90. Підтримання встановленого порядку на борту повітряного судна
Розділ XII ПОВІТРЯНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
Стаття 91. Застосування заходів стримування
Стаття 92. Загальні умови ліцензування
Стаття 93. Забезпечення авіаційного перевізника
Стаття 94. Умови виконання повітряних перевезень українським авіаперевізником
Стаття 95. Умови здійснення повітряних перевезень іноземним авіаперевізником
Стаття 96. Суспільно важливі повітряні перевезення
Стаття 97. Повітряні перевезення небезпечних вантажів
Стаття 98. Продаж повітряних перевезень, договір повітряного перевезення
Стаття 99. Тарифи на повітряні перевезення
Стаття 100. Обов'язки та відповідальність авіаційного перевізника
Стаття 101. Захист прав споживачів послуг з повітряних перевезень
Розділ XIII ПРАВА ПАСАЖИРА НА КОМПЕНСАЦІЮ У РАЗІ ВІДМОВИ У ПЕРЕВЕЗЕННІ, СКАСУВАННЯ ЧИ ТРИВАЛОЇ ЗАТРИМКИ АВІАРЕЙСІВ
Стаття 102. Обслуговування пасажирів з обмеженими фізичними можливостями (інвалідів)
Стаття 103. Порядок виплати компенсації
Стаття 104. Компенсація пасажирам у разі відмови у перевезенні
Стаття 105. Компенсація пасажирам у разі скасування рейсу
Стаття 106. Компенсація пасажирам у разі затримки рейсу
Розділ XIV АВІАЦІЙНІ РОБОТИ
Стаття 107. Компенсація пасажирам за зміну класу обслуговування
Стаття 108. Умови виконання авіаційних робіт
Розділ XV ПОШУК І РЯТУВАННЯ
Стаття 109. Особливості виконання авіаційних робіт експлуатантами
Стаття 110. Повітряне судно, що зазнає або зазнало лиха
Стаття 111. Сигнали лиха повітряного судна
Стаття 112. Повідомлення про повітряні судна, що зазнають або зазнали лиха
Стаття 113. Організація та проведення пошуку і рятування
Стаття 114. Забезпечення проведення пошукових і рятувальних робіт
Стаття 115. Пошук і рятування за межами території України
Розділ XVI АВІАЦІЙНЕ СТРАХУВАННЯ
Стаття 116. Завершення пошуку і рятування
Стаття 117. Обов'язкове авіаційне страхування цивільної авіації
Розділ XVII РОЗСЛІДУВАННЯ АВІАЦІЙНИХ ПОДІЙ
Стаття 118. Обов'язки суб'єктів авіаційної діяльності з авіаційного страхування
Стаття 119. Організація розслідування авіаційних подій та інцидентів
Стаття 120. Організація діяльності Експертної установи з розслідування авіаційних подій
Стаття 121. Запобігання авіаційним подіям та інцидентам
Стаття 122. Забезпечення захисту інформації з безпеки польотів
Стаття 123. Облік авіаційних подій
Стаття 124. Роботи на місці авіаційної події
Розділ XVIII ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА В ГАЛУЗІ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ
Стаття 125. Фінансування робіт, пов'язаних з розслідуванням авіаційної події, і відшкодування витрат
Стаття 126. Відповідальність за порушення законодавства в галузі цивільної авіації
Стаття 127. Фінансові санкції, що застосовуються до юридичних осіб - суб'єктів авіаційної діяльності
Стаття 128. Орган, уповноважений розглядати справи про правопорушення у галузі цивільної авіації
Стаття 129. Порядок накладення, оплати та стягнення штрафів за правопорушення в галузі цивільної авіації
Стаття 130. Порядок оскарження постанови у справі про правопорушення у галузі цивільної авіації
Розділ XIX ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
"Стаття 228. Центральний орган виконавчої влади з питань цивільної авіації
"Стаття 276-1. Здійснення професійної діяльності членом екіпажу або обслуговування повітряного руху диспетчером управління повітряним рухом (диспетчером служби руху) у стані алкогольного сп'яніння або під впливом наркотичних чи психотропних речовин
Публікації документа

Завантажити інші законодавчі акти Кодекси України:

 1. Верховна Рада України. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88) - 2013 год
 2. Верховна Рада України. КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-35, ст.458) - 2013 год
 3. Верховна Рада України. МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552) - 2012 год
 4. Верховна Рада України. ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112) - 2011 год
 5. Верховна Рада України. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50-51, ст.572) - 2010 год
 6. Верховна Рада України. КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст.446) Президент України В.ЮЩЕНКО м. Київ6 липня 2005 року№ 2747-IV - 2005 год
 7. Верховна Рада України. ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 40-41, 42, ст.492) Президент України Л.КУЧМА м. Київ18 березня 2004 року№ 1618-IV - 2004 год
 8. Верховна Рада України. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 3-4, ст. 21) Президент України Л.КУЧМА м. Київ 11 липня 2003 року № 1129-IV - 2004 год
 9. Верховна Рада України. ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356) Президент України Л.КУЧМА м. Київ16 січня 2003 року№ 435-IV - 2003 год
 10. Верховна Рада України. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144) Президент України Л.КУЧМА м. Київ 16 січня 2003 року № 436-IV - 2003 год
 11. Верховна Рада України. ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27) Президент України Л.КУЧМА м. Київ25 жовтня 2001 року№ 2768-III - 2002 год
 12. Верховна Рада України. СІМЕЙНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 21-22, ст.135) Президент України Л.КУЧМА м. Київ 10 січня 2002 року № 2947-III - 2002 год
 13. Верховна Рада України. КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131) Президент України Л.КУЧМА м. Київ 5 квітня 2001 року № 2341-III - 2001 год
 14. Верховна Рада України. ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 24, ст.189) Президент України Л.КУЧМА м. Київ 6 червня 1995 року № 213/95-ВР - 1995 год
 15. Верховна Рада України. КОДЕКС ТОРГОВЕЛЬНОГО МОРЕПЛАВСТВА УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, №№ 47, 48, 49, 50, 51, 52, ст.349) Президент України Л.КУЧМА м. Київ 23 травня 1995 року № 176/95-ВР - 1995 год
 16. Верховна Рада України. КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО НАДРА ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 36, ст.340 ) - 1994 год
 17. Верховна Рада України. ЛІСОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 17, ст.99) - 1994 год
 18. Верховна Рада України. Господарський процесуальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 6, ст.56) Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК м. Київ6 листопада 1991 року№ 1798-XII - 1992 год
 19. Верховна Рада України. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) - 1984 год
 20. Верховна Рада України. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) "{ ст.1 - ст.212-21 ( 80731-10 )}"{ Про порядок застосування заходів адміністративного стягнення у вигляді штрафу додатково див. Закон N 2467-12 від 17.06.92 } - 1984 год
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -