Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356) Президент України Л.КУЧМА м. Київ16 січня 2003 року№ 435-IV

Для того, що б завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час, будь ласка, перейдіть по посиланню нижче:

Завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗАКОНОДАВЧОГО АКТУ:

КНИГА ПЕРША ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Розділ I ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
Глава 1 ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
Стаття 1. Відносини, що регулюються цивільним законодавством
Стаття 2. Учасники цивільних відносин
Стаття 3. Загальні засади цивільного законодавства
Стаття 4. Акти цивільного законодавства України
Стаття 5. Дія актів цивільного законодавства у часі
Стаття 6. Акти цивільного законодавства і договір
Стаття 7. Звичай
Стаття 8. Аналогія
Стаття 9. Застосування Цивільного кодексу України до врегулювання відносин у сферах господарювання, використання природних ресурсів, охорони довкілля, а також до трудових та сімейних відносин
Глава 2 ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ. ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ
Стаття 10. Міжнародні договори
Стаття 11. Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків
Стаття 12. Здійснення цивільних прав
Стаття 13. Межі здійснення цивільних прав
Глава 3 ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ
Стаття 14. Виконання цивільних обов'язків
Стаття 15. Право на захист цивільних прав та інтересів
Стаття 16. Захист цивільних прав та інтересів судом
Стаття 17. Захист цивільних прав та інтересів Президентом України, органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування
Стаття 18. Захист цивільних прав нотаріусом
Стаття 19. Самозахист цивільних прав
Стаття 20. Здійснення права на захист
Стаття 21. Визнання незаконним правового акта органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування
Стаття 22. Відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди
Стаття 23. Відшкодування моральної шкоди
Глава 4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФІЗИЧНУ ОСОБУ
Розділ II ОСОБИ
Стаття 24. Поняття фізичної особи
Стаття 25. Цивільна правоздатність фізичної особи
Стаття 26. Обсяг цивільної правоздатності фізичної особи
Стаття 27. Запобігання обмеженню можливості фізичної особи мати цивільні права та обов'язки
Стаття 28. Ім'я фізичної особи
Стаття 29. Місце проживання фізичної особи
Стаття 30. Цивільна дієздатність фізичної особи
Стаття 31. Часткова цивільна дієздатність фізичної особи, яка не досягла чотирнадцяти років
Стаття 32. Неповна цивільна дієздатність фізичної особи у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років
Стаття 33. Цивільна відповідальність неповнолітньої особи
Стаття 34. Повна цивільна дієздатність
Стаття 35. Надання повної цивільної дієздатності
Стаття 36. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи
Стаття 37. Правові наслідки обмеження цивільної дієздатності фізичної особи
Стаття 38. Поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена
Стаття 39. Визнання фізичної особи недієздатною
Стаття 40. Момент визнання фізичної особи недієздатною
Стаття 41. Правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною
Стаття 42. Поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною
Стаття 43. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою
Стаття 44. Опіка над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, а також фізичної особи, місце перебування якої невідоме
Стаття 45. Скасування рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою
Стаття 46. Оголошення фізичної особи померлою
Стаття 47. Правові наслідки оголошення фізичної особи померлою
Стаття 48. Правові наслідки появи фізичної особи, яка була оголошена померлою
Глава 5 ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ
Стаття 49. Акти цивільного стану
Стаття 50. Право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності
Стаття 51. Застосування до підприємницької діяльності фізичних осіб нормативно-правових актів, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб
Стаття 52. Цивільно-правова відповідальність фізичної особи - підприємця
Стаття 53. Банкрутство фізичної особи - підприємця
Глава 6 ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ
Стаття 54. Управління майном, що використовується у підприємницькій діяльності, органом опіки та піклування
Стаття 55. Завдання опіки та піклування
Стаття 56. Орган опіки та піклування
Стаття 57. Обов'язок повідомляти про фізичних осіб, які потребують опіки або піклування
Стаття 58. Фізичні особи, над якими встановлюється опіка
Стаття 59. Фізичні особи, над якими встановлюється піклування
Стаття 60. Встановлення опіки та піклування судом
Стаття 61. Встановлення опіки та піклування органом опіки та піклування
Стаття 62. Місце встановлення опіки або піклування
Стаття 63. Призначення опікуна або піклувальника
Стаття 64. Фізична особа, яка не може бути опікуном або піклувальником
Стаття 65. Опіка або піклування над фізичною особою, щодо якої не призначено опікуна або піклувальника
Стаття 66. Опіка або піклування над фізичною особою, яка перебуває у спеціальному закладі
Стаття 67. Права та обов'язки опікуна
Стаття 68. Правочини, які не може вчиняти опікун
Стаття 69. Права та обов'язки піклувальника
Стаття 70. Правочини, на вчинення яких піклувальник не може давати згоду
Стаття 71. Правочини, які вчиняються з дозволу органу опіки та піклування
Стаття 72. Управління майном особи, над якою встановлено опіку
Стаття 73. Право опікуна та піклувальника на плату за виконання ними своїх обов'язків
Стаття 74. Опіка над майном
Стаття 75. Звільнення опікуна та піклувальника
Стаття 76. Припинення опіки
Стаття 77. Припинення піклування
Стаття 78. Надання дієздатній фізичній особі допомоги у здійсненні її прав та виконанні обов'язків
Глава 7 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ
Стаття 79. Оскарження дій опікуна, рішень органу опіки та піклування
Стаття 80. Поняття юридичної особи
Стаття 81. Види юридичних осіб
Стаття 82. Участь юридичних осіб публічного права у цивільних відносинах
Стаття 83. Організаційно-правові форми юридичних осіб
Стаття 84. Підприємницькі товариства
Стаття 85. Непідприємницькі товариства
Стаття 86. Здійснення підприємницької діяльності непідприємницькими товариствами та установами
Стаття 87. Створення юридичної особи
Стаття 88. Вимоги до змісту установчих документів
Стаття 89. Державна реєстрація юридичної особи
Стаття 90. Найменування юридичної особи
Стаття 91. Цивільна правоздатність юридичної особи
Стаття 92. Цивільна дієздатність юридичної особи
Стаття 93. Місцезнаходження юридичної особи
Стаття 94. Особисті немайнові права юридичної особи
Стаття 95. Філії та представництва
Стаття 96. Відповідальність юридичних осіб
Стаття 97. Управління товариством
Стаття 98. Загальні збори учасників товариства
Стаття 99. Виконавчий орган товариства
Стаття 100. Право участі у товаристві
Стаття 101. Управління установою
Стаття 102. Передання майна установі
Стаття 103. Зміна мети установи та структури управління
Стаття 104. Припинення юридичної особи
Стаття 105. Виконання рішення про припинення юридичної особи
Стаття 106. Злиття, приєднання, поділ та перетворення юридичної особи
Стаття 107. Порядок припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення
Стаття 108. Перетворення юридичної особи
Стаття 109. Виділ
Стаття 110. Ліквідація юридичної особи
Стаття 111. Порядок ліквідації юридичної особи
Стаття 112. Задоволення вимог кредиторів
Глава 8 ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ТОВАРИСТВА
Стаття 113. Поняття та види господарських товариств
Стаття 114. Учасники господарського товариства
Стаття 115. Майно господарського товариства
Стаття 116. Права учасників господарського товариства
Стаття 117. Обов'язки учасників господарського товариства
Стаття 118. Залежне господарське товариство
Стаття 119. Поняття повного товариства
Стаття 120. Засновницький договір повного товариства
Стаття 121. Управління повним товариством
Стаття 122. Ведення справ повного товариства
Стаття 123. Розподіл прибутку та збитків повного товариства
Стаття 124. Відповідальність учасників повного товариства за його зобов'язаннями
Стаття 125. Зміни у складі учасників повного товариства
Стаття 126. Вихід з повного товариства
Стаття 127. Передання учасником частки (її частини) у складеному капіталі повного товариства
Стаття 128. Виключення зі складу учасників повного товариства
Стаття 129. Вибуття з повного товариства
Стаття 130. Розрахунки у разі виходу, виключення та вибуття з повного товариства
Стаття 131. Звернення стягнення на частину майна повного товариства, пропорційну частці учасника товариства у складеному капіталі
Стаття 132. Ліквідація повного товариства
Стаття 133. Основні положення про командитне товариство
Стаття 134. Засновницький договір командитного товариства
Стаття 135. Учасники командитного товариства
Стаття 136. Управління командитним товариством
Стаття 137. Права та обов'язки вкладника командитного товариства
Стаття 138. Відповідальність вкладника командитного товариства
Стаття 139. Ліквідація командитного товариства
Стаття 140. Поняття товариства з обмеженою відповідальністю
Стаття 141. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю
Стаття 142. Договір про заснування товариства з обмеженою відповідальністю
Стаття 143. Статут товариства з обмеженою відповідальністю
Стаття 144. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю
Стаття 145. Управління товариством з обмеженою відповідальністю
Стаття 146. Контроль за діяльністю виконавчого органу товариства з обмеженою відповідальністю
Стаття 147. Перехід частки (її частини) учасника у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю до іншої особи
Стаття 148. Вихід учасника із товариства з обмеженою відповідальністю
Стаття 149. Звернення стягнення на частину майна товариства з обмеженою відповідальністю, пропорційну частці учасника товариства у статутному капіталі
Стаття 150. Ліквідація товариства з обмеженою відповідальністю
Стаття 151. Поняття товариства з додатковою відповідальністю
Стаття 152. Поняття акціонерного товариства
Стаття 153. Створення акціонерного товариства
Стаття 154. Статут акціонерного товариства
Стаття 155. Статутний капітал акціонерного товариства
Стаття 156. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства
Стаття 157. Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства
Стаття 158. Обмеження щодо випуску цінних паперів та щодо виплати дивідендів
Стаття 159. Загальні збори акціонерів
Стаття 160. Наглядова рада акціонерного товариства
Стаття 161. Виконавчий орган акціонерного товариства
Стаття 162. Аудиторська перевірка
Стаття 163. Поняття виробничого кооперативу
Стаття 164. Установчі документи виробничого кооперативу
Стаття 165. Майно виробничого кооперативу
Глава 9 ПРАВОВІ ФОРМИ УЧАСТІ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ
Стаття 166. Припинення членства у виробничому кооперативі і перехід паю
Стаття 167. Правові форми участі держави у цивільних відносинах
Стаття 168. Правові форми участі Автономної Республіки Крим у цивільних відносинах
Глава 10 ОРГАНИ ТА ПРЕДСТАВНИКИ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ДІЮТЬ ДЕРЖАВА, АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ
Стаття 169. Правові форми участі територіальних громад у цивільних відносинах
Стаття 170. Органи, через які діє держава у цивільних відносинах
Стаття 171. Органи, через які діє Автономна Республіка Крим у цивільних відносинах
Стаття 172. Органи, через які діють територіальні громади у цивільних відносинах
Глава 11 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Стаття 173. Представники держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад
Стаття 174. Відповідальність за зобов'язаннями держави
Стаття 175. Відповідальність за зобов'язаннями територіальних громад
Розділ III ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
Глава 12 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
Стаття 176. Розмежування відповідальності за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад та створених ними юридичних осіб
Стаття 177. Види об'єктів цивільних прав
Глава 13 РЕЧІ. МАЙНО
Стаття 178. Оборотоздатність об'єктів цивільних прав
Стаття 179. Поняття речі
Стаття 180. Тварини
Стаття 181. Нерухомі та рухомі речі
Стаття 182. Державна реєстрація прав на нерухомість
Стаття 183. Речі подільні та неподільні
Стаття 184. Речі, визначені індивідуальними або родовими ознаками
Стаття 185. Речі споживні та неспоживні
Стаття 186. Головна річ і приналежність
Стаття 187. Складові частини речі
Стаття 188. Складні речі
Стаття 189. Продукція, плоди та доходи
Стаття 190. Майно
Стаття 191. Підприємство як єдиний майновий комплекс
Стаття 192. Гроші (грошові кошти)
Глава 14 ЦІННІ ПАПЕРИ
Стаття 193. Валютні цінності
Стаття 194. Поняття цінного паперу
Стаття 195. Групи та види цінних паперів
Стаття 196. Вимоги до цінного паперу
Стаття 197. Права на цінний папір та права за цінним папером
Глава 15 НЕМАТЕРІАЛЬНІ БЛАГА
Стаття 198. Виконання за цінним папером
Стаття 199. Результати інтелектуальної, творчої діяльності
Стаття 200. Інформація
Розділ IV ПРАВОЧИНИ. ПРЕДСТАВНИЦТВО
Стаття 201. Особисті немайнові блага
Глава 16 ПРАВОЧИНИ
Стаття 202. Поняття та види правочинів
Стаття 203. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину
Стаття 204. Презумпція правомірності правочину
Стаття 205. Форма правочину. Способи волевиявлення
Стаття 206. Правочини, які можуть вчинятися усно
Стаття 207. Вимоги до письмової форми правочину
Стаття 208. Правочини, які належить вчиняти у письмовій формі
Стаття 209. Нотаріальне посвідчення правочину
Стаття 210. Державна реєстрація правочину
Стаття 211. Місце вчинення правочину
Стаття 212. Правочини, щодо яких правові наслідки пов'язуються з настанням певної обставини
Стаття 213. Тлумачення змісту правочину
Стаття 214. Відмова від правочину
Стаття 215. Недійсність правочину
Стаття 216. Правові наслідки недійсності правочину
Стаття 217. Правові наслідки недійсності окремих частин правочину
Стаття 218. Правові наслідки недодержання вимоги щодо письмової форми правочину
Стаття 219. Правові наслідки недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення одностороннього правочину
Стаття 220. Правові наслідки недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору
Стаття 221. Правові наслідки вчинення правочину малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності
Стаття 222. Правові наслідки вчинення правочину неповнолітньою особою за межами її цивільної дієздатності
Стаття 223. Правові наслідки вчинення правочину фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, за межами її цивільної дієздатності
Стаття 224. Правові наслідки вчинення правочину без дозволу органу опіки та піклування
Стаття 225. Правові наслідки вчинення правочину дієздатною фізичною особою, яка у момент його вчинення не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними
Стаття 226. Правові наслідки вчинення правочину недієздатною фізичною особою
Стаття 227. Правові наслідки укладення юридичною особою правочину, якого вона не мала права вчиняти
Стаття 228. Правові наслідки вчинення правочину, який порушує публічний порядок, вчинений з метою, що суперечить інтересам держави і суспільства
Стаття 229. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом помилки
Стаття 230. Правові наслідки вчинення правочину під впливом обману
Стаття 231. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом насильства
Стаття 232. Правові наслідки правочину, який вчинено у результаті зловмисної домовленості представника однієї сторони з другою стороною
Стаття 233. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом тяжкої обставини
Стаття 234. Правові наслідки фіктивного правочину
Стаття 235. Правові наслідки удаваного правочину
Глава 17 ПРЕДСТАВНИЦТВО
Стаття 236. Момент недійсності правочину
Стаття 237. Поняття та підстави представництва
Стаття 238. Правочини, які може вчиняти представник
Стаття 239. Правові наслідки вчинення правочину представником
Стаття 240. Передоручення
Стаття 241. Вчинення правочинів з перевищенням повноважень
Стаття 242. Представництво за законом
Стаття 243. Комерційне представництво
Стаття 244. Представництво за довіреністю
Стаття 245. Форма довіреності
Стаття 246. Довіреність юридичної особи
Стаття 247. Строк довіреності
Стаття 248. Припинення представництва за довіреністю
Стаття 249. Скасування довіреності
Розділ V СТРОКИ ТА ТЕРМІНИ. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ
Глава 18 ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЧИСЛЕННЯ СТРОКІВ
Стаття 250. Відмова представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю
Стаття 251. Поняття строку та терміну
Стаття 252. Визначення строку та терміну
Стаття 253. Початок перебігу строку
Стаття 254. Закінчення строку
Глава 19 ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ
Стаття 255. Порядок вчинення дій в останній день строку
Стаття 256. Поняття позовної давності
Стаття 257. Загальна позовна давність
Стаття 258. Спеціальна позовна давність
Стаття 259. Зміна тривалості позовної давності
Стаття 260. Обчислення позовної давності
Стаття 261. Початок перебігу позовної давності
Стаття 262. Позовна давність у разі замін сторін у зобов'язанні
Стаття 263. Зупинення перебігу позовної давності
Стаття 264. Переривання перебігу позовної давності
Стаття 265. Перебіг позовної давності у разі залишення позову без розгляду
Стаття 266. Застосування позовної давності до додаткових вимог
Стаття 267. Наслідки спливу позовної давності
КНИГА ДРУГА ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
Глава 20 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
Стаття 268. Вимоги, на які позовна давність не поширюється
Стаття 269. Поняття особистого немайнового права
Стаття 270. Види особистих немайнових прав
Стаття 271. Зміст особистого немайнового права
Стаття 272. Здійснення особистих немайнових прав
Стаття 273. Забезпечення здійснення особистих немайнових прав
Стаття 274. Обмеження особистих немайнових прав
Стаття 275. Захист особистого немайнового права
Стаття 276. Поновлення порушеного особистого немайнового права
Стаття 277. Спростування недостовірної інформації
Стаття 278. Заборона поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові права
Стаття 279. Правові наслідки невиконання рішення суду про захист особистого немайнового права
Глава 21 ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРИРОДНЕ ІСНУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
Стаття 280. Право фізичної особи, особисте немайнове право якої порушено, на відшкодування шкоди
Стаття 281. Право на життя
Стаття 282. Право на усунення небезпеки, яка загрожує життю та здоров'ю
Стаття 283. Право на охорону здоров'я
Стаття 284. Право на медичну допомогу
Стаття 285. Право на інформацію про стан свого здоров'я
Стаття 286. Право на таємницю про стан здоров'я
Стаття 287. Права фізичної особи, яка перебуває на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров'я
Стаття 288. Право на свободу
Стаття 289. Право на особисту недоторканність
Стаття 290. Право на донорство
Стаття 291. Право на сім'ю
Стаття 292. Право на опіку або піклування
Глава 22 ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ СОЦІАЛЬНЕ БУТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
Стаття 293. Право на безпечне для життя і здоров'я довкілля
Стаття 294. Право на ім'я
Стаття 295. Право на зміну імені
Стаття 296. Право на використання імені
Стаття 297. Право на повагу до гідності та честі
Стаття 298. Повага до людини, яка померла
Стаття 299. Право на недоторканність ділової репутації
Стаття 300. Право на індивідуальність
Стаття 301. Право на особисте життя та його таємницю
Стаття 302. Право на інформацію
Стаття 303. Право на особисті папери
Стаття 304. Розпоряджання особистими паперами
Стаття 305. Право на ознайомлення з особистими паперами, які передані до фонду бібліотек або архівів
Стаття 306. Право на таємницю кореспонденції
Стаття 307. Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле- та відеозйомок
Стаття 308. Охорона інтересів фізичної особи, яка зображена на фотографіях та в інших художніх творах
Стаття 309. Право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості
Стаття 310. Право на місце проживання
Стаття 311. Право на недоторканність житла
Стаття 312. Право на вибір роду занять
Стаття 313. Право на свободу пересування
Стаття 314. Право на свободу об'єднання
КНИГА ТРЕТЯ ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА
Розділ I ПРАВО ВЛАСНОСТІ
Глава 23 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ
Стаття 315. Право на мирні зібрання
Стаття 316. Поняття права власності
Стаття 317. Зміст права власності
Стаття 318. Суб'єкти права власності
Стаття 319. Здійснення права власності
Стаття 320. Використання власником свого майна для здійснення підприємницької діяльності
Стаття 321. Непорушність права власності
Стаття 322. Тягар утримання майна
Стаття 323. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження майна
Стаття 324. Право власності Українського народу
Стаття 325. Право приватної власності
Стаття 326. Право державної власності
Глава 24 НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
Стаття 327. Право комунальної власності
Стаття 328. Підстави набуття права власності
Стаття 329. Набуття права власності юридичною особою публічного права
Стаття 330. Набуття добросовісним набувачем права власності на майно, відчужене особою, яка не мала на це права
Стаття 331. Набуття права власності на новостворене майно та об'єкти незавершеного будівництва
Стаття 332. Набуття права власності на перероблену річ
Стаття 333. Привласнення загальнодоступних дарів природи
Стаття 334. Момент набуття права власності за договором
Стаття 335. Набуття права власності на безхазяйну річ
Стаття 336. Набуття права власності на рухому річ, від якої власник відмовився
Стаття 337. Знахідка
Стаття 338. Набуття права власності на знахідку
Стаття 339. Право особи, яка знайшла загублену річ, на винагороду та відшкодування витрат, пов'язаних із знахідкою
Стаття 340. Бездоглядна домашня тварина
Стаття 341. Набуття права власності на бездоглядну домашню тварину
Стаття 342. Відшкодування витрат на утримання бездоглядної домашньої тварини та виплата винагороди
Стаття 343. Набуття права власності на скарб
Стаття 344. Набувальна давність
Глава 25 ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
Стаття 345. Набуття права власності у разі приватизації державного майна та майна, що є в комунальній власності
Стаття 346. Підстави припинення права власності
Стаття 347. Відмова від права власності
Стаття 348. Припинення права власності особи на майно, яке не може їй належати
Стаття 349. Припинення права власності внаслідок знищення майна
Стаття 350. Викуп земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, приватної власності для суспільних потреб чи їх примусове відчуження з мотивів суспільної необхідності
Стаття 351. Припинення права власності на нерухоме майно у зв'язку з викупом для суспільних потреб чи примусовим відчуженням з мотивів суспільної необхідності земельної ділянки, на якій воно розміщене
Стаття 352. Викуп пам'ятки культурної спадщини
Стаття 353. Реквізиція
Глава 26 ПРАВО СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Стаття 354. Конфіскація
Стаття 355. Поняття і види права спільної власності
Стаття 356. Право спільної часткової власності
Стаття 357. Визначення часток у праві спільної часткової власності
Стаття 358. Здійснення права спільної часткової власності
Стаття 359. Плоди, продукція та доходи від використання майна, що є у спільній частковій власності
Стаття 360. Утримання майна, що є у спільній частковій власності
Стаття 361. Право співвласника розпорядитися своєю часткою у праві спільної часткової власності
Стаття 362. Переважне право купівлі частки у праві спільної часткової власності
Стаття 363. Момент переходу частки у праві спільної часткової власності до набувача за договором
Стаття 364. Виділ частки із майна, що є у спільній частковій власності
Стаття 365. Припинення права на частку у спільному майні за вимогою інших співвласників
Стаття 366. Звернення стягнення на частку у майні, що є у спільній частковій власності
Стаття 367. Поділ майна, що є у спільній частковій власності
Стаття 368. Право спільної сумісної власності
Стаття 369. Здійснення права спільної сумісної власності
Стаття 370. Виділ частки із майна, що є у спільній сумісній власності
Стаття 371. Звернення стягнення на частку майна, що є у спільній сумісній власності
Глава 27 ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ (ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ)
Стаття 372. Поділ майна, що є у спільній сумісній власності
Стаття 373. Земля (земельна ділянка) як об'єкт права власності
Стаття 374. Суб'єкти права власності на землю (земельну ділянку)
Стаття 375. Право власника на забудову земельної ділянки
Стаття 376. Самочинне будівництво
Стаття 377. Право на земельну ділянку у разі набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розміщені на ній
Глава 28 ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЖИТЛО
Стаття 378. Припинення права власності на земельну ділянку
Стаття 379. Поняття житла
Стаття 380. Житловий будинок як об'єкт права власності
Стаття 381. Садиба як об'єкт права власності
Стаття 382. Квартира як об'єкт права власності
Стаття 383. Права власника житлового будинку, квартири
Стаття 384. Права житлово-будівельного (житлового) кооперативу та їх членів на квартиру в будинку кооперативу
Глава 29 ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
Стаття 385. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку
Стаття 386. Засади захисту права власності
Стаття 387. Право власника на витребування майна із чужого незаконного володіння
Стаття 388. Право власника на витребування майна від добросовісного набувача
Стаття 389. Витребування грошей та цінних паперів
Стаття 390. Розрахунки при витребуванні майна із чужого незаконного володіння
Стаття 391. Захист права власності від порушень, не пов'язаних із позбавленням володіння
Стаття 392. Визнання права власності
Стаття 393. Визнання незаконним правового акта, що порушує право власності
Розділ II РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО
Глава 30 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО
Стаття 394. Відшкодування шкоди, завданої власникові земельної ділянки, житлового будинку, інших будівель у зв'язку із зниженням їх цінності
Стаття 395. Види речових прав на чуже майно
Глава 31 ПРАВО ВОЛОДІННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ
Стаття 396. Захист речових прав на чуже майно
Стаття 397. Суб'єкти права володіння чужим майном
Стаття 398. Виникнення права володіння
Стаття 399. Припинення права володіння
Глава 32 ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ
Стаття 400. Обов'язок недобросовісного володільця негайно повернути майно особі, яка має на нього право власності чи інше право або яка є добросовісним володільцем
Стаття 401. Поняття користування чужим майном
Стаття 402. Встановлення сервітуту
Стаття 403. Зміст сервітуту
Стаття 404. Право користування чужою земельною ділянкою або іншим нерухомим майном
Стаття 405. Право членів сім'ї власника житла на користування цим житлом
Глава 33 ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖОЮ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПОТРЕБ
Стаття 406. Припинення сервітуту
Стаття 407. Підстави виникнення права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб
Стаття 408. Строк договору про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб
Стаття 409. Права та обов'язки власника земельної ділянки, наданої у користування для сільськогосподарських потреб
Стаття 410. Права та обов'язки землекористувача
Стаття 411. Право землекористувача на відчуження права користування земельною ділянкою
Глава 34 ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖОЮ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ДЛЯ ЗАБУДОВИ
Стаття 412. Припинення права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб
Стаття 413. Підстави виникнення права користування чужою земельною ділянкою для забудови
Стаття 414. Права та обов'язки власника земельної ділянки, наданої для забудови
Стаття 415. Права та обов'язки землекористувача
Стаття 416. Припинення права користування земельною ділянкою для забудови
КНИГА ЧЕТВЕРТА ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Глава 35 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Стаття 417. Правові наслідки припинення права користування земельною ділянкою
Стаття 418. Поняття права інтелектуальної власності
Стаття 419. Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності
Стаття 420. Об'єкти права інтелектуальної власності
Стаття 421. Суб'єкти права інтелектуальної власності
Стаття 422. Підстави виникнення (набуття) права інтелектуальної власності
Стаття 423. Особисті немайнові права інтелектуальної власності
Стаття 424. Майнові права інтелектуальної власності
Стаття 425. Строк чинності прав інтелектуальної власності
Стаття 426. Використання об'єкта права інтелектуальної власності
Стаття 427. Передання майнових прав інтелектуальної власності
Стаття 428. Здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком особам
Стаття 429. Права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору
Стаття 430. Права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням
Стаття 431. Наслідки порушення права інтелектуальної власності
Глава 36 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЛІТЕРАТУРНИЙ, ХУДОЖНІЙ ТА ІНШИЙ ТВІР (АВТОРСЬКЕ ПРАВО)
Стаття 432. Захист права інтелектуальної власності судом
Стаття 433. Об'єкти авторського права
Стаття 434. Твори, які не є об'єктами авторського права
Стаття 435. Суб'єкти авторського права
Стаття 436. Співавторство
Стаття 437. Виникнення авторського права
Стаття 438. Особисті немайнові права автора
Стаття 439. Забезпечення недоторканності твору
Стаття 440. Майнові права інтелектуальної власності на твір
Стаття 441. Використання твору
Стаття 442. Опублікування твору (випуск твору у світ)
Стаття 443. Використання твору за згодою автора
Стаття 444. Випадки правомірного використання твору без згоди автора
Стаття 445. Право автора на плату за використання його твору
Стаття 446. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір
Стаття 447. Правові наслідки закінчення строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір
Глава 37 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИКОНАННЯ, ФОНОГРАМУ, ВІДЕОГРАМУ ТА ПРОГРАМУ (ПЕРЕДАЧУ) ОРГАНІЗАЦІЇ МОВЛЕННЯ (СУМІЖНІ ПРАВА)
Стаття 448. Право автора на частку від суми продажу оригіналу твору
Стаття 449. Об'єкти суміжних прав
Стаття 450. Суб'єкти суміжних прав
Стаття 451. Виникнення суміжних прав
Стаття 452. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт суміжних прав
Стаття 453. Використання виконання
Стаття 454. Використання фонограми, відеограми
Стаття 455. Використання передачі (програми) організації мовлення
Глава 38 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА НАУКОВЕ ВІДКРИТТЯ
Стаття 456. Строки чинності суміжних майнових прав
Стаття 457. Поняття наукового відкриття
Глава 39 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИНАХІД, КОРИСНУ МОДЕЛЬ, ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК
Стаття 458. Право на наукове відкриття
Стаття 459. Придатність винаходу для набуття права інтелектуальної власності на нього
Стаття 460. Придатність корисної моделі для набуття права інтелектуальної власності на неї
Стаття 461. Придатність промислового зразка для набуття права інтелектуальної власності на нього
Стаття 462. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок
Стаття 463. Суб'єкти права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок
Стаття 464. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок
Стаття 465. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок
Стаття 466. Дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок
Стаття 467. Правові наслідки припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок
Стаття 468. Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок
Стаття 469. Визнання прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок недійсними
Глава 40 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМПОНУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ МІКРОСХЕМИ
Стаття 470. Право попереднього користувача на винахід, корисну модель, промисловий зразок
Стаття 471. Придатність компонування інтегральної мікросхеми для набуття права інтелектуальної власності на нього
Стаття 472. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми
Стаття 473. Суб'єкти права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми
Стаття 474. Майнові права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми
Стаття 475. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми
Стаття 476. Дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми
Стаття 477. Правові наслідки спливу строку чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми
Стаття 478. Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми
Стаття 479. Визнання прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми недійсними
Глава 41 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ ПРОПОЗИЦІЮ
Стаття 480. Право попереднього користувача на компонування інтегральної мікросхеми
Стаття 481. Поняття та об'єкти раціоналізаторської пропозиції
Стаття 482. Обсяг правової охорони раціоналізаторської пропозиції
Стаття 483. Суб'єкти права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію
Глава 42 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА СОРТ РОСЛИН, ПОРОДУ ТВАРИН
Стаття 484. Права суб'єктів права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію
Стаття 485. Види прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин
Стаття 486. Суб'єкти права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин
Стаття 487. Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин, засвідчені патентом
Глава 43 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМЕРЦІЙНЕ НАЙМЕНУВАННЯ
Стаття 488. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин
Стаття 489. Правова охорона комерційного найменування
Стаття 490. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування
Глава 44 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ
Стаття 491. Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування
Стаття 492. Торговельна марка
Стаття 493. Суб'єкти права інтелектуальної власності на торговельну марку
Стаття 494. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку
Стаття 495. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку
Стаття 496. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку
Стаття 497. Дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку
Стаття 498. Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку
Стаття 499. Визнання прав інтелектуальної власності на торговельну марку недійсними
Глава 45 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ГЕОГРАФІЧНЕ ЗАЗНАЧЕННЯ
Стаття 500. Право попереднього користувача на торговельну марку
Стаття 501. Набуття права інтелектуальної власності на географічне зазначення
Стаття 502. Суб'єкти права інтелектуальної власності на географічне зазначення
Стаття 503. Права інтелектуальної власності на географічне зазначення
Глава 46 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ
Стаття 504. Строк чинності права інтелектуальної власності на географічне зазначення
Стаття 505. Поняття комерційної таємниці
Стаття 506. Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю
Стаття 507. Охорона комерційної таємниці органами державної влади
КНИГА П'ЯТА ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Глава 47 ПОНЯТТЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. СТОРОНИ У ЗОБОВ'ЯЗАННІ
Стаття 508. Строк чинності права інтелектуальної власності на комерційну таємницю
Стаття 509. Поняття зобов'язання та підстави його виникнення
Стаття 510. Сторони у зобов'язанні
Стаття 511. Третя особа у зобов'язанні
Стаття 512. Підстави заміни кредитора у зобов'язанні
Стаття 513. Форма правочину щодо заміни кредитора у зобов'язанні
Стаття 514. Обсяг прав, що переходять до нового кредитора у зобов'язанні
Стаття 515. Зобов'язання, в яких заміна кредитора не допускається
Стаття 516. Порядок заміни кредитора у зобов'язанні
Стаття 517. Докази прав нового кредитора у зобов'язанні
Стаття 518. Заперечення боржника проти вимоги нового кредитора у зобов'язанні
Стаття 519. Відповідальність первісного кредитора у зобов'язанні
Стаття 520. Заміна боржника у зобов'язанні
Стаття 521. Форма правочину щодо заміни боржника у зобов'язанні
Стаття 522. Заперечення нового боржника у зобов'язанні проти вимоги кредитора
Стаття 523. Правові наслідки заміни боржника у зобов'язанні, забезпеченому порукою або заставою
Стаття 524. Валюта зобов'язання
Глава 48 ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Стаття 525. Недопустимість односторонньої відмови від зобов'язання
Стаття 526. Загальні умови виконання зобов'язання
Стаття 527. Виконання зобов'язання належними сторонами
Стаття 528. Виконання обов'язку боржника іншою особою
Стаття 529. Виконання зобов'язання частинами
Стаття 530. Строк (термін) виконання зобов'язання
Стаття 531. Дострокове виконання зобов'язання
Стаття 532. Місце виконання зобов'язання
Стаття 533. Валюта виконання грошового зобов'язання
Стаття 534. Черговість погашення вимог за грошовим зобов'язанням
Стаття 535. Збільшення суми, що виплачується фізичній особі за грошовим зобов'язанням
Стаття 536. Проценти
Стаття 537. Виконання зобов'язання внесенням боргу в депозит нотаріуса, нотаріальної контори
Стаття 538. Зустрічне виконання зобов'язання
Стаття 539. Виконання альтернативного зобов'язання
Стаття 540. Виконання зобов'язання, в якому беруть участь кілька кредиторів або кілька боржників
Стаття 541. Солідарне зобов'язання
Стаття 542. Солідарна вимога кредиторів
Стаття 543. Солідарний обов'язок боржників
Стаття 544. Право боржника, який виконав солідарний обов'язок, на зворотну вимогу
Стаття 545. Підтвердження виконання зобов'язання
Глава 49 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Стаття 546. Види забезпечення виконання зобов'язання
Стаття 547. Форма правочину щодо забезпечення виконання зобов'язання
Стаття 548. Загальні умови забезпечення виконання зобов'язання
Стаття 549. Поняття неустойки
Стаття 550. Підстави виникнення права на неустойку
Стаття 551. Предмет неустойки
Стаття 552. Правові наслідки сплати (передання) неустойки
Стаття 553. Договір поруки
Стаття 554. Правові наслідки порушення зобов'язання, забезпеченого порукою
Стаття 555. Права та обов'язки поручителя у разі пред'явлення до нього вимоги
Стаття 556. Права поручителя, який виконав зобов'язання
Стаття 557. Повідомлення поручителя про виконання зобов'язання боржником
Стаття 558. Оплата послуг поручителя
Стаття 559. Припинення поруки
Стаття 560. Поняття гарантії
Стаття 561. Строк дії гарантії
Стаття 562. Незалежність гарантії від основного зобов'язання
Стаття 563. Правові наслідки порушення боржником зобов'язання, забезпеченого гарантією
Стаття 564. Обов'язки гаранта під час розгляду вимоги кредитора
Стаття 565. Право гаранта на відмову в задоволенні вимоги кредитора
Стаття 566. Обов'язок гаранта
Стаття 567. Оплата послуг гаранта
Стаття 568. Припинення гарантії
Стаття 569. Право гаранта на зворотну вимогу до боржника
Стаття 570. Поняття завдатку
Стаття 571. Правові наслідки порушення або припинення зобов'язання, забезпеченого завдатком
Стаття 572. Поняття застави
Стаття 573. Забезпечення майбутньої вимоги
Стаття 574. Підстави виникнення застави
Стаття 575. Окремі види застав
Стаття 576. Предмет застави
Стаття 577. Нотаріальне посвідчення договору застави та реєстрація застави
Стаття 578. Застава майна, що є у спільній власності
Стаття 579. Заміна предмета застави
Стаття 580. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета застави
Стаття 581. Страхування предмета застави
Стаття 582. Оцінка предмета застави
Стаття 583. Сторони у договорі застави
Стаття 584. Зміст договору застави
Стаття 585. Момент виникнення права застави
Стаття 586. Користування та розпоряджання предметом застави
Стаття 587. Обов'язки володільця предмета застави
Стаття 588. Наступна застава
Стаття 589. Правові наслідки невиконання зобов'язання, забезпеченого заставою
Стаття 590. Звернення стягнення на предмет застави
Стаття 591. Реалізація предмета застави
Стаття 592. Дострокове виконання зобов'язання, забезпеченого заставою
Стаття 593. Припинення права застави
Стаття 594. Право притримання
Стаття 595. Обов'язки кредитора, який притримує річ у себе
Стаття 596. Розпорядження річчю, яку притримує кредитор
Глава 50 ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Стаття 597. Задоволення вимог за рахунок речі, яку притримує кредитор
Стаття 598. Підстави припинення зобов'язання
Стаття 599. Припинення зобов'язання виконанням
Стаття 600. Припинення зобов'язання переданням відступного
Стаття 601. Припинення зобов'язання зарахуванням
Стаття 602. Недопустимість зарахування зустрічних вимог
Стаття 603. Зарахування у разі заміни кредитора
Стаття 604. Припинення зобов'язання за домовленістю сторін
Стаття 605. Припинення зобов'язання прощенням боргу
Стаття 606. Припинення зобов'язання поєднанням боржника і кредитора в одній особі
Стаття 607. Припинення зобов'язання неможливістю його виконання
Стаття 608. Припинення зобов'язання смертю фізичної особи
Глава 51 ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Стаття 609. Припинення зобов'язання ліквідацією юридичної особи
Стаття 610. Порушення зобов'язання
Стаття 611. Правові наслідки порушення зобов'язання
Стаття 612. Прострочення боржника
Стаття 613. Прострочення кредитора
Стаття 614. Вина як підстава відповідальності за порушення зобов'язання
Стаття 615. Одностороння відмова від зобов'язання
Стаття 616. Правові наслідки порушення зобов'язання з вини кредитора
Стаття 617. Підстави звільнення від відповідальності за порушення зобов'язання
Стаття 618. Відповідальність боржника за дії інших осіб
Стаття 619. Субсидіарна відповідальність
Стаття 620. Правові наслідки невиконання обов'язку передати річ, визначену індивідуальними ознаками
Стаття 621. Виконання зобов'язання за рахунок боржника
Стаття 622. Відповідальність і виконання зобов'язання в натурі
Стаття 623. Відшкодування збитків, завданих порушенням зобов'язання
Стаття 624. Збитки і неустойка
Розділ II ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОГОВІР
Глава 52 ПОНЯТТЯ ТА УМОВИ ДОГОВОРУ
Стаття 625. Відповідальність за порушення грошового зобов'язання
Стаття 626. Поняття та види договору
Стаття 627. Свобода договору
Стаття 628. Зміст договору
Стаття 629. Обов'язковість договору
Стаття 630. Типові умови договору
Стаття 631. Строк договору
Стаття 632. Ціна
Стаття 633. Публічний договір
Стаття 634. Договір приєднання
Стаття 635. Попередній договір
Стаття 636. Договір на користь третьої особи
Глава 53 УКЛАДЕННЯ, ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
Стаття 637. Тлумачення умов договору
Стаття 638. Укладення договору
Стаття 639. Форма договору
Стаття 640. Момент укладення договору
Стаття 641. Пропозиція укласти договір
Стаття 642. Прийняття пропозиції
Стаття 643. Укладення договору за пропозицією, в якій вказаний строк для відповіді
Стаття 644. Укладення договору за пропозицією, в якій не вказаний строк для відповіді
Стаття 645. Відповідь про прийняття пропозиції, яка одержана із запізненням
Стаття 646. Відповідь про згоду укласти договір на інших умовах
Стаття 647. Місце укладення договору
Стаття 648. Договір та правові акти органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування
Стаття 649. Вирішення переддоговірних спорів
Стаття 650. Укладення договорів на біржах, аукціонах, конкурсах
Стаття 651. Підстави для зміни або розірвання договору
Стаття 652. Зміна або розірвання договору у зв'язку з істотною зміною обставин
Стаття 653. Правові наслідки зміни або розірвання договору
Стаття 654. Форма зміни або розірвання договору
Розділ III ОКРЕМІ ВИДИ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
Глава 54 КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ
Стаття 655. Договір купівлі-продажу
Стаття 656. Предмет договору купівлі-продажу
Стаття 657. Форма окремих видів договорів купівлі-продажу
Стаття 658. Право продажу товару
Стаття 659. Обов'язок продавця попередити покупця про права третіх осіб на товар
Стаття 660. Обов'язки покупця і продавця у разі пред'явлення третьою особою позову про витребування товару
Стаття 661. Відповідальність продавця у разі відсудження товару у покупця
Стаття 662. Обов'язок продавця передати товар покупцеві
Стаття 663. Строк виконання обов'язку передати товар
Стаття 664. Момент виконання обов'язку продавця передати товар
Стаття 665. Правові наслідки відмови продавця передати товар
Стаття 666. Правові наслідки невиконання продавцем обов'язку передати приналежності товару та документи, що стосуються товару
Стаття 667. Обов'язок продавця зберігати проданий товар
Стаття 668. Перехід ризику випадкового знищення або випадкового пошкодження товару
Стаття 669. Кількість товару
Стаття 670. Правові наслідки порушення умови договору щодо кількості товару
Стаття 671. Асортимент товару
Стаття 672. Правові наслідки порушення умови договору щодо асортименту товару
Стаття 673. Якість товару
Стаття 674. Підтвердження відповідності товару вимогам законодавства
Стаття 675. Гарантії якості товару
Стаття 676. Обчислення гарантійного строку
Стаття 677. Строк придатності товару
Стаття 678. Правові наслідки передання товару неналежної якості
Стаття 679. Недоліки товару, за які відповідає продавець
Стаття 680. Строки виявлення недоліків і пред'явлення вимоги у зв'язку з недоліками проданого товару
Стаття 681. Позовна давність, що застосовується до вимог у зв'язку з недоліками проданого товару
Стаття 681-1. Правові наслідки відкликання товару у покупця
Стаття 682. Комплектність товару
Стаття 683. Комплект товару
Стаття 684. Правові наслідки передання некомплектного товару
Стаття 685. Тара та упаковка за договором купівлі-продажу
Стаття 686. Правові наслідки передання товару з порушенням вимоги про тару та (або) упаковку
Стаття 687. Перевірка додержання продавцем умов договору купівлі-продажу
Стаття 688. Повідомлення продавця про порушення умов договору купівлі-продажу
Стаття 689. Обов'язок покупця прийняти товар
Стаття 690. Зберігання товару, не прийнятого покупцем
Стаття 691. Ціна товару
Стаття 692. Оплата товару
Стаття 693. Попередня оплата товару
Стаття 694. Продаж товару в кредит
Стаття 695. Особливості оплати товару з розстроченням платежу
Стаття 696. Страхування товару
Стаття 697. Збереження права власності за продавцем
Стаття 698. Договір роздрібної купівлі-продажу
Стаття 699. Публічна пропозиція укласти договір купівлі-продажу
Стаття 700. Надання покупцеві інформації про товар
Стаття 701. Договір з умовою про прийняття покупцем товару у встановлений строк
Стаття 702. Продаж товару за зразками
Стаття 703. Продаж товарів з використанням автоматів
Стаття 704. Договір з умовою про доставку товару покупцеві
Стаття 705. Договір найму-продажу
Стаття 706. Ціна та оплата товару
Стаття 707. Обмін товару
Стаття 708. Права покупця у разі продажу йому товару неналежної якості
Стаття 709. Порядок і строки задоволення вимог покупця про заміну товару або усунення недоліків
Стаття 710. Відшкодування різниці в ціні у разі заміни товару, зменшення ціни і повернення товару неналежної якості
Стаття 711. Відповідальність за шкоду, завдану внаслідок недоліків товару
Стаття 712. Договір поставки
Стаття 713. Договір контрактації сільськогосподарської продукції
Стаття 714. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу
Стаття 715. Договір міни
Глава 55 ДАРУВАННЯ
Стаття 716. Правове регулювання міни
Стаття 717. Договір дарування
Стаття 718. Предмет договору дарування
Стаття 719. Форма договору дарування
Стаття 720. Сторони у договорі дарування
Стаття 721. Обов'язки дарувальника
Стаття 722. Прийняття дарунка
Стаття 723. Договір дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому
Стаття 724. Одностороння відмова від договору дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому
Стаття 725. Обов'язок обдаровуваного на користь третьої особи
Стаття 726. Правові наслідки порушення обдаровуваним обов'язку на користь третьої особи
Стаття 727. Розірвання договору дарування на вимогу дарувальника
Стаття 728. Позовна давність, що застосовується до вимог про розірвання договору дарування
Стаття 729. Пожертва
Глава 56 РЕНТА
Стаття 730. Права пожертвувача
Стаття 731. Договір ренти
Стаття 732. Форма договору ренти
Стаття 733. Сторони у договорі ренти
Стаття 734. Передання майна під виплату ренти
Стаття 735. Забезпечення виплати ренти
Стаття 736. Відповідальність за прострочення виплати ренти
Стаття 737. Форма і розмір ренти
Стаття 738. Строк виплати ренти
Стаття 739. Право платника безстрокової ренти на відмову від договору ренти
Стаття 740. Право одержувача безстрокової ренти на розірвання договору ренти
Стаття 741. Розрахунки між сторонами у разі розірвання договору ренти
Стаття 742. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого під виплату безстрокової ренти
Глава 57 ДОВІЧНЕ УТРИМАННЯ (ДОГЛЯД)
Стаття 743. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого під виплату ренти на певний строк
Стаття 744. Поняття договору довічного утримання (догляду)
Стаття 745. Форма договору довічного утримання (догляду)
Стаття 746. Сторони в договорі довічного утримання (догляду)
Стаття 747. Особливості укладення договору довічного утримання (догляду) щодо майна, що є у спільній сумісній власності
Стаття 748. Момент виникнення у набувача права власності на майно, передане за договором довічного утримання (догляду)
Стаття 749. Обов'язки набувача за договором довічного утримання (догляду)
Стаття 750. Обов'язок набувача забезпечити відчужувача житлом
Стаття 751. Грошова оцінка матеріального забезпечення відчужувача
Стаття 752. Заміна набувача за договором довічного утримання (догляду)
Стаття 753. Заміна майна, яке було передане набувачеві за договором довічного утримання (догляду)
Стаття 754. Забезпечення виконання договору довічного утримання (догляду)
Стаття 755. Припинення договору довічного утримання (догляду)
Стаття 756. Правові наслідки розірвання договору довічного утримання (догляду)
Стаття 757. Правові наслідки смерті набувача
Стаття 758. Правові наслідки припинення юридичної особи-набувача
Глава 58 НАЙМ (ОРЕНДА)
Стаття 759. Договір найму
Стаття 760. Предмет договору найму
Стаття 761. Право передання майна у найм
Стаття 762. Плата за користування майном
Стаття 763. Строк договору найму
Стаття 764. Правові наслідки продовження користування майном після закінчення строку договору найму
Стаття 765. Передання майна наймачеві
Стаття 766. Правові наслідки непередання майна наймачеві
Стаття 767. Якість речі, переданої у найм
Стаття 768. Гарантія якості речі, переданої у найм
Стаття 769. Права третіх осіб на річ, передану у найм
Стаття 770. Правонаступництво у разі зміни власника речі, переданої у найм
Стаття 771. Страхування речі, переданої у найм
Стаття 772. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження речі
Стаття 773. Користування річчю, переданою у найм
Стаття 774. Піднайм
Стаття 775. Право власності на плоди, продукцію, доходи, одержані від користування річчю, переданою у найм
Стаття 776. Ремонт речі, переданої у найм
Стаття 777. Переважні права наймача
Стаття 778. Поліпшення наймачем речі, переданої у найм
Стаття 779. Наслідки погіршення речі, переданої у найм
Стаття 780. Відповідальність за шкоду, що завдана у зв'язку з користуванням річчю, переданою у найм
Стаття 781. Припинення договору найму
Стаття 782. Право наймодавця відмовитися від договору найму
Стаття 783. Розірвання договору найму на вимогу наймодавця
Стаття 784. Розірвання договору найму на вимогу наймача
Стаття 785. Обов'язки наймача у разі припинення договору найму
Стаття 786. Позовна давність, що застосовується до вимог, які випливають із договору найму
Стаття 787. Договір прокату
Стаття 788. Предмет договору прокату
Стаття 789. Плата за прокат речі
Стаття 790. Право наймача на відмову від договору прокату
Стаття 791. Особливості договору прокату
Стаття 792. Договір найму земельної ділянки
Стаття 793. Форма договору найму будівлі або іншої капітальної споруди
Стаття 794. Державна реєстрація права користування нерухомим майном, яке виникає на підставі договору найму будівлі або іншої капітальної споруди
Стаття 795. Передання будівлі або іншої капітальної споруди у найм
Стаття 796. Надання наймачеві права користування земельною ділянкою
Стаття 797. Плата за користування
Стаття 798. Предмет договору найму
Стаття 799. Форма договору найму транспортного засобу
Стаття 800. Діяльність наймача транспортного засобу
Стаття 801. Витрати, пов'язані з використанням транспортного засобу
Стаття 802. Страхування транспортного засобу
Стаття 803. Правові наслідки пошкодження транспортного засобу
Стаття 804. Правові наслідки завдання шкоди іншій особі у зв'язку з використанням транспортного засобу
Стаття 805. Особливості найму транспортного засобу з екіпажем, який його обслуговує
Стаття 806. Договір лізингу
Стаття 807. Предмет договору лізингу
Стаття 808. Відповідальність продавця (постачальника) предмета договору лізингу
Глава 59 НАЙМ (ОРЕНДА) ЖИТЛА
Стаття 809. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета договору лізингу
Стаття 810. Договір найму житла
Стаття 810-1. Оренда житла з викупом
Стаття 811. Форма договору найму житла
Стаття 812. Предмет договору найму житла
Стаття 813. Сторони у договорі найму житла
Стаття 814. Правонаступництво у разі зміни власника житла, переданого у найм
Стаття 815. Обов'язки наймача житла
Стаття 816. Наймач та особи, які постійно проживають разом з ним
Стаття 817. Право наймача та осіб, які постійно проживають разом з ним, на вселення інших осіб у житло
Стаття 818. Тимчасові мешканці
Стаття 819. Ремонт житла, переданого у найм
Стаття 820. Плата за користування житлом
Стаття 821. Строк договору найму житла
Стаття 822. Переважні права наймача житла
Стаття 823. Договір піднайму житла
Стаття 824. Заміна наймача у договорі найму житла
Стаття 825. Розірвання договору найму житла
Глава 60 ПОЗИЧКА
Стаття 826. Правові наслідки розірвання договору найму житла
Стаття 827. Договір позички
Стаття 828. Форма договору позички
Стаття 829. Позичкодавець
Стаття 830. Правові наслідки невиконання обов'язку передати річ у користування
Стаття 831. Строк договору позички
Стаття 832. Право позичкодавця на відчуження речі
Стаття 833. Обов'язки користувача
Стаття 834. Розірвання договору позички
Стаття 835. Припинення договору позички
Стаття 836. Правові наслідки неповернення речі після закінчення строку користування нею
Глава 61 ПІДРЯД
Стаття 837. Договір підряду
Стаття 838. Генеральний підрядник і субпідрядник
Стаття 839. Виконання роботи з матеріалу підрядника та його засобами
Стаття 840. Виконання роботи з матеріалу замовника
Стаття 841. Обов'язок підрядника зберігати надане йому майно
Стаття 842. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження матеріалу
Стаття 843. Ціна роботи
Стаття 844. Кошторис
Стаття 845. Ощадливість підрядника
Стаття 846. Строки виконання роботи
Стаття 847. Обставини, про які підрядник зобов'язаний попередити замовника
Стаття 848. Правові наслідки невиконання замовником вимог підрядника
Стаття 849. Права замовника під час виконання роботи
Стаття 850. Сприяння замовника
Стаття 851. Невиконання замовником обов'язків за договором підряду
Стаття 852. Права замовника у разі порушення підрядником договору підряду
Стаття 853. Обов'язок замовника прийняти роботу, виконану підрядником
Стаття 854. Порядок оплати роботи
Стаття 855. Розрахунки між сторонами у разі випадкового знищення предмета договору підряду або неможливості закінчення роботи
Стаття 856. Право підрядника на притримування
Стаття 857. Якість роботи
Стаття 858. Відповідальність підрядника за неналежну якість роботи
Стаття 859. Гарантія якості роботи
Стаття 860. Порядок обчислення гарантійного строку
Стаття 861. Обов'язок підрядника передати інформацію замовникові
Стаття 862. Конфіденційність одержаної сторонами інформації
Стаття 863. Позовна давність, що застосовується до вимог щодо неналежної якості роботи
Стаття 864. Початок перебігу позовної давності в окремих випадках
Стаття 865. Договір побутового підряду
Стаття 866. Форма договору побутового підряду
Стаття 867. Гарантії прав замовника
Стаття 868. Надання замовникові інформації про роботу
Стаття 869. Публічна пропозиція роботи
Стаття 870. Виконання роботи за договором побутового підряду з матеріалу підрядника
Стаття 871. Виконання роботи за договором побутового підряду з матеріалу замовника
Стаття 872. Права замовника у разі істотного порушення підрядником договору побутового підряду
Стаття 873. Розмір плати за договором побутового підряду
Стаття 874. Правові наслідки нез'явлення замовника за одержанням роботи
Стаття 875. Договір будівельного підряду
Стаття 876. Право власності на об'єкт будівництва
Стаття 877. Проектно-кошторисна документація
Стаття 878. Внесення змін до проектно-кошторисної документації
Стаття 879. Забезпечення будівництва та оплата робіт
Стаття 880. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження об'єкта
Стаття 881. Страхування об'єкта будівництва
Стаття 882. Передання та прийняття робіт
Стаття 883. Відповідальність підрядника
Стаття 884. Гарантії якості у договорі будівельного підряду
Стаття 885. Усунення недоліків за рахунок замовника
Стаття 886. Відповідальність замовника
Стаття 887. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт
Стаття 888. Вихідні дані для проведення проектних та пошукових робіт
Стаття 889. Обов'язки замовника
Стаття 890. Обов'язки підрядника
Глава 62 ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ АБО ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОБІТ
Стаття 891. Відповідальність підрядника за недоліки документації та робіт
Стаття 892. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт
Стаття 893. Виконання робіт
Стаття 894. Передання, прийняття та оплата робіт
Стаття 895. Конфіденційність відомостей про договір
Стаття 896. Права сторін на результати робіт
Стаття 897. Обов'язки виконавця
Стаття 898. Обов'язки замовника
Стаття 899. Наслідки неможливості досягнення результату
Глава 63 ПОСЛУГИ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 900. Відповідальність виконавця за порушення договору
Стаття 901. Договір про надання послуг
Стаття 902. Виконання договору про надання послуг
Стаття 903. Плата за договором про надання послуг
Стаття 904. Відшкодування виконавцеві фактичних витрат за договором про безоплатне надання послуг
Стаття 905. Строк договору про надання послуг
Стаття 906. Відповідальність виконавця за порушення договору про надання послуг
Глава 64 ПЕРЕВЕЗЕННЯ
Стаття 907. Розірвання договору про надання послуг
Стаття 908. Загальні положення про перевезення
Стаття 909. Договір перевезення вантажу
Стаття 910. Договір перевезення пасажира та багажу
Стаття 911. Права пасажира
Стаття 912. Договір чартеру (фрахтування)
Стаття 913. Перевезення у прямому змішаному сполученні
Стаття 914. Довгостроковий договір
Стаття 915. Перевезення транспортом загального користування
Стаття 916. Провізна плата
Стаття 917. Надання транспортних засобів і пред'явлення вантажу до перевезення
Стаття 918. Завантаження та вивантаження вантажу
Стаття 919. Строк доставки вантажу, пасажира, багажу, пошти
Стаття 920. Відповідальність за зобов'язаннями, що випливають із договору перевезення
Стаття 921. Відповідальність перевізника за ненадання транспортного засобу і відповідальність відправника за невикористання наданого транспортного засобу
Стаття 922. Відповідальність перевізника за затримку відправлення пасажира та порушення строку доставлення пасажира до пункту призначення
Стаття 923. Відповідальність перевізника за прострочення доставки вантажу
Стаття 924. Відповідальність перевізника за втрату, нестачу, псування або пошкодження вантажу, багажу, пошти
Стаття 925. Пред'явлення претензій і позовів, що випливають із договору перевезення
Стаття 926. Позови щодо перевезення у закордонному сполученні
Стаття 927. Страхування вантажів, пасажирів і багажу
Глава 65 ТРАНСПОРТНЕ ЕКСПЕДИРУВАННЯ
Стаття 928. Відповідальність перевізника за шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю пасажира
Стаття 929. Договір транспортного експедирування
Стаття 930. Форма договору транспортного експедирування
Стаття 931. Плата за договором транспортного експедирування
Стаття 932. Виконання договору транспортного експедирування
Стаття 933. Документи та інша інформація, що надаються експедиторові
Стаття 934. Відповідальність експедитора за договором транспортного експедирування
Стаття 935. Відмова від договору транспортного експедирування
Глава 66 ЗБЕРІГАННЯ
Стаття 936. Договір зберігання
Стаття 937. Форма договору зберігання
Стаття 938. Строк зберігання
Стаття 939. Правові наслідки відмови поклажодавця від передання речі на зберігання
Стаття 940. Обов'язок прийняти річ на зберігання
Стаття 941. Зберігання речей, визначених родовими ознаками
Стаття 942. Обов'язок зберігача щодо забезпечення схоронності речі
Стаття 943. Виконання договору зберігання
Стаття 944. Користування річчю, переданою на зберігання
Стаття 945. Зміна умов зберігання
Стаття 946. Плата за зберігання
Стаття 947. Відшкодування витрат на зберігання
Стаття 948. Обов'язок поклажодавця забрати річ після закінчення строку зберігання
Стаття 949. Обов'язок зберігача повернути річ
Стаття 950. Відповідальність зберігача за втрату (нестачу) або пошкодження речі
Стаття 951. Відшкодування збитків, завданих поклажодавцеві
Стаття 952. Відшкодування збитків, завданих зберігачеві
Стаття 953. Повернення речі на вимогу поклажодавця
Стаття 954. Зберігання за законом
Стаття 955. Застосування загальних положень про зберігання до окремих його видів
Стаття 956. Поняття товарного складу
Стаття 957. Договір складського зберігання
Стаття 958. Зберігання речей, визначених родовими ознаками, з правом розпоряджання ними
Стаття 959. Огляд товару
Стаття 960. Зміна умов зберігання та стан товару
Стаття 961. Складські документи
Стаття 962. Подвійне складське свідоцтво
Стаття 963. Права володільця складського та заставного свідоцтва
Стаття 964. Передання складського та заставного свідоцтва
Стаття 965. Просте складське свідоцтво
Стаття 966. Видача товару за подвійним складським свідоцтвом
Стаття 967. Зберігання речі у ломбарді
Стаття 968. Продаж речі, яку поклажодавець не забрав з ломбарду
Стаття 969. Зберігання цінностей у банку
Стаття 970. Договір про надання індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком
Стаття 971. Договір про надання індивідуального банківського сейфа, що не охороняється банком
Стаття 972. Зберігання речей у камерах схову організацій, підприємств транспорту
Стаття 973. Зберігання речей у гардеробі організації
Стаття 974. Зберігання речей пасажира під час його перевезення
Стаття 975. Зберігання речей у готелі
Стаття 976. Зберігання речей, що є предметом спору
Стаття 977. Зберігання автотранспортних засобів
Глава 67 СТРАХУВАННЯ
Стаття 978. Договір охорони
Стаття 979. Договір страхування
Стаття 980. Предмет договору страхування
Стаття 981. Форма договору страхування
Стаття 982. Істотні умови договору страхування
Стаття 983. Момент набрання чинності договором страхування
Стаття 984. Сторони у договорі страхування
Стаття 985. Укладення договору страхування на користь третьої особи
Стаття 986. Співстрахування
Стаття 987. Договір перестрахування
Стаття 988. Обов'язки страховика
Стаття 989. Обов'язки страхувальника
Стаття 990. Умови та порядок здійснення страхової виплати
Стаття 991. Відмова від здійснення страхової виплати
Стаття 992. Відповідальність страховика
Стаття 993. Перехід до страховика прав страхувальника щодо особи, відповідальної за завдані збитки
Стаття 994. Зміна страхувальника - фізичної особи у договорі страхування
Стаття 995. Наслідки припинення юридичної особи - страхувальника
Стаття 996. Наслідки визнання страхувальника - фізичної особи недієздатною або обмеження її цивільної дієздатності
Стаття 997. Припинення договору страхування
Стаття 998. Недійсність договору страхування
Глава 68 ДОРУЧЕННЯ
Стаття 999. Обов'язкове страхування
Стаття 1000. Договір доручення
Стаття 1001. Строк договору доручення
Стаття 1002. Право повіреного на плату
Стаття 1003. Зміст доручення
Стаття 1004. Виконання доручення
Стаття 1005. Особисте виконання договору доручення
Стаття 1006. Обов'язки повіреного
Стаття 1007. Обов'язки довірителя
Стаття 1008. Припинення договору доручення
Стаття 1009. Наслідки припинення договору доручення
Глава 69 КОМІСІЯ
Стаття 1010. Обов'язки спадкоємця повіреного та ліквідатора юридичної особи - повіреного
Стаття 1011. Договір комісії
Стаття 1012. Умови договору комісії
Стаття 1013. Комісійна плата
Стаття 1014. Виконання договору комісії
Стаття 1015. Субкомісія
Стаття 1016. Виконання договору, укладеного комісіонером з третьою особою
Стаття 1017. Відступ від вказівок комітента
Стаття 1018. Право власності комітента
Стаття 1019. Право комісіонера на притримання речі
Стаття 1020. Право комісіонера на відрахування з грошових коштів, що належать комітентові
Стаття 1021. Обов'язок комісіонера зберігати майно комітента
Стаття 1022. Звіт комісіонера
Стаття 1023. Прийняття комітентом виконання за договором комісії
Стаття 1024. Право комісіонера на відшкодування витрат, зроблених ним у зв'язку з виконанням договору комісії
Стаття 1025. Право комітента на відмову від договору комісії
Стаття 1026. Право комісіонера на відмову від договору комісії
Стаття 1027. Наслідки смерті фізичної особи або припинення юридичної особи - комісіонера
Глава 70 УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ
Стаття 1028. Особливості окремих видів комісії
Стаття 1029. Договір управління майном
Стаття 1030. Предмет договору управління майном
Стаття 1031. Форма договору управління майном
Стаття 1032. Установник управління
Стаття 1033. Управитель
Стаття 1034. Особа, яка набуває вигоди від майна, що передане в управління
Стаття 1035. Істотні умови договору управління майном
Стаття 1036. Строк договору управління майном
Стаття 1037. Права та обов'язки управителя
Стаття 1038. Здійснення управління майном
Стаття 1039. Передання в управління майна, що є предметом договору застави
Стаття 1040. Звернення стягнення на майно, передане в управління, за вимогою кредитора установника управління
Стаття 1041. Передання права управління майном іншій особі
Стаття 1042. Право управителя на плату
Стаття 1043. Відповідальність управителя
Стаття 1044. Припинення договору управління майном
Стаття 1045. Особливості управління цінними паперами
Глава 71 ПОЗИКА. КРЕДИТ. БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД
Стаття 1046. Договір позики
Стаття 1047. Форма договору позики
Стаття 1048. Проценти за договором позики
Стаття 1049. Обов'язок позичальника повернути позику
Стаття 1050. Наслідки порушення договору позичальником
Стаття 1051. Оспорювання договору позики
Стаття 1052. Забезпечення виконання зобов'язання позичальником
Стаття 1053. Новація боргу у позикове зобов'язання
Стаття 1054. Кредитний договір
Стаття 1055. Форма кредитного договору
Стаття 1056. Відмова від надання або одержання кредиту
Стаття 1056-1. Проценти за кредитним договором
Стаття 1057. Комерційний кредит
Стаття 1057-1. Правові наслідки недійсності кредитного договору
Стаття 1058. Договір банківського вкладу
Стаття 1059. Форма договору банківського вкладу
Стаття 1060. Види банківських вкладів
Стаття 1061. Проценти на банківський вклад
Стаття 1062. Внесення грошових коштів на рахунок вкладника іншою особою
Стаття 1063. Договір банківського вкладу на користь третьої особи
Стаття 1064. Ощадна книжка
Глава 72 БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК
Стаття 1065. Ощадний (депозитний) сертифікат
Стаття 1066. Договір банківського рахунка
Стаття 1067. Укладення договору банківського рахунка
Стаття 1068. Операції за рахунком, що виконуються банком
Стаття 1069. Кредитування рахунка
Стаття 1070. Проценти за користування коштами, що знаходяться на рахунку
Стаття 1071. Підстави списання грошових коштів з рахунка
Стаття 1072. Черговість списання грошових коштів з рахунка
Стаття 1073. Правові наслідки неналежного виконання банком операцій за рахунком клієнта
Стаття 1074. Обмеження права розпоряджання рахунком
Стаття 1075. Розірвання договору банківського рахунка
Глава 73 ФАКТОРИНГ
Стаття 1076. Банківська таємниця
Стаття 1077. Поняття договору факторингу
Стаття 1078. Предмет договору факторингу
Стаття 1079. Сторони у договорі факторингу
Стаття 1080. Недійсність заборони відступлення права грошової вимоги
Стаття 1081. Відповідальність клієнта перед фактором
Стаття 1082. Виконання боржником грошової вимоги факторові
Стаття 1083. Наступне відступлення права грошової вимоги
Стаття 1084. Права фактора
Стаття 1085. Зустрічні вимоги боржника
Стаття 1086. Захист прав боржника
Глава 74 РОЗРАХУНКИ
Стаття 1087. Форми розрахунків
Стаття 1088. Види безготівкових розрахунків
Стаття 1089. Загальні положення про розрахунки із застосуванням платіжних доручень
Стаття 1090. Умови виконання банком платіжного доручення
Стаття 1091. Виконання платіжного доручення
Стаття 1092. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання платіжного доручення
Стаття 1093. Акредитив
Стаття 1094. Відкличний акредитив
Стаття 1095. Безвідкличний акредитив
Стаття 1096. Виконання акредитива
Стаття 1097. Відповідальність банку, що виконує акредитив
Стаття 1098. Закриття акредитива
Стаття 1099. Загальні положення про розрахунки за інкасовими дорученнями
Стаття 1100. Виконання інкасового доручення
Стаття 1101. Повідомлення про проведені операції
Стаття 1102. Загальні положення про розрахунки із застосуванням розрахункових чеків
Стаття 1103. Оплата чека
Стаття 1104. Інкасування чека
Стаття 1105. Повідомлення про несплату чека
Глава 75 РОЗПОРЯДЖАННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Стаття 1106. Наслідки несплати чека
Стаття 1107. Види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності
Стаття 1108. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності
Стаття 1109. Ліцензійний договір
Стаття 1110. Строк ліцензійного договору
Стаття 1111. Типовий ліцензійний договір
Стаття 1112. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності
Стаття 1113. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності
Глава 76 КОМЕРЦІЙНА КОНЦЕСІЯ
Стаття 1114. Державна реєстрація договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності
Стаття 1115. Договір комерційної концесії
Стаття 1116. Предмет договору комерційної концесії
Стаття 1117. Сторони в договорі комерційної концесії
Стаття 1118. Форма договору комерційної концесії
Стаття 1119. Договір комерційної субконцесії
Стаття 1120. Обов'язки правоволодільця
Стаття 1121. Обов'язки користувача
Стаття 1122. Особливі умови договору комерційної концесії
Стаття 1123. Відповідальність правоволодільця за вимогами, що пред'являються до користувача
Стаття 1124. Право користувача на укладення договору комерційної концесії на новий строк
Стаття 1125. Зміна договору комерційної концесії
Стаття 1126. Припинення договору комерційної концесії
Стаття 1127. Збереження чинності договору комерційної концесії у разі зміни сторін
Стаття 1128. Наслідки зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця
Стаття 1129. Наслідки припинення права, користування яким надано за договором комерційної концесії
Глава 77 СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Стаття 1130. Договір про спільну діяльність
Стаття 1131. Форма та умови договору про спільну діяльність
Стаття 1132. Договір простого товариства
Стаття 1133. Вклади учасників
Стаття 1134. Спільне майно учасників
Стаття 1135. Ведення спільних справ учасників
Стаття 1136. Право учасника на інформацію
Стаття 1137. Спільні витрати та збитки учасників
Стаття 1138. Відповідальність учасників за спільними зобов'язаннями
Стаття 1139. Розподіл прибутку
Стаття 1140. Виділ частки учасника на вимогу його кредитора
Стаття 1141. Припинення договору простого товариства
Стаття 1142. Відмова учасника від подальшої участі в договорі простого товариства та розірвання договору
Стаття 1143. Відповідальність учасника, щодо якого договір простого товариства припинений
Глава 78 ПУБЛІЧНА ОБІЦЯНКА ВИНАГОРОДИ
Стаття 1144. Право на публічну обіцянку винагороди без оголошення конкурсу
Стаття 1145. Зміст завдання
Стаття 1146. Строк (термін) виконання завдання
Стаття 1147. Зміна умов публічної обіцянки винагороди
Стаття 1148. Правові наслідки виконання завдання
Стаття 1149. Припинення зобов'язання у зв'язку з публічною обіцянкою винагороди
Стаття 1150. Право на оголошення конкурсу
Стаття 1151. Умови конкурсу
Стаття 1152. Зміна умов конкурсу
Стаття 1153. Відмова від проведення конкурсу
Стаття 1154. Переможець конкурсу
Стаття 1155. Особливості оцінювання результатів інтелектуальної, творчої діяльності, які подані на конкурс
Стаття 1156. Права переможця конкурсу
Глава 79 ВЧИНЕННЯ ДІЙ В МАЙНОВИХ ІНТЕРЕСАХ ІНШОЇ ОСОБИ БЕЗ ЇЇ ДОРУЧЕННЯ
Стаття 1157. Повернення учаснику конкурсу речі, поданої на конкурс
Стаття 1158. Право на вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення
Стаття 1159. Надання звіту про вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення
Глава 80 РЯТУВАННЯ ЗДОРОВ'Я ТА ЖИТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, МАЙНА ФІЗИЧНОЇ АБО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Стаття 1160. Відшкодування витрат, понесених особою у зв'язку із вчиненням нею дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення
Стаття 1161. Зобов'язання, що виникають внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи
Глава 81 СТВОРЕННЯ ЗАГРОЗИ ЖИТТЮ, ЗДОРОВ'Ю, МАЙНУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ АБО МАЙНУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Стаття 1162. Зобов'язання, що виникають у зв'язку з рятуванням майна іншої особи
Стаття 1163. Усунення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи
Стаття 1164. Наслідки неусунення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи
Стаття 1165. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок неусунення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи
Глава 82 ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ
Стаття 1166. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду
Стаття 1167. Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду
Стаття 1168. Відшкодування моральної шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи
Стаття 1169. Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист
Стаття 1170. Відшкодування шкоди, завданої прийняттям закону про припинення права власності на певне майно
Стаття 1171. Відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої необхідності
Стаття 1172. Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їхнім працівником чи іншою особою
Стаття 1173. Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування
Стаття 1174. Відшкодування шкоди, завданої посадовою або службовою особою органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування
Стаття 1175. Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування у сфері нормотворчої діяльності
Стаття 1176. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду
Стаття 1177. Відшкодування (компенсація) шкоди фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення
Стаття 1178. Відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою
Стаття 1179. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою
Стаття 1180. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою після набуття нею повної цивільної дієздатності
Стаття 1181. Відшкодування шкоди, завданої кількома малолітніми особами
Стаття 1182. Відшкодування шкоди, завданої кількома неповнолітніми особами
Стаття 1183. Відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав
Стаття 1184. Відшкодування шкоди, завданої недієздатною фізичною особою
Стаття 1185. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена
Стаття 1186. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними
Стаття 1187. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки
Стаття 1188. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки
Стаття 1189. Відшкодування ядерної шкоди
Стаття 1190. Відшкодування шкоди, завданої спільно кількома особами
Стаття 1191. Право зворотної вимоги до винної особи
Стаття 1192. Способи відшкодування шкоди, завданої майну потерпілого
Стаття 1193. Урахування вини потерпілого і матеріального становища фізичної особи, яка завдала шкоди
Стаття 1194. Відшкодування шкоди особою, яка застрахувала свою цивільну відповідальність
Стаття 1195. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я
Стаття 1196. Відшкодування шкоди, завданої фізичній особі під час виконання нею договірних зобов'язань
Стаття 1197. Визначення заробітку (доходу), втраченого внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я фізичної особи, яка працювала за трудовим договором
Стаття 1198. Визначення доходу, втраченого внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я фізичної особи-підприємця
Стаття 1199. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я малолітньої або неповнолітньої особи
Стаття 1200. Відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого
Стаття 1201. Відшкодування витрат на поховання
Стаття 1202. Порядок відшкодування шкоди
Стаття 1203. Збільшення розміру відшкодування шкоди на вимогу потерпілого у разі зміни стану його працездатності
Стаття 1204. Зменшення розміру відшкодування шкоди на вимогу особи, яка завдала шкоди
Стаття 1205. Відшкодування шкоди у разі припинення юридичної особи, зобов'язаної відшкодувати шкоду
Стаття 1206. Відшкодування витрат на лікування особи, яка потерпіла від злочину
Стаття 1207. Обов'язок держави відшкодувати шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю внаслідок злочину
Стаття 1208. Збільшення розміру відшкодування шкоди у зв'язку з підвищенням вартості життя і збільшенням розміру мінімальної заробітної плати
Стаття 1209. Підстави відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товару, робіт (послуг)
Стаття 1210. Особи, зобов'язані відшкодовувати шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)
Стаття 1211. Строки відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товару, робіт (послуг)
Глава 83 НАБУТТЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙНА БЕЗ ДОСТАТНЬОЇ ПРАВОВОЇ ПІДСТАВИ
Стаття 1211-1. Особливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товару, що є рухомим майном
Стаття 1212. Загальні положення про зобов'язання у зв'язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави
Стаття 1213. Повернення в натурі безпідставно набутого майна
Стаття 1214. Відшкодування доходів від безпідставно набутого майна і витрат на його утримання
КНИГА ШОСТА СПАДКОВЕ ПРАВО
Глава 84 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПАДКУВАННЯ
Стаття 1215. Безпідставно набуте майно, що не підлягає поверненню
Стаття 1216. Поняття спадкування
Стаття 1217. Види спадкування
Стаття 1218. Склад спадщини
Стаття 1219. Права та обов'язки особи, які не входять до складу спадщини
Стаття 1220. Відкриття спадщини
Стаття 1221. Місце відкриття спадщини
Стаття 1222. Спадкоємці
Стаття 1223. Право на спадкування
Стаття 1224. Усунення від права на спадкування
Стаття 1225. Спадкування права на земельну ділянку
Стаття 1226. Спадкування частки у праві спільної сумісної власності
Стаття 1227. Право на одержання сум заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві
Стаття 1228. Спадкування права на вклад у банку (фінансовій установі)
Стаття 1229. Спадкування права на одержання страхових виплат (страхового відшкодування)
Стаття 1230. Спадкування права на відшкодування збитків, моральної шкоди та сплату неустойки
Стаття 1231. Спадкування обов'язку відшкодувати майнову шкоду (збитки) та моральну шкоду, яка була завдана спадкодавцем
Стаття 1232. Обов'язок спадкоємців відшкодувати витрати на утримання, догляд, лікування та поховання спадкодавця
Глава 85 СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ
Стаття 1232-1. Спадкування прав та обов'язків за договором оренди житла з викупом
Стаття 1233. Поняття заповіту
Стаття 1234. Право на заповіт
Стаття 1235. Право заповідача на призначення спадкоємців
Стаття 1236. Право заповідача на визначення обсягу спадщини, що має спадкуватися за заповітом
Стаття 1237. Право заповідача на заповідальний відказ
Стаття 1238. Предмет заповідального відказу
Стаття 1239. Втрата чинності заповідальним відказом
Стаття 1240. Право заповідача на покладення на спадкоємця інших обов'язків
Стаття 1241. Право на обов'язкову частку у спадщині
Стаття 1242. Заповіт з умовою
Стаття 1243. Заповіт подружжя
Стаття 1244. Підпризначення спадкоємця
Стаття 1245. Спадкування частини спадщини, що не охоплена заповітом
Стаття 1246. Встановлення сервітуту у заповіті
Стаття 1247. Загальні вимоги до форми заповіту
Стаття 1248. Посвідчення заповіту нотаріусом
Стаття 1249. Посвідчення нотаріусом секретних заповітів
Стаття 1250. Оголошення нотаріусом секретного заповіту
Стаття 1251. Посвідчення заповіту посадовою особою органу місцевого самоврядування
Стаття 1252. Посвідчення заповіту іншою посадовою, службовою особою
Стаття 1253. Посвідчення заповіту при свідках
Стаття 1254. Право заповідача на скасування та зміну заповіту
Стаття 1255. Таємниця заповіту
Стаття 1256. Тлумачення заповіту
Глава 86 СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ
Стаття 1257. Недійсність заповіту
Стаття 1258. Черговість спадкування за законом
Стаття 1259. Зміна черговості одержання права на спадкування
Стаття 1260. Спадкування усиновленими та усиновлювачами
Стаття 1261. Перша черга спадкоємців за законом
Стаття 1262. Друга черга спадкоємців за законом
Стаття 1263. Третя черга спадкоємців за законом
Стаття 1264. Четверта черга спадкоємців за законом
Стаття 1265. П'ята черга спадкоємців за законом
Стаття 1266. Спадкування за правом представлення
Глава 87 ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА НА СПАДКУВАННЯ
Стаття 1267. Розмір частки у спадщині спадкоємців за законом
Стаття 1268. Прийняття спадщини
Стаття 1269. Подання заяви про прийняття спадщини
Стаття 1270. Строки для прийняття спадщини
Стаття 1271. Прийняття заповідального відказу
Стаття 1272. Наслідки пропущення строку для прийняття спадщини
Стаття 1273. Право на відмову від прийняття спадщини
Стаття 1274. Право на відмову від прийняття спадщини на користь іншої особи
Стаття 1275. Правові наслідки відмови від прийняття спадщини
Стаття 1276. Перехід права на прийняття спадщини
Стаття 1277. Відумерлість спадщини
Стаття 1278. Поділ спадщини між спадкоємцями
Стаття 1279. Переважне право окремих спадкоємців на виділ їм спадкового майна в натурі
Стаття 1280. Перерозподіл спадщини
Стаття 1281. Пред'явлення кредитором спадкодавця вимог до спадкоємців
Стаття 1282. Обов'язок спадкоємців задовольнити вимоги кредитора
Стаття 1283. Охорона спадкового майна
Стаття 1284. Охорона спадкового майна виконавцем заповіту
Глава 88 ВИКОНАННЯ ЗАПОВІТУ
Стаття 1285. Управління спадщиною
Стаття 1286. Право заповідача на призначення виконавця заповіту
Стаття 1287. Призначення виконавця заповіту за ініціативою спадкоємців
Стаття 1288. Призначення виконавця заповіту нотаріусом
Стаття 1289. Згода особи на призначення її виконавцем заповіту
Стаття 1290. Повноваження виконавця заповіту
Стаття 1291. Право виконавця заповіту на плату за виконання своїх повноважень
Стаття 1292. Контроль за виконанням заповіту
Стаття 1293. Право на оскарження дій виконавця заповіту
Стаття 1294. Строк чинності повноважень виконавця заповіту
Глава 89 ОФОРМЛЕННЯ ПРАВА НА СПАДЩИНУ
Стаття 1295. Право виконавця заповіту на відмову від здійснення своїх повноважень
Стаття 1296. Право спадкоємця на одержання свідоцтва про право на спадщину
Стаття 1297. Обов'язок спадкоємця звернутися за свідоцтвом про право на спадщину на нерухоме майно
Стаття 1298. Строк видачі свідоцтва про право на спадщину
Стаття 1300. Внесення змін до свідоцтва про право на спадщину
Глава 90 СПАДКОВИЙ ДОГОВІР
Стаття 1301. Визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину
Стаття 1302. Поняття спадкового договору
Стаття 1303. Сторони у спадковому договорі
Стаття 1304. Форма спадкового договору
Стаття 1305. Обов'язки набувача у спадковому договорі
Стаття 1306. Особливості спадкового договору з участю подружжя
Стаття 1307. Забезпечення виконання спадкового договору
Стаття 1308. Розірвання спадкового договору
Публікації документа

Завантажити інші законодавчі акти Кодекси України:

 1. Верховна Рада України. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88) - 2013 год
 2. Верховна Рада України. КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-35, ст.458) - 2013 год
 3. Верховна Рада України. МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552) - 2012 год
 4. Верховна Рада України. ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112) - 2011 год
 5. Верховна Рада України. ПОВІТРЯНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 48-49, ст.536) Президент України В.ЯНУКОВИЧ м. Київ19 травня 2011 року№ 3393-VI - 2011 год
 6. Верховна Рада України. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50-51, ст.572) - 2010 год
 7. Верховна Рада України. КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст.446) Президент України В.ЮЩЕНКО м. Київ6 липня 2005 року№ 2747-IV - 2005 год
 8. Верховна Рада України. ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 40-41, 42, ст.492) Президент України Л.КУЧМА м. Київ18 березня 2004 року№ 1618-IV - 2004 год
 9. Верховна Рада України. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 3-4, ст. 21) Президент України Л.КУЧМА м. Київ 11 липня 2003 року № 1129-IV - 2004 год
 10. Верховна Рада України. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144) Президент України Л.КУЧМА м. Київ 16 січня 2003 року № 436-IV - 2003 год
 11. Верховна Рада України. ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27) Президент України Л.КУЧМА м. Київ25 жовтня 2001 року№ 2768-III - 2002 год
 12. Верховна Рада України. СІМЕЙНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 21-22, ст.135) Президент України Л.КУЧМА м. Київ 10 січня 2002 року № 2947-III - 2002 год
 13. Верховна Рада України. КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131) Президент України Л.КУЧМА м. Київ 5 квітня 2001 року № 2341-III - 2001 год
 14. Верховна Рада України. ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 24, ст.189) Президент України Л.КУЧМА м. Київ 6 червня 1995 року № 213/95-ВР - 1995 год
 15. Верховна Рада України. КОДЕКС ТОРГОВЕЛЬНОГО МОРЕПЛАВСТВА УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, №№ 47, 48, 49, 50, 51, 52, ст.349) Президент України Л.КУЧМА м. Київ 23 травня 1995 року № 176/95-ВР - 1995 год
 16. Верховна Рада України. КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО НАДРА ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 36, ст.340 ) - 1994 год
 17. Верховна Рада України. ЛІСОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 17, ст.99) - 1994 год
 18. Верховна Рада України. Господарський процесуальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 6, ст.56) Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК м. Київ6 листопада 1991 року№ 1798-XII - 1992 год
 19. Верховна Рада України. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) - 1984 год
 20. Верховна Рада України. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) "{ ст.1 - ст.212-21 ( 80731-10 )}"{ Про порядок застосування заходів адміністративного стягнення у вигляді штрафу додатково див. Закон N 2467-12 від 17.06.92 } - 1984 год
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -