Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 40-41, 42, ст.492) Президент України Л.КУЧМА м. Київ18 березня 2004 року№ 1618-IV

Для того, що б завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час, будь ласка, перейдіть по посиланню нижче:

Завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗАКОНОДАВЧОГО АКТУ:

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Глава 1 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Завдання цивільного судочинства
Стаття 2. Законодавство про цивільне судочинство
Стаття 3. Право на звернення до суду за захистом
Стаття 4. Способи захисту, які застосовуються судом
Стаття 5. Здійснення правосуддя на засадах поваги до честі і гідності, рівності перед законом і судом
Стаття 6. Гласність та відкритість судового розгляду
Стаття 7. Мова цивільного судочинства
Стаття 8. Законодавство, відповідно до якого суд вирішує справи
Стаття 10. Змагальність сторін
Стаття 11. Диспозитивність цивільного судочинства
Стаття 11-1. Автоматизована система документообігу суду
Стаття 12. Право на правову допомогу
Стаття 13. Забезпечення апеляційного і касаційного оскарження судових рішень
Глава 2 ЦИВІЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ
Стаття 14. Обов'язковість судових рішень
Стаття 15. Компетенція судів щодо розгляду цивільних справ
Стаття 16. Розгляд кількох пов'язаних між собою вимог
Глава 3 СКЛАД СУДУ. ВІДВОДИ
Стаття 17. Право сторін на передачу спору на розгляд третейського суду
Стаття 18. Склад суду
Стаття 19. Порядок вирішення питань колегією суддів
Стаття 20. Підстави для відводу судді
Стаття 21. Недопустимість повторної участі судді в розгляді справи
Стаття 22. Підстави для відводу секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача
Стаття 23. Заяви про самовідводи та відводи
Стаття 24. Порядок вирішення заяви про відвід
Стаття 25. Наслідки відводу суду (судді)
Глава 4 УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Стаття 26. Склад осіб, які беруть участь у справі
Стаття 27. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі
Стаття 27-1. Забезпечення захисту прав малолітніх або неповнолітніх осіб під час розгляду справи
Стаття 28. Цивільна процесуальна правоздатність
Стаття 29. Цивільна процесуальна дієздатність
Стаття 30. Сторони
Стаття 31. Процесуальні права та обов'язки сторін
Стаття 32. Участь у справі кількох позивачів або відповідачів
Стаття 33. Заміна неналежного відповідача, залучення співвідповідачів
Стаття 34. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору
Стаття 35. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору
Стаття 36. Порядок залучення до участі у справі або вступу в справу третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог
Стаття 37. Процесуальне правонаступництво
Стаття 38. Участь у справі представника
Стаття 39. Законні представники
Стаття 40. Особи, які можуть бути представниками
Стаття 41. Особи, які не можуть бути представниками
Стаття 42. Документи, що посвідчують повноваження представників
Стаття 43. Призначення або заміна законного представника судом
Стаття 44. Повноваження представника в суді
Стаття 45. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб
Стаття 46. Процесуальні права органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб
Стаття 47. Особи, які є іншими учасниками цивільного процесу
Стаття 48. Секретар судового засідання
Стаття 49. Судовий розпорядник
Стаття 50. Свідок
Стаття 51. Особи, які не підлягають допиту як свідки
Стаття 52. Особи, які мають право відмовитися від давання показань
Стаття 53. Експерт
Стаття 54. Спеціаліст
Стаття 55. Перекладач
Глава 5 ДОКАЗИ
Стаття 56. Особа, яка надає правову допомогу
Стаття 57. Докази
Стаття 58. Належність доказів
Стаття 59. Допустимість доказів
Стаття 60. Обов'язки доказування і подання доказів
Стаття 61. Підстави звільнення від доказування
Стаття 62. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників
Стаття 63. Показання свідка
Стаття 64. Письмові докази
Стаття 65. Речові докази
Глава 6 ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ
Стаття 66. Висновок експерта
Стаття 67. Види процесуальних строків
Стаття 68. Обчислення процесуальних строків
Стаття 69. Початок перебігу процесуальних строків
Стаття 70. Закінчення процесуальних строків
Стаття 71. Зупинення процесуальних строків
Стаття 72. Наслідки пропущення процесуальних строків
Глава 7 СУДОВІ ВИКЛИКИ І ПОВІДОМЛЕННЯ
Стаття 73. Поновлення та продовження процесуальних строків
Стаття 74. Судові повістки
Стаття 75. Зміст судової повістки і оголошення про виклик у суд
Стаття 76. Порядок вручення судових повісток
Стаття 77. Обов'язок осіб, які беруть участь у справі, повідомляти суд про зміну свого місця проживання (перебування, знаходження) та про причини неявки в судове засідання
Глава 8 СУДОВІ ВИТРАТИ
Стаття 78. Розшук відповідача
Стаття 79. Види судових витрат
Стаття 80. Ціна позову
Стаття 82. Відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або звільнення від їх оплати
Стаття 84. Витрати на правову допомогу
Стаття 85. Витрати сторін та їх представників, що пов'язані з явкою до суду
Стаття 86. Витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз
Стаття 87. Витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи
Стаття 88. Розподіл судових витрат між сторонами
Глава 9 ЗАХОДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ
Стаття 89. Розподіл витрат у разі відмови від позову і укладення мирової угоди
Стаття 90. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу
Стаття 91. Види заходів процесуального примусу
Стаття 92. Попередження і видалення із залу судового засідання
Стаття 93. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом
Розділ II НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Стаття 94. Привід свідка
Стаття 95. Стягнення на підставі судового наказу
Стаття 96. Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ
Стаття 97. Підсудність
Стаття 98. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу
Стаття 99. Судовий збір за подання заяви про видачу судового наказу
Стаття 100. Підстави для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу чи її повернення
Стаття 101. Наслідки повернення заяви або відмови в її прийнятті
Стаття 102. Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу
Стаття 103. Зміст судового наказу
Стаття 104. Надіслання боржникові копії судового наказу
Стаття 105. Форма і зміст заяви про скасування судового наказу та строки її подання
Стаття 105-1. Розгляд заяви про скасування судового наказу
Розділ III ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Глава 1 ПІДСУДНІСТЬ
Стаття 106. Набрання судовим наказом законної сили та видача його стягувачеві
Стаття 107. Суд першої інстанції
Стаття 108. Підсудність справ, у яких однією із сторін є суд або суддя
Стаття 109. Підсудність справ за місцезнаходженням відповідача
Стаття 110. Підсудність справ за вибором позивача
Стаття 111. Підсудність справ за участю громадян України, якщо обидві сторони проживають за її межами
Стаття 113. Підсудність кількох вимог, пов'язаних між собою
Стаття 114. Виключна підсудність
Стаття 115. Наслідки порушення правил підсудності
Стаття 116. Передача справи з одного суду до іншого
Глава 2 ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ПОЗОВУ. ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ
Стаття 117. Недопустимість спорів про підсудність
Стаття 118. Пред'явлення позову
Стаття 119. Форма і зміст позовної заяви
Стаття 120. Подання копії позовної заяви та доданих до неї документів
Стаття 121. Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви
Стаття 122. Відкриття провадження у справі
Стаття 123. Зустрічний позов
Стаття 124. Форма і зміст зустрічної позовної заяви
Стаття 125. Позов третьої особи із самостійними вимогами
Глава 3 ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ
Стаття 126. Об'єднання і роз'єднання позовів
Стаття 127. Надіслання копії ухвали про відкриття провадження у справі, копії позовної заяви та доданих до неї документів
Стаття 128. Заперечення відповідача проти позову
Стаття 129. Строк проведення попереднього судового засідання
Стаття 130. Попереднє судове засідання
Стаття 131. Подання доказів
Стаття 132. Судові доручення щодо збирання доказів
Стаття 133. Забезпечення доказів
Стаття 134. Заява про забезпечення доказів
Стаття 135. Розгляд заяви про забезпечення доказів
Стаття 136. Заява про виклик свідка
Стаття 137. Витребування доказів
Стаття 138. Повернення оригіналів письмових доказів
Стаття 139. Зберігання речових доказів
Стаття 140. Огляд доказів за їх місцезнаходженням
Стаття 141. Огляд речових доказів, що швидко псуються
Стаття 142. Повернення речових доказів
Стаття 143. Порядок призначення експертизи
Стаття 144. Ухвала суду про призначення експертизи
Стаття 145. Обов'язкове призначення експертизи
Стаття 146. Наслідки ухилення від участі в експертизі
Стаття 147. Проведення експертизи та висновок експерта
Стаття 148. Комісійна експертиза
Стаття 149. Комплексна експертиза
Стаття 150. Додаткова і повторна експертиза
Стаття 151. Підстави для забезпечення позову
Стаття 152. Види забезпечення позову
Стаття 153. Розгляд заяви про забезпечення позову, виконання ухвали про забезпечення позову
Стаття 154. Заміна виду забезпечення позову або скасування заходів забезпечення позову
Стаття 155. Відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову, та повернення предмета застави
Глава 4 СУДОВИЙ РОЗГЛЯД
Стаття 156. Призначення справи до розгляду
Стаття 157. Строки розгляду справ
Стаття 158. Розгляд судом справи у судовому засіданні
Стаття 158-1. Участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції
Стаття 159. Безпосередність судового розгляду. Перерви в судовому засіданні
Стаття 160. Головуючий у судовому засіданні
Стаття 161. Звертання до суду у судовому засіданні
Стаття 162. Обов'язки осіб, присутніх у залі судового засідання
Стаття 163. Відкриття судового засідання
Стаття 164. Роз'яснення перекладачеві його прав та обов'язків. Присяга перекладача
Стаття 165. Видалення свідків із зали судового засідання
Стаття 166. Оголошення складу суду і роз'яснення права відводу
Стаття 167. Роз'яснення особам, які беруть участь у справі, їх прав та обов'язків
Стаття 168. Розгляд судом заяв і клопотань осіб, які беруть участь у справі
Стаття 169. Наслідки неявки в судове засідання особи, яка бере участь у справі
Стаття 170. Наслідки неявки в судове засідання свідка, експерта, спеціаліста, перекладача
Стаття 171. Роз'яснення прав та обов'язків експерта. Присяга експерта
Стаття 172. Роз'яснення спеціалістові його прав та обов'язків
Стаття 173. Початок розгляду справи по суті
Стаття 174. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем
Стаття 175. Мирова угода сторін
Стаття 176. Пояснення осіб, які беруть участь у справі
Стаття 177. Встановлення порядку з'ясування обставин справи та дослідження доказів
Стаття 178. Відмова від визнання обставин
Стаття 179. Дослідження доказів
Стаття 180. Порядок допиту свідків
Стаття 181. Використання свідком письмових записів
Стаття 182. Порядок допиту малолітніх і неповнолітніх свідків
Стаття 183. Оголошення показань свідків
Стаття 184. Допит сторін, третіх осіб, їх представників як свідків
Стаття 185. Дослідження письмових доказів
Стаття 186. Оголошення і дослідження змісту особистих паперів, листів, записів телефонних розмов, телеграм та інших видів кореспонденції
Стаття 187. Дослідження речових доказів
Стаття 188. Відтворення звукозапису, демонстрація відеозапису і їх дослідження
Стаття 189. Дослідження висновку експерта
Стаття 190. Консультації та роз'яснення спеціаліста
Стаття 191. Відкладення розгляду справи або оголошення перерви в її розгляді
Стаття 192. Закінчення з'ясування обставин та перевірки їх доказами
Стаття 193. Судові дебати
Стаття 194. Повернення до з'ясування обставин у справі
Стаття 195. Вихід суду для ухвалення рішення
Глава 5 ФІКСУВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Стаття 196. Таємниця нарадчої кімнати
Стаття 197. Фіксування судового засідання технічними засобами
Стаття 198. Журнал судового засідання
Стаття 199. Зауваження щодо технічного запису судового засідання, журналу судового засідання та їх розгляд
Глава 6 ЗУПИНЕННЯ І ЗАКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ. ЗАЛИШЕННЯ ЗАЯВИ БЕЗ РОЗГЛЯДУ
Стаття 200. Порядок складання та оформлення протоколів про окремі процесуальні дії
Стаття 201. Обов'язок суду зупинити провадження у справі
Стаття 202. Право суду зупинити провадження у справі
Стаття 203. Строки, на які зупиняється провадження у справі
Стаття 204. Відновлення провадження у справі
Стаття 205. Підстави закриття провадження у справі
Стаття 206. Наслідки закриття провадження у справі
Глава 7 СУДОВІ РІШЕННЯ
Стаття 207. Залишення заяви без розгляду
Стаття 208. Види судових рішень
Стаття 209. Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал, їх форма
Стаття 210. Зміст ухвали суду
Стаття 211. Окремі ухвали суду
Стаття 212. Оцінка доказів
Стаття 213. Законність і обґрунтованість рішення суду
Стаття 214. Питання, які вирішує суд під час ухвалення рішення
Стаття 215. Зміст рішення суду
Стаття 216. Рішення суду на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів
Стаття 217. Визначення порядку і строку виконання рішення суду, забезпечення його виконання
Стаття 218. Проголошення рішення суду
Стаття 219. Виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні
Стаття 220. Додаткове рішення суду
Стаття 221. Роз'яснення рішення суду
Стаття 222. Видача або направлення копій судового рішення особам, які брали участь у справі
Глава 8 ЗАОЧНИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ
Стаття 223. Набрання рішенням суду законної сили
Стаття 224. Умови проведення заочного розгляду справи
Стаття 225. Порядок заочного розгляду справи
Стаття 226. Форма і зміст заочного рішення
Стаття 227. Повідомлення про заочне рішення
Стаття 228. Порядок і строк подання заяви про перегляд заочного рішення
Стаття 229. Форма і зміст заяви про перегляд заочного рішення
Стаття 230. Дії суду після прийняття заяви про перегляд заочного рішення
Стаття 231. Порядок розгляду заяви про перегляд заочного рішення
Стаття 232. Скасування та оскарження заочного рішення
Глава 9 ОСОБЛИВОСТІ ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ВИЗНАННЯ НЕОБҐРУНТОВАНИМИ АКТИВІВ ТА ЇХ ВИТРЕБУВАННЯ
Стаття 233. Законна сила заочного рішення
Стаття 233-1. Пред’явлення позову про визнання необґрунтованими активів та їх витребування
Стаття 233-2. Визнання необґрунтованими активів
Розділ IV ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Глава 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 233-3. Правові наслідки визнання активів необґрунтованими
Стаття 234. Окреме провадження
Глава 2 РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ВИЗНАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ НЕДІЄЗДАТНОЮ ТА ПОНОВЛЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
Стаття 235. Порядок розгляду справ окремого провадження
Стаття 236. Підсудність
Стаття 237. Особи, які можуть бути заявниками
Стаття 238. Зміст заяви
Стаття 239. Призначення експертизи
Стаття 240. Розгляд справ
Глава 3 РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО НАДАННЯ НЕПОВНОЛІТНІЙ ОСОБІ ПОВНОЇ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ
Стаття 241. Рішення суду
Стаття 242. Підсудність
Стаття 243. Зміст заяви
Стаття 244. Розгляд справи
Глава 4 РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ВИЗНАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ БЕЗВІСНО ВІДСУТНЬОЮ АБО ОГОЛОШЕННЯ ЇЇ ПОМЕРЛОЮ
Стаття 245. Рішення суду
Стаття 246. Підсудність
Стаття 247. Зміст заяви
Стаття 248. Підготовка справи до розгляду
Стаття 249. Розгляд справи
Глава 5 РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО УСИНОВЛЕННЯ
Стаття 250. Дії суду в разі появи фізичної особи, яку було визнано безвісно відсутньою або оголошено померлою
Стаття 251. Підсудність
Стаття 252. Зміст заяви
Стаття 253. Підготовка справи до розгляду
Стаття 254. Розгляд справи
Глава 6 РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ, ЩО МАЮТЬ ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
Стаття 255. Рішення суду
Стаття 256. Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення
Стаття 257. Підсудність
Стаття 257-1. Особливості провадження у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України
Стаття 258. Зміст заяви
Глава 7 РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ВІДНОВЛЕННЯ ПРАВ НА ВТРАЧЕНІ ЦІННІ ПАПЕРИ НА ПРЕД'ЯВНИКА ТА ВЕКСЕЛІ
Стаття 259. Зміст рішення суду про встановлення факту, що має юридичне значення
Стаття 260. Підсудність
Стаття 261. Зміст заяви
Стаття 262. Ухвала суду до судового розгляду
Стаття 263. Зміст публікації
Стаття 264. Обов'язки держателя втраченого цінного папера на пред'явника або векселя
Стаття 265. Строк пред'явлення позову заявником до держателя втраченого цінного папера або векселя
Стаття 266. Призначення справи до розгляду
Стаття 267. Вирішення справи
Глава 8 РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ПЕРЕДАЧУ БЕЗХАЗЯЙНОЇ НЕРУХОМОЇ РЕЧІ У КОМУНАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ
Стаття 268. Права держателя цінного папера на пред'явника або векселя щодо відшкодування збитків
Стаття 269. Підсудність
Стаття 270. Зміст заяви
Стаття 271. Відмова в прийнятті заяви
Стаття 272. Розгляд справи
Глава 9 РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ВИЗНАННЯ СПАДЩИНИ ВІДУМЕРЛОЮ
Стаття 273. Рішення суду
Стаття 274. Підсудність
Стаття 275. Зміст заяви
Стаття 276. Відмова в прийнятті заяви
Стаття 277. Розгляд справи
Глава 10 РОЗГЛЯД ЗАЯВИ ПРО НАДАННЯ ОСОБІ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ У ПРИМУСОВОМУ ПОРЯДКУ
Стаття 278. Рішення суду
Стаття 279. Підсудність
Стаття 280. Зміст заяви і строк її подання
Стаття 281. Розгляд справи
Стаття 282. Рішення суду
Глава 11 РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ПРИМУСОВУ ГОСПІТАЛІЗАЦІЮ ДО ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНОГО ЗАКЛАДУ
Стаття 283. Підсудність
Стаття 284. Зміст і строк подання заяви
Стаття 285. Розгляд справи
Глава 12 РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО РОЗКРИТТЯ БАНКАМИ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА МІСТИТЬ БАНКІВСЬКУ ТАЄМНИЦЮ, ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Стаття 286. Рішення суду
Стаття 287. Підсудність
Стаття 288. Зміст заяви
Стаття 289. Розгляд справи
Розділ V ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ
Глава 1 АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Стаття 290. Рішення суду
Стаття 291. Суди апеляційної інстанції
Стаття 292. Право апеляційного оскарження
Стаття 293. Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо від рішення суду
Стаття 294. Строки апеляційного оскарження
Стаття 295. Форма і зміст апеляційної скарги
Стаття 296. Порядок подання апеляційної скарги
Стаття 297. Відкриття апеляційного провадження у справі
Стаття 298. Надіслання копій апеляційної скарги та доданих до неї матеріалів особам, які беруть участь у справі
Стаття 299. Приєднання до апеляційної скарги
Стаття 300. Доповнення, зміна апеляційної скарги або відкликання її чи відмова від неї
Стаття 301. Підготовка розгляду справи апеляційним судом
Стаття 302. Призначення справи до розгляду в апеляційному суді
Стаття 303. Межі розгляду справи апеляційним судом
Стаття 303-1. Строк розгляду апеляційної скарги
Стаття 304. Порядок розгляду справи апеляційним судом
Стаття 304-1. Особливості розгляду в апеляційному порядку окремих категорій справ
Стаття 305. Наслідки неявки в судове засідання осіб, які беруть участь у справі
Стаття 306. Відмова позивача від позову та мирова угода сторін
Стаття 307. Повноваження апеляційного суду
Стаття 308. Підстави для відхилення апеляційної скарги і залишення рішення без змін
Стаття 309. Підстави для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового рішення або зміни рішення
Стаття 309-1. Підстави для скасування судового наказу
Стаття 310. Підстави для скасування рішення із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розгляду
Стаття 311. Підстави для скасування ухвали суду, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції
Стаття 312. Підстави для відхилення скарги на ухвалу суду першої інстанції або зміни чи скасування ухвали
Стаття 313. Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал апеляційним судом
Стаття 314. Ухвала та рішення апеляційного суду
Стаття 315. Зміст ухвали апеляційного суду
Стаття 316. Зміст рішення апеляційного суду
Стаття 317. Проголошення рішення та ухвали апеляційним судом
Стаття 318. Порядок розгляду апеляційної скарги, що надійшла до апеляційного суду після закінчення апеляційного розгляду справи
Стаття 319. Законна сила рішення і ухвали апеляційного суду
Стаття 320. Окрема ухвала апеляційного суду
Стаття 321. Оформлення судових рішень, видача або направлення їх сторонам та іншим особам, які брали участь у справі
Глава 2 КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Стаття 322. Повернення справи
Стаття 323. Суд касаційної інстанції
Стаття 324. Право касаційного оскарження
Стаття 325. Строк на касаційне оскарження
Стаття 326. Форма і зміст касаційної скарги
Стаття 327. Порядок подання касаційної скарги
Стаття 328. Відкриття касаційного провадження у справі
Стаття 329. Приєднання до касаційної скарги
Стаття 330. Доповнення, зміна касаційної скарги або відкликання її та відмова від неї
Стаття 330-1. Строки розгляду касаційної скарги
Стаття 331. Підготовка справи до касаційного розгляду
Стаття 332. Попередній розгляд справи
Стаття 333. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції
Стаття 334. Відмова позивача від позову та укладення сторонами мирової угоди
Стаття 335. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції
Стаття 336. Повноваження суду касаційної інстанції
Стаття 337. Підстави для відхилення касаційної скарги і залишення рішення без змін
Стаття 338. Підстави для скасування рішення і передачі справи на новий розгляд
Стаття 339. Підстави для скасування судових рішень і залишення в силі судового рішення, скасованого помилково
Стаття 340. Підстави для скасування рішення із закриттям провадження в справі або залишенням заяви без розгляду
Стаття 341. Підстави для скасування судових рішень і ухвалення нового рішення або зміни рішення
Стаття 342. Підстави для відхилення касаційної скарги на ухвалу суду або її зміни чи скасування
Стаття 343. Порядок ухвалення рішення та постановлення ухвал судом касаційної інстанції
Стаття 344. Ухвала та рішення суду касаційної інстанції
Стаття 345. Зміст ухвали суду касаційної інстанції
Стаття 346. Зміст рішення суду касаційної інстанції
Стаття 347. Оголошення судом касаційної інстанції про прийняте рішення (ухвалу)
Стаття 348. Порядок розгляду касаційної скарги, що надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення касаційного розгляду справи
Стаття 349. Законна сила рішення і ухвали суду касаційної інстанції
Стаття 350. Окрема ухвала суду касаційної інстанції
Стаття 351. Оформлення судових рішень суду касаційної інстанції, видача та направлення їх особам, які беруть участь у справі
Глава 3 ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ
Стаття 352. Повернення справ
Стаття 353. Перегляд судових рішень Верховним Судом України
Стаття 354. Право на звернення про перегляд судових рішень
Стаття 355. Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень
Стаття 356. Строк подання заяви про перегляд судових рішень
Стаття 357. Вимоги до заяви про перегляд судових рішень
Стаття 358. Порядок подання заяви про перегляд судових рішень
Стаття 359. Перевірка відповідності заяви вимогам цього Кодексу
Стаття 360. Допуск справи до провадження
Стаття 360-1. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України
Стаття 360-2. Порядок розгляду справи Верховним Судом України
Стаття 360-3. Повноваження Верховного Суду України
Стаття 360-4. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви
Стаття 360-5. Постанова Верховного Суду України про відмову у задоволенні заяви
Стаття 360-6. Повідомлення про ухвалення рішення та його виготовлення
Глава 4 ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ
Стаття 360-7. Обов’язковість судових рішень Верховного Суду України
Стаття 361. Підстави перегляду
Стаття 362. Строк подання заяв про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами
Стаття 363. Суди, що здійснюють перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами
Стаття 364. Форма і зміст заяви
Стаття 364-1. Відкриття провадження за нововиявленими обставинами
Розділ VI ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ ТА РІШЕНЬ ІНШИХ ОРГАНІВ (ПОСАДОВИХ ОСІБ)
Стаття 365. Розгляд заяви
Стаття 367. Негайне виконання судових рішень
Стаття 368. Звернення судових рішень до виконання
Стаття 369. Оформлення виконавчого листа, виправлення помилки в ньому та визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню
Стаття 370. Видача дубліката виконавчого листа або судового наказу
Стаття 371. Поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання
Стаття 372. Мирова угода в процесі виконання
Стаття 373. Відстрочка і розстрочка виконання, зміна чи встановлення способу і порядку виконання
Стаття 374. Вирішення питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу
Стаття 375. Вирішення питання про оголошення розшуку боржника або дитини
Стаття 376. Вирішення питання про примусове проникнення до житла чи іншого володіння особи
Стаття 377. Вирішення питання про звернення стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунках
Стаття 377-1. Вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України
Стаття 378. Заміна сторони виконавчого провадження
Стаття 379. Визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами
Стаття 380. Порядок вирішення питання про поворот виконання
Стаття 381. Строк подання заяв про поворот виконання
Розділ VII СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ
Стаття 382. Особливості повороту виконання в окремих категоріях справ
Стаття 383. Право на звернення із скаргою до суду
Стаття 384. Подання скарги
Стаття 385. Строки для звернення із скаргою
Стаття 386. Розгляд скарги
Стаття 387. Судове рішення за скаргою
Стаття 388. Розподіл витрат, пов'язаних з розглядом скарги
Розділ VII-1 ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ ТА ПРО ВИДАЧУ ВИКОНАВЧИХ ЛИСТІВ НА ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ
Глава 1 ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ
Стаття 389. Виконання ухвали суду
Стаття 389-1. Оскарження рішення третейського суду
Стаття 389-2. Форма і зміст заяви про скасування рішення третейського суду
Стаття 389-3. Підготовка справи до розгляду
Стаття 389-4. Судовий розгляд справи
Стаття 389-5. Підстави для скасування рішення третейського суду
Глава 2 ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ВИДАЧУ ВИКОНАВЧИХ ЛИСТІВ НА ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ
Стаття 389-6. Ухвала суду у справі про оскарження рішення третейського суду
Стаття 389-7. Видача виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
Стаття 389-8. Форма і зміст заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
Стаття 389-9. Порядок розгляду заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
Стаття 389-10. Підстави для відмови у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
Розділ VIII ПРО ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ
Глава 1 ВИЗНАННЯ ТА ЗВЕРНЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ІНОЗЕМНОГО СУДУ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ПРИМУСОВОМУ ВИКОНАННЮ
Стаття 389-11. Ухвала суду про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду або про відмову у його видачі
Стаття 390. Умови визнання та виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню
Стаття 391. Строки пред'явлення рішення іноземного суду до примусового виконання
Стаття 392. Суди, що розглядають справи про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
Стаття 393. Порядок подання клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
Стаття 394. Вимоги до клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
Стаття 395. Розгляд клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
Стаття 396. Підстави для відмови у задоволенні клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
Стаття 397. Оскарження ухвали суду
Глава 2 ВИЗНАННЯ РІШЕННЯ ІНОЗЕМНОГО СУДУ, ЩО НЕ ПІДЛЯГАЄ ПРИМУСОВОМУ ВИКОНАННЮ
Стаття 398. Звернення до примусового виконання рішення іноземного суду
Стаття 399. Умови визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню
Стаття 400. Порядок подання клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню
Розділ IX ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Стаття 401. Розгляд клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню
Стаття 402. Порядок відновлення втраченого судового провадження
Стаття 403. Особи, які мають право звертатися до суду із заявою про відновлення провадження
Стаття 404. Підсудність заяви про відновлення втраченого провадження
Стаття 405. Зміст заяви про відновлення втраченого судового провадження
Стаття 406. Наслідки недодержання вимог до змісту заяви, відмова у відкритті провадження у справі або залишення заяви без розгляду
Стаття 407. Розгляд справи
Стаття 408. Рішення суду
Розділ X ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ
Стаття 409. Звільнення заявника від судових витрат
Стаття 410. Процесуальні права та обов'язки іноземних осіб
Стаття 414. Підсудність судам України цивільних справ з іноземним елементом
Стаття 415. Звернення суду України із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави
Стаття 416. Зміст і форма судового доручення про надання правової допомоги
Стаття 417. Виконання в Україні судових доручень іноземних судів
Стаття 418. Виконання судового доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи інших документів
Стаття 419. Виконання судових доручень закордонними дипломатичними установами України
Розділ XI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
Публікації документа

Завантажити інші законодавчі акти Кодекси України:

 1. Верховна Рада України. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88) - 2013 год
 2. Верховна Рада України. КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-35, ст.458) - 2013 год
 3. Верховна Рада України. МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552) - 2012 год
 4. Верховна Рада України. ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112) - 2011 год
 5. Верховна Рада України. ПОВІТРЯНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 48-49, ст.536) Президент України В.ЯНУКОВИЧ м. Київ19 травня 2011 року№ 3393-VI - 2011 год
 6. Верховна Рада України. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50-51, ст.572) - 2010 год
 7. Верховна Рада України. КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст.446) Президент України В.ЮЩЕНКО м. Київ6 липня 2005 року№ 2747-IV - 2005 год
 8. Верховна Рада України. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 3-4, ст. 21) Президент України Л.КУЧМА м. Київ 11 липня 2003 року № 1129-IV - 2004 год
 9. Верховна Рада України. ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356) Президент України Л.КУЧМА м. Київ16 січня 2003 року№ 435-IV - 2003 год
 10. Верховна Рада України. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144) Президент України Л.КУЧМА м. Київ 16 січня 2003 року № 436-IV - 2003 год
 11. Верховна Рада України. ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27) Президент України Л.КУЧМА м. Київ25 жовтня 2001 року№ 2768-III - 2002 год
 12. Верховна Рада України. СІМЕЙНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 21-22, ст.135) Президент України Л.КУЧМА м. Київ 10 січня 2002 року № 2947-III - 2002 год
 13. Верховна Рада України. КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131) Президент України Л.КУЧМА м. Київ 5 квітня 2001 року № 2341-III - 2001 год
 14. Верховна Рада України. ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 24, ст.189) Президент України Л.КУЧМА м. Київ 6 червня 1995 року № 213/95-ВР - 1995 год
 15. Верховна Рада України. КОДЕКС ТОРГОВЕЛЬНОГО МОРЕПЛАВСТВА УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, №№ 47, 48, 49, 50, 51, 52, ст.349) Президент України Л.КУЧМА м. Київ 23 травня 1995 року № 176/95-ВР - 1995 год
 16. Верховна Рада України. КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО НАДРА ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 36, ст.340 ) - 1994 год
 17. Верховна Рада України. ЛІСОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 17, ст.99) - 1994 год
 18. Верховна Рада України. Господарський процесуальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 6, ст.56) Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК м. Київ6 листопада 1991 року№ 1798-XII - 1992 год
 19. Верховна Рада України. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) - 1984 год
 20. Верховна Рада України. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) "{ ст.1 - ст.212-21 ( 80731-10 )}"{ Про порядок застосування заходів адміністративного стягнення у вигляді штрафу додатково див. Закон N 2467-12 від 17.06.92 } - 1984 год
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -