Завантажити ЗАКОН УКРАЇНИ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"

Для того, що б завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час, будь ласка, перейдіть по посиланню нижче:

Завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗАКОНОДАВЧОГО АКТУ:

Розділ IЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
Стаття 2. Законодавство, що регулює провадження у справах про банкрутство
Стаття 3. Державний орган з питань банкрутства
Стаття 4. Організація діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна,  керуючого санацією, ліквідатора)
Стаття 5. Заходи щодо запобігання банкрутству боржника та позасудові процедури
Стаття 6. Санація боржника до порушення провадження у справі про банкрутство
Стаття 7. Судові процедури, які застосовуються щодо боржника
Розділ ІІПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО
Стаття 8. Оскарження судових рішень у процедурі банкрутства
Стаття 9. Порядок розгляду справ про банкрутство
Стаття 10. Підвідомчість, підсудність, підстави для порушення провадження у справі про банкрутство
Стаття 11. Заява про порушення справи про банкрутство
Стаття 12. Прийняття заяви про порушення справи про банкрутство
Стаття 13. Відзив боржника
Стаття 14. Відмова у прийнятті заяви про порушення справи про банкрутство
Стаття 15. Повернення, відкликання заяви про порушення справи про банкрутство
Стаття 16. Порушення провадження у справі про банкрутство
Стаття 17. Розгляд позовних вимог конкурсних кредиторів до боржника
Стаття 18. Забезпечення вимог кредиторів
Стаття 19. Мораторій на задоволення вимог кредиторів
Стаття 20. Визнання недійсними правочинів (договорів) та спростування майнових дій боржника
Стаття 21. Правонаступництво
Стаття 22. Введення процедури розпорядження майном боржника
Стаття 23. Виявлення кредиторів та осіб, які мають бажання взяти участь у санації боржника
Стаття 24. Перевірка відповідності заяви конкурсного кредитора вимогам цього Закону
Стаття 25. Попереднє засідання господарського суду
Стаття 26. Збори кредиторів та комітет кредиторів
Стаття 27. Закінчення процедури розпорядження майном
Стаття 28. Введення процедури санації боржника
Стаття 29. План санації боржника
Стаття 30. Погодження плану санації забезпеченими кредиторами
Стаття 31. Виконання зобов’язань боржника власником майна (органом, уповноваженим управляти майном) боржника у процедурі санації
Стаття 32. Збільшення статутного капіталу боржника
Стаття 33. Продаж у процедурі санації майна боржника як цілісного майнового комплексу
Стаття 34. Відчуження у процедурі санації майна боржника шляхом заміщення активів
Стаття 35. Продаж у процедурі санації частини майна боржника
Розділ ІІІЛІКВІДАЦІЙНА ПРОЦЕДУРА
Стаття 36. Звіт керуючого санацією
Стаття 37. Постанова про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури
Стаття 38. Наслідки визнання боржника банкрутом
Стаття 39. Виконання зобов’язань боржника власником майна (органом, уповноваженим управляти майном) боржника у ліквідаційній процедурі
Стаття 40. Функції господарського суду в ліквідаційній процедурі
Стаття 41. Повноваження ліквідатора та членів ліквідаційної комісії
Стаття 42. Ліквідаційна маса
Стаття 43. Оцінка майна банкрута
Стаття 44. Продаж майна банкрута
Стаття 45. Черговість задоволення вимог кредиторів
Стаття 46. Звіт ліквідатора
Стаття 47. Звільнення працівників боржника. Пільги і компенсації звільненим працівникам
Розділ ІVПРОДАЖ МАЙНА В ПРОВАДЖЕННІ У СПРАВІПРО БАНКРУТСТВО
Стаття 48. Зберігання документів
Стаття 49. Продаж майна на аукціоні
Стаття 50. Особливості укладення договору на аукціоні
Стаття 51. Договір про проведення аукціону
Стаття 52. Строк та час проведення аукціону
Стаття 53. Вимоги до веб-сайтів, на яких проводяться електронні торги
Стаття 54. Скасування аукціону
Стаття 55. Порядок визнання аукціону таким, що не відбувся, анулювання результатів аукціону, визнання результатів аукціону недійсними
Стаття 56. Відповідальність організатора аукціону перед особами, які не змогли взяти участь або перемогти на аукціоні
Стаття 57. Визначення початкової вартості майна
Стаття 58. Порядок оголошення та повідомлення про проведення аукціону
Стаття 59. Зміст оголошення про проведення аукціону на веб-сайті
Стаття 60. Заява на участь в аукціоні
Стаття 61. Допуск до участі в аукціоні та сплата гарантійних внесків
Стаття 62. Забезпечення фіксації проведення аукціону технічними засобами
Стаття 63. Доступ до місця проведення аукціону
Стаття 64. Порядок проведення аукціону
Стаття 65. Особливості проведення повторного аукціону
Стаття 66. Особливості проведення аукціону з можливістю зниження початкової вартості
Стаття 67. Особливості проведення аукціону в електронній формі (електронні торги)
Стаття 68. Особливості проведення аукціону з продажу права вимоги
Стаття 69. Протокол про проведення аукціону
Стаття 70. Повернення гарантійних внесків, сплаченої ціни та стягнення штрафу
Стаття 71. Порядок сплати ціни
Стаття 72. Поновлення аукціону в разі відмови від негайної сплати ціни
Стаття 73. Наслідки невиконання обов’язку із сплати ціни майна
Стаття 74. Передача рухомих речей, майнових прав та відступлення права вимоги
Стаття 75. Акт про передання права власності на нерухоме майно
Розділ VМИРОВА УГОДА
Стаття 76. Відповідальність за недоліки майна, проданого на аукціоні
Стаття 77. Мирова угода та строк її укладення
Стаття 78. Умови укладення мирової угоди
Стаття 79. Укладення мирової угоди та набрання нею чинності
Стаття 80. Схвалення мирової угоди забезпеченими кредиторами
Стаття 81. Розгляд мирової угоди в господарському суді
Розділ VIПРИПИНЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯУ СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО
Стаття 82. Недійсність мирової угоди або її розірвання. Наслідки невиконання мирової угоди
Стаття 83. Припинення провадження у справі про банкрутство
Розділ VIIОСОБЛИВОСТІ БАНКРУТСТВА ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ
Стаття 84. Загальні положення
Стаття 85. Особливості банкрутства суб’єктів підприємницької діяльності, що мають суспільну, іншу цінність або особливий статус
Стаття 86. Особливості банкрутства сільськогосподарських підприємств
Стаття 87. Особливості банкрутства страховиків
Стаття 88. Особливості банкрутства професійних учасників ринку цінних паперів та інститутів спільного інвестування
Стаття 89. Особливості банкрутства емітента чи управителя іпотечних сертифікатів, управителя фонду фінансування будівництва чи управителя фонду операцій з нерухомістю
Стаття 90. Загальні положення про банкрутство фізичної особи
Стаття 91. Розгляд господарським судом справи про банкрутство фізичної особи
Стаття 92. Особливості задоволення вимог кредиторів фізичної особи, визнаної банкрутом
Стаття 93. Особливості банкрутства фермерського господарства
Стаття 94. Особливості провадження санації боржника його керівником
Стаття 95. Особливості застосування процедури банкрутства до боржника, що ліквідується власником
Розділ VIIІАРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ (РОЗПОРЯДНИК МАЙНА, КЕРУЮЧИЙ САНАЦІЄЮ, ЛІКВІДАТОР)
Стаття 96. Особливості банкрутства державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків
Стаття 97. Вимоги до арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
Стаття 98. Права та обов’язки арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
Стаття 99. Незалежність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
Стаття 100. Помічник арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
Стаття 101. Кваліфікаційна комісія
Стаття 102. Кваліфікаційний іспит
Стаття 103. Отримання права на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
Стаття 104. Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України
Стаття 105. Дисциплінарні проступки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
Стаття 106. Контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
Стаття 107. Відповідальність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
Стаття 108. Дисциплінарна комісія
Стаття 109. Дисциплінарні стягнення
Стаття 110. Страхування відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
Стаття 111. Відшкодування шкоди, заподіяної з вини арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
Стаття 112. Припинення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
Стаття 113. Порядок припинення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
Стаття 114. Призначення та усунення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справі про банкрутство
Стаття 115. Винагорода та відшкодування витрат арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
Стаття 116. Правила ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
Стаття 117. Саморегулівна організація арбітражних керуючих
Розділ ІХПРОЦЕДУРИ БАНКРУТСТВА, ПОВ’ЯЗАНІЗ ІНОЗЕМНОЮ ПРОЦЕДУРОЮ БАНКРУТСТВА
Стаття 118. Функції та повноваження саморегулівної організації арбітражних керуючих
Стаття 119. Застосування процедур банкрутства, пов’язаних з іноземним провадженням
Стаття 120. Підстави для надання судової допомоги та здійснення співробітництва
Стаття 121. Керуючий іноземною процедурою банкрутства
Стаття 122. Заява про визнання іноземної процедури банкрутства та керуючого іноземною процедурою банкрутства
Стаття 123. Судова допомога, що може бути надана після подання заяви про визнання іноземної процедури банкрутства
Стаття 124. Розгляд заяви про визнання іноземної процедури банкрутства
Стаття 125. Підстави для відмови в задоволенні заяви про визнання іноземної процедури банкрутства
Стаття 126. Ухвала господарського суду про визнання іноземної процедури банкрутства
Стаття 127. Підстави для зміни чи скасування ухвали господарського суду про визнання іноземної процедури банкрутства
Стаття 128. Судова допомога, що може бути надана після визнання іноземного провадження
Стаття 129. Заява про надання судової допомоги
Стаття 130. Захист речових прав кредиторів та інших заінтересованих осіб
Стаття 131. Співпраця з іноземними судами та керуючими іноземною процедурою банкрутства
Стаття 132. Координація надання судової допомоги під час одночасного здійснення провадження у справі про банкрутство, порушеного відповідно до цього Закону, та іноземної процедури банкрутства
Стаття 133. Надання судової допомоги під час здійснення кількох іноземних процедур банкрутства
Стаття 134. Виплати в рамках проваджень, що проводяться одночасно
Розділ ХПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
Публікації документа

Завантажити інші законодавчі акти Закони України:

 1. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання"" - 2020 год
 2. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Венедіктової І.В." - 2020 год
 3. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про проведення парламентських слухань на тему: "Організація протиракової боротьби в Україні. Проблеми та шляхи їх вирішення"" - 2020 год
 4. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про проведення парламентських слухань на тему: "Проблеми виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини"" - 2020 год
 5. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом" - 2020 год
 6. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"" - 2020 год
 7. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються Особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я" - 2020 год
 8. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України" - 2020 год
 9. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про проведення парламентських слухань на тему: "Організація протиракової боротьби в Україні. Проблеми та шляхи їх вирішення"" - 2020 год
 10. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про проведення парламентських слухань на тему: "Проблеми виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини"" - 2020 год
 11. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом" - 2020 год
 12. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"" - 2020 год
 13. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються Особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я" - 2020 год
 14. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України" - 2020 год
 15. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про направлення депутатського запиту народного депутата України Кіссе А.І. Президенту України" - 2020 год
 16. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про календарний план проведення третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання" - 2020 год
 17. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про внесення зміни до порядку денного другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання" - 2020 год
 18. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про систему іномовлення України"щодо програмної політики та території розповсюдження" - 2020 год
 19. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції колегією суддів" - 2020 год
 20. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про Заяву Верховної Ради України у зв’язку з трагічною загибеллю пасажирів літака рейсу PS 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України"внаслідок його збиття Ісламською Республікою Іран" - 2020 год
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -