Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити Статут Міжнародного союзу електрозв'язку "( Статут ратифіковано Законом N 116/94-ВР від 15.07.94 )" ( Поправочні документи до Статуту додатково див. ( 995_940 ) від 14.10.1994 ( 995_944 ) від 06.11.1998 )

Для того, що б завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час, будь ласка, перейдіть по посиланню нижче:

Завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗАКОНОДАВЧОГО АКТУ:

Глава I
Стаття 1. Цілі Союзу
Стаття 2. Склад Союзу
Стаття 3. Права і обов'язки Членів Союзу
Стаття 4. Основні документи Союзу
Стаття 5. Визначення
Стаття 6. Виконання основних документів Союзу
Стаття 7. Структура Союзу
Стаття 8. Повноважна конференція
Стаття 9. Принципи, що стосуються виборів, і пов'язані з ними питання
Стаття 10. Рада
Стаття 11. Генеральний секретаріат
Глава II
Стаття 12. Функції і структура
Стаття 13. Конференції радіозв'язку та асамблеї радіозв'язку
Стаття 14. Радіорегламентарний комітет
Стаття 15. Дослідні комісії по радіозв'язку
Стаття 16. Бюро радіозв'язку
Глава III
Стаття 17. Функції і структура
Стаття 18. Всесвітні конференції по стандартизації електрозв'язку
Стаття 19. Дослідні комісії по стандартизації електрозв'язку
Стаття 20. Бюро стандартизації електрозв'язку
Глава IV
Стаття 21. Функції і структура
Стаття 22. Конференції по розвитку електрозв'язку
Стаття 23. Дослідні комісії по розвитку електрозв'язку
Стаття 24. Бюро розвитку електрозв'язку
Глава V
Стаття 25. Всесвітні конференції по міжнародному електрозв'язку
Стаття 26. Координаційний комітет
Стаття 27. Службовці, які обираються, і персонал Союзу
Стаття 28. Фінанси Союзу
Стаття 29. Мови
Стаття 30. Місцеперебування Союзу
Стаття 31. Правоздатність Союзу
Стаття 32. Внутрішній регламент конференцій та інших зборів
Глава VI
Стаття 33. Право населення користуватися міжнародною службою електрозв'язку
Стаття 34. Припинення передачі повідомлень електрозв'язку
Стаття 35. Тимчасове припинення служби
Стаття 36. Відповідальність
Стаття 37. Таємниця повідомлень електрозв'язку
Стаття 38. Організація, експлуатація і захист каналів і обладнання електрозв'язку
Стаття 39. Повідомлення про порушення
Стаття 40. Пріоритет повідомлень електрозв'язку, які стосуються безпеки людського життя
Стаття 41. Пріоритет урядових повідомлень електрозв'язку
Стаття 42. Особливі угоди
Стаття 43. Регіональні конференції, угоди і організації
Глава VII
Стаття 44. Використання радіочастотного спектра і орбіти геостаціонарних супутників
Стаття 45. Шкідливі перешкоди
Стаття 46. Виклики і повідомлення про біду
Стаття 47. Фальшиві сигнали біди, терміновості, безпеки чи пізнавання або такі, що вводять в оману
Стаття 48. Обладнання служб національної оборони
Глава VIII
Стаття 49. Відносини з Організацією Об'єднаних Націй
Стаття 50. Відносини з іншими міжнародними організаціями
207 Усі Члени Союзу зберігають за собою і за визнаними експлуатаційними організаціями право визначати умови, на яких вони згодні допустити обмін повідомленнями електрозв'язку з державою, яка не є Членом Союзу. Якщо повідомлення електрозв'язку, що виходить від такої держави, приймається яким-небудь Членом Союзу, воно має бути передане і, оскільки при цьому використовуються канали електрозв'язку Члена Союзу, до цього повідомлення повинні застосовуватись обов'язкові пол
Стаття 52. Ратифікація, прийняття або схвалення
Стаття 53. Приєднання
Стаття 54. Адміністративні регламенти
Стаття 55. Положення по внесенню поправок в цей Статут
Стаття 56. Вирішення спорів
Стаття 57. Денонсація цього Статуту і Конвенції
Стаття 58. Набуття чинності і зв'язані з ним питання
Публікації документа

Завантажити інші законодавчі акти Фундаментальне міжнародне право:

 1. Міжнародний документ. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Службою фінансової розвідки Гернсі щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму" - 2014 год
 2. Міжнародний документ. "СТАТУТ Міжнародного центру вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей" - 2013 год
 3. Міжнародна угода. Статут Організації за демократію та економічний розвиток - ГУАМ (укр/рос) "{ Статут ратифіковано Законом N 136-VI ( 136-17 ) від 06.03.2008 }" Офіційний переклад - 2006 год
 4. Міжнародний документ. З А К О Н У К Р А Ї Н И "Про ратифікацію Додаткового протоколу до Конвенції про кіберзлочинність, який стосується криміналізації дій расистського та ксенофобного характеру, вчинених через комп'ютерні системи" ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 39, ст.328 ) - 2006 год
 5. Міжнародний документ. З А К О Н У К Р А Ї Н И "Про ратифікацію Протоколів N 12 та N 14 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод" ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 27, ст.229 ) - 2006 год
 6. Міжнародний документ. Конвенція Міжнародної організації праці N 150 "про адміністрацію праці: роль, функції та організація (укр/рос)" ( Рекомендацію до Конвенції додатково див. в документі - 2005 год
 7. Міжнародний документ. Конвенція Міжнародної організації праці N 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі (укр./рос.) "( Конвенцію ратифіковано Законом N 1985-IV ( 1985-15 ) від 08.09.2004 )" Статус Конвенції див. ( 993_372 ) - 2005 год
 8. Міжнародний документ. Протокол, що стосується зміни Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (укр/рос) "Підписаний у Монреалі 10 травня 1984 року" ( Протокол ратифіковано Законом N 112-IV ( 112-15 ) від 11.07.2002 ) - 2005 год
 9. Міжнародний документ. Сьомий додатковий протокол до Статуту Всесвітнього поштового союзу "Статус Протоколу див. ( 055_009 )" { Протокол ратифіковано Законом N 45-V ( 45-16 ) від 27.07.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.335 } - 2004 год
 10. Міжнародний документ. Рамкова конвенція ВООЗ із боротьби проти тютюну (укр/рос) "Статус Конвенції див. ( 897_002 )" { Конвенцію ратифіковано Законом N 3534-IV ( 3534-15 ) від 15.03.2006 } - 2003 год
 11. Міжнародний документ. Протокол про правила ліцензування імпорту державами - учасницями Угоди про створення зони вільної торгівлі "Статус Протоколу див. ( 997_747 )" ( Протокол ратифіковано Законом N 2734-III ( 2734-14 ) від 20.09.2001 ) - 2000 год
 12. Міжнародний документ. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Узбекистан про приймання та передачу осіб, які перебувають на території держав нелегально "( Угоду ратифіковано Законом N 2688-III ( 2688-14 ) від 13.09.2001, ВВР, 2002, N 2, ст.8 )" Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Узбекистан, далі - "Сторони", - 2000 год
 13. Міжнародний документ. З А К О Н У К Р А Ї Н И "Про ратифікацію Конвенції про передачу осіб, які страждають психічними розладами, для проведення примусового лікування" ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 6-7, ст.43 ) - 2000 год
 14. Міжнародний документ. Шостий додатковий протокол до Статуту Всесвітнього поштового союзу "Статус Протоколу див.( 055_008 )" ( Протокол ратифіковано Законом N 2856-III ( 2856-14 ) від 29.11.2001 ) - 1999 год
 15. Міжнародний документ. Конвенція про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці N 182 "Статус Конвенції див. ( 993_453 )" ( Рекомендацію до Конвенції додатково див. в документі - 1999 год
 16. Міжнародний документ. Протокол що консолідує Міжнародну конвенцію щодо співробітництва у галузі безпеки аеронавігації "ЄВРОКОНТРОЛЬ" з усіма змінами, укладену 13 грудня 1960 року "( Протокол ратифіковано із застереженням Законом N 1338-IV ( 1338-15 ) від 26.11.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.215 )" Дата підписання: 27.06.1997 - 1997 год
 17. Міжнародний документ. Конвенція про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні "Ліссабон, 11 квітня 1997 року" Статус Конвенції див. ( 994_390 ) - 1997 год
 18. Міжнародний документ. Конвенція про передачу осіб, які страждають психічними розладами, для проведення примусового лікування (укр/рос) "Статус Конвенції див. ( 997_747 )" ( Конвенцію ратифіковано із застереженням Законом N 1372-XIV ( 1372-14 ) від 11.01.2000 ) - 1997 год
 19. Міжнародний документ. Пекінські тези щодо принципів незалежності суддів юридичної асоціації країн азійського та тихоокеанського регіону (LAWASIA) " (Прийняті провідними діячами в галузі правосуддя в LAWASIA, а також суддями з Азії та тихоокеанського регіону в Пекіні в 1995 р. та схвалені на засіданні ради LAWASIA в 2001 р.)" 1 січня 1995 року - 1995 год
 20. Міжнародна угода. Угода про заснування Світової організації торгівлі "{ Додатково див. Заключний акт ( 981_002 ) від 15.04.94 }" Список країн-членів СОТ див. ( 981_052 ) - 1994 год
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -