Завантажити ЗАКОН УКРАЇНИ "Про освіту"(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380)


Для того, що б завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час, будь ласка, перейдіть по посиланню нижче:

Завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗАКОНОДАВЧОГО АКТУ:

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Основні терміни та їх визначення
Стаття 2. Законодавство України про освіту
Стаття 3. Право на освіту
Стаття 4. Забезпечення права на безоплатну освіту
Стаття 5. Державна політика у сфері освіти
Стаття 6. Засади державної політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності
Стаття 7. Мова освіти
Стаття 8. Види освіти
Розділ II СТРУКТУРА ОСВІТИ
Стаття 9. Форми здобуття освіти
Стаття 10. Складники та рівні освіти
Стаття 11. Дошкільна освіта
Стаття 12. Повна загальна середня освіта
Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти
Стаття 14. Позашкільна освіта
Стаття 15. Професійна (професійно-технічна) освіта
Стаття 16. Фахова передвища освіта
Стаття 17. Вища освіта
Стаття 18. Освіта дорослих
Стаття 19. Освіта осіб з особливими освітніми потребами
Стаття 20. Інклюзивне навчання
Розділ III ЗАКЛАДИ ОСВІТИ
Стаття 21. Спеціалізована освіта
Стаття 22. Організаційно-правовий статус закладів освіти
Стаття 23. Автономія закладу освіти
Стаття 24. Управління закладом освіти
Стаття 25. Права і обов’язки засновника закладу освіти
Стаття 26. Керівник закладу освіти
Стаття 27. Колегіальні органи управління закладів освіти
Стаття 28. Громадське самоврядування в закладі освіти
Стаття 29. Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти
Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти
Розділ IV СТАНДАРТИ ОСВІТИ, ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТИ ПРО ОСВІТУ
Стаття 31. Особливості відносин між закладами освіти та політичними партіями (об’єднаннями) і релігійними організаціями
Стаття 32. Стандарти освіти
Стаття 33. Освітня програма
Стаття 34. Кваліфікації
Стаття 35. Рамки кваліфікацій
Стаття 36. Рівні Національної рамки кваліфікацій
Стаття 37. Національна система кваліфікацій
Стаття 38. Національне агентство кваліфікацій
Стаття 39. Професійні стандарти
Розділ V ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
Стаття 40. Документи про освіту
Стаття 41. Система забезпечення якості освіти
Стаття 42. Академічна доброчесність
Стаття 43. Ліцензування освітньої діяльності
Стаття 44. Акредитація освітньої програми
Стаття 45. Інституційний аудит
Стаття 46. Інституційна акредитація
Стаття 47. Зовнішнє незалежне оцінювання
Стаття 48. Моніторинг якості освіти
Стаття 49. Громадська акредитація закладу освіти
Стаття 50. Атестація педагогічних працівників
Розділ VI УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Стаття 51. Сертифікація педагогічних працівників
Стаття 52. Категорії учасників освітнього процесу
Стаття 53. Права та обов’язки здобувачів освіти
Стаття 54. Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу
Стаття 55. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти
Стаття 56. Державні гарантії здобувачам освіти
Розділ VII ОСВІТА, ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ТА ОПЛАТА ПРАЦІ ПЕДАГОГІЧНИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Стаття 57. Державні гарантії педагогічним і науково-педагогічним працівникам
Стаття 58. Вимоги до освіти та професійної кваліфікації педагогічного працівника закладу освіти
Стаття 59. Професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Стаття 60. Робочий час педагогічних і науково-педагогічних працівників
Розділ VIII УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ОСВІТИ
Стаття 61. Оплата праці педагогічних і науково-педагогічних працівників
Стаття 62. Органи управління у сфері освіти
Стаття 63. Повноваження Кабінету Міністрів України
Стаття 64. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки
Стаття 65. Повноваження державних органів, до сфери управління яких належать заклади освіти
Стаття 66. Повноваження органів місцевого самоврядування, Верховної Ради Автономної Республіки Крим
Стаття 67. Повноваження органів із забезпечення якості освіти
Стаття 68. Відкритість органів управління у сфері освіти
Стаття 69. Державний нагляд (контроль) у сфері освіти
Стаття 70. Громадське самоврядування та державно-громадське управління у сфері освіти
Стаття 71. Громадський нагляд (контроль) у сфері освіти
Стаття 72. Освітня статистика
Розділ IX ІНФРАСТРУКТУРА ОСВІТИ
Стаття 73. Інститут освітнього омбудсмена
Стаття 74. Єдина державна електронна база з питань освіти
Стаття 75. Наукове і методичне забезпечення освіти
Стаття 76. Психологічна служба та соціально-педагогічний патронаж у системі освіти
Розділ X ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ОСВІТИ
Стаття 77. Організація медичного обслуговування в системі освіти
Стаття 78. Фінансування системи освіти
Стаття 79. Фінансово-господарська діяльність закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти
Стаття 80. Майно закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти
Розділ XI МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Стаття 81. Державно-приватне партнерство у сфері освіти і науки
Стаття 82. Міжнародне співробітництво у системі освіти
Стаття 83. Участь у міжнародних дослідженнях якості освіти
Стаття 84. Міжнародна академічна мобільність
Розділ XII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
"Стаття 8. Заклад загальної середньої освіти
Стаття 9. Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти
Стаття 10. Статус закладу загальної середньої освіти
Стаття 11. Створення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу загальної середньої освіти
"Стаття 14. Наповнюваність класів закладів загальної середньої освіти
Стаття 15. Освітня програма
"Стаття 24. Педагогічні працівники
"Стаття 27. Атестація та підвищення кваліфікації педагогічних працівників";
"Стаття 31. Розроблення та затвердження Державних стандартів загальної середньої освіти
Стаття 32. Зміст Державних стандартів загальної середньої освіти
Стаття 33. Додержання Державних стандартів загальної середньої освіти
"Стаття 39. Управління та громадське самоврядування закладу загальної середньої освіти
Стаття 40. Державний нагляд (контроль) у сфері загальної середньої освіти
"Стаття 45. Штатні розписи закладів загальної середньої освіти
"Стаття 10. Органи управління позашкільною освітою. Державний нагляд (контроль) у сфері позашкільної освіти";
"Стаття 13. Установчі документи закладу позашкільної освіти
Стаття 14. Створення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу позашкільної освіти
"Стаття 16. Освітня програма та планування діяльності закладу позашкільної освіти
"Стаття 23. Трудові відносини в системі позашкільної освіти
"Стаття 25. Атестація педагогічних працівників закладу позашкільної освіти
"Стаття 4. Дошкільна освіта. Базові етапи становлення особистості дитини";
"Стаття 13. Установчі документи суб’єктів освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти
"Стаття 15. Статус закладу дошкільної освіти та інших суб’єктів освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти
"Стаття 16. Утворення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу дошкільної освіти
"Стаття 20. Управління та громадське самоврядування закладу дошкільної освіти
Стаття 21. Державний нагляд (контроль) у сфері дошкільної освіти
"Стаття 22. Базовий компонент дошкільної освіти
Стаття 23. Освітня програма
"Стаття 19. Склад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
"Стаття 25-1. Інституційна акредитація закладу вищої освіти
"Розділ XI НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА, МИСТЕЦЬКА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ";
Публікації документа

Завантажити інші законодавчі акти Закони України:

 1. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання"" - 2020 год
 2. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Венедіктової І.В." - 2020 год
 3. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про проведення парламентських слухань на тему: "Організація протиракової боротьби в Україні. Проблеми та шляхи їх вирішення"" - 2020 год
 4. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про проведення парламентських слухань на тему: "Проблеми виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини"" - 2020 год
 5. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом" - 2020 год
 6. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"" - 2020 год
 7. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються Особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я" - 2020 год
 8. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України" - 2020 год
 9. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про проведення парламентських слухань на тему: "Організація протиракової боротьби в Україні. Проблеми та шляхи їх вирішення"" - 2020 год
 10. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про проведення парламентських слухань на тему: "Проблеми виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини"" - 2020 год
 11. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом" - 2020 год
 12. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"" - 2020 год
 13. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються Особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я" - 2020 год
 14. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України" - 2020 год
 15. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про направлення депутатського запиту народного депутата України Кіссе А.І. Президенту України" - 2020 год
 16. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про календарний план проведення третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання" - 2020 год
 17. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про внесення зміни до порядку денного другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання" - 2020 год
 18. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про систему іномовлення України"щодо програмної політики та території розповсюдження" - 2020 год
 19. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції колегією суддів" - 2020 год
 20. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про Заяву Верховної Ради України у зв’язку з трагічною загибеллю пасажирів літака рейсу PS 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України"внаслідок його збиття Ісламською Республікою Іран" - 2020 год
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -