Завантажити З А К О Н У К Р А Ї Н И " Про внесення змін до Лісового кодексу України"( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 21, ст.170 )

Для того, що б завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час, будь ласка, перейдіть по посиланню нижче:

Завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗАКОНОДАВЧОГО АКТУ:

Стаття 1. Поняття про ліс
Стаття 2. Лісові відносини
Стаття 3. Лісове законодавство України
Стаття 4. Склад лісового фонду України
Стаття 5. Землі лісогосподарського призначення
Стаття 6. Лісові ресурси
Глава 1
Стаття 7. Ліси як об'єкт права власності
Стаття 8. Право державної власності на ліси
Стаття 9. Право комунальної власності на ліси
Стаття 10. Право приватної власності на ліси
Стаття 11. Набуття права комунальної власності на ліси
Стаття 12. Набуття права приватної власності на ліси
Стаття 13. Виникнення права приватної власності на ліси
Стаття 14. Права та обов'язки громадян і юридичних осіб, які мають у приватній власності ліси
Стаття 15. Припинення права приватної власності на ліси
Глава 2
Стаття 16. Право користування лісами
Стаття 17. Постійне користування лісами
Стаття 18. Тимчасове користування лісами
Стаття 19. Права та обов'язки постійних лісокористувачів
Стаття 20. Права та обов'язки тимчасових лісокористувачів на умовах довгострокового користування
Стаття 21. Права та обов'язки тимчасових лісокористувачів на умовах короткострокового користування
Стаття 22. Припинення права користування лісами
Стаття 23. Лісові сервітути
Стаття 24. Захист прав власників лісів, лісокористувачів та громадян
Глава 3
Стаття 25. Основні завдання державного регулювання та управління у сфері лісових відносин
Стаття 26. Повноваження Верховної Ради України у сфері лісових відносин
Стаття 27. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері лісових відносин
Стаття 28. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства у сфері лісових відносин
Стаття 29. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері лісових відносин
Стаття 30. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних рад у сфері лісових відносин
Стаття 31. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері лісових відносин
Стаття 32. Повноваження районних державних адміністрацій у сфері лісових відносин
Стаття 33. Повноваження сільських, селищних, міських рад у сфері лісових відносин
Глава 4
Стаття 34. Завдання організації лісового господарства
Стаття 35. Зміст організації лісового господарства
Глава 5
Стаття 36. Зміст нормативно-правових актів з ведення лісового господарства
Стаття 37. Питання, що регулюються нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства
Стаття 38. Розроблення та затвердження нормативно-правових актів з ведення лісового господарства
Глава 6
Стаття 39. Поділ лісів за екологічним і соціально-економічним значенням
Стаття 40. Встановлення меж лісових ділянок, віднесених до відповідних категорій лісів
Стаття 41. Виділення особливо захисних лісових ділянок
Глава 7
Стаття 42. Встановлення віку стиглості деревостанів
Стаття 43. Розрахункова лісосіка і порядок її затвердження
Стаття 44. Внесення змін до розрахункової лісосіки
Глава 8
Стаття 45. Поняття лісовпорядкування
Стаття 46. Зміст лісовпорядкування
Стаття 47. Ведення лісовпорядкування
Стаття 48. Матеріали лісовпорядкування
Глава 9
Стаття 49. Завдання державного лісового кадастру
Стаття 50. Призначення державного лісового кадастру
Стаття 51. Складові частини державного лісового кадастру
Стаття 52. Документація державного лісового кадастру
Стаття 53. Порядок ведення державного лісового кадастру
Стаття 54. Облік лісів
Глава 10
Стаття 55. Моніторинг лісів
Стаття 56. Лісова сертифікація
Глава 11
Стаття 57. Зміна цільового призначення земельних лісових ділянок з метою їх використання в цілях, не пов'язаних з веденням лісового господарства
Стаття 58. Вирішення питань про збереження або вирубування дерев і чагарників у разі зміни цільового призначення земельних лісових ділянок з метою їх використання в цілях, не пов'язаних з веденням лісового господарства
Стаття 59. Особливості використання земельних лісових ділянок для цілей, пов'язаних із веденням лісового господарства
Стаття 60. Розміщення, проектування, будівництво і введення в дію підприємств, споруд та інших об'єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів
Стаття 61. Визначення місць розміщення і погодження проектів будівництва підприємств, споруд та інших об'єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів
Стаття 62. Використання земельних лісових ділянок для видобування корисних копалин, прокладання кабельних ліній, трубопроводів та інших комунікацій, здійснення бурових, підривних та інших робіт, не пов'язаних з веденням лісового господарства
Глава 12
Стаття 63. Зміст ведення лісового господарства
Стаття 64. Основні вимоги щодо ведення лісового господарства
Глава 13
Стаття 65. Види використання лісових ресурсів
Стаття 66. Загальне використання лісових ресурсів
Стаття 67. Спеціальне використання лісових ресурсів
Стаття 68. Виділення лісових ділянок для спеціального використання лісових ресурсів
Стаття 69. Спеціальний дозвіл на використання лісових ресурсів
Стаття 70. Заготівля деревини
Стаття 71. Ліміт заготівлі деревини в порядку рубок головного користування
Стаття 72. Заготівля другорядних лісових матеріалів
Стаття 73. Побічні лісові користування
Стаття 74. Використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт
Стаття 75. Використання корисних властивостей лісів для потреб мисливського господарства
Стаття 76. Створення сприятливих умов для життя диких тварин
Стаття 77. Збір за використання лісових ресурсів
Стаття 78. Припинення права використання лісових ресурсів
Глава 14
Стаття 79. Мета відтворення лісів
Стаття 80. Відновлення лісів
Стаття 81. Лісорозведення
Стаття 82. Обсяги і способи відновлення лісів і лісорозведення
Глава 15
Стаття 83. Заходи щодо підвищення продуктивності лісів
Стаття 84. Заходи щодо поліпшення якісного складу лісів
Стаття 85. Збереження біорізноманіття в лісах
Глава 16
Стаття 86. Організація охорони і захисту лісів
Стаття 87. Обов'язки підприємств, установ, організацій та громадян, діяльність яких впливає на стан і відтворення лісів
Стаття 88. Установлення заборони на користування лісами
Стаття 89. Здійснення охорони і захисту лісів
Стаття 90. Основні завдання державної лісової охорони
Стаття 91. Повноваження посадових осіб державної лісової охорони
Стаття 92. Соціально-правовий захист посадових осіб державної лісової охорони
Глава 17
Стаття 93. Завдання контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів
Стаття 94. Державний контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів
Стаття 95. Громадський контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів
Стаття 96. Участь громадських природоохоронних організацій у сфері лісових відносин
Стаття 97. Інформування про стан і відтворення лісів
Глава 18
Стаття 98. Фінансування заходів з підвищення продуктивності, поліпшення якісного складу лісів, їх охорони, захисту і відтворення
Глава 19
Стаття 99. Економічне стимулювання заходів щодо розширеного відтворення лісів
Глава 20
Стаття 100. Особливості охорони, захисту, використання та відтворення лісів на землях природно-заповідного фонду
Стаття 101. Особливості охорони, захисту, використання та відтворення лісів на землях оборони
Стаття 102. Особливості охорони, захисту, використання та відтворення лісів на земельних ділянках зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення
Глава 21
Стаття 103. Органи, що вирішують спори з питань охорони, захисту, використання та відтворення лісів
Стаття 104. Виконання рішення органів виконавчої влади з питань лісового господарства, з питань охорони навколишнього природного середовища, органу місцевого самоврядування щодо спорів з питань охорони, захисту, використання та відтворення лісів
Глава 22
Стаття 105. Відповідальність за порушення лісового законодавства
Стаття 106. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок лісогосподарського призначення, інших земельних лісових ділянок
Стаття 107. Відшкодування шкоди, заподіяної лісу внаслідок порушення лісового законодавства
Стаття 108. Вилучення незаконно добутої деревини та інших лісових ресурсів
Стаття 109. Припинення робіт, небезпечних для природного стану лісів та їх відтворення
Глава 23
Стаття 110. Застосування вимог міжнародних договорів
"Стаття 57. Використання земель лісогосподарського призначення
Публікації документа

Завантажити інші законодавчі акти Закони України:

 1. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про заходи, спрямовані на соціальний захист населення, у зв’язку з підвищенням цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги" - 2021 год
 2. Верховна Рада України. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення зміни до Закону України "Про лікарські засоби"щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання для екстреного медичного застосування" - 2021 год
 3. Верховна Рада України. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"щодо компенсації у зв’язку з підвищенням тарифів на електричну енергію" - 2021 год
 4. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту"щодо забезпечення процедури обрання керівника закладу вищої освіти" - 2021 год
 5. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про направлення депутатського запиту групи народних депутатів України Президенту України" - 2021 год
 6. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про направлення депутатського запиту народного депутата України Ковальова О.І. Президенту України" - 2021 год
 7. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про направлення депутатського запиту народного депутата України Савчук О.В. Президенту України" - 2021 год
 8. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби"щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання" - 2021 год
 9. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки та оцінки стану акціонерного товариства "Українська залізниця", розслідування фактів можливої бездіяльності, порушення законодавства України органами управління зазначеного підприємства, що призвели до значного погіршення технічного стану підприємства та основних виробничих показників" - 2021 год
 10. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про календарний план проведення п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання" - 2021 год
 11. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про внесення змін до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання" - 2021 год
 12. Верховна Рада України. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення зміни до пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення"Закону України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді України"" - 2021 год
 13. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України"щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України" - 2021 год
 14. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за порушення строку передачі документації на багатоквартирний будинок" - 2021 год
 15. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Митного кодексу України щодо оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях та порядку їх декларування" - 2021 год
 16. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях" - 2021 год
 17. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення рівня відповідальності за порушення вимог техногенної та пожежної безпеки" - 2021 год
 18. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за перешкоджання у проведенні перевірок з питань техногенної та пожежної безпеки" - 2021 год
 19. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України"щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України" - 2021 год
 20. Верховна Рада України. ПОСТАНОВА Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях" - 2021 год
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -