Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити Угода про позику (Проект реабілітації гідроелектростанцій) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку "19 вересня 2005 року" ( Угоду ратифіковано Законом N 3256-IV ( 3256-15 ) від 21.12.2005, ВВР, 2006, N 14, ст.123 )

Для того, що б завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час, будь ласка, перейдіть по посиланню нижче:

Завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗАКОНОДАВЧОГО АКТУ:

СТАТТЯ I
Розділ 1.01. Установлені Банком "Загальні умови, що застосовуються до угод про позики та угод про надання гарантій для позик в одній валюті", від 30 травня 1995 року ( 996_050 ) (зі змінами та доповненнями, унесеними до 1 травня 2004 року включно) з викладеними нижче змінами ("Загальні умови") є невід'ємною частиною цієї Угоди:
b) Розділ 6.03c Загальних умов змінено: слова "корумпований або пов'язаний зі зловживанням" замінені словами "корумпований, пов'язаний зі зловживанням чи змовою, або примусовий".
"Розділ 5.08. Податковий режим
Розділ 1.03. Кожне посилання в Загальних умовах на Установу, яка впроваджує Проект, уважається посиланням на УГЕ стосовно Частин A, B та C Проекту.
Розділ 1.02. Якщо контекст не вимагає іншого тлумачення, то ряд термінів, визначених у "Загальних умовах" та преамбулі до цієї Угоди, мають ті самі відповідні значення, що й у названих вище документах, а наведені нижче додаткові терміни мають такі значення:
Розділ 2.01. Банк погоджується надати Позичальнику на умовах, які викладено в Угоді про Позику або на які в ній зроблено посилання, суму, що дорівнює ста шести мільйонам (106000000) доларів США.
Розділ 2.02. Сума Позики може бути знята з Рахунку Позики відповідно до положень Додатка 1 до цієї Угоди для фінансування витрат, здійснених (або, якщо Банк погодиться, таких, що повинні бути здійснені) для покриття обгрунтованої вартості необхідних для Проекту товарів та послуг, які повинні фінансуватися за рахунок коштів Позики, а також у зв'язку з комісійною платою, зазначеною в Розділі 2.04 цієї Угоди.
Розділ 2.03. Датою закриття Позики є 30 червня 2012 року або така пізніша дата, яку встановлює Банк. Банк негайно повідомляє Позичальнику про встановлення такої пізнішої дати.
Розділ 2.04. Позичальник сплачує Банкові одноразову комісійну плату в розмірі одного відсотка (1%) суми Позики, при цьому Банк може відмовитися від частини цієї плати на власний розсуд. У День набуття чинності або негайно після нього Банк від імені Позичальника знімає з Рахунку Позики та сплачує собі ці комісійні в зазначеному вище розмірі.
Розділ 2.05. Позичальник сплачує Банкові комісійні за резервування в розмірі трьох чвертей одного відсотка (3/4 1%) річних від основної суми Позики, яка час від часу залишається незнятою.
СТАТТЯ II
Розділ 2.07. Відсотки та інші збори сплачуються через кожних півроку за минулий період 15 лютого та 15 серпня щорічно.
Розділ 2.08. Позичальник повертає основну суму Позики згідно з графіком сплати боргу, наведеним у Додатку 3 до цієї Угоди.
Розділ 2.06. a) Позичальник сплачує відсотки на основну суму Позики, зняту й не погашену, за ставкою, визначеною для кожного Періоду нарахування відсотків, яка дорівнює Базисній ставці LIBOR разом із Загальною різницею LIBOR.
СТАТТЯ III
Розділ 3.01. a) Позичальник заявляє про своє зобов'язання досягти цілей Проекту й для цього: i) виконує відповідно: A) Частину D Проекту через Мінпаливенерго і B) Частину E Проекту через НКРЕ з належною ретельністю й ефективністю й згідно з відповідною адміністративною, економічною, енергетичною, інженерною, екологічною й технічною практикою та забезпечує надання настільки швидко, наскільки це потрібно, коштів, обладнання, послуг та інших
Розділ 3.02. a) За винятком випадків, коли Банк не погоджується на інше, закупівля товарів та послуг, які необхідні для виконання Частин D та E Проекту і які фінансуються за рахунок надходжень від Позики, регулюється положеннями Додатка 4 до цієї Угоди, а ці положення можуть бути викладені детальніше в Плані закупівель.
Розділ 3.04. Банк та Позичальник погоджуються, що зобов'язання, викладені в Розділах 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08 та 9.09 Загальних умов (стосовно відповідно страхування, використання товарів і послуг, планів і графіків, записів і звітів, технічного обслуговування та придбання землі) стосовно Частин A, B та C Проекту виконує УГЕ відповідно до Розділу 2.03 Угоди про виконання Проекту.
Розділ 3.03. Для цілей Розділу 9.07 Загальних умов, але не обмежуючись ними, Позичальник:
СТАТТЯ IV
Розділ 4.01. a) Позичальник забезпечує роботу системи управління фінансовою діяльністю, зокрема записи та рахунки, і готує фінансові звіти відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, які застосовуються послідовно, є прийнятними для Банку та достатніми для належного відображення операцій, ресурсів та витрат, що стосуються Частин D та E Проекту.
Розділ 4.02. a) Не обмежуючи встановлених у пункті 1 розділу C Додатка 5 до цієї Угоди зобов'язань Позичальника звітувати про хід виконання Проекту, Позичальник готує та подає до Банку Звіт з фінансового моніторингу Проекту (ЗФМП), форма та зміст якого задовольняють Банк і який:
Розділ 4.03. Позичальник домагається, щоб НКРЕ:
СТАТТЯ V
Розділ 5.01. Відповідно до Розділу 6.02p Загальних умов визначено такі додаткові події:
Розділ 5.02. Відповідно до Розділу 7.01k Загальних умов, визначено такі додаткові події:
СТАТТЯ VI
Розділ 6.01. Як додаткові умови набуття чинності Угодою про Позику в значенні Розділу 12.01c Загальних умов визначено:
Розділ 6.03. Для цілей Розділу 12.04 Загальних умов цим установлюється дата, що настає через дев'яносто (90) днів після дати підписання цієї Угоди.
Розділ 6.02. Наведені нижче додаткові аспекти в значенні Розділу 12.02c Загальних умов, повинні включатися до висновку або висновків, що надаються Банкові:
Розділ 7.01. Міністр фінансів Позичальника призначається представником Позичальника для цілей Розділу 11.03 Загальних умов.
СТАТТЯ VII
Розділ 7.02. Наведені нижче адреси точно визначаються для цілей Розділу 11.01 Загальних умов:
Розділ I. Загальні положення
Розділ II. Окремі методи закупівлі товарів та послуг (інших,
Розділ III. Окремі методи закупівлі послуг консультантів
Розділ IV. Розгляд Банком рішень щодо закупівель
Розділ A. Інституційні заходи
Розділ B. Процедури впровадження
Розділ C. Звітування та перевірки
Про Позику N 4795 - UA (Проект реабілітації гідроелектростанцій) Розділ 9.02 Загальних умов Фінансові та економічні дані
Про Позику N 4795 - UA (Проект реабілітації гідроелектростанцій) Розділ 1.02j Угоди про позику: Показники моніторингу та оцінки Мінпаливенерго

Завантажити інші законодавчі акти Міжнародні угоди України:

 1. Міжнародна угода. ЛИСТ-УГОДА між Державним агентством рибного господарства України і Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН від імені Генеральної комісії з питань рибальства у Середземному морі щодо проекту: «Технічна допомога для ведення відповідального рибальства і сталої аквакультури» в контексті програми ГКРС - 2017 год
 2. Міжнародна угода. УГОДА між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції і громадської безпеки Королівства Норвегія про співробітництво в процесі впровадження пробації в Україні - 2017 год
 3. Міжнародна угода. РАМКОВИЙ ДОГОВІР МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ УГОРЩИНИ ПРО НАДАННЯ КРЕДИТУ НА УМОВАХ ПОВ’ЯЗАНОЇ ДОПОМОГИ - 2017 год
 4. Міжнародна угода. ПРОТОКОЛ між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про внесення змін та доповнень до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів від 30 жовтня 2000 року та Протоколу до Угоди - 2017 год
 5. Міжнародна угода. МЕМОРАНДУМ між Міністерством соціальної політики України і Міністерством праці, добробуту та соціального страхування Республіки Кіпр про співробітництво у соціальній сфері - 2017 год
 6. Міжнародна угода. УГОДА про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Соціалістичної Республіки В'єтнам - 2017 год
 7. Міжнародна угода. МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Урядом Австралії, Урядом Королівства Бельгія, Урядом Малайзії, Урядом Королівства Нідерландів та Урядом України щодо політичної підтримки кримінального переслідування винних у збитті літака рейсу МН17 17 липня 2014 року - 2017 год
 8. Міжнародна угода. "УГОДА (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії щодо Кредитної угоди про Другу позику на політику розвитку на здійснення економічних реформ між Кабінетом Міністрів України та Японським агентством міжнародного співробітництва" - 2016 год
 9. Міжнародна угода. "УГОДА між Україною та Аргентинською Республікою про взаємну адміністративну допомогу з питань запобігання, розслідування та припинення митних правопорушень" - 2016 год
 10. Міжнародна угода. "УГОДА МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО ДОГОВОРУ ПРО СТАТУС ПРЕДСТАВНИЦТВА НАТО В УКРАЇНІ" - 2016 год
 11. Міжнародна угода. УГОДА МІЖ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ПРО БЕЗОПЛАТНУ ПЕРЕДАЧУ ГЕЛІКОПТЕРА МІ-8ПС-9 - 2016 год
 12. Міжнародна угода. "Протокол про сталий транспорт до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат" - 2016 год
 13. Міжнародна угода. "УГОДА між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про заснування Німецько-Української промислово-торговельної палати" - 2016 год
 14. Міжнародна угода. "УГОДА між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про діяльність прикордонних уповноважених" - 2016 год
 15. Міжнародна угода. "УГОДА між Урядом України та Європейською Комісією про участь України у програмі "Креативна Європа": програма Європейського Союзу для сектору культури та креативності, та про співробітництво між Україною та Європейським Союзом у підпрограмі "Медіа"програми "Креативна Європа"" - 2016 год
 16. Міжнародна угода. "ДОГОВІР між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги" - 2016 год
 17. Міжнародна угода. "УГОДА між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2011, 2012 та 2013 року), проект "Підтримка природно-заповідних територій в Україні"" - 2016 год
 18. Міжнародна угода. "ФІНАНСОВА УГОДА між УКРАЇНОЮ та ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ ПРОЕКТ "ПРОГРАМА РОЗВИТКУ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ"" - 2016 год
 19. Міжнародна угода. "УГОДА між Україною та Королівством Іспанія про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом" - 2016 год
 20. Міжнародна угода. "Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2010 і 2011 року) Муніципальна програма захисту клімату II (проект "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1")" - 2016 год
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -