Завантажити ЗАКОН УКРАЇНИ "Про акціонерні товариства"( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 50-51, ст.384 )

Для того, що б завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час, будь ласка, перейдіть по посиланню нижче:

Завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗАКОНОДАВЧОГО АКТУ:

Розділ I
Стаття 1. Сфера застосування Закону
Стаття 2. Визначення термінів
Стаття 3. Правовий статус акціонерного товариства
Стаття 4. Акціонери товариства
Стаття 5. Типи акціонерних товариств
Стаття 6. Акціонерне товариство з одним акціонером
Стаття 7. Порядок відчуження акцій акціонерного товариства
Стаття 8. Визначення ринкової вартості майна
Розділ II
Стаття 9. Створення акціонерного товариства
Стаття 10. Установчі збори акціонерного товариства
Стаття 11. Оплата вартості акцій засновниками акціонерного товариства
Стаття 12. Відповідальність засновників акціонерного товариства
Стаття 13. Статут акціонерного товариства
Розділ III
Стаття 14. Статутний і власний капітал акціонерного товариства
Стаття 15. Збільшення статутного капіталу
Стаття 16. Зменшення статутного капіталу
Стаття 17. Анулювання акцій
Стаття 18. Консолідація та дроблення акцій
Стаття 19. Резервний капітал
Розділ IV
Стаття 20. Акції товариства
Стаття 21. Емісія цінних паперів
Стаття 22. Ціна акцій
Стаття 23. Оплата цінних паперів
Стаття 24. Особливості обігу цінних паперів акціонерних товариств
Розділ V
Стаття 25. Права акціонерів - власників простих акцій
Стаття 26. Права акціонерів - власників привілейованих акцій
Стаття 27. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій
Стаття 28. Захист прав акціонерів - працівників товариства
Стаття 29. Обов'язки акціонерів
Розділ VI
Стаття 30. Порядок виплати дивідендів
Стаття 31. Обмеження на виплату дивідендів
Розділ VII
Стаття 32. Загальні збори акціонерного товариства
Стаття 33. Компетенція загальних зборів
Стаття 34. Право на участь у загальних зборах
Стаття 35. Повідомлення про проведення загальних зборів
Стаття 36. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів
Стаття 37. Порядок денний загальних зборів
Стаття 38. Пропозиції до порядку денного загальних зборів
Стаття 39. Представництво акціонерів
Стаття 40. Порядок проведення загальних зборів
Стаття 41. Кворум загальних зборів
Стаття 42. Порядок прийняття рішень загальними зборами
Стаття 43. Спосіб голосування
Стаття 44. Лічильна комісія
Стаття 45. Протокол про підсумки голосування
Стаття 46. Протокол загальних зборів
Стаття 47. Позачергові загальні збори
Стаття 48. Проведення загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування)
Стаття 49. Особливості проведення загальних зборів товариством, що складається з однієї особи
Стаття 50. Оскарження рішення загальних зборів
Розділ VIII
Стаття 51. Створення наглядової ради акціонерного товариства
Стаття 52. Компетенція наглядової ради
Стаття 53. Обрання членів наглядової ради
Стаття 54. Голова наглядової ради
Стаття 55. Засідання наглядової ради
Стаття 56. Комітети наглядової ради. Корпоративний секретар
Стаття 57. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради
Розділ IX
Стаття 58. Засади діяльності виконавчого органу акціонерного товариства
Стаття 59. Колегіальний виконавчий орган акціонерного товариства
Стаття 60. Одноосібний виконавчий орган
Стаття 61. Припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
Розділ X
Стаття 62. Вимоги до посадових осіб органів акціонерного товариства
Стаття 63. Відповідальність посадових осіб органів акціонерного товариства
Розділ XI
Стаття 64. Придбання значного пакета акцій товариства
Стаття 65. Придбання акцій товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій
Розділ XII
Стаття 66. Викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних паперів
Стаття 67. Обмеження щодо викупу акцій акціонерним товариством
Стаття 68. Обов'язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів
Стаття 69. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій
Розділ XIII
Стаття 70. Значний правочин
Стаття 71. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість
Стаття 72. Вчинення значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість, з порушенням порядку прийняття рішення про його вчинення
Розділ XIV
Стаття 73. Ревізійна комісія (ревізор)
Стаття 74. Перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року
Стаття 75. Аудитор
Стаття 76. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства
Розділ XV
Стаття 77. Зберігання документів акціонерного товариства
Стаття 78. Надання акціонерним товариством інформації
Розділ XVI
Стаття 79. Припинення акціонерного товариства
Стаття 80. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення товариства
Стаття 81. Договір про злиття (приєднання) акціонерних товариств та план поділу (виділу, перетворення) акціонерного товариства
Стаття 82. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні акціонерного товариства
Стаття 83. Злиття акціонерних товариств
Стаття 84. Приєднання акціонерного товариства
Стаття 85. Поділ акціонерного товариства
Стаття 86. Виділ акціонерного товариства
Стаття 87. Перетворення акціонерного товариства
Стаття 88. Ліквідація акціонерного товариства
Стаття 89. Розподіл майна акціонерного товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами
Розділ XVII
Публікації документа

Завантажити інші законодавчі акти Закони України:

 1. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про заходи, спрямовані на соціальний захист населення, у зв’язку з підвищенням цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги" - 2021 год
 2. Верховна Рада України. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення зміни до Закону України "Про лікарські засоби"щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання для екстреного медичного застосування" - 2021 год
 3. Верховна Рада України. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"щодо компенсації у зв’язку з підвищенням тарифів на електричну енергію" - 2021 год
 4. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту"щодо забезпечення процедури обрання керівника закладу вищої освіти" - 2021 год
 5. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про направлення депутатського запиту групи народних депутатів України Президенту України" - 2021 год
 6. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про направлення депутатського запиту народного депутата України Ковальова О.І. Президенту України" - 2021 год
 7. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про направлення депутатського запиту народного депутата України Савчук О.В. Президенту України" - 2021 год
 8. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби"щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання" - 2021 год
 9. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки та оцінки стану акціонерного товариства "Українська залізниця", розслідування фактів можливої бездіяльності, порушення законодавства України органами управління зазначеного підприємства, що призвели до значного погіршення технічного стану підприємства та основних виробничих показників" - 2021 год
 10. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про календарний план проведення п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання" - 2021 год
 11. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про внесення змін до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання" - 2021 год
 12. Верховна Рада України. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення зміни до пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення"Закону України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді України"" - 2021 год
 13. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України"щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України" - 2021 год
 14. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за порушення строку передачі документації на багатоквартирний будинок" - 2021 год
 15. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Митного кодексу України щодо оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях та порядку їх декларування" - 2021 год
 16. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях" - 2021 год
 17. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення рівня відповідальності за порушення вимог техногенної та пожежної безпеки" - 2021 год
 18. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за перешкоджання у проведенні перевірок з питань техногенної та пожежної безпеки" - 2021 год
 19. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України"щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України" - 2021 год
 20. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях" - 2021 год
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -